Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z moudrých myšlenek starých Římanů (2. část)

20. 6. 2018

● Kdo není připraven dnes, bude zítra tím míň. (Oividius)

● Když dva dělají totéž, není to totéž. (Terentius)

● Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. (Ovidius)

● Kdo má mnoho, žádá si ještě víc. (Seneca)

● Kdo mnoho žádá, tomu mnoho schází. (Horatius)

● Je příjemné brát si z velké hromady. (Horatius)

● Obtížné je opatrování velkého jmění. (Iuvenalis)

● Peníze ještě nikoho neudělaly bohatým. (Seneca)

● Lakomec není dobrý vůči nikomu, vůči sobě je však nejhorší. (Publilius Syrus)

● Vlast je tam, kdekoli je dobře. (Cicero)

● Smrt za vlast je vždy krásná a vznešená. (Horatius)

● Být bez vlasti je nesnesitelné. (Seneca)

● Kdo je všude, není nikde. (Seneca)

● Žádné místo ti nemá být milejší než vlast. (Cicero)

● Lidé lidem nejvíce prospívají i škodí. (Cicero)

● Je pošetilé svěřovat se nerozumným lidem. (Publilius Syrus)

● Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají. (Seneca)

● Člověk nemá většího nepřítele než sám sebe. (Cicero)

● Košile je bližší než kabát. (Terentius)

● Ten žil šťastně, kdo žil v ústraní. (Ovidius)

● Svorností malé věci rostou, nesvorností se hroutí. (Sallustius)

● Je třeba dávat přednost obecným zájmům před soukromými, trvalými před pomíjejícími. (Plinius)

● Země je společná matka všech smrtelníků. (Livius)

● Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. (Tacitus)

● Žádná moc netrvá dlouho. (Ovidius)

● Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí. (Horatius)

● Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká. (Tacitus)

● Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání. (Seneca)

● Krátká vláda nešetří lid. (Statius)

● Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. (Seneca)

● Špatným vládnutím se ztrácí nejvyšší moc. (Publilius Syrus)

● Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru. (Ausonius)

● Mnohých se musí bát, koho se mnozí bojí. (Publilius Syrus)

● I vysoce postavení se musí obávat nízkých. (Phaedrus)

● Spojenectví s mocným nikdy není upřímné. (Phaedrus)

● Pokud někdo ze zbývajících vyniká, stává se nástupcem. (Caesar)

● Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány. (Sallustius)

● Přijmout nějakou milost znamená prodat svou svobodu. (Publilius Syrus)

● Kde je potlačena svoboda lidu, tam přestává svoboda slova. (Publilius Syrus)

● Smrti má být dána přednost před porobou a hanebností. (Cicero)

● Sloužit sám sobě je nejtěžší otroctví. (Seneca)

● Ve svobodném státě musí být svoboda řeči a svoboda myšlení. (Suetonius)

● Je snadné vládnout dobrým lidem. (Plautus)

● Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv dřít z kůže. (Suetonius)

● Čím jste mocnější, tím mírněji máte užívat moci. (Livius)

● Více lze dosáhnout rozvahou než silou. (Tacitus)

● Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády. (Publilius Syrus)

● Státníci si mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností a skromností. (Cicero)

● Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný. (Tacitus)

● Blaho národa nechť je nejvyšším zákonem. (Cicero)

● Národ může být zdravý tam, kde jsou zdravé zákony lidu. (Publilius Syrus)

● Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno. (Ovidius)

● Dobré zákony vznikají ze špatných mravů. (Macrobius)

● Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud. (Seneca)

● Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit všechny. (Livius)

● Mařením jednoho zákona oslabujete ostatní. (Livius)

● K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou? (Petronius)

● Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo. (Paulus)

● Je dovoleno odrazit násilí násilím. (Ulpianus)

● Kdo chrání viníka, sám se dopouští viny. (Publilius Syrus)

● Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného. (Ulpianus)

● Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží. (Ulpianus)

● Kdo si přeje mír, ať připravuje válku. (Vegetius)

Z knihy Moudrost starých Římanů (Praha 1990) vybral:

‒ RJ ‒

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář