Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dát lidem naději – Marie Lesná

16. 8. 2015

Motto: „K cíli nedojdeme mluvením, ale činem.“ (Dr. Miroslav Tyrš)

Psal se rok 1957. Poslední zbytky půdy, jež byly ještě v rukou těch, kteří na nich pracovali, měly a musely podlehnout združstevnění. Vztah k půdě, základ člověka a jeho kořenů, musel být zlikvidován. Lidově demokratický stát investoval do této etapy poměrně značné prostředky – jako základu budoucího ráje na zemi. Dával tedy naději.

Uprostřed polní cesty, táhnoucí se od vsi k lesu, stál mladý, sotva 30letý muž, Selský syn, pevný v ramenou i bocích. Bylo vidět, že se práce ani života nebojí. Odpočíval. Ruce měl složené na pluhu, který táhli dva koně. Stejně silní jako mladý hospodář. Malebný obrázek. Proti nim, od lesa ke vsi, kráčel další muž. Byl o generaci starší, ale s mladíkem si nezadal. Byl vyšší, štíhlejší a jeho tvář prozrazovala vrozenou inteligenci. Mladý sedlák ho pozdravil a řekl: „Strýčku, ořu cestu. Za zorání cesty jsem dostal 20 000 Kč.“ Starší muž se na něho pozorně zahleděl a odpověděl: „Vzal jsi peníze, musíš tedy orat. Co jiného Ti zbývá.“ Když mladíka minul, řekl sám pro sebe: „Chudáku, oráš si vlastní budoucnost.“

Starší muž se dožil ve zdraví, s pevnou vírou v Boha svých předků, požehnaného věku 94 let. Často ke konci života na léta združstevňování vzpomínal. Říkával: „Bůh dal zemi člověku, a ne družstvu.“ Když se po „sametu“ družstvo rozpadlo, neboť zmizela láska lidí k rodné hroudě, říkával: „To je chyba. Když člověk jednou spadne do jámy a vyškrábe se z ní, neměl by do ní padat podruhé. Dnes už se nedá hospodařit jako před půl stoletím. Lidé odvykli práci od nevidím do nevidím.“ Malý počet a prapodivný stav soukromých hospodářství v současnosti potvrzuje pravdivost jeho slov.

Zbavit člověka lásky k půdě znamená zbavit ho lásky k vlasti. Vlast – to je především půda, to jsou pole, lesy, louky, o něž člověk dbá, neboť je na nich závislý svým životem. Bez televize, automobilu a mobilu člověk žil tisíce let. Bez čistého vzduchu, vody a půdy žít nemohl a nemůže. To si může myslet jen ve své pomatenosti. Tisíce let trvá kultivace půdy. Člověk z půdy, která nerodila, udělal půdu úrodnou. Naučil se znát zákonitosti, jimž se musí při styku s přírodou podřizovat, a byl-li rozumný, nepřekračoval je.

Nerozum člověka začíná tam, kde končí jeho spolupráce s přírodou a jejím bohatstvím. Přírodu nelze beztrestně znásilňovat. Není tu proto, aby jí člověk poroučel a svým omezeným jednáním jí diktoval své vlastní zákony. Je to totéž, jako bychom chtěli nařizovat slunci a hvězdám. Scestnost marxistické „filozofie“ je právě i v tomto diktátu člověka přírodě. Marx žil v Paříži, Bruselu a v Londýně. Především na něj platí Schweitzerova slova o tom, že lidé z velkoměst jsou nejvíce ohroženi nenormálním životem, neboť jsou od přírody nejvzdálenější. Zvláště pak tehdy, uznají-li Boha za výmysl jiného člověka. Tento podraz na člověku byl Marxem povýšen na samotný zákon společenského pohybu.

Československo bylo k odklonu od přírody donuceno násilím. Zemědělská půda byla převážně v rukou malorolníků, tj. těch, kteří na ní sami pracovali. Za malorolníky byli pokládáni vlastníci 2 až 20 hektarů půdy. Sedláků bylo podstatně méně. Za sedláky se pokládali ti, kteří vlastnili od 20 do 100 hektarů půdy. Ještě méně bylo domkářů (do 2 hektarů půdy) a velkostatkářů (nad 100 hektarů půdy). Třídní boj s tzv. diktatura dělnické třídy se podepsaly nejbolestněji do osudů malorolníků, jichž bylo nejvíce na našem venkově. Městský styl života byl prohlašován za moderní, pokrokový, kdežto venkovský způsob žití za zaostalý. Ne město venkovu, přírodě, se mělo přiblížit, ale venkov se měl „vyrovnat“ městu.

Marxismus tvrdě zaútočil nejen na člověka, ale i na přírodu. Člověk se stává jejím bezohledným, velmi nerozumným pánem: Tisíce mladých lidí, bez životních zkušeností, stavělo nové hutě, nové železárny, válcovny tam, kde dříve byly lesy, louky a úrodná pole. Tisíce mladých, nezkušených lidí stavělo Orlickou, Oravskou, Kružberskou a další přehrady, vodní díla, která se hodila do rozloh a vzdáleností Kanady, nikoli malé, hustě obydlené země, zkultivované prací předků. Tato gigantománie zachvátila velkou část mladé, poválečné generace. Síla mládí byla využita a zneužita ve prospěch marx-leninské ideologie, její klamné naděje o budoucím ráji na zemi. Samozřejmě bez Boha.

Bylo ovšem jen málo životem zkušených lidí, kteří sami od sebe podlehli Marxovu fantazírování o budoucím nebi na zemi. Životní moudrost není vázána na výměru polí, lesů a luk, ale na promýšlení života a činnosti, kterou děláme. Myslet, to znamená brát v úvahu důsledky toho, co uděláme. A je životem ověřenou pravdou, že člověk, zbavený rozhodování při vlastní činnosti, je ponořován do bezmyšlenkovitého chodu žití. Postupně si zvyká jen na spotřebu, na ukájení nejnižších pudů, rozvíjí se u něho poživačnost a lačnost po dalších požitcích. Stává se z něho vulgární materialista.

To, co ničilo i v dalších desetiletích člověku jeho zodpovědnost, bylo centrální plánování a rozhodování i o nejmenších drobnostech shora. Nahoře byla „moudrost“, dole se vyžadovala bezmyšlenkovitá poslušnost. Aby tento systém dobře fungoval, potřeboval umístění marxistické strany nad stát. Veškeré konání lidí bylo limitováno marxistickou ideologií, před níž musel na kolena i ten nejinteligentnější mozek. Podlehla-li pak tomuto násilí na přirozenosti člověka humanitní inteligence, jak se měl ubránit družstevník či dělník od stroje? Když navíc byl oslepován a ohlušován slogany typu: „Jsem horník, kdo je víc!“ Není divu, že pak šli „bezbožní i zbožní vždy společně do žní“. A té nezdolné aktivity mládí! „Co svazák, to kupka hnoje“ bylo heslo pro mladé brigádníky z měst, kteří pomáhali na združstevněných lánech. Opakující se nezkušenost mládí umožňuje přežívání toho, že „největší hlouposti se dělají z největšího nadšení“.

Ti ovšem, kteří vnímali chod událostí jako dočasný karneval (např. Jan Werich), se tomu smáli. Lze se smát znásilněnému a poníženému člověku? Poníženému v těch nejlidštějších kvalitách, tj. v rozumovém rozhodování, citovém prožívání a snažení? Lze se posmívat dojičce krav, která v zápalu „socialistického soutěžení“ prožila 4/5 života v kravíně? Tkadleně, která pobíháním na dlažbě mezi desíti stavy ztratila zdravé nohy? Horníkovi, který prožil 4/5 života pod zemí a „překonával sám sebe“? Ano, lze se smát. Jsme-li k těmto lidem citově zcela indiferentní. To vyžaduje citovou debilitu. Na ní je pak postaveno učení marx-leninismu především.

Čas plyne a člověk musí platit za neuváženost svých činů. Ty pak mají stejnou váhu, ať je děláme z přinucení, či ze svobodné vůle. Toto je největší břímě dějin, toto je největší trest na člověka. Trest za to, že si neuchránil největší dar, prozřetelností mu daný: harmonii mezi rozumem, citem a vůlí. Obelhaný, oklamaný, přinucený platí stejně, jako ten, kdo lhal, klamal, znásilňoval. Platí stejně před tváří přírody. Neboť příroda odplácí dle činů, nikoli dle záměru. Příroda není spravedlivá. Spravedlivý je však Bůh, neboť rozlišuje a po zásluze odměňuje. Proto nejmoudřejší vládci starověku i středověku se radili s Bohem právě tehdy, když přijímali záměr. Čin pak následoval.

Záplavy, které postihly Moravu a východní Čechy, jsou z velké míry důsledkem necitlivého vztahu k přírodě: Chtěl-li někdo něco po „sametu“ měnit, napravit, právě zde měl začít. A ne tam, kde se už jen projevily choroby lidského bytí v nerozumných životních podmínkách. Marxova ideologie byla, jak správně řekl TGM, iluzí, nechceme-li použít slova ještě silnějšího: bláznovství. Dokumentuje to ostatně osud vlastní rodiny Marxovy: 11 mrtvých dětí a dvě sebevraždy. Kdo maří život nejbližších, nemůže být zdrojem štěstí pro vzdálené, nemůže být spásou národů a celého lidstva. Jan Masaryk to ostatně řekl dosti lapidárně: „Jaký to byl národohospodář, když se neuměl postarat o vlastní rodinu?“

„Sametem“ jsme vstoupili do další fáze marxismu. Ta je horší než fáze předchozí. Je to podobné jako u rakoviny. Člověk je zcela bezostyšně měněn médii a bankovním kapitálem v „jednotlivé mizerné individuum“.  Tak totiž nazýval Marx jednotlivce, člověka. Pro toto „individuum“ musí platit ďAnnunziovo „Rozkoš, nebo smrt“. Právě v tomto se shoduje marxismus s fašismem. Shod je ovšem více. Shodují se i v násilných metodách a ve zneužití lidské bídy.

Stojíme před závažnou otázkou: Je hoden takto ve svém lidství ponížený člověk záchrany? Odpověď je jednoznačná: Ano, je. Věčný zákon lásky to nejen připouští, ale žádá. Vždyť zlo, které změnilo tvář země i člověka, může přemoci jen a jen láska. Naděje nemůže být postavena na iluzi. Musí vycházet z biologické a duchovní podstaty člověka, který je součástí přírody a důležitým prvkem vesmírného řádu, zakotveného ve středu všeho bytí – v Bohu.

(1997)

Marie Lesná

***

William Shakespeare: Sonet č. 94

Kdo má moc ublížit, a přece se jí vzdává, / kdo nikdy nedělá, co stále hrozí v něm, / kdo zmítá jinými a sám vždy odolává / jak skála, nehybný, chladný, všem svůdnostem, / jen ten má právo být dědicem všech krás nebe / a hospodařit zde s poklady přírody, / jen ten je pánem a vlastníkem sama sebe - / ostatní nejsou než správci své podoby! / Každičká květinka léta je létu milá, / i když jen pro sebe žije a umírá, / jakmile však ten květ nákaza zachvátila, / i sprosté lopuší víc ceny pro ně má. / Čin může nejsladší věc zvrátit v nejhrubší, / hnijící lilie čpí hůř než lopuší.

(Vydání z roku 1609)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jsme krajinou Josefa Lady, nenechme si ji vzít!!! -aneb Jak to vidím já, a nejen já...

(Milena Poláková , 16. 9. 2015 17:10)

Jsme krajinou Josefa Lady, aneb Jak to vidím já, a nejen já...
Určitě každý občan této země okamžitě pozná Ladův rukopis. Jeho obrázky jsou nám milé, obdivujeme jejich jednoduchost a přitom sílu reality, s jakou jsou ztvárněny. Chraňme si národní zlato, kterým Josef Lada je...
Jsme země Josefa Lady. Naše městečka a vesničky se pyšní kostelíčky, které uměl tak jednoduše a krásně vyobrazit právě Josef Lada. Važme si našich tradic, važme si našich hodnot a lidí, kteří zde poctivě pracují, avšak většinou mají finanční problémy, na rozdíl od našich parazitujících politických zaprodanců a zrádců. To oni, jednoduše a beze studu parazitují na vlastních spoluobčanech a na této malé krásné vlasti, kterou doslova zaprodali a zneužili ve prospěch cizích mocností. To oni těmto cizím mocnostem, záměrně a ziskuchtivě vlastního prospěchu, dělají užitečné idioty, aniž si plně uvědomují dopady na naší suverenitu a nezávislost. Podráží tak vlastní národ, kdy dvojnásobně platí sousloví "O nás, bez nás"... Demokracie je zde jen prázdný nic neříkající pojem.
Pokud se EU chová macešsky, pokud není postavena na rovnosti v partnerství a v důstojnosti života svých občanů, vystupme z takového nemravného spolku!! Co nedokázal Hitler vyvražďováním národů, dokázala Merkel, aniž jsme si toho mnohdy vědomi. Je čas se vzpamatovat, je totiž za pět minut dvanáct... Žádné mešity a muslimské motlitebny tu nemají co pohledávat a už vůbec ne fanatici této kultury. Pokud tyto běžence USA svou agresivitou a arogancí, kde má své místo jejich vlastní nadřazenost, vyhnaly ze svých domovů, nechť si je do této vlastní země nastěhují a nechají Evropu na pokoji. Pokud toto, nechvalně známá trojka v čele s Merkel nepochopí, nebo spíše pochopit nechce, bude Evropa trpět, což se USA náramně bude hodit pro jejich válkychtivé choutky, kdy by si opět posílily sebevědomí vraždícího hegemona světa...
Je povinností paní Merkel a spol. tato nebezpečí pojmenovat veřejně a konečně a hlavně jednomyslně v sounáležitosti s ostatními státy EU, konat ve prospěch Evropy!!
Jsme krajinou Josefa Lady, nenechme si ji vzít!!! - více: milenapolakova.blog.idnes.cz

Západ bojuje v Sýrii ne proti Islámskému státu, ale jako jeho pomocník!

(Riyad Haddad, 16. 9. 2015 12:17)

syrský velvyslanec v Moskvě Riyad Haddad- Západ bojuje v Sýrii ne proti Islámskému státu, ale jako jeho pomocník- „Od samého počátku leteckých úderů vedených koalicí proti Islámskému státu jsme byli svědky, že nálety vedou k opačnému výsledku,“ řekl velvyslanec v rozhovoru pro televizní kanál Rossija-24, podle tiskové agentury TASS. „Islámský stát je čím dál silnější. Tyto akce mu přináší efektivní výsledky.“
„Oni (Západ) bojují ne proti, ale pro Islámský stát,“ zdůraznil.
Syrská vláda je připravena k jednání s opozicí v rámci další mírové konference podporované Organizací spojených národů o vyřešení konfliktu v Sýrii, dodal syrský velvyslanec.
„My nyní vyzýváme k zahájení nového kola rozhovorů „Moskva 3“ k připravení půdy pro konferenci „Ženeva 3“. Jsme na to připraveni,“ řekl Haddadi v televizním kanálu Rossiya-24. „Nejsme proti jakémukoli dialogu. Podporujeme řešení problémů politickými prostředky.“
Damašek také uvítal a podporoval iniciativu ruského prezidenta Vladimíra Putina k vytvoření regionální multi-národní protiteroristické koalice pro boj proti teroristickým organizacím,“ uvedl syrský diplomat. „Přivítáme jakoukoli pomoc od kteréhokoliv státu v boji proti terorismu.“
„Když váš (ruský) prezident přišel s takovou iniciativou a prohlásil, že Sýrie a další země by měly společně usilovat v boji proti terorismu, tak jsme souhlasili,“ poznamenal. „Turecko však bylo proti, Saúdská Arábie byla proti, takže ve skutečnosti vidíme, že proti terorismu bojuje pouze syrská armáda.“

Kard. Duka – falešný samaritán (otevřený dopis) -

(+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, 16. 9. 2015 12:03)

Dne 12. 9. 2015 časopis Bild uveřejnil návrh maďarského premiéra V. Orbána k řešení krize s běženci – dát potřebnou finanční pomoc zemím, které sousedí se Sýrií a v utečeneckých táborech poskytují uprchlíkům bezpečí. Potřebná suma je přibližně 3 miliardy euro, případně vyšší. Jde o státy Turecko, Libanon, Jordánsko. Až se situace v Sýrii stabilizuje, mohou se uprchlíci z těchto táborů vrátit do svých domovů.
Toto řešení je moudré a reálné. Ty ale máš, jako český kardinál, jiný názor: „Kdo se chce uchýlit k nám, chceme ho pozvat, aby se stal součástí naší demokratické společnosti.“
Jakým právem mluvíš za českou společnost, která proti kvótám na usídlení muslimů protestuje, včetně katolíků? Nemáš právo zvát muslimy natrvalo do farností či klášterů, a pak hodit ekonomickou, zdravotní a sociální zodpovědnost na českou „demokratickou společnost“, v jejímž jménu zde neseriózně vystupuješ.
V podobenství o milosrdném samaritánovi, které v této souvislosti používáš, se kromě samaritána mluví ještě i o dvou církevnících (kněz a levita), kteří ale sami nechtěli hnout ani prstem. O církevních farizejích Ježíš řekl: „Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však nechtějí hnout ani prstem“ (srov. Mt 23,4).
Konkrétní pomoc po vzoru milosrdného samaritána je v dané situaci tato: Ať k zabezpečení uprchlíků v zemích sousedících se Sýrií poslouží církevní restituce! Ty, spolu s ČBK, jim poskytněte 3 miliardy euro, které jste restitucemi pokrytecky vytáhli ze společného majetku sloužícího české demokratické společnosti! A pak je tu ještě známá Vatikánská banka! Rovněž František ať učiní konkrétní gesto!
V Kristu
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr Biskupové - sekretáři

Hvorfor kom den gamle messen tilbake?

(Benedikt XVI, 15. 9. 2015 1:33)

Hvorfor kom den gamle messen tilbake? – artikkel på svensk
På nettsiden til Den katolske Kirke i Sverige ble det for noen få dager siden lagt ut en artikkel skrevet av F. Ingvar Fogelqvist, der han ganske rolig og positivt forklarer den gamle messen. Det er fint å se at man på biskpedømmets egen nettside ikke er opptatt av kontroversene som mange steder omgir denne messen. Les selv hva han skriver:
Varför kom den äldre mässan tillbaka?
Påven Benedikt XVI gjorde en uppmärksammad markering då han i juli 2007 gav obegränsat tillstånd till att den äldre mässan (ibland kallad den traditionella latinska mässan eller den tridentinska mässan) hädanefter får firas. Den mässbok som då används är 1962 års missale som utgavs av Salige Johannes XXIII. Inte bara mässan utan alla sakramenten, och även den gamla tidegärden, är fria att användas.
I flera av stiftets församlingar (Göteborg, Lund och Stockholm) firas den äldre mässan regelbundet, delvis även på söndagar. Mässtider finns tillgängliga genom stiftets hemsida. Biskop Anders Arborelius har på olika sätt aktivt uppmuntrat firandet av dessa mässor.
Varför har då den gamla latinska mässan återkommit?
Personlig har jeg lært meg å feire den gamle latinske messen bl.a. for å lære den katolske tradisjonen å kjenne (messen er jo blitt feiret slik i godt over 1000 år, og inntil nylig var det nesten helt ukjent for meg) og pga de mange tydelig reaksjonene på møtet med det hellige som fins der (bønner om syndenes forlatelse, knebøyninger, korstegn etc. – ofte kan det bli altfor lite fokus på dette i den nye messen). Det er også andre grunner – som tydeliggjøringen av at det her er Kristi offer vi bærer fram for Gud – her nevner jeg bare noen få.
Er det så noen grunner for at en prest ikke bør feire den gamle messen. En opplagt grunn er hvis dette ikke vil være til glede eller oppbyggelse for de som deltar i messen, og dette gjør at de fleste messene jeg feirer er novus ordo (for i det minste trenger folk mer tid til å venne seg til det gamle). Men på bloggen her i går kom det to kommentarer som også nevner andre grunner som taler mot den gamle messen. Jeg syns disse to kommentarene er tankevekkende, så les dem selv:
«Det kan bli vanskelig å motivere flere prester til å lære seg den gamle Messen, blant annet fordi noen prester som blir oppfordret til det, uansett av hvem, kan foreta den vurdering at de ikke vil ta belastningen, det sjelesørgeriske handicappet, om at andre katolikker begynner å mistenke dem for grumsete holdninger til holocaust og annet. En prest gjør sin tjeneste ikke for seg selv, men for andre. Han har en rett og plikt til ta rimlige forholdsregler slik at ikke folk blir usikre på ham. Dersom det å feire den gamle messen kan misoppfattes, selv om det er en tullebukk /Williamson) som har hovedansvaret for det, da svekkes motivasjonen. … »

«Jeg tror dessverre at asossiasjon med et uklart og grumsete sspx ikke er den eneste demotiverende årsaken til at nye prester vil kvie seg for å lære den gamle messen. Noen tilhengere av den har gjort den tridentinske messen tendensiøs gjennom å kjøre den frem som en kampsak mot lokale biskoper og prester, gjennom å asossiere seg selv til sspx, gjennom å posisjonere TLM som den “riktige” messen – noe som må bety at de som deltar i den på noe vis opptrer mer korrekt overfor Kristus enn andre. Gjennom å forstå den som historisk korrekt, gjennom en snever forståelse av tradisjon, gjennom å gjøre den til en kampsak mot Novus Ordo – eller slik kan det se ut. Og her er det inntrykk som gjelder. Denne typen tilhengere lager like mye uheldig støy omkring seg som raddisene i sin tid gjorde omkring sine saker. Jeg merker det selv, hvordan min interesse for å delta i en tridentinsk messe daler i takt med blogger og innlegg som kverner i vei om den gamle messen, og alt omkring den, som om verdens frelse avhang av den. Jeg merker et behov for å distansere meg fra å bli assosiert med noens mulige agendaer.»

jan

Sverigedemokraterna (SD) tror ikke på multikulturalisme!

(Steinar R. Paulsen, 15. 9. 2015 1:28)

SVERIGEDEMOKRATERNA – ENESTE ANSVARLIGE PARTI I SVERIGE
Sverigedemokraterna (SD) images er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti i Sverige. Jimmie Åkesson er partileder, Mattias Karlsson er gruppeleder i Riksdagen, mens Björn Söder er partisekretær. SD tror ikke på multikulturalisme, og profilerer seg på ønsket om en restriktiv flyktning- og innvandringspolitikk, bekjempelse av kriminalitet og motstand mot EU. Partiet er i henhold til Wikipedia, sosiokulturelt høyreorientert, men sosioøkonomisk snarere sentrums- eller sentrum–venstreorientert. I tillegg til alt dette er SD det eneste ansvarlige partiet i Sverige. De øvrige partiene ledes av politikere som kun føler ansvar overfor de øvrige partilederne, og til dels overfor den koalisjon de tilhører. (En slik forakt for velgerne demonstreres også i Norge, særlig representert ved EU-spørsmålet: Mens over 70 prosent av velgerne er mot EU-medlemskap, er 70 prosent av regjeringens medlemmer og de folkevalgte for medlemskap i unionen. De sørger naturligvis stille og rolig for at hele statsapparatet arbeider jevnt og trutt for medlemskap.)
Alle partier i Sverige, bortsett fra SD, står bak et kjempeprosjekt. Prosjektet går ut på å skifte ut den svenske befolkningen med utlendinger. De partilederne som står bak dette prosjektet har pisket opp en hysterisk stemning omkring det å være politisk korrekt som er forstemmende. Den spenner fra det å åpne grensene for alle innvandrere til å klusse med Pippis familie. Erstatningen av «hun» og «han» med «hen» kommer i samme kategori. I dag er det like risikabelt for en svenske å si noe som ikke er definert som politisk korrekt, som det i sin tid var for en politisk korrekt tysker å nekte å strekke hånden i været til Hitler-hilsen. De gamle politiske partiene har videreutviklet dette vanviddet ved å nekte å ha noe med SD og dets velgere (13 prosent av befolkningen) å gjøre, hvilket gjør det svenske demokratiet til en variant av det thailandske.
Nå går svenskene mot et nytt valg til våren. Den sittende statsminister med sin flokk vil forsøke å vinne valget med å hetse SD som upålitelig og destruktivt, og samtidig anklage den borgerlige koalisjon for å lefle med SD. Den borgerlige koalisjon vil forsøke å vinne valget ved å nekte å samarbeide med SD, og samtidig anklage den sittende statsminister og hans flokk for å være såpass uskikket til å styre Sverige at han ikke engang fikk gjennom statsbudsjettet (frem til nyvalget må han styre med utgangspunkt i det borgerlige budsjettet).
Den viktigste saken det svenske folket står overfor er å motarbeide utslettelsen av seg selv (en svensk versjon av holocaust). Det eneste partiet som tar ansvar for å ta denne oppgaven på alvor er SD. Jeg håper og tror at riktig mange svensker tar mot til seg og stemmer SD ved vårens valg. Det vil være et sunnhetstegn. Det å gi de gamle partiene sine stemmer, vil være å stemme mot at deres barn –, barnebarn – og oldebarn skal vokse opp under de samme lykkelige forhold som de selv har gjort. La oss ikke håpe at deres unnskyldning blir at det ikke nytter å stå i mot. Det gjør nemlig det. Ved neste korsvei kan det være for sent å ta rev i seilene!
Av Steinar R. Paulsen

Odhalení, kdo je uprchlík - vy všichni! Legální tajemství? www.streetfame.org !

(Discovery.cz, 15. 9. 2015 1:22)

Tajné informace o mimozemšťanech dokument CZ
Publikováno 9. 9. 2014
https://www.youtube.com/watch?v=gFGCPcCnsSA
Tajné informace o mimozemšťanech dokument CZ 2014 dokumenty discovery cz - ufo dokumenty cz

https://www.youtube.com/watch?v=WdbtHO64xPY
Odhalení Mimozemské spisy 2 1/2 Pravda o UFO na veřejnosti CZ HD

ale už Tesla to říkal: Publikováno 6. 6. 2014
Nikola Tesla - Úžasný Dokument cz ČT2 - Tesla pán blesků!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pZ2BpV3YA

Neprůstřelné: Tajemství obrněných vozů (CZ)
https://www.youtube.com/watch?v=qbjB_wIUg0A

Tajná minulost UFO Cz
https://www.youtube.com/watch?v=7AnF621Brl0

tak už utíkejte! Budapešť : Volný průchod na maďarsko-srbské hranici uzavřen. Ucpal ho vagón s žiletkovým drátem- Toto místo bylo doposud největší slabinou 175 kilometrů dlouhé bariéry oddělující oba státy. Denně tudy proudily tisíce migrantů.Krátce po sedmé hodině večer uzavřelo Maďarsko speciálně upraveným vagónem železniční trať u vesnice Röszke na hranici se Srbskem. Několik hodin před tím místo „ucpal” policejní kordón. Budapešť tak zahradila poslední místo na srbském pomezí, kudy migranti volně přecházeli do Maďarska. Od půlnoci navíc začnou platit tvrdší opatření namířená proti nelegálnímu překračování maďarských hranic.
-
Kvůli bojům, za kterými stojí radikálové z hnutí Islámský stát (IS), vzrostl počet vnitřních uprchlíků v Iráku na rekordní tři miliony. Oznámila to dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Nejvíce Iráčanů, kteří museli opustit své domovy, pochází z provincie Anbár, která je v rukou IS.jsme uprchlíci a asyl nežádáme, jdeme do Německa!

(Alain Degre, 15. 9. 2015 1:06)

Jezdila si na pětitunovém slonu, kterému říkala bráško, mazlila se s gepardem a usínala s obří žábou. Dětství francouzské dívenky Tippy Degre připomíná příběh o Mauglím. Bílá holčička, která se narodila v Namibii páru francouzských fotografů, vyrůstala v divoké Africe. Veškerý čas trávila mezi lvy, hady, krokodýly a žirafami. Závidíte? My taky.
„Neměla jsem žádné přátele. Nepotkávala jsem ostatní děti. Jedinými přáteli byla zvířata,“ říká dnes už třiadvacetiletá Tippy, která se do civilizace dostala až v deseti letech.
Její rodiče Sylvie Robert a uspořádali vernisáž s fotkami, které nazvali Tippy of Africa. „Naše Tippy byla to nejšťastnější dítě na světě. Do deseti let vyrůstala v úplné divočině a to ji zocelilo,“ tvrdí matka.
Tak určitě.
Pošlete nám drobné přes redakci!

Mauglí v dnešní džungli lží:Mesner: Grus gott !

(National Geographic, 15. 9. 2015 1:00)

https://www.youtube.com/watch?v=N9glsw_um-o
tajné spisy CIA (CZ DOKUMENT)
Poznámka pro osvětlovače: Rozsvítit kabinu tlumočníka !
Tlumočník : Jedna dvě, jedna dvě. Jak mě slyšíte. Tady, trojka, čeština. This is a trhir chanel, Czech language.
Poznámka pro zvukaře : Mírně potlačit zvuk u moderátora, posílit zvuk z kabiny tlumočníka
Moderátor : (cinkne na činely nebo udeří na buben, pak čte anglicky s lehkým Nepálským přízvukem) Good morning, ladies and gentlemen. I am glad, that you are able to participate on press conference here at school in Khanda Déví in Nepal , arranged by our NGO- Czech- Nepal society. Our organization is public body. Public come to us with problems and carry away also ours. Well. Before I invite ours lovely guests, namely Mr Maugli from national park Chitwan and Mr Yetii from Kongma, I'd like welcome accredited representative journalist . They exclusively may arrange direct questions to our guests. Other pressmen here in auditorium they may lay questions only by the help of written questions or only look. Now about interpretation: so on first chanel you hear English, on second French, on third Czech and on fourth Spanish. Czech language is by July official diplomatic language EU.
Tlumočník : (čte simultánně, jako překlad) Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že vás můžu přivítat na tiskové konferenci , kterou zde ve škole Khadá Dévií v Nepálu pořádá naše NGO- Česko-nepálská společnost. Naše organizace je veřejně prospěšná. Veřejnost za námi chodí se svými problémy a odnáší si i ty naše. (lachpauza)
Než pozvu naše milé hosty, konkrétně pana Mauglího z národního parku Chitwan a pana Yetiho z Kongmy, rád bych přivítal akreditované novináře, kteří jediní mohou dávat přímé otázky našim hostům. Ostatní žurnalisté tady v sále mohou klást dotazy pouze pomocí psaných otázek nebo se jen dívat. Ještě k tlumočení: tak na prvním kanále slyšíte angličtinu, na druhém francouzštinu, na třetím češtinu a na čtvrtém španělštinu. Čeština je až do července oficiálním diplomatickým jazykem EU. (lachpauza)
Poznámka pro osvětlovače: Zhasnout kabinu tlumočníka !
Poznámka pro zvukaře : Posílit u moderátora, zrušit zvuk z kabiny tlumočníka.
Moderátor : (přejde do češtiny jako by nic) Takže: prvním zástupcem tisku je Mr. Jorgre Kotrba, zástupce nacionál geografik, další akreditovaný je Bedřich Vypera, zástupce deníku Blesk,dál je zde Kidney Chump z Reutersch , Lievre Lapin z deníku Le Figaro, Dolly Pinch z Wallstreet Jurnal, pan Pecker z Kathmadů post.
Ještě bych tady chtěl představit Markétku z České republiky, která bude se starat o naše i vaše občerstvení a také bude nosit vaše psané dotazy
Markétka: (ukloní se)
Moderátor : No, a málem bych zapomněl představit toho,který díky své neúnavné snaze objevil jak Yetiho, tak Mauglího a oba přemluvil, aby se naší tiskové konference zúčastnili. (ukazuje rukou jako Krauz v tolkshow ) Dámy a pánové, přichází Meckey Messner, australský horolezec.
Messner : (přichází)
Markétka: ( šeptá moderátorovi do ucha)
Moderátor: Teda pardon: Rakouský horolezec. (lachpauza)
Z Německa. Mesner: Grus gott !

Yours is the Earth and everything that's in it, And–which is more–you'll be a Man, my son!

(Jelinek, 15. 9. 2015 0:54)

https://www.youtube.com/watch?v=biAUPc3TQpg

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream–and not make dreams your master;
If you can think–and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: 'Hold on!'

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And–which is more–you'll be a Man, my son!
Martin Polreich https://www.youtube.com/watch?v=biAUPc3TQpg
UFO, lži a studená valká [Dokument] - CZ dabing

https://www.youtube.com/watch?v=1RvGiRV48Eg
PŘÍMÉ DŮKAZY O EXISTENCI MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE(UFO)
autor: milovníkk ufaa

https://www.youtube.com/watch?v=cXALP0ArCS0
UFO Důkazy dokumentace Hesemann 1.Part 1/2 Czech dabing
autor: Ilona Podhrázská


í
sonet 94: They that have power to hurt and will do none.....Lilies that fester smell far worse than weeds.

(william shakespeare, 15. 9. 2015 0:42)

william shakespeare
sonet 94
kdo má moc ublížit a neublíží,
kdo nečiní, co říká jeho líc,
kdo, sám jak kámen, chladný ke svým bližním,
jinými hýbe, s ním však nehne nic,
ten darů svých je dobrým hospodářem
a umí těžit z boží milosti,
jen ten je pán a majitel své tváře,
druzí jen slouží jeho skvělosti.
létu je milá letní květina,
i když jen pořád pro sebe si žije,
nejsprostší plevel však víc ceny má,
než vzácný květ, co nákazou už hnije.
výsostnou krásu zničí nízký čin,
lilie v rozkladu čpí hůř než blín.

They that have power to hurt and will do none,
That do not do the thing they most do show,
Who, moving others, are themselves as stone,
Unmoved, cold, and to temptation slow,
They rightly do inherit heaven's graces
And husband nature's riches from expense;
They are the lords and owners of their faces,
Others but stewards of their excellence.
The summer's flower is to the summer sweet,
Though to itself it only live and die,
But if that flower with base infection meet,
The basest weed outbraves his dignity:
For sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester smell far worse than weeds.

PŘED ROKEM: Švédské volby bez vítěze? Demokracie – ale pro koho?

(Yngvar Brenna - norský blog, 14. 9. 2015 13:38)

