Jdi na obsah Jdi na menu
 


Edvard Beneš – vlastenec a Evropan – Doc. PhDr. Marie Řehořková

14. 6. 2015

V Čechách i na Moravě jsou malé vesnice, které nikdy neměly ani školu, ani kostel. I v nich se však setkáváme s pomníčkem vojínům, kteří padli za 1. světové války. Naše republika byla posvěcena krví těchto prostých mužů, kteří padli v bojích na východní frontě, v Itálii či na frontě západní. Čest jejich památce! Čest jejich ženám, které se pečlivě staraly o výchovu i obživu svých dětí, polosirotků! Ty svoji statečnost neprokázaly na bitevním poli, ale v boji o důstojný život svůj i svých dětí. Kriminalita za naší 1. republiky byla zanedbatelná.

Nezapomínejme také na našeho prvního ministra zahraničních věcí a našeho druhého prezidenta – Dr. Edvarda Beneše. Narodil se v malé vesnici, Kožlanech u Plzně, 28. května 1884. V roce 1914, kdy 86letý monarcha František Josef I. vyhlásil válku malému Srbsku a dal tím popud k rozpoutání 1. světové války, bylo Edvardu Benešovi 30 let. Tomáši Masarykovi 64 let. Oba jmenovaní stáli v čele zahraničního odboje. Životní zkušenost a styky Masarykovy doplňovala mladistvá energie Benešova. Zkušenost bez životní energie by nevedla k činům, které jsou pro zdar díla nezbytnou nutností.

Edvard Beneš ve svých 30 letech ovšem bez životních zkušeností už také nebyl. První národní a sociální zkušenost získal ve svém rodišti, jako desáté, nejmladší dítě drobného zemědělce Matěje Beneše a jeho ženy Anny. Toto sociální a národní cítění mu pak bylo kompasem už za jeho studií v zahraničí, a to ještě před válkou, v Paříži a v Londýně. Z obou těchto měst dopisoval do Prahy, do Šmeralova „Práva lidu“. V roce 1906 psal z Londýna: „Londýn, největší město světa, nejbohatší město světa …, kde se jeden přes druhého žene za svým obchodem a prospěchem, neohlížeje se a nestaraje se ani za mák o to, jak si počíná druhý.“ Takto vnímal Londýn 22letý Beneš.

Nacistická propaganda se později snažila zneužít tohoto sociálního aspektu mladého Beneše pro své cíle za 2. světové války, oslabit Benešovo postavení v Londýně. Zlo se nikdy nerozpakuje využít dobra ke svým záměrům. Beneš byl vnímán představiteli chorobného německého a italského nacionalismu, Hitlerem a Mussolinim, jako jejich úhlavní nepřítel. Mussolini prohlásil o Benešovi v roce 1938 ve Veroně: „V tomto okamžiku je v Evropě především jeden muž, který musí odpovídati za vše, co se právě odehrává – president Československé republiky. Už tehdy, kdy rozvracel starou říši, mluvil a psal o českém národu a cestoval se svými plány po celém světě.“

Společnost národů (SN) se sídlem v Ženevě, založená v roce 1920, znala Dr. Edvarda Beneše, československého ministra zahraničí, jako svého velmi aktivního člena. Byla ustavena na pařížské mírové konferenci 1919-20 a ČSR byla jejím členem od samého počátku. Německo bylo přijato do SN v roce 1926 a SSSR v roce 1934. Především v naší zahraniční politice prosazoval Beneš národní a sociální aspekty demokratického zřízení. Po zkušenostech z naší 1. republiky říká Beneš v roce 1939: „Duch stranictví odnaučuje střízlivému a samostatnému myšlení a přímo ničí duchovní svobodu jednotlivce.“

Tato životní zkušenost Benešova odpovídá mínění španělského filozofa Ortegy y Gasseta, podle něhož si demokracii na bázi stranictví vymyslel bankéř Grote. Jinými slovy: demokracie – dle něho – slouží finančnímu kapitálu. Je určena k postupnému přechodu na diktaturu finančního kapitálu. Pochyby o demokracii u tohoto zorného úhlu měl a také je písemně vyjádřil v roce 1933 F. X. Šalda.

Beneš, vycházeje z nedostatků předválečné demokracie, navrhuje některé zásadní změny. Mluví např. o postátnění velkého průmyslu ve prospěch přímých finančních zdrojů. V politických změnách vidí Beneš ozdravení celého společenského klimatu. Tyto změny spočívají především v redukci politických stran. „Po dnešní válce (= míněna 2. světová válka – pozn. aut.) měla by československá demokracie mít odvahu stanovit, že se politické strany mají tvořit výlučně na základě principu konservativismu a pokroku a že mohou být vytvořeny pro parlamentní život jen dvě, maximálně tří strany: strana tzv. pravice a tzv. levice, ev. strana středu.“

S tímto vším se může čtenář dneška seznámit v jeho práci „Demokracie dnes a zítra“. Je stejně cenná pro poznání Benešovy politické praxe i jeho smýšlení jako jeho další publikace „Úvahy o slovanství“. Obě Beneš sepsal v průběhu 2. světové války, kterou prožil jako hlava exilové vlády v Londýně. Na str. 224 jeho Úvah o slovanství čteme: „Rok 1938 a 1939 byl z hlediska politiky slovanské hrozný.“ „Napadení Sovětského svazu Hitlerovým Německem v červnu 1941 přivedlo všechny slovanské státy – kromě Bulharska a malé části Charvátů a Slováků . opět do jedné linie proti společnému nepříteli, proti nacistické a fašistické reakci, zakrývající současně nový grandiosně protislovanský, pangermánský Drang nach Osten.“ (Tamtéž, str. 251)

Jako Masaryk je i Beneš dobrým Evropanem. Dokazuje spletitý zázrak, že umí přizpůsobit dokonale národní vlastenectví hlubokému a svědomitému ohledu ke svým povinnostem k Evropě jako celku. Dnes, kdy se stále mluví o evropanství a o jednotné Evropě, měli bychom dobře znát Benešovy názory na vlastenectví a evropanství.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Beneš - slouha, kolaborant a nástroj přes zednářství okupantů z vesmíru? JAK

(analytik, 10. 10. 2015 16:58)

UFO - Termín UFO (unidentified flying object) zná v dnešní době asi každý. .... Hypotéz o tomto jevu existuje hned několik! Podle skeptiků UFO není nic jiného, než známé jevy a objekty, které vypadají ze země tajemě. Je pravda, že na mnoho hlášených případů o pozorování se podaří najít přirozené řešení ale stovky nevysvětlitelných úkazů stále ještě čekají na rozřešení. Navštěvují Zemi opravdu mimozemšťané?
... Po ohlášení případu po celém světě propukla honba za tajemnými objekty. Do redakcí novin proudily každý den desítky fotek různých létajících talířů, které byly většinou padělané. :o) K šílenství po UFO také z velké části přispěly Scifi filmy o vylodění mimozemšťanů na Zemi. UFO samozřejmě neminulo zdaleka ani ČR. Jen za rok 2008 bylo do projektu Záře hlášeno přes 100 případů údajného pozorování UFO. Většina případů však byla vyhodnocena jako IFO nebo UFO z nedostatku informací. Co tedy UFO způsobuje? Odpověď: "nevíme"! Mohou to být neznámé jevy na obloze, tajné vojenské zbraně nebo jen známé jevy, jak jsme uvedli na začátku článku. Asi nejpopulárnější vysvětlení UFO jsou návštěvy mimozemšťanů na Zemi. Za několik let možná dostaneme odpověď.
Druhy UFO- UFO se dělí na dva základní skupiny: Nehmatatelná - UFO na které se nedá sáhnout - světla na nebi, výboje energie, UFO na fotografiích které nebylo spatřeno atd. a Hmotná - UFO s fyzickými důkazy - zachyceno radarem, stopy po přistání, trosky neznámého materiálu, poškozené stroje po srážce atd. - Setkání s UFO - Blízká setkání Prvního druhu - označují UFO pozorovaná do vzdálenosti zhruba 150 metrů - UFO nehmatatelné
Blízká setkání druhého druhu - UFO zanechává fyzické stopy
UFO hmotné Blízká setkání třetího druhu - UFO je spatřeno i s posádkou
Blízká setkání čtvrtého druhu - únosy lidí mimozemskými bytostmi
Blízká setkání pátého druhu - případy u nichž dochází ke komunikaci mezi člověkem a mimozemšťanem - tedy jde o případ no 4. a 5. Po "zasvěcení v loži" se stává Beneš tvůrcem nové politiky, vedoucí přes 25.2. 1948 do havlárny - mimozemské operace k vyhlazení inteligentního života a jeho nahrazení slouhy a hlupáky a závislými na diktatuře "Pravdy a lásky " - a tím prý už "osvícených" - s celým tím jejich revolučním fantazírováním?
např: Dne 26. října 1918 se sešlo několik bratrů zednářů pod vedením dramatika Jaroslava Kvapila, kteří se dohodli na pořízení překladu zednářských obřadů z francouzštiny a na vytvoření české zednářské terminologie. Dne 12. května 1919 tak vznikla lóže „Jan Ámos Komenský“ (JAK), která se řídila francouzským obřadem.

UFOs Over London BBC Radio 1 Building - 24. 6. 2011 (2:19) -Your opinion?

(alymc01 + Clyde William Tombaugh , 20. 9. 2015 20:35)

www.youtube.com/watch?v=QDIF-ZwJbF0#t=73
Nahráno 24. 6. 2011 UFOs Over London BBC Radio 1 Building
Right - took over a week to get it....but finally managed to get these critters on camera on a clear day, and even get a close-up. It seems to be attracting quite a crowd now when they appear. Can anyone explain what on earth these lights are please?
and
Astronomer Clyde Tombaugh UFO Sighting:
(http://www.latest-ufo-sightings.net/2015/08/this-day-in-ufo-history-astronomer-clyde-tombaugh-ufo-sighting.html)
-("On Aug 20, 1949, he reported seeing six UFOs over New Mexico")
Clyde William Tombaugh was an American astronomer that was notorious for discovering Pluto. Later on, his discovery is considered a dwarf planet. During his journey, he discovered many asteroids that are subject to serious scientific research. Tombaugh grew up on a farm in Kansas and was working at Arizona’s Lowell Observatory when he made the discovery on February 18, 1930. On Aug 20, 1949, he reported seeing six UFOs over New Mexico. Investigators of these sightings and abduction report speaking with them and have exact scientific approaches for investigating the reports they receive.
There are some theories and evidences that aren’t entirely reliable, which tell about the various things happening when the aliens arrive. The alien existence is somewhat imaginary and cannot to be trusted with blind eyes. As a result, further research is done, and the references and photos attached to it have been making rounds. Even though its existence hasn’t been confirmed, it leaves experts with ample room for further research in this area. Years after Pluto discovery, Tombaugh continued searching for other evidence. But the lack of further developments has made him jump to conclusions that no other object of a similar and bright magnitude existed near the ecliptic.
Clyde Tombaugh died on January 17, 1997, but one of his ultimate requests was for his ashes to be sent into space. A little container carrying his remnants is being attached to the upper deck of the probe airing the inscription. The fact that Tombaugh has significantly contributed in this planet and has become a legendary astronomer, he is worth celebrating and remembering.
Your opinion?
(Posted on August 20, 2015 by LUFOS in history, Latest posts, N. America)
This day in UFO History: Astronomer Clyde Tombaugh UFO Sighting

Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců

(Anderle, 23. 6. 2015 20:08)

