Jdi na obsah Jdi na menu
 


Noc kostelů 2018

29. 5. 2018

Stejně jako v předcházejících letech se i letos koncem května koná akce Noc kostelů, při které mají všichni návštěvníci možnost navštívit útroby vybraných sakrální objektů, do kterých běžně nepřicházejí. Věřící pak i možnost zůstat přes noc, nebo alespoň do pozdních nočních hodin ‒ v blízkosti nebo v prostředí Božího domu.

V jihočeské metropoli je tento projekt spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a k návštěvní dispozici bude 25 míst. Od diecézní katedrály sv. Mikuláše, přes ostatní kostely ve městě, kaple, modlitebny sborů, až po společné zakončení ekumenickou modlitbou u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Zastoupena budou všechna náboženská společenství. „Jde o mimořádnou pastorační příležitost, kdy lidé mohou navštívit kostely, aby mohli na okamžik vstoupit do atmosféry ticha, aby byli osloveni krásou architektury, aby mohli být osloveni dobrým a odpouštějícím Bohem,“ jak ve svém pozdravu uvedl českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Současně požehnal všem, kdož se na akcích budou aktivně podílet. Bližší podrobnosti k jednotlivým objektům jsou nad rámec možností tohoto média. Celokrajský přehled je uveden na internetových stránkách biskupství.

Záštitu nad touto akcí v rámci plzeňské diecéze (Plzeňský kraj+ Karlovarský kraj) převzal Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, který ve svém pozdravu uvedl: „Můžeme zde také na chvíli opustit všední starosti a problémy, načerpat klid a zakusit radost ze setkání nejen s blízkými, ale i s někým, kdo nás přesahuje, kdo chce přinášet smysl, cestu a radost do našich životů…“ Dále pak Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje a mnoho dalších osobností. Mezi nimi např. i arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, patriarcha Církve československé husitské, předseda Senátu Parlamentu ČR, ministr kultury ČR, předseda PS Parlamentu ČR a čelní představitelé jednotlivých církví. Hejtmanka Karlovarského kraje popřála, aby si všichni návštěvníci prohlídek a doprovodných programů užili. Primátor města Plzně uvedl, že v loňském roce plzeňskými kostely a modlitebnami prošlo více než 20 tisíc návštěvníků. Je to o to víc potěšující, neboť tento kraj patří k méně religiózním oblastem naší země…

Mezi vyjmenovanými církevními památkami se nachází 23 plzeňských kostelů a 58 ostatních kostelů v kraji. V Karlovarském kraji pak 37 objektů, ve Středočeském kraji 4 objekty a v Ústeckém kraji jeden.

Z tohoto přehledu je patrné, jak rozdílné jsou obvody diecézí proti státnímu správnímu uspořádání.

Vydaná brožurka obsahuje přehled o kyvadlové dopravě v Plzni, situační plánek města a dokonce zeměpisnou mapu s čísly a názvy jednotlivých obcí. Dále pak uvádí popis jednotlivých objektů i s podrobnějším popisem a programem… Dodejme: „Všechna čest Koordinačnímu týmu plzeňské diecéze.“

Bohužel, informace o této celostátně plošné aktivitě se v náležité tiskové podobě dostává k zájemcům v nedostatečném časovém předstihu. Navíc, než se tyto řádky dostanou do éteru, uplyne další čas, a tak budeme o akci mluvit až v čase minulém. I tak, přijměte třeba i dodatečné pozvání, vždyť k návštěvám jsou jisté dílčí možnosti i v průběhu celého roku.

Možná to byla, možná ale nebyla pouhá náhoda. Veškeré dostupné materiály se podařilo získat v Bečově nad Teplou. Ano, právě tady je na Státním hradě a zámku umístěn velice vzácný a posvátný Relikviář sv. Maura. I v této lokalitě se náležitě na Noc kostelů připravili.

● Kostel sv. Jiří – odpolední mše svatá, koncert, hra na varhany, individuální prohlídka interiéru.

● Státní hrad a zámek – každých 20 minut komentované prohlídky, hra Zlatý kolovrat K. J. Erbena.

● Zlatý vrch – odhalení závěrečného díla Mezinárodního kovářského sympozia „Dotýkat se nebe“.

● Letohrádek Komtesa – komentovaná prohlídka, opékání špekáčků, hry Vodník a Svatební košile od K. J. Erbena.

● Chodov – prohlídka s komentářem - Kaple sv. Anny.

● Otročín – koncert, hra na varhany a individuální prohlídka – Kostel svatého Michaela Archanděla.

Hluboké duchovní i kulturní zážitky přeje

Poutník František

p14802171.jpg

p14802191.jpg

Interiér a věž kostela sv. Jiří v Bečově

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář