Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gotická katedrála ‒ František Růžička

5. 5. 2019

V návaznosti na předchozí článek se ještě jednou vraťme do gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Tentokráte z pohledu dávné historie. V letech 1282/3 stál v čele opatství Heidenreich, který vedl klášter téměř čtyřicet let až do své smrti roku 1320. Pod jeho vedením se sedlecký klášter stal jednou z nejbohatších církevních institucí v zemi. A to především díky objevu stříbra, které se těžilo na pozemcích kláštera. Dal také zbudovat konventní kostel, a to jako vůbec první stavbu na katedrálním půdorysu ve střední Evropě. Předpokládá se, že byla založena na místě staršího románského kostela. Podrobnější poznatky o základovém zdivu však ponechme úvahám odborníků. V jistých místech bylo zakládání stavby velice složité. Zajímavou otázkou je například skutečnost, že se ani v drobném fragmentu nepodařilo zachytit sklíčka okenních vitráží celkem osmdesáti šesti rozměrných oken této katedrály.

Katedrála byla od počátku vědeckého zájmu z mnoha úhlů pohledu a byla zahalena rouškou tajemství, jak dokládá místní dokumentace. Teprve na základě generální opravy a provedených výzkumů bylo stanoveno zakotvení na přelom 13. a 14. století s dokončením do roku 1320.

Z popisu výzkumu je dokladováno, že obvodové zdivo bylo založeno v hloubce asi dva metry pod úrovní stávajícího terénu ve vrstvách pohřebiště kolem původního románského kostela. Podrobnosti dokazují, s jakou odbornou znalostí byly tehdejší stavby realizovány. Při původní barokní úpravě bylo obnoveno dochované zdivo včetně jedinečného půdorysného schématu východního závěru. Prostřednictvím barokně-gotického tvarosloví pak architekt Jan Blažej Santini-Aichel vtiskl katedrále nový rozměr.

Máte-li možnost, nenechte si ujít návštěvu nejen této, ale i dalších mnohých sakrálních cenností.

František Růžička, České Budějovice

 

Poznámka redakce SN:

Klášter v Sedlci u Kutné Hory byl založen v r. 1142 jako vůbec nejstarší mužský klášter tohoto řádu v Čechách; na Moravě byl první cisterciácký klášter založen v r. 1205 na Velehradě. První mniši přišli do Sedlce z valdsaského kláštera v Bavorsku v r. 1143. ‒ Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován v gotickém stylu na přelomu 13. a 14. století. V té době hrál tento klášter významnou roli také v mocenských bojích mezi patricijskými rody i ve snaze o nahrazení neoblíbeného panovníka Jindřicha Korutanského mladým králem z rodu Lucemburků – Janem Lucemburským (1310-1346). Jedním z „architektů“ tohoto cisterciáckého plánu na obsazení českého trůnu (podmínkou byl sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským) byl také sedlecký opat Heidenreich – spolu s opaty ze Zbraslavi a z Plas. Klášter vypálili v r. 1421 husité. – Pětilodní gotická bazilika v Sedlci byla přestavěna v letech 1699-1707 architektem italského původu J. B. Santinim (1677-1723) ve stylu tzv. barokní gotiky. Obdobně přestavěl Santini v letech 1708-1712 také hřbitovní kapli Všech svatých, která pochází z doby okolo r. 1400. Její součástí je i známá kostnice z 18. století, jež v současnosti prochází rekonstrukcí.

p11607041.jpg

Chrám sv. Barbory, další památka UNESCO

p11607061.jpg

Pohled na kostel sv. Jakuba od Jezuitské koleje

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář