Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvacet osm – František Růžička

4. 5. 2016

Při prvním dojmu nejspíše poněkud nesmyslný nadpis. Takže doplnění na správný ekonomický ukazatel. Průměrná hrubá mzda u nás meziročně vzrostla o 3,9 % na „úctyhodných“ 28 152 Kč.

Matematika uvádí, že je to o více než tisícovku. Statistika pak dokládá, že reálný přírůstek mezd byl nejvyšší od posledního čtvrtletí roku 2009. Podle vyjádření experta je štědřejší přístup zaměstnavatelů dán jednak obecně dobrou ekonomickou situací podnikové sféry, která vytváří poptávku po nové pracovní síle, a dále pak zvyšováním minimální mzdy.

Ó, my se máme! Vlastně jen TI, komu to něco přineslo. Je mnoho těch, kterým to nepřineslo vůbec nic, a přidáme-li si ke srovnání ještě míru inflace (byť byla minimální) a všeobecný nárůst cen běžných potravin, pak to můžeme nazývat poněkud jinak. Módním rétorickým trendem se v poslední době stal pojem „medián“, tedy hodnota uprostřed, což dává ještě lepší možnost při žonglování s čísílky.

Uvedeme-li statistický údaj podle ČSÚ, pak plných osmdesát procent (!) zaměstnanců mělo výdělek mezi 11 226 a 45 830. Z časové řady plyne, že výdělky v letech 2012 a 2013 reálně klesly. V roce 2014 se křivka začala zvedat. Nejvyšší průměrné výdělky jsou nadále v odvětví informační a komunikační činnosti, v peněžnictví, pojišťovnictví, elektrárenských, plynárenských a teplárenských podnicích. Ke zvýšení došlo zejména v ubytování, pohostinství a administrativě, stavebnictví, zdravotní a sociální péči. Takže suma sumárum – nejlépe si sami můžete dovodit, že o co se „právě vám“ zvýšila mzda, o to vás připravil růst cen v těchto odvětvích. Má to logiku?

A teď se klidně můžete zeptat: kde jsou započítány odměny pracovníků, kteří na ministerstvech „dřou jako koně“? Obdobně jako dřela sekretářka pana dřívějšího premiéra. Zdá se vám to také nemorální, když hovořit o „nekřesťanském“ v soudobé společnosti jaksi postrádá opodstatnění? Je to ale zcela logické. Oni, kdož rozhodují, sedí na balíku, ze kterého sami sobě štědře přidělují.

Podívejme se ale ještě trochu zvídavěji. Nejlépe placenou profesí v zemi jsou odborníci řídící letový provoz (průměr 153 780 Kč hrubého měsíčně), což je pochopitelné. Další přehled: průměrný internista (cca 69 tis.), chirurg (78 tis.), zdravotní sestry (33 tis.)…

Pragmaticky smýšlející novinář(ka) pak ve své stati nadhodí, že v oblastech, kde přímo nejde o život, jsou výdělky podstatně nižší. Nevěnuje se jim pozornost, protože jejich nekvalita práce se hned tak neprojeví. To jsou např. učitelé a mediální pracovníci. A jsme tam, kde jsme chtěli být… Desetina nejlépe placených lidí v médiích si v průměru vydělá 46 837 Kč. Ti nejhůře placení 15 196 Kč. Moderátoři (45 tis.), ti nejlepší (65 tis.), specialisté PR (49 tis.), nejslabší (20 tis.), v marketingu (52 tis.), nejlepší (90 tis.), policejní komisaři (38 tis.), manažeři ve financích (132 tis.), ti nejlepší (269 tis.) a nejslabší jen (38 tis.).

Nehorázně špatně zaplacení učitelé jsou českou specialitou, kterou se vymykáme poměrům vyspělých zemí. Zdá se mi, že je čas na otázku, co bylo účelem článku s těmito dosti podrobnými údaji v Týdeníku ECHO. Snad nezřetelná kritika na bývalou ministryni Danu Kuchtovou a „zeleného“ předsedu Bursíka? Silné řeči, ale skutek utek‘! Taková byla skutečnost. Ale co dneska, po tolika promarněných letech planými řečmi? Pokračujme proto v platovém přehledu: učitel v MŠ (necelých 23 tis. Kč), desetina nejlepších (26 tis.), nejhůře placených (20 tis.). Na prvním stupni ZŠ (27 tis.), horní desetina (30 tis.), spodní (23 tis.). Na druhém stupni průměr (27 tis.), ředitelé ZŠ průměr (41 tis.), profesoři VŠ průměr (58 tis.), desetina nejlepších (98 tis.), docenti (48 tis.), nejlepší (74 tis.), odborní asistenti (34 tis.), nejlepší (51 tis.). Vše v tis. Kč se zaokrouhlením.

„Česko si zadělává na problém“ – toť část nadpisu zmíněného článku. Babo, raď! Či spíše, že by nám poradili slovutní vševědci ‒ novináři? Vždyť kdekdo z nich již dělá profesionálního lháře coby mluvčí daného úřadu. Zaposloucháme-li se nebo nahlédneme-li do odborných statí ekonomky doc. Švehlíkové (ale i jiných ekonomů), nalezneme další pádné „zdůvodňovačky“. Záhy po roce 1989 u nás získaly velký vliv (kdo je k tomu pustil?) nadnárodní korporace a neotřele začaly hospodařit s naší levnou pracovní silou. Spojíme-li to s vynálezem divoké kupónové privatizace, nemůžeme se divit, že jsme přišli snad o všechno rodinné stříbro, které si tak považoval světový ekonom Václav Klaus a comp. Tento přemnožený koukol pak naše hospodářské pole zahnojuje dodnes. A zemědělská pole klidně mohou zarůstat plevelem, drazí kapitalističtí dravci ze zahraničí nám rádi své výpěstky dodají. V eurech ‒ pochopitelně.

Závěry jsou nasnadě. Jsme jedněmi z nejhůře placených zaměstnanců v rámci Evropy. Banky nejsou v českých rukou a odliv kapitálu pokračuje. Ze statistických údajů snadno vyčteme, že za rok 2014 odteklo do zahraničí téměř 500 mld. korun. Nelze se divit takovým excesům, kdy se ČS prodala za podhodnocenou cenu. Dnes odvádí prebendy, které vybírá z českého zákazníka. Že za českého zaměstnance bude bojovat současná vládní, ústavní i komunální garnitura, nelze předpokládat.

Je pravdou, že podle statistiky na tom pořád nejsme zcela nejhůř. Ale proč se vzhledem k naší historicky technické vyspělosti (i pracovitosti českých ručiček) máme poměřovat se Slovenskem, Maďarskem, Polskem nebo pobaltskými státy? Nemusíme se ani srovnávat s takovými ekonomickými giganty, jako je Německo (99/21), Švýcarsko (114/37), Lucembursko (104/81), Dánsko (109/38), Rakousko (86/27). První údaj v závorce značí průměrný plat při kurzu 27,- Kč/euro, druhý údaj průměrnou výši penze. Údaj průměrné mzdy za ČR činí 28 tis. Kč (viz název článku) a průměrná penze 10,7 tis. Kč.

Dosti tristní, nemyslíte? Zejména, když si provedete srovnání na Portugalsko (37/10) a Řecko (58/43).

Doslovným zvěrstvem je, když vám erudovaní ekonomové, statistici a pisálci všech kalibrů budou tvrdit, že naše potraviny nejsou drahé, protože jsou srovnatelné  ‒ s jinými vyspělými zeměmi. Na závěr dodávám, že v přehledech nejsou uváděny např. Velká Británie a severské státy. To by vám teprve lezly oči z důlků!!! Zcela určitě průběžně lezou i českým zaměstnancům, kteří k mateřské organizaci v Německu jezdí na časté služební cesty. Zatímco místní mají zaměstnanecké polední menu za 4 eura, jim zaměstnavatel z vyplácených diet (podle příslušné vyhlášky) za poskytnutí téhož menu sráží rovných 10 euro! Dobrou chuť, západní kapitále!

František Růžička (Hlas svědomí)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

UTAJOVANÁ PRAVDA-ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ : STEVEN M.GREER (1)

(Duchovní – Texty pro duši / Danka Davano – AfA/ Allen Hynek -USA, 18. 5. 2016 12:42)

(1) http://texty-pro-dusi.webnode.cz/utajovana-pravda-zapovezene-poznani-steven-m-greer/ - Texty-pro-dusi - /Danka Davano - UTAJOVANÁ PRAVDA-ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ : STEVEN M.GREER - Poděkování
Z celého srdce děkuji následujícím lidem, kteří mi přímo pomáhali s tvorbou knihy „Utajovaná pravda - zapovězené poznání" a mnoha dalším, kterých je příliš mnoho, než aby mohli být jmenováni. Děkuji všem, kteří v průběhu let podporovali mé dílo. Normoví Flatcherovi děkuji za čas, který věnoval nahrávkám, z nichž vznikla tato kniha. Joan Korenbiltové a Vicki Longhoferové děkuji za pomoc při editaci. Brianovi O'Learymu za úvod. Ronovi Russellovi za obrázek na obalu. Joelovi Howardovi za jeho grafické dovednosti. Jan Bravové za její oddanou pomoc a své ženě Emily za podporu, lásku a pomoc z pozice „náčelnice štábu" (jak ji tituloval jeden ze svědků). Tuto knihu věnuji všem našim dětem a vybudování fungující a udržitelné civilizace na Zemi, která bude žít v univerzálním míru. Steven Greer - © Crossing Point, 2006 © Dobra, 2008 ISBN 978-80-86459-60-8 – PŘEDMLUVA -„Výzkumy v oblasti UFO nás - křičící a vzpouzející se - uvedou do vědy 21. století." -Allen Hynek - Lidský experiment na planetě Zemi je na pokraji sebedestrukce. Je překvapivé, že jsme stále ještě zde, když vezmeme v úvahu hrozbu nukleárních zbraní, chemické a biologické jedy otravující přírodu, globální klimatické změny, šíření zbraní jak na planetě, tak v kosmu, chamtivost korporací, hrubý protekcionalismus a špatné vedení vlády Spojených států, stálé nafukování vojenských rozpočtů a agrese, šíření strachu a ignorance, chyby v našem kulturním formování, zatajování moderních technologií, které mohou spasit naši civilizaci, a v neposlední řadě stále větší rozdíly mezi bohatými a chudými. Máme vůbec nějakou naději? Říkám, že je třeba se alespoň pokusit. A když se opravdu pokusíme, kde můžeme najít odpovědi? V díle dr. Stevena Greera. Poprvé jsem se se Stevem Greerem setkal téměř před dvaceti lety, když jsem přednášel v Ardenách v Severní Karolíně. Právě jsem opustil kariéru ortodoxního vědce zabývajícího se výzkumem vesmíru na Princetonské univerzitě a v Mezinárodní korporaci pro aplikaci vědy (SAIC), takže jsem se začínal osvobozovat od omezení a perspektiv západní vědy. Též jsem se intenzivně zabýval studiem fenoménu UFO a ET, který většina mých vědeckých kolegů zavrhuje. Byl jsem tedy volný pro zkoumání a nové způsoby vyjadřování naší transcendentní reality. Totéž platilo o Steveovi. Ten den, kdy jsem poprvé tohoto skvělého mladého doktora - záchranáře s osobními zkušenostmi s UFO a mimozemšťany - potkal, jsme spolu vydrželi rozmlouvat hluboko do noci. Začali jsme propojovat souvislosti, kterým jsme oba sotva začali rozumět: že mimozemské návštěvy nejsou pouze holou realitou, ale že tyto bytosti mohou pomoci při překonání nadcházející globální krize způsobené lidskou činností. Od té doby se Steve ukázal být člověkem s neobyčejnými vůdcovskými schopnostmi při pronikání jak do samotného fenoménu UFO/ET, ale i do temných zákoutí americké vlády a různých korporací, které tento fenomén záměrně zamlžují. Výsledkem je, že doktora Greera můžeme považovat za muže, který mnohokrát dokázal, že je neohrožený a energický bojovník v první linii boje za změnu planety.

UTAJOVANÁ PRAVDA-ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ : STEVEN M.GREER (2)

(Duchovní – Texty pro duši / Danka Davano – AfA/ Allen Hynek -USA, 18. 5. 2016 12:40)

(2) Nejprve založil Centrum pro studium mimozemské inteligence (CSETI), ve kterém představil koncept velvyslanectví mezi lidmi a mimozemskými kulturami - tentokrát se však nejednalo o pouhou science fiction. Pořádal celonoční expedice do těch míst na celém světě, která jsou známa svým hojným výskytem UFO. Jeho skupina navazovala kontakt s koráby pomocí světel, zvuků a vizualizací. Pro tyto akce Steve razí termín „blízká setkání pátého druhu", čili CE-5. Tyto akce dále pokračují a jsou otevřeny studentům, kteří mají vážný zájem. Pak se vrhl na jiný obtížný úkol: vystopovat a shromáždit svědectví (na videu a DVD) o jevu UFO/ET od více než stovky svědků z řad americké vlády. Tento jeho projekt, nazvaný Disclosure, kulminoval v podobě ohromné konference, která se konala ve Washingtonu v květnu 2001. Tato odhalení udělala tlustou čáru za dlouhou a nechutnou historií vládního a mediálního utajování poznatků o takových technologiích, jako jsou mikroelektronika, antigravitační pohony, přístroje point-zero a zařízení na „volnou" energii, které jsme získali od našich návštěvníků. Masivní utajování celé této záležitosti trvá již více než šedesát let. Tedy od doby, kdy se v červenci roku 1947 v Roswellu ve státě Nové Mexiko zřítilo UFO. Tato událost zajisté neměla nic společného s horkovzdušnými balony, jak tvrdí představitelé amerického válečného letectva. Takovým mýtům věří pouze ignoranti nebo mocní a jejich přisluhovači. Průkopnická práce dr. Greera při rozkrývání tohoto jevu vedla k dalšímu pochopení hloubky a věrohodnosti vyprávění jak o kontaktech s mimozemšťany, tak o utajování všeho, co se kolem toho točí. Například výzkum tajnější než „top-secret", který se provádí poblíž neblaze proslulého Groom Lake v Nevadě i na jiných místech. Steve Greer je duchovní bojovník s vysokým kreditem, který se staví do opačné role než ty síly, které samy sebe označují za „Spojené státy". Tito lidé jsou v podstatě kriminálníci, kteří by měli být postaveni před soud, a to z mnoha důvodů, které jsou zřejmé nám všem, kteří pozorujeme pád amerického impéria. Dr. Greer nashromáždil (více než kdokoliv jiný) ty nejpřesvědčivější důkazy o utajování jevu UFO/ET a na nás ostatních je, abychom je přijali. Utajovaná pravda - zapovězené poznání nám poskytuje nejmodernější přehled širokého spektra důkazů v podobě autobiografického vyprávění. Je to příběh i rozkrytí největších tajemství naší doby v nejmocnějším národě na zeměkouli. Neméně důležité je i to, že se v tomto vyprávění dozvídáme i o dobrotivé povaze mimozemských kultur, které nás navštěvují a které dobře chápou lidské podmínky a problémy, a zároveň se zdržují přímého vměšování do záležitostí pozemšťanů (takzvané První nařízení, které se proslavilo díky seriálu Star Trek). Měli bychom se vážně zamyslet nad tím, že historie moderních pozorování UFO, kontakty s mimozemšťany a přenos technologií začaly ihned poté, co Spojené státy nastartovaly nukleární věk tak, že v roce 1945 svrhly dvě atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Bombardéry s dlouhým doletem a atomovými zbraněmi na palubě měly hangáry právě v Roswellu, tyto bomby byly vyrobeny v Los Alamos, první z nich explodovala v Alamagordo a rakety, které měly nést budoucí nukleární hlavice, byly testovány ve White Sands - to vše se nachází v Novém Mexiku, uzlu vojensko-průmyslového komplexu. Je tedy pouhou náhodou, že v roce 1947 došlo k havárii UFO právě v Roswellu? Pochybuji o tom: hrůzy jaderných technologií mohly způsobit to, že soucitná mimozemská rasa přispěchala právě do této oblasti a později do všech oblastí, kde se nacházela podobná vojenská a nukleární zařízení. Možná nám mimozemšťané pomáhali zabránit hrůzám, které mohli rozpoutat nezodpovědní lidé......

EXOPOLITIKA JAKO NOVÁ DISCIPLÍNA – kniha «Konspirace létajících talířů» (5)

( Mulisák Voděrady/ exopolitika Kostelec nad Černými lesy/ČTK-wikipedie, , 15. 5. 2016 5:34)

15. 5. 2016 4:42- Nemohu souhlasit se svou kolegyní z lesů vod a strání, byť z daleké Exopolitiky. Co sídlí na Havaji – USA .Ale je ve skutečni „hodně Klokánie“ či spisovně z Austrálie ale má velmi moc z Izraele.... Co to je za podvod a vůbec celé ty lumpárny pana Rašína? A jeho přítele nejvěrnějšího? Toho trestance z Austrálie, nyní skoro profesora PhD(!) USA(!) Sally, dobře objasnil MUDr. Kubač. Chudák paní Rašínová dát se do spolku s podvodníkem a vyběračem vstupného jako do cirkusu, třeba Kludský. Co tam bydlí paní kartářka z cirkusu Kludský paní Kludská v Praze 4 – Pelhřimovské ulici. Jsou tam celé vyšlapané cesty v chodníčku, k paní Kludské, kartářce – věstkyni a spisovatelce, co je také náhodou, jako světe div se, jako celý StBácký sytém okolo pana Sally v seznamech StB!To jen náhodou, vše a za vše mohou ufoni! Jen se podívejte jak dopadl Mikeš, chudák v Cirkusu Kludský. Pan Lada to sepsal a nakreslil a teď to študuje a doplňuje náš Mikeš. V Antarktidě. Co je prý plná Sallových nacistů, co tam mají kolonie! Na Marsu? Ne!

EXOPOLITIKA JAKO NOVÁ DISCIPLÍNA – kniha «Konspirace létajících talířů» (4)

(Mulisák Voděrady/ exopolitika Kostelec nad Černými lesy/ČTK-wikipedie,, 15. 5. 2016 5:32)

Okolo Čapího hnízda, co udělali z izraelského státního svátku 14.5.2016 divadlo s Vojtou Filipem v čele a na věčné časy a nikdy jinak! Kde? Na Marsu? Na Jupiteru či jeho měsících? Ale kdeže: na sjezdu KSČM....! V Praze 4- na Chodově! Kousek od pozemků soudruha Babiše. Zase Židé v čele? A na Hradě šílený opilec Zeman v dvojici s Ovčáčkem obsadil Hrad s Dukou a okolí tisíci tajnými, stovkami vojáků s nejtěžší výzbrojí. Všude samopaly, kulomety na svátek Mossadu 14.5.2016 a i sám Mossad a jak jinak jako v Izraeli: prolézaní tašek, fotografování jejich obsahu skrytými kamerami – o to jde především! A pak šikana u nebezpečných“ bezpečnostích rámů“! Totiž nejsou to nic jiného než průmyslové rentgeny. A ti starší si vzpomínají, jak „nacistů židovská věrchuška plánovala v III. Říši Adolfa Hitlera“, že budou lidé chodit k okýnkům úředních jednání a přitom jim RTG zařízením ozáří genitálie, aby byli neplodní, či plodili mentální a fyzické zrůdy. Viz statistiky zdravotnické.... A pak soudruzi Židé dovezou islámce, Afričany a bude to konečně „ufonská kolonie“ jako dle Sally „jako na Marsu“. Také vás zblbli, aby zakryli mimozemskou přítomnost na Zemi a jak je to doopravdy? Ale vesmír se hemží civilizacemi. Ty se dělí na tři základní skupiny: turisty, kteří občas ztroskotají, jako návtěvy na této planetě „Zemi“ v minulosti. Když jsou tito havarovaní turisté podobní místní populaci divochů a primitivů, „rozdají si s divoškami a divochy:! Jako kdysi Kolumbus a jeho vojáci. Co si přivezli pak syfilis na památku.... A míšence zanechali na památku místním. Suvenýr z dálných světů..... Tak vznikly na Zemi různé rasy, podle původních samozvanců a ztroskotanců. Z jiných částí vesmíru. Horší je to s návštěvníky, které dělíme na ochránce a okupanty. Okupanti jsou Mojžíšovci, co pan Dänikem už přišel na to, jak sehráli „biblické“ divadlo s Mojžíšem. Více máte v Bibli a v katedrále sv. Víta v Praze 14.5.2016, kdy veřejnosti ozařovala Zemanova soldateska genitálie „rámy“ a ženám prsa a by navíc měla raka a zejména židovští „mamologové“ práci.... A současně si natočili obsah jejich kapes, tašek a kabelek. Pro strýčka, nikoli Jedličku ale „Příhodu“? Já Mulisák to budu psát Mikešovi do Antarktidy, jak to tu vypadá! Ti slušní zájemci o tuto planetu, silní odpůrci Židů / Mojžíšovců z vesmíru, to mají těžší. Všude RTG rámy. Všude tajní z Mossadu a také jejich šéfů z vesmíru. Ale jsou podobní lidem. Více bláboly pana Rašína, a Sally, ale Mikeš je v Antarktidě a provádí kocouří zkoumání a kocouří vědu. Leží na horké peci, chrápe, a sní. Kozel Bobeš topí a přikládá až se z komína kouří. Topí těmi rybími odpady,a proslýchá se, že od správce Čapího hnízda dostanou i celou loď odporného řepkového paliva, které zakázali v Argentině! Až se Mikeš vyspí a co se mu zdálo se dozvíte později! Nyní si zatím pustě film „Zelňačka“ s Louis de Funesem jako venkovan, který pije příliš vína, vaří dobrou polévku a silou své osobnosti dokáže přivolat mimozemšťany. Francouzská komedie (1981). Dále hrají: J. Carmet, J. Villeret, Ch. Dejouxová a další. Režie Jean Girault....

EXOPOLITIKA JAKO NOVÁ DISCIPLÍNA – kniha «Konspirace létajících talířů» (3)

(Dana (Rašínová) a Mulisák Voděrady/ exopolitika Kostelec nad Černými lesy/ČTK-wikipedie, 15. 5. 2016 4:42)

Závěrem, nárůst exopolitické tematiky ve vědeckých debatách nad mimozemským životem má být vítán a pravděpodobně se v budoucnu rychle rozšíří, protože se nalézá stále více důkazů, podporujících existenci podmínek pro život ve vesmíru. Je proto důležité, že exopolitika jako nové pole není shazována těmi, kdož si přejí zahrnout ji do vědeckého studia UFO. Takové studium UFO je slepá ulička na cestě, kde se termín UFO shrnuje do kupy společně s anomálními jevy, které mají konvenční vysvětlení (až 95% pozorovaných případů), vysoce utajovanými vojenskými plavidly (zbývajících 5%) a pak objekty, které mohou opravdu být mimozemského původu. Místo toho je nutné přijmout něco podobného původnímu termínu „létající talíř“, aby bylo jednoznačné, že to, o čem se diskutuje nebo co se vyšetřuje, je možné mimozemské plavidlo (Extra Terrestrial Vehicle – ETV), patřící jedné anebo více civilizacím, jež nás navštěvují, s vážnými (exo)-politickými důsledky pro naši planetu. (c) 2010 Michael Salla, Ph.D. – 19. května 2010 Překlad: Karel Rašín – 31. května 2010; dokorekce: Dana Rašínová Více také zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Keyhoe http://www.amazon.com/flying-saucer-conspiracy-Donald-Keyhoe/dp/B0007DQVJY Níže je typický článek o UFO v našich českých poměrech – tedy obratné bagatelizování, odvádění pozornosti od důkazů a reálných svědků existence mimozemských civilizací, rádoby logika a samozřejmě nesmí chybět odkaz na Projekt Záře: https://cs.wikipedia.org/wiki/UFO Níže je naopak video Dr. Sally o výsledcích informací od různých svědků – na téma DRUHY MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ – mezi klasickou zastírací ufologií a progresivní exopolitikou je tedy markantní rozdíl: http://www.exopolitika.cz/exopoliticka-analyza-motivaci-mimozemskych-civilizaci-dr-salla-ceske-titulky-1h-3min/2519

