Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jihočeské kostelíky XII. ‒ František Růžička

21. 7. 2019

Od památného místa ‒ Mohyly Jakuba Jana Ryby ‒ se při zpáteční cestě přes Rožmitál vydáváme „zadem“ k Březnici. Projíždíme obcí Bezděkov s malou kapličkou; obec má dnes asi 150 obyvatel, první zmínka pochází z roku 1560. Dále pokračujeme na Vševily, kde rovněž nacházíme malou kapličkou; první zmínka pochází z roku 1349, dnes zde žije asi 120 obyvatel. Před obcí Volenice pak odbočujeme na Pročevily. Pozor, na zdejších místních komunikacích a křižovatkách to není zase až tak jednoduché!

Z dálky nás již ale zcela neomylně vede kóta 595. Kdo by to čekal, v tak zastrčené krajině? Odbočkou do kopce v polích a poté prudkým nájezdem se dostáváme ke zdejší perle ‒ kostelu sv. Barbory. Původně zde bývala jen malá kaple z roku 1684, postavená březnickými jezuity, ke které byly v roce 1730 přistavěny ambity. Stala se tak kostelem a získala oblibu mnoha poutníků nejen z blízkého okolí. Je barokní centrálou z roku 1650, katalogově filiálním kostelem nedalekých Bubovic. Uvnitř se nachází dva oltáře: jeden věnovaný panně a mučednici sv. Barboře a druhý sv. Maří Magdaleně. Dosud se zde v daném termínu koná poutní bohoslužba. Mezi dřívější vybavení patřila také stříbrná monstrance, ciborium, kadidelnice a zlatem vyšívaný ornát. Žel, tento chrám Boží byl v minulé době několikrát vykraden…

Bubovice

První zmínka o obci pochází z roku 1350, obcí protéká Bubovický potok. Obec vždy patřila k panství březnickému, a to až do přenesení fary do Březnice, kde byla v roce 1773 zrušena jezuitská kolej. Je jistou anomálií, že obec spadá pod OÚ Volenice, který právě zde má sídlo v budově původní obecné školy.

Kostel sv. Václava je připomínán již ve 14. století, což nevylučuje, že pochází z doby ještě dávnější. Původně byl gotický, později barokní, v roce 1907 přestavěn novogoticky. Při poslední rekonstrukci zde byly objeveny vzácné malby, byl vrácen původní oltář. Vznik plebanie od r. 1361, matriky vedeny od r. 1788, konsekrace po přestavbě roku 1626, zcela obnoven v letech 1662-1721. Dnes zde žije přes 200 obyvatel.

Tímto zastavením se evidentně nacházíme v březnické lokalitě. Městu Březnici byla již věnována kapitola dříve, přesto na severním okraji diecéze ještě setrváme a splácíme malý informační dluh. Vznik farnosti je datován rokem 1788, děkanství od r. 1894, matriky od r. 1639. V prostoru hřbitova se nachází raně barokní kostel sv. Rocha z let 1643-49. Právě zde je pohřben P. Jan Skřivan (nar. 1908), který působil v nedalekých Mirovicích. Tam byl zatčen a s mnoha dalšími internován v Želivi (1950-52). V roce 1958 mu byl odňat státní souhlas, v roce 1966 byl uvolněn z českobudějovické diecéze. Později působil v Karlových Varech, zemřel 20. září 1984. Na hřbitově najdeme mnoho krásných pomníků a náhrobků, věnovaných místním významným osobnostem.

Opouštíme Březnici se vzkazem sv. Ignáce z Loyoly, kterému je zasvěcen zdejší farní kostel (spolu se sv. Františkem): „Vše pro slávu Boží.“

Dobrá Voda

S pojmem „dobá voda“ se dnes sekáváme pomalu na každém kroku. Pokud jde o název obce, pak se budeme zcela zbytečně dohadovat, která z nich je známější. Dobrá Voda u Českých Budějovic, Harmanic, na Vysočině nebo někde jinde. V rejstříku jich napočítáte skoro dvacítku. My ale vyjíždíme z Březnice a ta naše se nachází jen pár kilometrů odtud. Přímo pod vrchem Stražiště, na levém břehu říčky Skalice (do Březnice teče jako Vlčava od Rožmitálu, kde začíná jako Kotelský potok). Právě u tohoto toku lze ještě najít zbytky Švédského mostu, kamenného obloukovitého můstku z počátku 18. století, který postavili Švédové, ale na kterém nejen doba, ale i ničivá povodňová voda vykonala dílo zkázy. Nedaleko u lesa se nachází socha sv. Františka z roku 1798 (nejspíše sv. Františka z Assisi). Dnes v obci žije necelá stovka obyvatel, je protnuta železniční tratí č. 200 (Zdice- Protivín), která byla postavena za císaře pána. Ten sem nikdy nezavítal, i když v 19. století zde bývaly proslulé lázně. Voda, obsahující síru a sanytr, se ručně přečerpávala z nedalekého pramene pod kaplí. Později se lázně změnily na školní internát, následně na kasárna. V době nedávno minulé sloužila pro jednotku Hradní stráže, hochy v modrých uniformách. Jsou zde osazeny pamětní desky organizátorů sokolského hnutí Miroslava Tyrše a Jana Podlipného. V blízkém okolí se nacházejí vojenské bunkry z doby 2. světové války. Je vidět, že vojsku se zde dařilo za každé doby (následně zmínka o kostelíku Stražiště).

Kaple sv. Maří Magdaleny

Nachází se přímo pod náspem (pešunkem) zmíněné železniční tratě. Osmiboká barokní svatyně, postavená roku 1642 nad léčivým pramenem. Iniciátorem byl tehdejší držitel panství březnického, Přibík Jeníšek z Újezda, královský prokurátor, nejvyšší písař zemský. Dnes bezesporu nejcennější zdejší sakrální památka, která byla opravena v letech 1992-97. V rámečku na dveřích poděkování všem zainteresovaným institucím a dárcům. Stavbou tratě (1874) kaple značně utrpěla, klenba se propadla, po opravě bylo krytí šindelem nahrazeno plechem.

Hrochův Hrádek

Dnes již zřícenina se zbytkem obvodových zdí. Původně gotická věžovitá tvrz, dřívější hradiště. Nachází se vpravo na návrší hned za viaduktem železniční tratě, při výjezdu směrem na Svojšice.

***

Přestože do Brdských lesů (Vojenský újezd již z části zpřístupněn) je to ještě několik desítek kilometrů, tak i zdejší krajina je plná lesů, rybníků a vesniček. Jen si musíte umět vymodlit právě to potřebné počasíčko. Ale nezoufejte! Když to nevyjde dnes, tak třeba příště. Cesty jsou pořád spletité a záleží jen, kudy pojedete. Tušovičky ‒ se zvoničkou na návsi. Tušovice ‒ také se zvoničkou; dle informací OÚ první písemná zmínka pochází z roku 1359. Nestrašovice ‒ také nová zvonička. Nejen jako varování při nebezpečí, ale také ke zvonění „Anděl Páně“ nebo večerní „Ave“. Jak bylo uvedeno v Březnici: Vše pro slávu Boží!

Starosedlský Hrádek

Původně ves Staré Sedlo z roku 1376, v 16. století přejmenována. V 15. století zde vznikla pozdně gotická tvrz, v 17. století přestavěna na renesanční zámek v dnešní podobě. Do roku 1773 užívali zámek jezuité z Březnice jako své letní sídlo (koupili jej r. 1665). Po nich se stali majiteli Schwarzenbergové s vlastnictvím až do roku 1948. Poté využíván jako škola, později JZD s odpovídající devastací. Dnes soukromý objekt, po revitalizaci sloužící jako luxusní hotel. Součástí je původní kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici (další údaje se nepodařilo zjistit, jako přifařená obec pod Tochovice).

Svojšice

První zmínka o obci pochází z roku 1012. Od roku 1310 patřila k Tochovicím, od roku 1615 k Březnici. Dnes zde žije přes sto obyvatel, sídlo OÚ. V centru kaplička z roku 1906, zasvěcená sv. Václavu, kde před několika roky obětoval poutní slavnostní bohoslužbu otec biskup Mons. Pavel Posád. Jelikož se zde a v nedalekých Kleticích slavila pouť vždy jako v Boješicích, tak se teď zde slaví dvakrát. Před kaplí byla při příležitosti oslav 1000. výročí instalována pamětní deska. Při této příležitosti obec získala symboly: znak a vlajku. Velice aktivní je zde Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení.

A jsme u cíle této části dnešního putování. Zítra budeme pokračovat.

František Růžička, České Budějovice

p14900931.jpg

Pročevily - sv. Barbora

p14900991.jpg

Bubovice - sv. Václav

p14900461.jpg

Březnice - sv. Roch

p13406781.jpg

Dobrá Voda - sv. Maří Magdalena

p13406771.jpg

Hrochův Hrádek

p12006491.jpg

Svojšice - sv. Václav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář