Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úředníček – služebníček – František Růžička

26. 4. 2016

Jestliže si naše televizní stanice dovolí servírovat svým divákům (snad i početným?) miniseriály o zločineckých či westernově kriminalistických zápletkách, ve kterých je dokládána oduševnělost příslušníků našeho policejního sboru o tom, jak správně pomáhat a chránit veškeré obyvatelstvo (tedy bez ohledu na barvu kůže, špinavých rukou či náboženského nebo politického vyznání), není důvodu, proč by si někdo odvážný (se snahou o pravdivé a nepokřivené informace) nemohl dovolit v podobě tohoto písemného projevu napsat odpověď s vystižením, jakou úroveň má v českém krajském zřízení – český úředník. Ať už je to úředníček (pana prezidenta či samotného vládního rady) nebo služebníček (pána velkomožného, lidem vyvoleného hejtmana). Nerad bych ale urazil ctěné herectvo této televizní tvorby. Hvězda vedle hvězdy. Jen ty postavičky vykreslené podle scénáře bych raději poslal do rozvodněné Vltavy zachraňovat lachtany. Ale což. Třeba ten skutečný stav policejních uniforem je právě přesně takový.

Takže: na vědomost čtenáři (nejen – viz závěrečný odstavec) se dává tato naprosto pravdivá událost:

● Pro nespokojenost při nákupu v prodejně Albert (IGY České Budějovice) jsem odeslal formou elektronického podání svou připomínku. Podrobnosti vyplynou z dalšího textu. Elektronickou cestu jsem volil z toho důvodu, že jsem předpokládal bezprostřední snahu o prověření a vyvození opatření. Leč něco podobného se v této republice snad vůbec nekoná. Novináři, moderátoři, hlasatelé, státní činitelé, zodpovědní poslanci, lordi senátoři – se drží společné uzdy – žvanění. Píšeme, žvaníme, snad všechno je špatně, ale nápravu vám nikdo nezajistí.

● Od České obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský a Vysočina, Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice přišla na moji internetovou adresu pod čj. ČOI 27982/16/2000 s datem 8. 3. 2016 a jménem vyřizovatele  ‒ Mgr. Hanousek ‒ tato „Odpověď na elektronické podání“.

● „Vážený pane R.,

v reakci na obsah obdrženého podání si předně dovoluji sdělit, že problematika kontrol pravdivosti údajů deklarovaných na reklamních letácích patří do působnosti krajských živnostenských úřadů. Důvodem je skutečnost, že regulace reklamy je řízena režimem zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kde je jedním z dozorových orgánů stanoven krajský živnostenský úřad.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem si dovoluji uvést, že inspektorát Jihočeský a Vysočina postupuje Vaše podání Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odboru krajský živnostenský úřad, Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice.

S pozdravem…

(Jeho blahorodí) MVDr. Daniel Adamec v. r., ředitel ČOI (zkracuji) inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích.“

● Sluší se teď uvést, že své elektronické podání jsem odeslal 2. 3. 2016. Prekluze, nebo snad už i inkluze zareagovala s týdenním zpožděním (skoro jako na kolejích ČD). Nedivte se, že mne ta vosina na židli pořádně odpíchla a zaslal jsem prostřednictvím podatelny spisové služby jednoduchou, dvouřádkově stručnou odpověď s poděkováním, ale také jedním expresivním slovem, kam že se to s takovou elektronickou rychlostí hrabeme. Ano ‒ přesně „tam“, nebo zpět do socialismu. „Práci a rychlosti systému ‒ čest!“

● A co bylo dál? Znáte tu krásnou melodii této písně?

Bylo by to dlouhé psaní. Další jihočeský úředník – jmenovitě Ing. Jaroslav Příhoda ‒ ke svému ctěnému jménu přidal dalších 9 (devět) řádek firemních titulů a spojových cest a ještě překrásné logo Jihočeského kraje. Za uctivým pozdravením „Dobrý den“ se na dalších 13 (třinácti) řádcích vyplkal z úřednické informační povinnosti. A dále pak už stručně (a jasně jako na vojně) přidal to podstatné:

„V zaslaném podnětu jste uvedl, že akční zboží jste na provozovně zakoupil dne 2. 3. 2016 za prodejní cenu 15.90 Kč a v této souvislosti upozorňujete na „podivné praktiky prodejce“.

O výsledku provedeného šetření v dané věci budete krajským živnostenským úřadem informován prostřednictvím elektronické pošty. Pokud si přejete, aby Vám byl výsledek prošetření Vašeho podnětu zaslán poštovní přepravou na adresu, uvedenou v podání, sdělte krajskému živnostenskému úřadu tuto skutečnost na níže uvedenou elektronickou adresu.“ … No řekněte, není to přímo štábní kultura hodná bruselského nebo kremelského ocenění?

● A zase si můžete dál notovat s krásnou písní: „A co bylo dál?“

Je to přímo úřednická (nebo politická) bomba. Jen to „vyslovuji“ s obavou, abych nebyl pokládán za nějakého zakukleného atentátníka, který usiluje o narušení sladkého života úřednického se zpochybňováním jeho moudrého rozhodování, nebo snad dokonce vyhrožuje.

● S datem 22. března 2016 dorazila do mého PC obsáhlá stať z nikoliv pera (husího brku), ale osobního (byť služebního) psacího prostředku od Mgr. Ing. Radka Urbánka (+ osm doplňujících řádek firemních titulů a spojovacích cest). K tomu další 13 (třináct) řádek s citací, která byla opisem již dříve uvedeného. („Proč, nač, zač“)… Perfektní systém a jasným náhledem, proč nás ta státní správa stojí tolik peněz. To další ale musím opět zaznamenat doslovně:

● „Krajský živnostenský úřad jako dozorový orgán ve smyslu ust. § 7 písmeno i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), prošetřil oprávněnost Vašeho podnětu ve vztahu k dodržování ust. § 2 odst. 1 písmeno b) tohoto zákona podnikatelem.

K dané věci Vám sděluji:

Jak bylo krajským živnostenským úřadem zjištěno, na prodej Vámi uvedeného zboží nebyla podnikatelem v obchodním řetězci Albert SUPERMARKET uplatňována žádná reklamní akce a toto zboží nebylo podnikatelem v tomto řetězci nabízeno za akční cenu 9,90 Kč. Do obchodního řetězce Albert SUPERMARKET je zařazena i provozovna, ve které jste uvedené zboží dne 2. 3. 2016 zakoupil za prodejní cenu 15.90 Kč.

Tyto skutečnosti vyplynuly v rámci prošetřování Vašeho podání z předložené skladové evidence podnikatele, která je vedena na provozovně, a po předložení reklamního letáku podnikatele pro obchodní řetězec Albert SUPERMARKET s platností od 2. 3. 2016 do 8. 3. 2016. V tomto období byla podnikatelem uplatňována akční cena pouze na piva Birell, nealkoholické pivo, 0,5 litru, prodejní cena 11.90 Kč, Staropramen světlý, světlé výčepní pivo, 0,5 litru, prodejní cena 7.90 Kč, a Velkopopovický Kozel plast, 1,5 litru, prodejní cena 28.90 Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem shledal krajský živnostenský úřad Vás podnět jako nedůvodný.

S pozdravem…“ (Následuje podpis s titulárním ověnčením, jak již výše uvedeno. )

● Ač velice nerad, musím na několik řádek odskočit do lavic Jihočeské univerzity. Víte, co se zde traduje? Titul Bc. prý značí „blbec“. Titul Mgr. prý značí „magor“. Tak vám nevím. Věděl bych, kdyby to udělal můj syn. Dostane pohlavek, i když se to v rámci svobod a ochrany dětí nesmí dělat. A jako naše paní učitelka na základce bych dodal „ty blbče“, jak v návalu zlosti častovala svoji vnučku.

● Jsem o mnoho skromnější. Dovolím si pana úředníka Mgr. Ing. Radka Urbánka dotázat, kdo je jeho nadřízeným pracovníkem, u kterého bych si mohl stěžovat na nekompetentnost, případně abych se dozvěděl, že jmenovaný nebere tisícové hodnoty za to, že dře na kraji jako kůň. Vůl by asi řekl můj synáček…

Dále se veřejně dotazuji, zda výše jmenovaný úředníček nebere od podnikatele „Albert SUPERMARKET“ nějaké bokové prebendy za mimořádné zásluhy o spokojenost zákazníků. Pokud ne, pak také o ujištění, že z těch kontrolovaných piv něco (nebo několik) neupil. Nedovedu si to jinak vysvětlit. Buď měl vlčí mlhu, nebo pořádně nakouřeno. Onen zmíněný leták mám totiž stále před sebou, neboť jsem očekával, zač je toho u nás loket (také v milovaném Jihočesku pod správou zdejšího hejtmanátu).

Reklamovaný výrobek „Krušovice 12“ na obrázku má přeškrtnutou cenu 14.90 Kč a je nahrazena cenou 9,90 Kč. Přitom byla prodána za 15.90 Kč. Pan vedoucí při okamžité reklamaci (za hodinu) nechal peníze vrátit a to již nad regálem visela cedule s cenou 15.90 Kč (doložím pokladní doklad). Naopak citovaná piva v dopise krajského úředníka nebyla vůbec nabízena. Tedy zákonitě ani prodávána. Lež jako věž. Mystifikace zákazníka i reklamujícího občana. Podvod, korupce, nebo něco jiného??? Že by zločinné spolčení krajánků a obrprodejců???

● Vše citované mohu doložit. Pan krajský úředník Ing. Mgr. R. U. se může přijít osobně přesvědčit.

Doporučuji zároveň dodat omluvu pana vrchního z hejtmanátu (tyto praktiky již znám z dřívějších případů). Přijmu i plaketu, diplom nebo medaili „Za zásluhy o rozvoj Jihočeského kraje“.

● Zcela na závěr uvádím, že tento dopis není pouhou literární fikcí, není ani pouhou informací pro čtenáře, ale je skutečnou odpovědí na danou instituci coby stížnost na nekvalitní práci příslušného úřednictva. Nebude-li důstojně a včas reagováno, bude zaslán též do sekretariátu pana hejtmana jihočeského. Bezprostředně bude poskytnut sdělovacím prostředkům a zavěšen v éteru.

V tiché pokoře

a okázalé úctě k Vrchnosti jihočeské

František Růžička, v. r.

České Budějovice,

aktivní dopisovatel Svobodných novin na internetu

a vydavatel Hlasu svědomí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

v 9:40 hodin zadržen Adam B. Bartoš, předseda národně–konzervativní politické strany Národní demokracie!(1)

(Monika Kocourková, 29. 4. 2016 8:20)

28. dubna 2016, došlo k bezprecedentnímu útoku na politickou opozici v České republice. Přímo před svým bytem a zraky vlastních dětí byl v 9:40 hodin zadržen Adam B. Bartoš, předseda národně–konzervativní politické strany Národní demokracie!(1) - Vážení přátelé, vlastenci! - (1) Dnes, 28. dubna 2016, došlo k bezprecedentnímu útoku na politickou opozici v České republice. Přímo před svým bytem a zraky vlastních dětí byl v 9:40 hodin zadržen Adam B. Bartoš, předseda národně–konzervativní politické strany Národní demokracie, která tvrdě a neúnavně kritizuje současný vlastizrádný režim a upozorňuje na síly stojící v pozadí polistopadové frašky a současné vetřelecké krize. Adam B. Bartoš byl zadržen bezmála deseti policisty v civilu v momentě, kdy se ze svého automobilu, kam si odešel pro věci, vracel zpět do bytu. Krátce po zadržení byl předseda Národní demokracie převezen na služebnu policie na Zbraslavi, kde byl vyslýchán v souvislosti se svou publikační a politickou činností. Do bytu Bartošových, kde byla přítomna jeho manželka s dětmi, mezitím pronikli policisté v civilu, kteří měli za úkol provést domovní prohlídku. Tu však nezačali bez prodlení vykonávat tak, jak jim nařizuje zákon, ani paní Bartošovou v souladu se zákonem nepoučili. Rovněž tak na místě neměli nezúčastněnou osobu, bez které domovní prohlídku nelze v zákonném rámci provést. Policisté namísto bezprostředního provedení úkonu okupovali chodbu bytu a odmítli výzvu paní Bartošové a následně i právního zástupce strany Mgr. Timury, aby ihned prostor opustili, čímž se dopustili dalšího porušení zákona. Po několika hodinách začali situaci eskalovat a okolo 12:40 hodin paní Bartošovou spolu s malými plačícími dětmi vykázali z bytu na ulici, kde se jich ujal Mgr. Timura a dočasně je ubytoval ve svém voze. Na zbraslavskou služebnu policie i do bytu Bartošových jsem okamžitě vyslal tři právní zástupce, aby rodině asistovali při obraně jejich občanských práv a monitorovali průběh zákroku. V průběhu dopoledne a po poledni jsem také zkontaktoval Odbor vnitřní kontroly PČR a ředitelství Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBSu) a s ohledem na několikanásobné porušení zákona ze strany zasahujících policistů jsem opakovaně požadoval, aby dotyčné orgány na Zbraslav vyslaly dozorové důstojníky nebo operativce, kteří by monitorovali jednoznačně protiprávní průběh zásahu. Podle informací paní Bartošové byli policisté v bytě Bartošových přítomni ještě před 16. hodinou odpolední a naznačovali, že domovní prohlídka by měla pokračovat i během zítřejšího dne. Policisté ještě v tu dobu prohledávali každý kout domácnosti Bartošových, odváželi jejich knihy, dokumenty, datové nosiče i elektroniku. (Národní demokracie | Publikováno 28.4.2016)

v 9:40 hodin zadržen Adam B. Bartoš, předseda národně–konzervativní politické strany Národní demokracie!(2)

(Jan Kocourek, 29. 4. 2016 8:19)

28. dubna 2016, došlo k bezprecedentnímu útoku na politickou opozici v České republice. Přímo před svým bytem a zraky vlastních dětí byl v 9:40 hodin zadržen Adam B. Bartoš, předseda národně–konzervativní politické strany Národní demokracie!(2) - (2) Režim se ovšem nespokojil pouze s útokem na domácnost manželů Bartošových. Během odpoledne policie pronikla i do kanceláře Národní demokracie v pražských Holešovicích, kde začala zabavovat majetek a dokumenty strany! Na místě celou událost v rámci zákonných možností monitorovali člen předsednictva strany František Němec, sekretář strany Bohumil Šourek a právní zástupce strany Mgr. Timura. Dnešní události na Zbraslavi a v Holešovicích jsou skandálním a BEZPRECEDENTNÍM útokem na politické svobody občanů České republiky, zlovolnou perzekucí a pokusem o zastrašení řádně registrované politické strany, která od doby svého vzniku před dvěma lety neúnavně burcuje veřejnost k odporu proti nastupující totalitě ztělesněné Evropskou unií a jejími domácími nohsledy. Jsem přesvědčen, že tažení režimu proti dynamické Národní demokracii, skutečné opozici zrozené z lidu a pro lid, je projevem strachu, zoufalství a zároveň příznakem blížících se velkých politických změn! V tuto chvíli nevíme, zda a kdy bude náš předseda propuštěn, ale aktuální informace, které máme k dispozici nasvědčují tomu, že by mohl být převezen do cely na Praze 2 a strávit v ní dnešní noc. O aktuálním vývoji vás budeme informovat na webových a facebookových stránkách strany. Rozhodnete–li se vyjádřit našemu statečnému předsedovi a Národní demokracii jako takové svoji solidaritu, uvítáme to. Všechny vlastence bez ohledu na politické preference zveme tuto neděli 1. Máje 2016 na otevřený Pochod a demonstraci „PROTI VLASTIZRÁDCŮM!“. Akce se bude konat od 15:30 hodin na pražském Mariánském náměstí a následně na Slovanském ostrově! /www.facebook.com/events/978375845603836/) Národní demokraté se nedají zastrašit a v duchu svých nejlepších tradic, v souladu s odkazem národních demokratů Dr. Karla Kramáře a Aloise Rašína, pokračují v boji za svobody VŠECH občanů republiky! Za hlasem předků, za svrchovaný český stát! Luke Belson, místopředseda Národní demokracie, čtvrtek 28. dubna 2016, 17:45 hodin

Deset znamení, že migranti jsou podzemní armádou/ Migrants are an Underground Army - Ten Signs April 16, 2016

(Mossad-Čapí hnízdo-ZEMAN+ BABis, 28. 4. 2016 12:42)

Henry Makow Ph.D. - henrymakow.com/2016/04/Migrants-are-an-Underground-Army.html/ - Projekt Velkého Izraele posouvá vpřed velkou rychlostí…: Henry Makow Ph.D. - Anonymní pisatel přesvědčivě uvádí, že invaze přistěhovalců byla zorganizována iluminátskými bankéři a představuje budoucí vojenskou sílu. IPhony a nejlepší nové mobilní telefony distribuované tajnými službami těmto „uprchlíkům“ zdarma? Mysleli jste si, že o přistěhovalcích něco víte? Ne, je to horší: 1) Dodávky zbraní tajně přicházejících do Evropy, aby byli tajně vyzbrojeni a připraveni na signál k běsnění a genocidě. 2) IPhony a nejlepší nové mobilní telefony distribuované tajnými službami těmto „přistěhovalcům“ zdarma a podvodně rozdávané pod jmény skutečných občanů Británie a EU, ale s falešnými adresami, za plné spolupráce s hlavními evropskými/britskými telefonními společnostmi, které jsou všechny vlastněny a ovládány stejnými lidmi, kteří naplánovali genocidu a konspirují – komunikace je velmi důležitá 3) Podrobné pokyny rozdávané přistěhovalcům, s telefonními čísly a podrobnostmi o podpůrných sítích, a s kontaktními organizacemi a kam jít po příjezdu. Vše psáno v arabštině... To dokazuje organizování a řízení nad jakoukoliv pochybnost 4) Zprávy, že spousta přistěhovalců má u sebe neuvěřitelně velké sumy peněz, což nedává smysl, pokud jsou nuzní „uprchlíci“ 5) Mnoho přistěhovalců má u sebe nemožně velké množství falešných pasů a podobně drahých dokumentů ke zfalšování. To může být jen díky zapojení bezpečnostních a tajných služeb, které tuto invazi sponzorují. (Mossad je dobře znám svým používáním falešných pasů). Uprchlíci přicházející z chudých nebo válkou zmítaných zemí by neměli mít přístup k penězům potřebným na nákup tak drahých falešných dokumentů – kdy každý má sedm a více falešných pasů 6) Celoevropský „měkoučký“ přístup policie a odmítání vyšetřovat většinu zločinů, které spáchají, a trvání na propouštění zločinných přistěhovalců i po těch nejhrůznějších a nejzávažnějších zločinech. ...To dokazuje, že je to děláno na příkaz shora 7) Koordinované policejní akce k umlčení domácího odporu a nesouhlasu s touto invazí. Policie může jednat rychle, když chce, ale když jde o nějakého černocha nebo přistěhovalce, pak náhle nemůže policie dělat nic a jedná nekompetentně. Ne, to vše je záměrné a na příkaz ZOG 8) Agrese a čirá nenávist těchto posledních přistěhovalců nedává naprosto žádný smysl, pokud jim nebylo specificky řečeno, aby napadali. Všichni nově příchozí se chovají stejně, není ani předstírání, že by chtěli pomoct. Otevřeně říkají, že přichází krást a rabovat a otevřeně vyhrožují a dožadují se všeho....smysl to dává jen tehdy, když jsou invazní armádou, o to víc, že vědí, že ji jsou a že vědí, že dostali „svolení“ či oprávnění od někoho se tak chovat, a tak vědí, že místní populace je nechráněna a že nebudou čelit žádným trestům za její napadání. 9) Význačné a oficiálními médii zamlčované je to, že velký počet těchto přistěhovalců zmizí, jakmile dorazí. To není vysvětlitelné na základě toho, že se skrývají, aby se spojili s rodinou, protože většina z nich tu žádnou rodinu nemá! A ani to nedává smysl, pokud jsou zoufalí a hledají nocležiště, které je jim nabízeno (ve Švédsku velmi hezké ubytování), ale stále více to zapadá do obrázku tajné armády, mizející z radaru, dokud nevylétne světlice… 10) Pak zanedlouho, možná za deset let, a pravděpodobně mnohem dříve, se tito přistěhovalci náhle vynoří a přemění se (i když žádné přeměny prakticky třeba není) na ozbrojené teroristické bojůvky přímo v našem středu a začnou střílet odzbrojené bílé Evropany v masivním měřítku, to vše za součinnosti a za vědomí tajných a bezpečnostních služeb. To může mít tři cíle: Genocida bílých Evropanů - Ospravedlnění totálního evropského policejního státu(israelizace!) Zvýšení nenávisti vůči muslimům/islámu Mezitím se projekt Velkého Izraele posouvá vpřed velkou rychlostí…