EXOPOLITIKA JAKO NOVÁ DISCIPLÍNA – kniha «Konspirace létajících talířů» (2)

(Dana (Rašínová) a Mulisák Voděrady/ exopolitika Kostelec nad Černými lesy/ČTK-wikipedie, 15. 5. 2016 4:39)

Nedávno se objevili s tvrzením civilní smluvní partneři v penzi a/nebo armádní zaměstnanci, že mnohá z UFO jsou ve skutečnosti vysoce tajná plavidla, postavená ve Spojených státech. Například penzionovaní smluvní partneři/vojáci, kteří pracovali na Area 51 tvrdí, že UFO byla chybná pozorování OXCART, špionážního letounu a dalších přísně tajných letadel z 50. a 60. let. Toto vysvětlení podporuje tvrzení historika CIA, Geralda K. Hainese, že CIA vlastně podněcovala zprávy o UFO, jakožto krytí pro tajný špionážní letoun postavený v Area 51. Pokud tedy má až 95% hlášení o UFO konvenční vysvětlení a do zbývajících 5% spadají ve skutečnosti pouze utajované letouny, co to znamená pro mimozemské hypotézy? Člověk pak zde hledá příslovečnou jehlu v kupce sena, protože jak z mnoha historických údajů o utajovaných vojenských leteckých projektech vychází najevo, jsou chybně určeny jako UFO. Stále více se zdá, že vědecké studie o UFO jsou slepou uličkou, pokud se člověk chce dozvědět pravdu o tom, zdali mimozemšťané navštěvují Zemi, nebo ne. Exopolitika je relativně nová disciplína, která se soustřeďuje na důkazy o mimozemském životě a jejich veřejně politické důsledky. Exopolitika sleduje dvě hlavní stopy studia. Těmi jsou: A) – studium vědeckých důkazů, ukazujících na možnost mimozemského života ve vesmíru a za B) – informátoři a svědkové, kteří tvrdí, že mimozemšťané v současné době navštěvují Zemi a vzájemně působí se soukromými občany a/nebo s vojenskými autoritami. Profesor Stephen Hawking na astrobiologických kongresech v Římě (2009) a v Londýně (2010) nedávno podal základní podporu té první exopolitické stopě. Podle Hawkinga je nyní „dokonale rozumné“ pro vědce diskutovat o politických důsledcích mimozemského života. Pro Hawkinga je více než pravděpodobné, že inteligentní mimozemšťané jsou nájezdníci při hledání zdrojů a měli bychom se jim vyhýbat. A to na rozdíl od šéfa vatikánských astronomů, Gabriela Funese, který věří, že mimozemšťané jsou více, než je pravděpodobné, eticky vyspělými „vesmírnými bratry“. Nezáleží na tom, kde kdo v takové debatě stojí, důležité je pochopit, že hlavní vědci přicházejí se seriózními úvahami o těchto věcech a že jde jasně o exopolitickou debatu a nikoli o debatu o UFO. Ve skutečnosti ti samí vědci, kteří podněcují exopolitickou debatu, ignorují jev UFO. To, co se týče toho druhého směru exopolitiky, výpovědi informátorů a svědků, kteří poukazují na návštěvy mimozemských civilizací ve vyspělých vesmírných plavidlech, tak tam je důležité přijmout fakt, že UFO nejsou neidentifikovaná. Jsou to ve skutečnosti identifikované létající objekty (IFO), jejichž původ je ve své podstatě nepozemský. Podle těchto informátorů a svědků je toto vládě dobře známo, i armádě a autoritám v korporacích. Tudíž termín UFO slouží pouze k popletení toho, co toto množství informátorů a svědků tvrdí, když vypovídají o tom, že měli přímou zkušenost s vyspělými mimozemskými plavidly (ETV), navštěvujícími naši planetu.

EXOPOLITIKA JAKO NOVÁ DISCIPLÍNA – kniha «Konspirace létajících talířů» (1)

(Dana (Rašínová) a Mulisák Voděrady/ exopolitika Kostelec nad Černými lesy/ČTK-wikipedie, 15. 5. 2016 4:35)

www.exopolitika.cz/exopolitika-jako-nova-disciplina/320 O studiu UFO se obecně usuzuje, že vlastně započalo 23.7. 1947, a to společně s pozorováním UFO místního pilota Kennetha Arnolda ve státě Washington. Po rozhovoru, kde popisoval, co viděl, se daným objektům začalo v médiích přezdívat „létající talíře“. Následně nato knihy o UFO od majora Donalda Keyhoa, amerického vojenského poradce několika prezidentů, nyní ve výslužbě – a i knihy dalších autorů, docházely k názoru, že létající talíře byly mimozemského původu. Termín „létající talíř“ se stále více spojuje s mimozemskými hypotézami. Když člověk hovořil o létajících talířích, bylo přijato, že mluví o technologiích, které mají jiný než pozemský původ, a to mělo důležitý význam pro veřejnou politiku. Keyhoe si nakonec uvědomil, že ti z nejvyšších vrstev vojenského velení Spojených států se velmi snažili zakrývat mimozemské vysvětlení a ignorovat závěry vyšetřování, vedených dokonce jejich vlastními vyššími technickými specialisty. Zakrývání mimozemského elementu popisoval Keyhoe pojmem „Konspirace létajících talířů“, což byl rovněž titul jeho populární knihy z roku 1955. Keyhoe správně pochopil, že jev létajících talířů se stane hluboce politickým a bude pevně usazen v rámci celého systému národní bezpečnosti, s příslušnými zastánci i oponenty ve věci uvolnění všech důkazů veřejnosti. Vědecká otázka ohledně létajících talířů již byla nezvratně zodpovězena – neměly pozemský původ, přinejmenším nikoli pro jakoukoli pozemskou vědu – v tom, co jí tehdy bylo známo. Nejvěrohodnějším vysvětlením bylo, že létající talíře byly mimozemského původu a americká Air Force se snaží odvrátit veřejnost od jasného závěru. Keyhoeova analýza politiky obklopující létající talíře jakožto mimozemská plavidla tvoří původní zdroj toho, co se dnes mnohem lépe popisuje jako „exopolitika“ – studium mimozemského života a jeho dopadu na veřejnou politiku. Během dob Keyhoa americkou Air Force zasáhl hlavní nápor obviňování ze systematického zakrývání. Ty nejlepší mozky americké Air Force tajně podporované CIA a tajnými vládními agenturami Spojených států se pokoušely vyjít na světlo s uspokojivou odpovědí na Keyhoevy otázky a obsáhlé důkazy, které shromáždil. Některé z těchto důkazů byly ve skutečnosti tajné údaje o tom, že Air Force, během doby větší otevřenosti, sama poskytla Keyhoevi přístup, avšak nyní chtěli popřít to, co bylo jasnou politickou šancí. Konečným řešením přijatým od Air Force v reakci na Keyhoa a ostatní byla snaha o zmatení. Klíčem této nové politiky mělo být představit jakýsi odborný název, který by pomohl odvrátit kormidlo od veřejné diskuse o mimozemských hypotézách. V roce 1952 americká Air Force skrze svůj projekt Blue Book představila termín neidentifikovaný létající objekt – UFO a tvrdila, že je to objektivnější název, který nemá mimozemský vedlejší význam jako má pojem létající talíř. Air Force tak zanechala velký otazník nad původem UFO. Tento nový termín se nejprve u veřejnosti neujal, ale za čas přišlo vědecké studium UFO, představující výzkum neidentifikovaných létajících objektů, majíc najít odpověď, zda jsou pozemského, či nepozemského původu. Termín létající talíř nakonec z médií a z povědomí veřejnosti zmizel – jako termín, kterým se původně označovalo pozorování svědků objektů na obloze a nad oceány. Tím se spojil termín UFO s mnoha pozemskými vysvětleními, která vysvětlovala to, co veřejnost pozorovala. Až 95% pozorování UFO je rutině odmítáno, že má pozemské vysvětlení, což je v souladu s konečnou zprávou projektu Blue Book v roce 1970, která pravila, že pouze 6% hlášení o UFO jsou opravdu nevysvětlitelná. Zastánci vědeckého studia UFO typicky reagují výrokem, že 5% z tisíců hlášení o pozorování UFO stále představuje mnoho případů, které by mohly mít mimozemský původ.