HISTORIE: Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců
25.1.2013 Mezi námi, normálně by mě nenapadlo dávat tento článek dohromady. Nebylo a není mým úmyslem hrotit vášně. Avšak když nejrůznější lidé, kteří v životě přečetli pouze pár stranických brožur a nějaké články od Zdeňka Nejedlého, brojí proti tomu, že Karel Schwarzenberg v jisté chvíli prohlásil poukázáním na Benešovo chování ve válce a po válce, že král skutečně byl nahý, je třeba připomenout dobové citáty. Kolik z nich zůstalo v myslích dnešních "vlastenců"? A jak by na ně dnešní svět nahlížel? Takže prosím:
Z memoranda "Náš boj" podplukovníka Kally, československého vojenského atašé v Londýně, o cílech zápasu československého odboje, 18. ledna 1940:
" …. A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů: a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let, b) se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce."
2) Dr. Edvard Beneš v londýnském rozhlase 27. 10. 1943:
"Mluvím k vám, přátelé, důrazně, vážně a slavnostně. Konec této války bude u nás psán krví*****
3) Dr. Edvard Beneš ve Státní radě Československé v Londýně 3. 2. 1944:
"Krátce, náš domácí boj a převrat v této válce bude a musí být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a nelítostný."
4) Zpráva Benešova politického tajemníka Dr. Prokopa Drtiny k domácím odbojovým skupinám, Londýn 16. 7. 1944:
"10. V otázce našich Němců dává Vám president k tomu, co řekl ve Státní radě, ještě toto vysvětlení: Pokud jde o mezinárodní řešení této otázky, závisí a bude mnoho záviset ještě na vývoji konečné fáze války. Poměr k Němcům i k Německu, ke způsobu, jak s Německem naložit po válce a tudíž také k tomu, co udělat s našimi Němci, se vyvíjí v celém světovém veřejném mínění stále k lepšímu tak, ***** Zúčtujte nemilosrdně i se zrádci národa a republiky!"
7) Dr. Edvard Beneš v zasedací síni radnice v Brně 12. 5. 1945:
"Tak končí svou válku nacism. **** Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všechno veliký a přísný trest. (…) Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat."
8) Dr. Edvard Beneš z balkonu radnice v Brně 12. 5. 1945:
"Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. ***
9) Dr. Edvard Beneš na Staroměstském náměstí v Praze 16. 5. 1945
"Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovati jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku, ***
10) Dr. Edvard Beneš v Táboře 16. 6. 1945:
"Chtěl bych ještě dodat pro nás pro všechny v Československu dvě věci:
1. Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit. ***
2. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. ****
11) Dr. Prokop Drtina, Benešův politický tajemník, na schůzi národně socialistické strany v pražské Lucerně 17. 5. 1945:
….ve městech tzv. sudetských, kde páchají násilnosti proti Čechům – ***12) Článek "Ďábel mluví německy" od Ivana Herbena:
"Snad se bude někomu zdát, že není správné mluvit o Němcích, když by se mělo mluvit pouze o nacistech. Omyl! ... Není rozdílu mezi němectvím a nacismem. ... Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší. ... ....
(Ke všemu existují autentické archivní dokumenty, které lze poskytnout)
Petr Andrle
HISTORIE: Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-benes-skutecne-vyzyval-k-vrazdeni-vsech-nemcu-pjd-/p_spolecnost.aspx?c=A130123_160823_p_spolecnost_wag

Benešovi pachatelé vražd: policejní velitel z Postoloprt Bohuslava Marek a důstojník Svobodovy armády Vojtěch Černý,

(Miroslava Strnadová, 20. 6. 2015 19:35)

Žatečtí kriminalisté označili za hlavní pachatele vražd policejního velitele z Postoloprt Bohuslava Marka a důstojníka Svobodovy armády Vojtěcha Černého, který dával rozkazy ke střelbě. Při vyšetřování v roce 1947 se Černý přiznal i k tomu, že nařídil zastřelení zmíněných pěti chlapců.
Německé oběti odsunu - Vysídlení a pochod asi 20 tisíc Němců z Brna do Rakouska koncem května 1945, zahynulo na 1 700 lidí.
Zavraždění 265 karpatských Němců ze Slovenska v noci na 19. června 1945 u Horní Moštěnice u Přerova.
Masakr v Ústí nad Labem koncem července 1945, 40 až 100 mrtvých.
Při masakru v Postoloprtech bylo postříleno a pohřbeno v masových hrobech nejméně 763 německy mluvících obyvatel, podle některých odhadů bylo mrtvých přes 2 300.
Podle komise česko-německých historiků z roku 1996 se počet německých obětí odsunu pohybuje mezi 20 000 a 30 000, násilnou smrtí zahynulo asi 15 000 lidí. Při masakru zemřely stovky Němců, Postoloprty výročí nepřipomenou 4. června 2015 6:50 Postoloprtský masakr ze 4. června 1945 patří k největším hromadným vraždám německých civilistů v Česku. Ve městě bylo postříleno a pohřbeno v masových hrobech nejméně 763 Němců včetně pěti chlapců. Přestože od masakru ve čtvrtek uplyne sedmdesát let, Postoloprty si výročí připomínat nebudou.
- Chlapce postříleli před rodiči
Postoloprty s většinovým německým obyvatelstvem se nacházely na hranici Sudet a druhé, válečné republiky. Na přelomu května a června 1945 byly v tamních kasárnách a bažantnici soustředěny z celého Žatecka stovky zajatých vojáků wehrmachtu, ale i sudetských Němců určených k odsunu.
- Hlídala je armáda, takzvané revoluční gardy i jednotky obranného zpravodajství. Ve vypjaté poválečné atmosféře si strážci začali s Němci vyřizovat účty. Mučili je, znásilňovali a mnohé nakonec postříleli. Zabili i pět chlapců, kteří se podle některých pokusili z tábora utéct, další verzí je, že si jen chtěli natrhat v nedalekém sadu ovoce. Hlídka je nejdřív před zraky ostatních zmlátila a poté popravila.
„Vzpomínám si, jak jeden z nich dostal střelu do krku a s posledním úderem srdce mu krev vystříkla jako fontána. Volal svou matku, jeho otec, který seděl tři řady ode mě, to všechno viděl. Jeden z vězňů se pak zbláznil. Vstal a začal tancovat, druhý se začal svlékat,“ popsal MF DNES událost v roce 2007 Peter Klepsch, který čekal v táboře na odsun také.
Kolik lidí v Postoloprtech přišlo o život, se přesně neví. Při exhumaci v roce 1947 bylo v devíti hromadných hrobech nalezeno 763 těl. Podle některých výpovědí ale může být v masových hrobech v okolí města až tisíc dalších.
http://usti.idnes.cz/postoloprtsky-masakr-4-cervna-1945-do8-/usti-zpravy.aspx?c=A150603_095643_usti-zpravy_alh

Beneš,priateľ Slovákov

(Vladimír, 15. 6. 2015 10:16)

Až ma dojalo, že Mussolini vo Verone hovoril o E.Benešovi: " už keď rozvracal starú ríšu ako hovoril a písal o slovenskom národe..." Tento zarytý čechoslovakista, ktorý do svojej smrti odmietal uznať slovenský národ a jeho rovnocenné štátoprávne postavenie v 1. Česko-Slovenskej republike.
Jeho zásluhy na vzniku 1. ČSR boli zo známej trojice najmenšie.Asi len nedopatrením ste opomenuli spomenúť M.R. Štefánika, ktorý pre vznik " samostatnej " ČSR urobil nepomerne viac ako zradca Beneš.Beneš sa veľmi zaslúžil o zánik 1. ČSR.Po r. 1945 sa zaslúžil o skok 2. ČSR, oklieštenej o Podkarpatskú Rus, do náručia komunistického ZSSR.

