Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na hraně času ‒ František Růžička

12. 7. 2020

S mottem „Všechny cesty vedou do Říma“ vyšla další kniha pana profesora Karla Skalického s názvem „Vyznání na hraně času a věčnosti“. První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga přináší zavzpomínání o době jeho dětství a dospívání nejen v jižních Čechách (rodák z Hluboké nad Vltavou) a v Praze, ale je zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka, který se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku z komunistického Československa do Rakouska a následně do Itálie.

K příjemnému podvečerní posezení v atriu kláštera školských sester De Notre Dame (u sv. Josefa) pozvalo čtenáře nakladatelství Trinitas, Křesťanská akademie Řím ve spolupráci s Karmelitánským knihkupectvím, které současně připravilo prodejní výstavu a má v objektu svou prodejnu. Všem, kdož se na přípravě knihy a vydání podíleli, se dostalo vřelého poděkování. Obsáhlejší úvodní slovo pronesl Zdeněk Eminger, který měl na starosti vydání, paní redaktorka Radia Proglas se ujala „autorského“ čtení a řádové sestry připravily chutné pohoštění. Další osobní zavzpomínání již patřilo panu profesorovi a rozhodně bylo čemu pozorně naslouchat.

Pana profesora jistě netřeba podrobněji představovat. Je emeritním profesorem Papežské Lateránské univerzity a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde stále působí na Teologické fakultě. V roce 1996 byl zvolen jejím děkanem. Jako duchovní stále působí v nejstarším kostele na Starém Městě (sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele). Po poválečném studiu VŠ zemědělské (chtěl být lesníkem jako jeho otec) se rozhodl pro kněžství a emigroval. Od roku 1956 do roku 1994 žil v římském exilu, odkud byl vysílán do různých míst po Evropě, Africe a Latinské Americe. V roce 1977 byl jmenován mimořádným profesorem fundamentální teologie a v roce 1982 řádným profesorem. Ve svém díle navazuje na svého předchůdce, teologa Vladimíra Boublíka. Od roku 1966 se stal spolu s Mons. J. Škarvadou druhým sekretářem kardinála Josefa Berana. Byl rovněž přímým účastníkem čtvrté části Druhého vatikánského koncilu. Prezidentem republiky byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka, za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv. Je nositelem ještě dalších vyznamenání a autorem množství odborných i popularizačních studií a knih.

Revolvit Lapidem

Pod tímto názvem vyšla v průběhu minulého roku další kniha prof. Karla Skalického. Proč byl zvolen právě tento latinský název, a nikoliv prostý český – Odvalit kámen? Nebyl to autor sám, ale jeho spolupracovníci, kteří název navrhli. A to pro jedinečnou asonanci, která napovídá souvislosti, které v jiném jazyce zůstanou zamlčeny. Jde o dvě slova z Matoušova evangelia, která nejlépe vyjadřují naději křesťanského člověka, neboť odvalený kámen je symbolem vzkříšení, života a naděje.

Obsahem knihy jsou projevy pana profesora z let 1966 až 2019. Autorovo úvodní slovo bylo dopsáno nikoliv náhodně – dne 11. února 2019 na den Panny Marie Lurdské. Z rozsáhlého souboru textů, které autor za svůj život v exilu i doma napsal, bylo vybráno čtyřicet sedm. Texty s proměnlivým obsahem byly napsány v širokém časovém období několika desítek let. Jsou mezi nimi i ty, které vznikly až po jeho návratu do vlasti.

Církev v Evropě, Evropa v církvi

Tato třetí autorova kniha přistála pod mým vánočním stromkem v prosinci roku 2018 s hřejivým věnováním jako připomínkou společného slavení Eucharistie v našem staroměstském kostelíku sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele. Vyšlo rovněž v nakladatelství Trinitas ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím. Je teologickým vhledem do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce.

Uveďme, že o kontextuální interpretaci dějin církve v Evropě se pokoušela řada vynikajících osobností, historiků, teologů a politologů. Pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, pohledem klíčových historických přelomů a revolucí, je však v oblasti teologicko-historického bádání výjimečným počinem. Autorova monografie si zachovává ráz napínavého vyprávění, obohaceného o osobní svědectví autora, který žil převážnou část svého život přímo v centru církevního, teologického i politického dění.

Zabývat se podrobnějším obsahem tohoto téměř 400 stránkového díla rozhodně není mým záměrem. Takže pouze ve zkratkovitosti několika nosných hesel (kapitol, statí): Velikonoční tajemství jako předznamenání evropských dějin; Náboženský profil Evropy; Evropská civilizace v prvním tisíciletí; Konstantin vyhlašuje náboženskou svobodu; Postupné další epochální zlomy (klerokracie, křesťanství ariánské, církev sází na Franky, Byzance a christianizace Slovanů); Permanentní revoluce druhého tisíciletí; Druhý vatikánský koncil; Církev v Československu, boj s komunistickým státem; Čas oponou trhnul.

Poslední řádka nechť je mým osobním poděkováním i ostatních farníků za pastorační činnost našeho Mons. Prof. ThDr. Karla Skalického, Th.D.

František Růžička, České Budějovice (Hlas svědomí)

p15804971.jpg

Pan profesor vypráví

p15805061.jpg

Autor při podpisu knih

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář