Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srdce nejsvětější – František Růžička

7. 7. 2016

Připomeneme-li si dobu povelikonoční, pak od svátků svatodušních (Seslání Ducha Svatého), svátek Nejsvětější Trojice a Boží Tělo (Tělo a Krev Páně), přicházejí další svátky s rychlostí, jako plynou obláčky na obloze. Svátek Navštívení Panny Marie, slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. V civilním kalendáři to současný člověk ani nepozná. Leda tak naše babičky a dědečkové, pokud je ještě máme.

Nerad bych do těchto řádek přiléval příliš svěcené vody, když už jsme ta sekularizovaná společnost. Přesto: právě v současném světě stále více pociťujeme, že nám cosi chybí. Totiž právě ten duchovní rozměr. Sice už máme 3D,4D a ještě další rozměry, třeba i prostoduché, ale stále nám to nestačí na poznání samotné podstaty bytí. Církevní nauka a liturgie nás učí poznávat Boží srdce, které odpouští, které se stará a které uzdravuje. Není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky a nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a současně také lásku přijímat.

Zalistujeme-li v historii, pak se dozvíme, že úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století a podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacogue (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Srdce Ježíšova, zobrazené jako probodené, ovinuté trním, s plameny a křížem, což symbolizuje Ježíšovu lásku k člověku.

Dále bychom mohli o mnohém uvažovat, hloubat, teologicky diskutovat. Zůstaňme však mezi prostým venkovským lidem, který na počest této svatosti stavěl Boží muka, kaple i kostely. Jednou takovou kaplí je i ta, která stojí na mirovickém hřbitově, kam se dnes jezdí prezentovat mnozí politikové k uctění památky zemřelých v pracovním táboře Lety. Byť ve svém průčelí kaple nese sochu sv. Klimenta (patron zdejšího farního kostela), byla zasvěcena právě Nejsvětějšímu srdci Páně.

Blíže k popisu uvádí trilogie „Mirovice na prahu století“, ale ponechme stranou polemiku o době postavení. Zašifrovaný letopočet v obnoveném chronogramu nám sděluje rok 1821, leč nový hřbitov byl založený roku 1771 v místech „Na Sychrově“ a kaple, údajně postavená při jeho prvním rozšířením v roce 1819. Ostatně rokokový oltářík v kapli pochází z roku 1820. Přesto se v letošním roce konala (4. 6. 2016) slavnost 200 let od jejího zbudování.

Hostem této farní slavnosti byl mirovický rodák Ing. P. Vítězslav Holý, který celebroval mši svatou spolu s místním duchovním P. Petrem Hovorkou. Ve své promluvě spojil vzpomínku na dřívější výchovu mladých, kdy nás rodiče neustále poučovali, napomínali, ale především vychovávali k lásce, i když jsme to často neradi poslouchali. V současné době však nikdo této lásce neučí, proto se společnost nachází právě v tak neutěšeném stavu… U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v jeho nitru, v srdci. Zatímco člověk se dívá jen na to, co vidí, Hospodin hledí na srdce člověka. Srdce je výchozím bodem veškerého lidského myšlení a konání. „Stvoř mi čisté srdce (Ž 51,12)“. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás… (1. Jan 4,10).

V odpoledních hodinách se pak uskutečnilo setkání na faře s pohoštěním, lidovým zpěvem a výstavou historických předmětů. A na farní zahradě pokračoval Dětský den s veselou zábavou.

Poutník František

p1340238.jpg

Mše sv. před hřbitovní kaplí v Mirovicích

p1340260.jpg

Bohoslužba slova

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

"Kdo v slunci chodí stíny ho následují." www.vaclavhavel-library.org/cs/lavickavh DEMENTI:

(Dagmar Havlová – Veškrnová - © 2016, Dagmar Havlová — Veškrnová, 14. 7. 2016 11:34)

Dagmar Havlová – Veškrnová - © 2016, Dagmar Havlová — Veškrnová, Všechna práva vyhrazena/ Návrh a realizace FRONK Design - "Kdo v slunci chodí stíny ho následují." www.vaclavhavel-library.org/cs/lavickavh DEMENTI: Mikeš s jeho kumpány z Hrusic nepřekazí stavbu lavičky V.H. V Antarktidě! - Newsletter – Veškrna a spol: Nepravidelný zpravodaj informující zejména o našich kulturních akcích. Nejen v Antarktidě. Knihovna Václava Havla – pobočka Jižní pol a Ostrovní 13, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 222 220 112 info@vaclavhavel-library.org facebook/na stejné adrese Archiv přístupný pro badatele každé úterý od 9:00 do 17:00. Výstava "Václav Havel aneb Havel v kostce" otevřená od úterý do neděle od 12:00 do 17:00. Lavička Václava Havla pro Antarktidu: Studio Šípek – hezké posezní na Jižním polu přeje vaše Dáša!: !Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Projekt Lavička Václava Havla vznikl s laskavým svolením Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97- Barcelona - Dublin – Praha - Washington - České Budějovice (U Růžičky na dvorku) – Benátky (pod vodou... šnorchl sebou!) - Hradec Králové – Plzeň – Oxford - Karlovy Vary - Tel Aviv - Haag – Pardubice - Nový Bor – starý bor nebo smrčina či dubina u Hrusic- Krásná Lípa. Co výbor pro Lavičky Václava Havla na nich doporučuje číst a případně když neumíte číst jako naši milovaní Cikáni meditovat: „„Můj liknavý vztah ke studiu Kafkova díla vychází z z nejasného dojmu, že nemusím všechno opakovaně z Kafky číst, protože beztak vím, co v jeho díle mohu nalézt… Jsem dokonce v skrytu duše přesvědčen, že kdyby Kafka neexistoval a já uměl psát lépe, než umím, napsal bych celé jeho dílo já.““/ Václav Havel: Řeč při předávání čestného doktorátu Hebrejské univerzity, Jeruzalém, 26. duben 1990- Projekty charity: Pražská křižovatka - (Budějovická křižovatka v přípravě, pobočka Jižní pol bude a nikdy jinak!) - Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko je sugestivním místem nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy. Pražská křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele, který původně založil v roce 927 sv. Václav. O záchranu Pražské křižovatky se kompletně stará Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která tento prostor i spravuje.
नई प्रकाशित कवितायें - नागार्जुन कालिदास - प्रिया नागराज वो चुप्पी -अर्चना गुप्ता इक कविता प्रतिध्वनि में नया ऑडियो - प्रिया नागराज वो चुप्पी - विनोद तिवारी मेरी कविता - अर्चना गुप्ता इक कविता
काव्य लेख में नए लेख : Vani Murarka, Vinod Tewary