19.04.2012-Jiří Krutina Zrádci českého národa: Masaryk a Beneš, Miloty z Dědic, který zradil Přemysla Otatakara na Mor.poli !

( Daniel Korte., 18. 6. 2015 20:24)

Zrádci českého národa: Masaryk a Beneš, tvrdí poslanec TOP 09 19.04.2012 - Jiří Krutina Převzato z Parlamentních listů:
► Zrádci českého národa. Prý jsou to tihle Ve čtvrtek 15. března jsme si připomněli okupaci českých zemí nacistickým Německem. Na den přesně před 73 lety vznikl Protektorát Čechy a Morava. Vzpomínáme tak na dobu války a násilí, na koncentrační tábory i hrdinství obyčejných lidí. A připomínáme si také kolaboranty. Redakce ParlamentníchListů.cz proto oslovila české politiky s dotazem, koho napříč historií považují za největšího zrádce českého národa.

Většina odpovědí byla klasických: od nejstarší zrady Miloty z Dědic, který zradil Přemysla Otakara II. na Moravském poli, přes Bílou Horu, vlády Francie a Anglie, které nás předhodily Hitlerovi v roce 1938, Moravce, Gottwalda, Bilaka apod. Vyjímám jednu opravdu vyjímající se odpověď:

Překvapiví zrádci: Beneš a Masaryk
„Vidím v našich dějinách tři zemské škůdce. Za prvé Josef II. - sáhl na soukromý, konkrétně církevní majetek; za druhé Tomáš Garrigue Masaryk - zradil císaře pána a sáhl na soukromý majetek prostřednictvím pozemkové reformy, a za třetí Edvard Beneš. Byl to zbabělý a mstivý ctižádostivec, který zradil všechno a všechny, ´vylikvidoval´ české Němce, což byl jeho vlastní termín, sáhl na soukromý majetek - zestátnění a la lex Schwarzenberg a zaprodal zemi Stalinovi," vysvětlil svou volbu poslanec TOP 09 Daniel Korte.
Spisovatel, překladatel a duchovní učitel Tisk


ImageJiří Vacek se narodil 25. 5. 1931 na svatodušní pondělí ve Slaném. Duchovní stezku nastoupil ve svých 14 letech o vánocích 1945, když po přečtení Weinfurterova "Ohnivého keře" ihned poznal, že "to je právě to, co hledal". Cvičil tak zvaná písmenková cvičení a tichou koncentraci v soustředění na duchovní srdce.

Od Petra Klímy získal v roce 1946 pevné přesvědčení o duchovní velikosti Ramana Mahárišiho a důvěru v něj, která jej trvale provázela, i když jeho učení ještě neznal. V touze po duchovním vedení a pomoci postupně navázal písemné spojení s několika duchovními mistry. Nejprve to byl Svámí Šivánanda z Rišikéše, který jej přijal za žáka a o jehož podání hathajógy (ásan a pránájámu) rozšířil svou praxi. Pod vlivem studia spisů Rámakrišnových a jeho žáka Vivékánandy si dopisoval s významnými představiteli této školy jako byl Svámí Nikhilánanda a další. Hlava Rámakrišnovy misie Svámí Ranganátananda jej dokonce navštívil za svého pobytu v Praze v rámci oficiální mise OSN. Obrátil se na realizátora Svámího Ramdase z Kéraly, který mu slíbil svou milost a pomoc. Touto praxí a studiem dozrál pro nejvyšší učení Ramana Mahárišiho, v něhož od roku 1946 pevně věřil. Jeho spisy v angličtině mu půjčoval Petr Klíma, který je získával prostřednictvím svých rakouských přátel. Později si začal i s Mahárišiho ášramem dopisovat a dokonce publikoval v jeho anglickém časopise "The Mountain Path", což byl v době komunistického útlaku všeho duchovního jediná možnost zveřejnění.