Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesty toulavý – František Růžička

2. 5. 2016

Kdo by neznal tuto krásnou trampskou country písničku a mnoho dalších, které jsme tak rádi slýchávali v podání možno říci „krále české country“ Michala Tučného. Díky záznamové technice je stejně rádi posloucháme i dnes, přestože je to plných dvacet jedna let, kdy byl jako „Poslední kovboj“ povolán na věčnost. Stalo se tak v březnu roku 1995, kdy podlehl rakovině jater a rozloučila se s ním celá hudební veřejnost, rodina i „Báječná ženská“.

Spíše jsme vnímali jeho písně, než rodinný životopis. Narodil se v listopadu roku 1947 v Praze. Jeho matka byla grafička umění, otec grafik. Již v dětství hrával na klavír, později jsme ho viděli s neodmyslitelnou kytarou, kterou si dokázal upravit, aby imitoval banjo. Vyučil se prodavačem, odmaturoval na obchodní škole, působil v řadě profesí. Nejraději ale hrál, začínal u bigbítu svého bratra. Především díky písničkám J. Suchého si zamiloval country.

Historické anály uvádějí, že se v roce 1967 účastnil prvního ročníku Porty jako host skupiny Rangers, která tento ročník vyhrála. Do skupiny Greenhorns ho přijal Honza Vyčítal a začal zpívat česky. V roce 1974, po sporu v kapele, přešel k Fešákům. Dvacet let trvalo, než se tito kamarádi znovu udobřili. Jeho sen se splnil v roce 1980, kdy založil vlastní kapelu Tučňáci a napsal své nejznámější písničky.

V plzeňském divadle Alfa se v roce 1971 seznámil se svojí ženou Martou. Prý to byla láska na první pohled. Spolu měli dceru a vychovali i dceru z jeho prvního manželství. Vždy se při představení jevil jako naprostý suverén, ale i jeho dcera uvedla, že byl veliký trémista. Dokonce se styděl i při vystoupení před dětmi. Odborná literatura uvádí, že měl nejlepší výslovnost ze všech našich zpěváků.

Bylo mu dobře rozumět, což je dokládáno písničkou „Prodavač“, ve které rychle zpívá svůj refrén. Jistým negativem jeho osudu byla jeho jedna z prvních lásek, zpěvačka Eva Olmerová, která ho naučila nejen zpívat srdcem, ale také hodně pít.

Mnozí ho známe z dříve populární „Děčínské kotvy“, mnoha veřejných vystoupení i při vystoupení s americkou country zpěvačkou. Na závěr nezbývá než zmínit také jeho „Stodolu“ v Hošticích.

František Růžička, České Budějovice

p1240605.jpg

Náves Michala Tučného

p1240608.jpg

Ranč v Hošticích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komunismus

( Karel Havlíček Borovský , 21. 5. 2016 22:58)

(1) Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřejných a občanských záležitostech světa jest - dle mého mínění - ta okolnost, že lidé buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy aneb rozličné věci nazývají stejným jménem. Komu smysl tohoto mínění není hned zcela jasný, neb se zdá býti nepravdivým, rač povážiti následující příklady. Když jeden člověk druhého, svého protivníka, zabije, nazýváme to vraždou, když jeden člověk druhému jeho jmění násilně vezme, říká se, že je to loupež, když ale jiný člověk absolutní (neobmezený) král neb císař na sta lidí nenáviděných pobiti dá a jejich jmění si přivlastní, nejmenujeme to vraždou a loupeží, nýbrž popravou a konfiskací. Když někdo jinému chytře a nevědomky jmění jeho uzme, jmenujeme to zlodějství, když ale jiný neb jiní rozličnými bursovními a bankovními obraty svým spoluobčanům velikou část jejich jmění v jejích vlastních kapsách odejmou, tomu neříkáme již zlodějství, nýbrž agiotage (adžiotáže) a operace. Když někdo s jiným nějakou smlouvu učiní a mu něco slíbí, pak ale slib svůj a smlouvu nedrží, jmenujeme to podvod a lež, když ale vláda něco takového učiní, nejmenujeme to lež a podvod, nýbrž změnu systému. Když se někdo proti zákonům zemským nepořádně a násilně opře, nazýváme to buřičstvím, když ale král neb kníže samovolně tyto zákony násilně změní, aneb zanedbává, nenazýváme to buřičstvim, nýbrž Staatsstreich, fait accomplii atd. atd. To jsou tedy příklady, kterak stejné věci jmenujeme rozličnými slovy: a jaký jest z toho strašlivý následek! Vražda, loupež, krádež, podvod a buřičství jsou hanebné věci, které se trestají: ale ty druhé svrchu uvedené jich sestry jistě chlubné bývají, vážené časem a především výnosné, a to jenom proto, že je lidé jinými jmény nazývají, a tudy je během času odvykli považovati za vraždy, loupeže, krádeže, podvody a buřičství!! Zároveň však jmenujeme rozličné věci velmi často stejným jménem. Když se ku př. většina obyvatelů jisté země dobrovolně podrobí jistým pravidlům, jmenujeme to zákon: když ale jeden člověk neb několik lidí celé zemi proti jejich vůli podle své chutě předpisují a vnucují pravidla, nazýváme to také zákonem. Když obyvatelé jisté země, aby mohli pokojně a bez starosti před nápady cizinců živnosti své provozovati, ustanoví ze sebe jistý počet mužů ve zbrani cvičených ke své obraně, nazýváme to vojsko a obrance zemské: když ale despota, aby mohl nespravedlivé a násilnické panování své nad národem provozovati, násilně si vybere pluky ozbrojených k utlačování tohoto národu, nazýváme to též vojsko a obrance zemské. ….. (kráceno)!

Komunismus

( Karel Havlíček Borovský , 21. 5. 2016 22:57)

(2) Jedním z podobných strašidel jest také slovo komunismus, které jest již od některého času strašidlem proti všelikým liberálním zásadám. Jak často slyšíme tímto slovem okolo sebe házeti lidi jisté strany, kdykoli se jen o to jedná, aby zohyzdili snažení některé jim odporné strany: tito pánové spoléhajíce se až příliš na sprostnost lidskou, myslí, že již porazili každé liberálnější snažení, když jen proti němu vyřkli nadávku: komunisté, komunistické choutky. Když se jednalo o zrušení roboty, přezdívalo se zastavatelům tohoto spravedlivého osvobození lidu: komunistů; kdyby někdo hájil všeobecné právo hlasovací, nazvali by jej též komunistou. Podívejme se tedy tomuto slovu trochu hlouběji do očí! Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk. Každý ale také vidí hned na první pohled, že takové učení není pranic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno býti mohlo. Kdekoli se ještě toto učení v malých pokusech do života uváděti chtělo, nikde se nic nepodařilo; nejlepší toho máme příklad na klášteřích. Tam alespoň z části zaveden jest komunismus, to jest jmění jest společné všech, ale jaké různice, jaké nepřátelství panuje právě mezi nimi. A to nyní, kdežto se jen o užívání již hotového jmění mezi nimi jedná: jaké by pak teprva byly různice, kdyby si měli také společně to jmění a výživu vydělávat? Než není tu místo a také ani úmysl dokazovati teprva nemožnost a nesmysl komunismu - toť jako již známou a dávno od nás pojednanou pravdu předpokládáme. Obyčejně se ale slovo komunismus nebéře v smyslu tak úplném, a tu se každé rušení a dotýkání cizího jmění komunismem nazývá. „Svaté jest jmění, heilig ist das Eigenthum!“ slyšeli jsme tak často v nepokojných dobách r. 1848, vidouce to napsáno na krámích a dveřích mezi barikádami. Co vlastně jest jmění? - o tom zde jednati nemůžeme, jest to otázka nad míru těžká k rozhodnutí, která nyní nepochybně bude ještě dlouho hýbati světem: řeklo by se snad, to co mám, jest moje jmění, poněvadž se ale všechno to, co člověk má, jmenovitě ku př. co ukradl, neb mocí vzal, neb oč jiné ošidil za jeho jmění neuznává, dalo by se tedy velmi mnoho o jmění jednati. Než, my zde skutečně nerozkládajíce pojmu tohoto slova, budeme se držeti jen zcela obyčejného jeho významu, pravíme všem také: Každého člověka jmění se musí hájiti a kdo se cizího jmení dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista! Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé míchání se do toho odjinud jest komunismus! Když se ale budeme této zásady držeti, shledáme brzy, že komunisté největší jsou zrovna na té straně, odkud právě v tuto dobu nejvíce proti komunismu kázati a brojiti slyšíme: a zpozorujeme také, že zrovna ti, kteří jiné viní z toho, že mají úmysl komunismus zaváděti, sami nejméně jmění cizé za svaté drží. Považme ku př. absolutní neobmezenou vládu: ona jako první komunista béře sobě pod jménem daní, neb konfiskací, neb expropriací atd. jmění cizé podle uzdání svého a nikdo nesmí ani slovem se ozvati proti tomuto nesmírnému komunismu.

„Společné zasedání vlády u protektora v Izraeli“ -Bohuslav Sobotka skládá účty:

(ww.vlada.cz / EretzCZ, 21. 5. 2016 10:12)

Pověřený správce řízením protektorátu Böhmen und Mähren inovovaná verze V17.11.1989 – 2016 „ČR“/ Česko- Bohuslav Sobotka skládá účty: „Společné zasedání vlády u protektora v Izraeli“ - 20. 5. 2016 13:23 - 22. května 2016: V neděli se uskuteční čtvrté česko-izraelské mezivládní konzultace - V Jeruzalémě se v neděli 22. května 2016 uskuteční už čtvrté česko-izraelské mezivládní konzultace. Při této příležitosti se premiér Bohuslav Sobotka setká také s prezidentem státu Izrael Re’uvenem Rivlinem a předsedou Knessetu Juli-Joelem Edelsteinem. Spolu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem také vystoupí na Česko-izraelském obchodním fóru. Tématy česko-izraelských mezivládních konzultací budou především rozvoj vzájemného obchodu, kontakty v oblasti výzkumu a inovací, bezpečnostní spolupráce včetně problematiky kybernetické bezpečnosti, prohlubování mezilidských kontaktů a rozvoj cestovního ruchu. Českou vládu na konzultacích zastoupí kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr kultury Daniel Herman a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.
Program
11.30 – jednání předsedy vlády s předsedou Knessetu
12.30 – přijetí předsedy vlády u prezidenta Státu Izrael
13.15 – komentář předsedy vlády Sobotky pro média
15.10 – návštěva Israel Museum
17.30 – zahájení bilaterálních jednání resortních delegací
18.15 – projev předsedů vlády ČR a Izraele při ukončení podnikatelského fóra
18.30 – bilaterální jednání delegací předsedů vlád
19.20 – tisková konference
20.00 – plenární zasedání vlád
Kontakt pro média: Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854 - MgA. Martin Ayrer - mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication - Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4 CZ -118 01 Praha 1 - T: +420 224 002 054 - M: +420 602 135 517 - www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady - co tomu předcházelo: EretzCZ - Společné zasedání izraelské a německé vlády - www.youtube.com/watch?v=2HtSfhG2J1A - Uploaded on Mar 17, 2008 - Během návštěvy německé kancléřky Angely Merkel v Izraeli se konalo i společné zasedání vlád obou zemí. Kancléřku doprovázel i ministr obrany, ministr zahraničí a další členové vlády. Historické zasedání sloužilo k projednání a podpisu dohod o vzájemné spolupráci.

Mým „ parazitům držících se prorezlého a pelichajícího kožichu arktického kocoura od Borotína, Husic i Horusic“

(Mikeš, Nácíček i Pašík a Bobeš: Mikešův "Královský ústav pro zkoumání historie jak to bylo doopravdy", 18. 5. 2016 18:30)

Mikeš, Nácíček i Pašík a Bobeš: Mikešův "Královský ústav pro zkoumání historie jak to bylo doopravdy"- AfA-Antarktida - Mým „ parazitům držících se prorezlého a pelichajícího kožichu arktického kocoura od Borotína, Husic i Horusic“ -
O-kocouru-Mikešovi-1---01-Mikeš-se-u_í-mluvit
O-kocouru-Mikešovi-1---02-Mikeš-na-pouti
O-kocouru-Mikešovi-1---03-Mikeš-na-hruškách
O-kocouru-Mikešovi-1---04-Mikeš-se-ztratil
O-kocouru-Mikešovi-1---05-Mikeš-straší
O-kocouru-Mikešovi-1---06-Mikeš-vypráví-pohádku
O-kocouru-Mikešovi-1---07-Mikeš-u-cirkusu
O-kocouru-Mikešovi-1---08-Jak-Mikeš-zachránil-Bobeše
O-kocouru-Mikešovi-1---09-Pohádka-o-Klikoto_i
O-kocouru-Mikešovi-2---01-cenzurováno/zakázáno - v Izraeli a multikulti závadné!
O-kocouru-Mikešovi-2---02-Babi_ka-vypráví-pohádku
O-kocouru-Mikešovi-2---04-Mikeš-je-doma
O-kocouru-Mikešovi-2---05-Nácíček-nakupuje
O-kocouru-Mikešovi-2---06-cenzurováno/zakázáno - v Izraeli a multikulti závadné!
O-kocouru-Mikešovi-2---07-O-Mikešov_-kouzelné-holi
O-kocouru-Mikešovi-2---08-P_ekvapení-v-Hrusicích
O-kocouru-Mikešovi-2---09-Tajemný-kocourek
O-kocouru-Mikešovi-3---01-Výprava-do-Hrusic
O-kocouru-Mikešovi-3---02-Jak-se-Herodes-uzdravil
O-kocouru-Mikešovi-3---03-Lyšaj_v-sen
O-kocouru-Mikešovi-3---04-cenzurováno/zakázáno - v Izraeli a multikulti závadné!
O-kocouru-Mikešovi-3---05-Pohádka-o-kozlu-Kokešovi
O-kocouru-Mikešovi-3---06-Starosti-s-babi_kou
O-kocouru-Mikešovi-3---07-cenzurováno/zakázáno - v Izraeli a multikulti závadné!
O-kocouru-Mikešovi-3---08-Pepík-Ševců-malířem
O-kocouru-Mikešovi-3---09-cenzurováno/zakázáno - v Izraeli a multikulti závadné! - Více: pomoc- (šekiM, 18. 5. 2016 16:33)
Veškerým vším a jiným parazitům držících se prorezlého a pelichajícího kožichu arktického kocoura od Borotína, Husic i Horusic je jakákoliv pomoc zcela neúčinná. Tomu už nepomůže ani Vlastenecká fronta... izraelští bratři bez Trika se lstí a klamem Mossad – pobočka Praha hrad – Ovčáček zemanáček!

Život Josefa Lady

(Josef Lada a malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel a Kocour Mikeš, 18. 5. 2016 17:59)

Josef Lada (17. prosince 1887 Hrusice – 14. prosince 1957 Praha) byl významný český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel a Kocour Mikeš-
Hlavní ulice u potoka v Hrusicích; na místě domu vpravo stával do roku 1932 Ladův rodný domek - Ladova vila v Hrusicích, dnes Památník Josefa Lady s expozicí spravovanou Oblastním muzeem Praha-východ- Narodil se hrusickému ševci Josefu Ladovi (1847–1904) a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské (1843–1912), jako nejmladší ze čtyř dětí. Měl bratra Františka (*1870) a sestry Antonii (*1877) a Marii (*1881). Z Hrusic a okolí také čerpal řadu námětů svých obrazů. V roce 1901 odešel do Prahy, aby se na Královských Vinohradech vyučil malířem pokojů a divadelních dekorací. O rok později vstoupil do učení na knihaře a zlatiče. V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. Jako půlroční chlapec upadl na knejp (ševcovský nůž) a poranil si oko. Proto viděl jen na jedno a chybělo mu prostorové vidění. Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil 1339 kreseb) a další knihy Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem z roku 1956, natočeného podle stejnojmenné pohádkové divadelní hry Jana Drdy. V oblasti výtvarného umění vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 tisíc ilustrací. Jeho ilustrace inspirovaly českého básníka Jaroslava Seiferta k napsání básnické sbírky Chlapec a hvězdy (1956). Sbírka je v podstatě malebným slovním doprovodem k jeho známým obrázkům. Společně s Čapkem, Nezvalem a Vančurou se stal jedním ze zakladatelů tzv. „moderní pohádky“ v české literatuře a obdržel za svoje dílo roku 1947 titul národní umělec. Dne 18. června 1923 oženil s Hanou Budějickou (1888–1951) a narodily se jim dcery Alena (1925–1992) a Eva. Alena Ladová byla rovněž ilustrátorka a malířka. O svém otci napsala v roce 1963 knihu Můj táta Josef Lada, které bylo vydáno přes 9000 výtisků, v knize byly také použity ilustrace z jiných Ladových děl. Dcera Eva se narodila 18. prosince 1928, byla nadaná klavíristka a zahynula v 17 letech při leteckém bombardování u Emauzského kláštera 14. února 1945.Byl po něm pojmenován asteroid 17625 Joseflada. -současnost Ladova díla:V Ladově kraji se nacházejí dvě naučné stezky – Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice.-Nejznámější obrazy: Bubnování - Česká krajina, triptych (1935), Český betlém (1920), Hastrman v zimě (1957), poslední malířův obraz Jarní cestou do vsi Jaro s dětmi Mikulášská nadílka Rodná chalupa Rvačka v hospodě (1943) Slouha vytrubuje (1952) Sváteční hospoda (1932) Tancovačka (1929) U ohníčku (1955) Vodník (1942) Zabíjačka (1935) Zimní krajina (1944) Zima na splavu (1943) - Literární dílo: Moje abeceda (1911), jako podklad posloužila národní říkadla (jednalo se asi o první barevnou dětskou knížku tohoto druhu), Kalamajka (1913), společně s Jaroslavem Haškem, Veselý přírodopis (1917), Svět zvířat (1919), Illustrovaná frazeologie a přísloví (1924), Ladovy veselé učebnice (1925, 1931, 1932, jednotlivé díly s názvy Ptáci , Savci, Brouci a hmyz a Vodní živočišstvo), Dobrodružství Tondy Čutala (1929), Mňoukačky naší kočky (1930), Ezopské bajky (1931), Halekačky naší Kačky (1932), Kocour Mikeš

Pan Nazdárek bude mít šanci - http://petrsedyabcd.blog.cz/ - Začal se modlit k parnímu stroji!

(18. května 2016 9:34 http://petrsedyabcd.blog.cz/, 18. 5. 2016 12:16)

Pozorovat jak popel zesnulého pracuje je jistě uklidňující, ovšem co pod něj umístit nějaké lopatky, vyvést hřídel, a porovnat výkon takto vzniklého generátoru se stirlingem pana Nazdárka ? Pro člověka, který právě končí svůj život musí být skvělý pocit, že i po smrti může být užitečný lidem. - To je sileny,ne?? "}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · 1 · 25 min - Odpovědi (2) · 12 min - Mihálová Maria Takeho pupkaca asi nie ale kus poriadneho chlapa. - "}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · 23 min - Míla Opl - Míla Opl 3x fuj kolalokově limonádě....Emotikona grin "}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · 21 min - Věra Ryšavá tak zrovna než takového, tak radši nic- "}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · 13 min Marika Marika Neprezradím Ano chlapa, ale nie prasa..."}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · 6 min - Kristýna Kočanská ..mám pocit, že každou chvíli exploduje... "}" data-testid="ufi_comment_like_link">To se mi líbí · Odpovědět · Právě teď- Jiřka Adamcová prasátko je potřeba sežrat Emotikona smile-Petr Šedý: Takhle dopadnete když budete jíst Babišovy dobroty. Cukrovka, rakovina, vysoký tlak, stálé sračky, zvracení a nakonec kafilérka. Pak vás přidají do Babišových dobrot a zvětšíte objem masa v produktu na 0,5%. - Začal se modlit k parnímu stroji Dnes 18.5. 2016v 5:06 | převzato -Pavel Janovský | 17. května 2016 15:04 - driv sem se modlil k bohu.sem hluboce verici clovek.sem stary a vsechno me boli,chodim o berlich.internet je to jedine co me spojuje s svetem.pak sem narazil na vas blog.nechal sem si v dilne vyrobit podle navodu parni stroj. muj syn je zamecnik.po dvou mesicich se mi zacalo delat lepe.stroj bezi kazdy den.uz lepe chodim.jenom o holi a dobre spim.zacal sem se modlit k parnimu stroji.uvedomil sem si,ze buh mi nepomuze
Petr Šedý- Víra je jistě skvělá, zvláště když je už člověk starý a všechno ho bolí. Může se tak lépe připravit na svůj konec. Udělá si místo v hrobce, objedná pěknou rakev a pak už jenom čeká. Problém je v tom, že čím více se smrt blíží, tím méně se chce umírat. Někdo jde za lékaři, ale ty mu stejně nepomohou a pak se obrátí na Boha. Čím více se modlí, tím ho více bolí záda. Pak už nemůže klečet a kostel je daleko a tak začne používat internet. Nemusí nikam chodit a i když si ještě nedávno myslel, že život je špatný a blížící smrt nezbytná, najde alternativu. Sám podle sebe vím jak se život a názory změní když vás něco přestane bolet. Na to abyste to pochopili, musíte dlouho trpět a užívat si všech možných bolestí. Když se jich zbavíte, najednou začne mít život smysl a už se vám nechce umírat. Do rakve si uskladníte brambory, hrobku prodáte a pokud budete chtít žít, musíte se časem oprostit od všech prášků a začít chlastatModlení k parnímu stroji vám však asi moc nepomůže, i když může zesílit účinky, ale hlavní je, používat ho pravidelně a na malé otáčky. Občas je trochu změnit. Tlak se často však nestálý a tak se otáčky mění nahoru a dolů samy. Je nutné dodržovat rychlost mezi 60 až 300 otáčkami za minutu. V těchto otáčkách jsou účinky největší. Je nutné si uvědomit, že nestačí jenom sedět u stroje, ale je dobré si otevřít flašku, opéci si kousek masa a mít absolutní pohodu. Po čase pak zjistíte jaké děláte pokroky a že život může být skutečně báječný a plnohodnotný. Když budete žít dlouho, budete mít problém, kam je schovat. Proto je nejlepší je prochlastat... (třeba v Hošticích!)

Od 1. března 2015 přestaly fungovat všechny odkazy obsahující "webpark.cz" nebo "byl.cz"! Od „A děti dány...

(Antonius, 15. 5. 2016 3:09)

