Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moudré myšlenky k zamyšlení

11. 4. 2018

Každá cesta nahoru trvá jen chvilku. ● Všem milost, jenom ne zrádcům! ● Opravdový duch nekolísá v úsudcích. ● Není nic těžšího nad poznání právě vykonané hlouposti. ● Jedni za ideály umírají, druzí z nich tloustnou. ● Duch rezaví právě tak jako tělo. ● Všichni lidé jsou herci: chtějí se zdát tím, čím nejsou. ● Na přiznání je vždycky dost času. ● Každou věc považuj za vážnou, ale žádnou za tragickou. ● Osud nesvede nic proti opravdu velkým lidem. ● K hanebnosti nelze nikoho nutit. ● Čas obvykle vyléčí i hloupé. ● První pravidlo je, že nikdy nemáme mluvit o sobě. ● Život pravdy je pouze dočasný. ● Kdo pohrdá slávou, bude opravdu slavným. ● Pravda je vždy impertinentní. ● Zlo nelze odstranit zlem. ● Lhář musí mít dobrou paměť. ● Povýšenci zapomínají brzy, úspěchy je omamují. ● Strach je nemoc špatného svědomí. ● Lid dává svou přízeň, nikdy však důvěru. ● Když se člověk topí, pak se chytne čehokoliv. ● Vykonaná práce je jediný opravdový pomník. ● Opravdovým, zdrojem poznání je omyl. ● Zklamání není ještě poznání. ● Nic nedokazuje, kdo příliš mnoho dokazuje. ● Kdo jde pomalu, jde bezpečně. ● Přílišná velikost vede k přílišnému pádu. ● Na pěkná hesla se chytají lidé jako mouchy na sirup. ● Liška mění kožich, ale ne povahu. ● Nejzvučněji zvučí sud, který je úplně prázdný. ● Největší obtíže leží tam, kde je nehledáme. ● Malí lidé obyčejně pohrdají sobě rovnými. ● Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého. ● Veřejné mínění je jako pes, který kouše ty, kdo se ho bojí. ● Na špatné zprávy je vždycky času dost. ● Nejsnadnější věcí na světě je slibování. ● Řvi, jsi-li lev, ale jsi-li mezek, mlč! ● Lidé stojící mimo vidí někdy do hry lépe než zúčastnění. ● Chyby moudrého ti více poví než ctnosti hlupákovy. ● Chceš-li pravdu zabít, pak ji lidem nakomanduj! ● Ušlechtilý člověk přitahuje ušlechtilé lidi. ● Co je správné a pravdivé, to ani u ďábla není lží. ● Žádný člověk není nenahraditelný. ● Od vznešeného k směšnému je krok. ● Devět desetin moudrosti je: být moudrý včas. ● Kdo není stále moudřejší, není ani moudrý. ● Nic není velké, co není pravdivé. ● Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní. ● Často bolí hlava toho, kdo ji ztratil. ● Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou. ● Mocné ideje oslabují paměť. ● Poloviční pravda je často velkou lží. ● Kdo málo myslí, často se mýlí. ● Vytrvejte a šetřte se pro lepší časy! ● Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat. ● Usnout na vavřínech dovedou i lidé trpící nespavostí. ● Stálý styk se špatnými zvětšuje sklon ke špatnosti. ● Stát zaniká, jedná-li proti rozumu.

Vybral: ‒ RJ ‒

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Wer sich die Suppe eingebrockt hat, muss sie auch auslöffeln

(Sliby chyby - Trau, schau, wem, 12. 4. 2018 17:42)

Wer sich die Suppe eingebrockt hat, muss sie auch auslöffeln. Co sis nadrobil, to si i sněz: - Dem Kühnen hilft das Glück. Odvážnému štěstí přeje. Dem Mutigen winkt das Glück Doppelt gibt, wer schnell gibt. Dvakrát dává, kdo rychle dává. Wie die Saat, so die Ernte. Jak zaseješ, tak sklidíš.
Hunger ist der beste Koch. Hlad je nejlepší kuchař. Niemand ist ohne Fehl/Tadel. Nikdo není bez chyby. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen.
Frische Fische - gute Fische. Ein heute ist besser als zehn Morgen.
Übung macht den Meister. Cvičení dělá mistra. Lügen haben kurze Beine. Lež má krátké nohy. Der Schein trügt. Zdání klame. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Není všechno zlato, co se třpytí.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. was übrig bleibt.
V tomto případě je němčina konkrétnější, říká přímo, co se člověku stane, když přijde pozdě, zatímco česká verze přísloví důsledek zobecňuje pouze
na tvrzení, že si tím člověk uškodí. Einem hungrigen Magen ist nicht gut zu predigen. Slovy se nenasytíš. Obě výpovědi mají opět trochu jiný význam, německá mluví o tom, že je-li člověk hladový, není schopen poslouchat něčí řeči, česká spíše pobízí k tomu, dát hladovému najíst než moc mluvit. Es ist leicht gesagt, aber schwer getan. Něco jiného je slíbit a něco jiného splnit. To se lehko řekne, ale těžko udělá. Versprechen kann man viel. Sliby chyby. Zde je myšlenka německého přísloví vyjádřena ironicky, zatímco čeština hovoří přímo. Auf Regen folgt Sonne. Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Česká věta vyjadřuje spíše, že situace ještě není tak špatná, zatímco její německý protějšek má v sobě naději, že bude zase lépe. Die Spritzen kommen oft, wenn das Haus schon abgebrannt ist. Přišel s křížkem po funuse. Pozdě bycha honiti. V němčině: hasiči přijdou často až poté, co dům shoří. Gewohnheit ist König über den Verstand. Zvyk je železná košile. V němčině: zvyk je králem nad rozumem. Es muss ein böser Vogel sein, der in sein eigenes Nest tut. Každá liška svůj ohon chválí. Němčina hovoří o špatném ptákovi, který kálí do vlastního hnízda, zatímco čeština volí obraz lišky, která chválí svůj ohon. Frisch gewagt ist halb gewonnen. S chutí do toho a půl je hotovo. V němčině: brzy se rozhodnout znamená napůl zvítězit.
Man soll die Haut nicht verkaufen, Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
ehe man den Bären gefangen hat. V němčině: neměli bychom prodávat kožešinu, dokud jsme medvěda nechytili. Ohne Fleiß kein Preis. Fleiß bringt Brot, Faulheit Not. Bez práce nejsou koláče. Kdo nepracuje, ať nejí. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
V němčině: Bez píle není chvály. Píle přináší chléb, lenost nouzi.
Trau, schau, wem. Důvěřuj, ale prověřuj. V němčině: Důvěřuj, ale podívej se, komu důvěřuješ. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Risk je zisk.
V němčině: Kdo se neodváží, nemůže vyhrát Wer sich die Suppe eingebrockt hat, muss sie auch auslöffeln. Co sis nadrobil, to si i sněz.
V němčině: Kdo si nadrobil chléb do polévky, musí polévku také dojíst.