Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavíme, slavíme – František Růžička

24. 5. 2015

Tak nějak zvlášť divně mi připadá letošní pozdně jarní období. Možná i slavnostně. Protože slavíme, slavíme, slavíme… Abychom snad byli šťastnější. Otazník. Šeříky kvetou, ale rychle odkvétají. Nemají dostatečnou vláhu. Zatím nám to ještě nevadí. Hlavně, že máme na chleba a dostatek příležitostí ke hraní a probíhajícím oslavám. Ostatně, kdo by neslavil, když se nám tak dobře daří.

MDŽ, První jarní den, narození Amose Komenského, vstup do NATO, Velikonoce s ukřižováním a vzkříšením Krista, Den vzdělanosti, první a poslední Apríl, začátek letního času, 1. máj, Svátek práce, Květnové povstání, Den vítězství, Den květin, Svátek matek… za dveřmi Seslání Ducha svatého, Mezinárodní den dětí, Den otců… A to jsem vynechal veškeré slavení na úrovni regionální, vesnické, příhraniční či chalupnické.

Třeba se vám to bude zdát divné, možná úplně prapodivné. Domnívám se, že to ale vůbec není samoúčelné. Z toho růžence „oslav“ není nikterak patrná pietní akce konaná každoročně dne 13. května. Bez ohledu zda je den všední, sobota či neděle. Takže ji připomenu. Jak jinak, než prostřednictvím svého nepostradatelného archivu, trilogie „Mirovice na prahu století“. (Díl 2, str. 40, stať Volání krve)

V sobotu 13. května 1995, kdy byla obloha zatažena zlověstnými mraky a shůry padaly proudy vody, byl do těchto míst, v obleku ne nepodobném milicionářské uniformě, přivezen prezident Václav Havel, který se vrátil z oslav postkomunistické moci v Moskvě, kde prezident Jelcin vyzval ke společnému postupu proti projevům fašismu. Ve svých automobilech jej již očekávali ministři Igor Němec, Jan Ruml, Pavel Tigrid a několik poslanců. Dále zástupci romských iniciativ, nosiči deštníků a asi čtyři stovky občanů, převážně romské národnosti. Všichni společně se pak zúčastnili slavnostního odhalení památníku obětem holocaustu ve tvaru rozlomené koule s nápisem „Ma bisteren – nezapomeňte“, jehož autorem je akademický sochař Zdeněk Hůla.

Nemám v úmyslu připomínat tehdejší slova prezidenta Václava Havla, ani rozebírat celou tuto složitou otázku. Pouze odkazuji na uvedenou literaturu, kde je vše podrobně uvedeno, včetně bádání Paula Polansky (USA), knihy německého novináře Markuse Pape a výpovědí očitých svědků o vzniku původního pracovního tábora. Nebudu ani podrobněji připomínat, kdo všechno byl s historickými údaji obeznámen (P. Pithart, regionální knihovny a archivy, ministr Kubice, ministr F. Bublan, senátor P. Eybert, senátor J. Šetina, jihočeští hejtmané J. Zahradník a J. Zimola, ředitel Ústavu D. Herman, F. Gal, J. Šiklová, S. Motl pro vysílání ČRo, Reflex, MF Dnes, R. John pro TV Nova…)   

Již o několik měsíců dříve (září 1994) obdržel starosta Mirovic dopis vlastnoručně podepsaný ministrem Janem Rumlem, v jehož obsahu sděluje, že byl v souvislosti s šetřením Helsinského výboru Kongresu USA informován o iniciativě obecního zastupitelstva, která vedla k odhalení pamětní desky na hřbitově Romům, kteří zemřeli v cikánském táboře Lety.

A to je oč tu právě běží… Proti roku 1995 dostal areál v Letech zcela jinou podobu. Za celou dobu se však vede jednolitá protestní akce proti zemědělské farmě, která stojí na části pozemku původního pracovního tábora… Hodně jsem se podivoval nad článkem, který v Píseckém deníku napsala Stanislava Koblihová (IT 15/5). Ve čtvrtek 15. května jsem totiž byl na mirovickém hřbitově u hrobu svých rodičů a setkal se s partou mladých lidí (někteří z Německa), kterým jsem podával improvizovaný výklad v dané události. Jevilo se mi, že toho moc neví a nejspíše jim jde jen o recesně protestní akci. V sobotu prý půjdou pochodem z Letů, kde stanují, do Mirovic na hřbitov. Před hřbitovem stálo několik bouráků s německou poznávací značkou. O tom, že vedle pietního místa stojí také hrob Rudoarmějců a kamenný památník pro tři zemřelé děti německých uprchlíků (uprchlice doprovázející poraženou okupační armádu) soustředěných v květnu 1945 ve zdejší škole, neměli ani potuchy.

Co je zajímavé? Nebo snad podivuhodné?? „Nevěříme, že oficiální počet Romů, kteří zde zahynuli, odpovídá pravdě. Jsme přesvědčeni, že jich bylo mnohem více…  To, že vepřín stojí v místech, kde umírali a trpěli lidé, je ostudou celé vlády…“ Občanské sdružení Konexe M. Brož (je z Ústí n. Lab.).

Pokud je veřejnosti známo, mezi společností AGPI a příslušnými státními orgány probíhají jednání. Kvůli bezpečnosti museli provést opatření a na hlídání areálu si najali ochranku, aby jako v minulosti neměli škody na majetku. Policie posílila službu a soukromý pozemek je označen páskou. Sdružení Konexe také navrhuje provést archeologický výzkum celé lokality. Závěr článku uvádí, že na protestním pochodu se očekává účast asi padesáti lidí – z toho většina ze zahraničí.

Nejspíše jsme u merita věci. Protesty proti vepřínu začaly v roce 1998. Já navštěvuji mirovický hřbitov téměř každý týden, bez ohledu na roční dobu. Město koná každoroční kladení věnců na hrob Rudoarmějců a pomník padlých v První světové válce na budově radnice vždy v květnových dnech. Na pietním místě obětí z Letů se po celý rok nikdo neobjeví. Až když přijede televize, rozhlasáci a novináři, vládní a ambasádní delegace. Obdobně se o tato místa nezajímal nikdo po celé období 1945-1995!!! Ctěné iniciativy nedokáží ani před aktem posekat vzrostlou trávu.

•••

V další den (IT 16/5) se lze dočíst (autorka Klára Černá), že zásobování vepřína v Letech si vyžádalo přítomnost policistů, výjezd z areálu farmy blokovali aktivisté. Z důvodu, že stojí na místě, kde nacisté za války zřídili pracovní tábor. Plánují zde pobýt až do 24. května, shromáždění není zakázané. V pátek vyrazila skupinka do Písku, kde se snažila o blokádu před ředitelstvím firmy. Měli v plánu, že se přesunou na sídliště Portyč a poté projdou s transparenty přes centrum města. Mluvčí policie uvedla, že zatím nebylo zaznamenáno větší narušení proti veřejnému pořádku.

•••

Tak vám nevím! Ještě jsem se nikde nedočetl, že by mladí z nejrůznějších iniciativ projevovali svoji internacionální povinnost požadovat v Německu např. potírání a zákaz jejich neofašistických klanů.

František Růžička, České Budějovice

(Květen 2015)

p1290340.jpg

Památník Rudoarmějců a v pozadí tří německých dětí

p1290342.jpg

Smutnící ženy nad zemřelými v táboře Lety

p1290343.jpg

Památník padlým v I. sv. válce (stále bez prvorepublikového znaku)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

2.august stal Pamätným dňom rómskeho holocaustu

(Pellegrini , 26. 5. 2015 23:09)

http://www.inminorita.sk/index.php/realizovane-projekty/ma-bisteren
Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku
Projekt bez grantovej podpory Číslo projektu: 12/2006 Vedúci projektu: Arne Mann, PhDr., CSc. Zástupca vedúceho: Zuzana Kumanová, Mgr., PhD. Riešiteľka: Zuzana Bošeľová, Mgr. Doba riešenia projektu: 03. 2009–01. 2012
Občianske združenie IN MINORITA a banskobystrické Múzeum SNP pripravili na piatok 1. augusta 2014 v priestoroch Pietnej siene múzea spomienkové stretnutie Ma bisterem! (Nezabudnime!). Svojou prítomnosťou ho poctil minister školstva Peter Pellegrini a ďalší významní hostia, mnoho Rómov i nerómov. Cieľom projektu Ma bisteren! je pripomínať si príkoria spáchané na Rómoch počas druhej svetovej vojny. Išlo už o jeho 10.ročník. Hostí privítala Denisa Havrillová a generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Za občianske združenie IN MIMORITA, ktoré vybudovalo 7 rómskych pamätníkov, pripomenula Zuzana Kumanová potešujúcu skutočnosť, že na túto spomienku za zavraždených Rómov v 2.svetovej vojne chodí čoraz viac Rómov, ale i nerómov. Najviac Rómov zahynulo v koncentračnom tábore Osvienčim – Březinke, kde fašisti vyvražďovali celé rómske rodiny. Jeho bránami prešlo viac ako 21 tisíc ľudí. Pred likvidácii tábora v noci z 2. na 3. augusta 1944 došlo k splynovaniu 2.897 rómskych mužov, žien a detí. Preto sa 2.august stal Pamätným dňom rómskeho holocaustu. Minister školstva Peter Pellegrini k spomienke „Ma bisteren“ vo svojom prejave uviedol: „Chcem vyjadriť presvedčenie, že naše školstvo musí podporovať vzdelávanie otvorené diskusie a exkurzie, hovoriť s mladými ľuďmi o udalostiach druhej svetovej vojny, ako bol aj holocaust Rómov. Našou povinnosťou je odovzdávať mladej generácii tieto historické skúsenosti, lebo len tak môžeme vychovať ľudí k tomu, že nedovolia opätovné opakovanie chýb vedúcich k nástupu fašizmu a politického extrémizmu.“

Pellegrini sa vyjadril aj k tomu, že mnoho mladých ľudí poriadne nepozná nielen rómsky holokaust, ale ani SNP: „Málo sa hovorí o rómskom holocauste, preto som prijal toto pozvanie, aby som svojou osobnou účasťou pozdvihol povedomie o tejto udalosti. Verím, že postupne sa takýchto pietnych spomienok bude zúčastňovať čoraz viac ľudí. Práve prebieha novelizácia štátneho vzdelávacieho programu, kde sa vytvára priestor na zadefinovanie toho, v ktorom ročníku a v akom rozsahu budú školy povinné učiť žiakov o SNP tak, aby naozaj každý jeden absolvent vedel nielen to, ktorý dátum si má pamätať, ale aj čo bolo podstatou SNP.“ S prejavmi vystúpili zástupcovia Rady vlády pre národnostné menšiny, veľvyslanectva USA na Slovensku a SAV. Nádvorím Múzea SNP potom zneli nádherné tóny clivej melódie huslí a gitary v podaní mladých rómskych umelcov. Na záver hostia položili kvety a všetci prítomní červené karafiáty k pamätnej mramorovej tabuli s nápisom: „Obetiam rómskeho holocaustu na Slovensku 1939-1945 MA BISTEREN!“ Spomienkové podujatie v Múzeu SNP sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.