Od 1. března 2015 přestaly fungovat všechny odkazy obsahující "webpark.cz" nebo "byl.cz"! Od „A děti dány... Dokumentární pásmo k 70. výročí vyhlazení obce Lidice.“ - http://antonius.jarkad.cz/nesestrihane/ POZOR! Přesun stránek z důvodu ukončení služby! Od 1. března 2015 přestaly fungovat všechny odkazy obsahující "webpark.cz" nebo "byl.cz". Všechny stránky na těchto serverech byly přesunuty na novou doménu "jarkad.cz". Nyní se již sice nacházíte na nové adrese stránek, ale velké množství starších linků stále odkazuje na původní server, který již není funkční. Pokud chcete mít stále přístup k aktualizacím a novým nahrávkám, doporučuji uložit si následující odkazy. Přehled nejdůležitějších odkazů, kterých se změna týká: Nesestříhané a neupravené nahrávky mluveného slova: Návod na stahování souborů, rady, odpovědi na nejčastější otázky a další podpora: http://antonius.jarkad.cz/dlc/navod_na_stahovani.pdf - Seznam uploadů mluveného slova (pravidelné aktualizace, reupload): http://antonius.jarkad.cz/dlc/mluvene_slovo_seznam_odkazu.pdf - Všechny upravené nahrávky s odkazem ve tvaru "soubor.byl.cz/název autora nebo jméno tématu", například "soubor.byl.cz/moliere": bude nutné ručně opravovat na "soubor.jarkad.cz/název autora nebo jméno tématu", například "soubor.jarkad.cz/moliere" Všechny další podstatné informace k této změně naleznete v podrobném návodu. Nesestříhané nahrávky mluveného slova - Neupravený a nesestříhaný provizorní upload různých rozhlasových nahrávek. (Pro načtení odkazů ke stahování do JDownloaderu nebo podobného správce stahování stačí stisknout kombinaci kláves CTRL+A a CTRL+C.) V seznamu uploadů si můžete vybírat z již upravených nahrávek, potřebujete-li poradit se stahováním, otevřete si návod. Pokud se vám nezobrazují nejnovější odkazy, aktualizujte stránku (např. pomocí F5 nebo CTRL+R). Reupload nebo opravu nahrávky na této stránce provádím pouze na žádost. Máte-li zájem o obnovu nějakého mrtvého linku, napište mi na email mluvene.slovo@atlas.cz nebo použijte rychlý formulář. Upozornění pro uživatele Opery - tento prohlížeč může působit jisté komplikace při navigaci na této stránce. Po kliknutí na odkaz může odskočit o několik řádků dále, než je místo, na které měl správně přejít. Ostatní běžné prohlížeče (Mozilla Firefox, Internet Explorer) nemají s touto navigací žádné potíže.Hellshare - už pouze placené stahování. Server Hellshare v poslední době přestal umožňovat bezplatné stahování. U některých mých příspěvků mohou být dostupné ale pouze odkazy tohoto serveru. V takovém případě mě neváhejte kontaktovat se žádostí o doplnění serveru s bezplatným stahováním. Není v mých silách opravit vše najednou. (Podobně omezil volné stahování také Edisk, ale tam zatím stále zůstává alespoň jeden bezplatný download denně.) Abecední řazení podle příjmení autorů (popř. podle názvu pořadu nebo cyklu): A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z- A děti dány... Dokumentární pásmo k 70. výročí vyhlazení obce Lidice. http://www.fastshare.cz/4863714/a-deti-dany-dokument-k-vyhlazeni-lidic-vikend-line-in-09-06-2012-08-43.mp3 - Aichingerová, Ilse: Herodes (povídka) http://fastshare.cz/5430944/ilse-aichingerova-herodes-2011-6-02-15-56-45-renata-klusakova-vbr-hq-.mp3 http://www.edisk.cz/stahni/29481/Ilse_Aichingerova-Herodes_2011-6-02-15-56-45_Renata_Klusakova_VBR-HQ_.mp3_39.32MB.html Aichingerová, Ilse: Knoflíky (rozhlasová hra) Mrtvý link, reupload na žádost (email v záhlaví stránky) Al-Džáhiz: Kniha lakomců (Stránky na dobrou noc, 5 dílů) .....Setkani_s_dilem_laureatky_Nobelovy_ceny_za_rok_2015_2015_10_11_16_45_44_VBR-H_67.63MB.html http://sdilej.cz/7351387/Svetlana_Alexijevicova- setkani_s_dilem_laureatky_Nobelovy_ceny_za_rok_2015+2015_10_11_16_45_44_VBR-HQ_.mp3 Al-Mas´údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů (Stránky na dobrou noc, 5 dílů, MRTVÉ LINKY - reupload na žádost)....Absintove_a_jine_pribehy_2015_05_10_02_27_23.mp3_58.63MB.html Andersen, Hans Christian: Sněhová královna (pohádka, 3 díly).....