Švédské volby bez vítěze? Demokracie – ale pro koho? Yngvar Brenna - norský blog26. 9. 2014 14:41 (aktualizováno: 12. 10. 2014 09:18)
Jak velký vliv má podle některých výsledek voleb ve Švédsku a v jakém smyslu se o něm (nejen) Norové vyjadřují?
Jimmie Åkesson. Muž, který vede stranu Švédští demokraté (Sverigedemokraterna), jež se ve Švédsku stala třetí nejsilnější a jazýčkem na vahách. Vítěz, jimž ostatní opovrhují. Někdo dokonce tvrdí, že švédské volby byly bez vítěze.
Z oficálního vyjádření Švédska je slyšet téměř jednoznačné odmítnutí a přehlížení, ovšem je nabíledni, že značná část obyvatelstva je doslova nadoraz napjatá očekáváním a touhou po změně. V řeči strohých čísel se zatím jedná o 12,9 % voličů, více než dvojnásobek oproti minulým volbám, pozorovatelé ale předpovídají značný růst preferencí strany a poukazují na množství potenciálních přeběhlíků nejen z jiných stran, nýbrž i z těch, kteří se o politiku dosud nezajímali.
Šéf sociálních demokratů Stefan Löfven prý zahnal sebe a svou stranu do kouta tím, že byl ochotný spolupracovat s kýmkoli kromě Švédských demokratů, jak tvrdí, jen ”demokratickým stranám”. Jakoby jeho strana byla o něco demokratičtější tím, že se spolu s ostatním tzv. establishmentem se stranou zastupující rostoucí počet velmi nespokojených občanů plných obav z budoucnosti nejen odmítá bavit, ale bezednou a bezbřehou arogancí je mystifikují a haní. Åkesson prohlásil, že takovou vládu podporovat nebude. A tak může hlasováním pro návrhy pravice přimět případnou levicovou vládu k pádu. Stane-li se tak, budou vyhlášeny nové volby. Někdo je dokonce obviňuje ze způsobení vládní krize, přičemž ostatním stranám jsou Švédští demokraté vzduch.
Vyvrhel ve stínu parlamentního života podmínil spolupráci průlomem své přistěhovalecké politiky. Tím jen potvrdil izolaci. Zavedené strany komunikují pouze s těmi, jež s nimi souhlasí a ve výsledku se staly extrémními např. v té záležitosti týkající se stále většího pouštění přistěhovalců do země. Tato komunikace pouze s těmi, jež jsou s nimi zajedno, je spolu se pštrosí přistěhovaleckou politikou fenoménem, jenž se ve společnosti rozmáhá a jenž vede ke stupňující se nevraživosti vůči jiným názorům než jejich vlastním. O tento přístup není sama ani jediná strana tzv. establishmentu, byť straší tím, že třeba takový Breivik byl o něj sám.
Jen uprchlíků ani ne 10milionové Švédsko má letos přijmout na 100000. Země s 2 % evropské populace má přijmout 22 % všech uprchlíků. K tomu je třeba připočítat tzv. gastarbeitry, osoby, jimž je uděleno povolení k pobytu v rámci slučování rodin atd. Švédští voliči nikdy nebyli dotazováni, zda se měla jejich země stát „morální velmocí“ 21. století. Nemožná rovnice musí brzy dojít i těm 87 % „správným a dobrým lidem, jež nehlasovali pro rasismus“, jak zní jedno z prohlášení.
Budoucnost Švédska nyní přeje té straně, jež soudí, že dosavadní migrační politika se nevyplatí kvůli rizikům, která způsobuje a Švédové chtějí vzít kontrolu zpět do vlastních rukou. Právo na sebeurčení je vnímán jako dlouhý, těžký a nerovný zápas, jež může přinést ovoce až po desítkách let. Má mnoho podob, liší se mezi jednotlivými zeměmi a dětmi rychlých a prý dosti pochybných a nedemokratických proměn ve společnosti jsou i extrémisté, jichž se strana nezbaví i poté, co jsou z ní vyloučeni, nýbrž straší i nadále, a proto slouží ostatním stranám i aktivistům jako strašáci nebo trolové, kteří však ovšem po východu slunce nezkamení a nerozpadnou se.
Malé volební zemětřesení ve Švédsku se stále zkoumá. Málokdo, a to ani u sousedů, chce pochopit to, co se stalo. Média prochází svou strategii: co jsme udělali špatně? Norští představitelé se napříč stranickými příslušnostmi prostřednictvím sdělovacích prostředků předhánějí v tom, aby rozptylovali obavy z toho, že by desítky procent Švédů byli rasisté. „Ostatní strany by měly začít mluvit o přistěhovalectví, námět, jenž dosud vlastnili Švédští demokraté“ se nechali slyšet.
*******

Největší šanghajská společnost CEFC skupuje Česko-60procentní podíl v českém fotbalovém klubu Slávia

(David Busta , 5. 9. 2015 11:55)

jak prozíravá slova o Zemanovi a jeho čínské eskapádě!:
Největší šanghajská společnost CEFC skupuje Česko. V Číně se těší titulu nejvlivnější firmy David Busta4. 9. 2015 18:36
(aktualizováno: 5. 9. 2015 09:58)
V posledních sedmi dnech uskutečnila čínská firma CEFC sedm velkých investic přímo v České republice. Firma s téměř 22 tisíci zaměstnanci si vybrala Česko jako bránu do Evropy. V žebříčku Finance Global 500 s tržbami ve výši téměř 35 miliard dolarů drží 342. příčku. Čínská skupina CEFC platí v domovské Šanghaji za vůbec největší soukromou firmu.
autor: Vojtěch Lukáš Čínská soukromá společnost CEFC začala v České republice budovat základnu pro expanzi na evropský trh. Firma zabývající se podnikáním v energetice, průmyslu a ve finančnictví odstartovala sérii investic koupí budovy bývalé Živnobanky, do které plánuje umístit svou evropskou centrálu. Ve svém tažení pokračovala i ve čtvrtek, kdy koupila renesanční Martinický palác na Hradčanech a tentýž den oznámila navýšení podílu na 9,9 procenta v impériu Jozefa Tkáče, česko-slovenské skupině J&T Finance Group. Mluvčí finanční skupiny následně oznámila, že největší šanghajská soukromá společnost bude usilovat o další zvýšení podílu na třicet procent.
V pátek Číňané získali také 60procentní podíl v českém fotbalovém klubu Slávia společně s miliardářem Jiřím Šimáněm, který drží zbylých čtyřicet procent. Firma v sobotu dosáhla dohody o kapitálovém vstupu do soukromého tuzemského leteckého dopravce Travel Service, v němž bude držet podíl 49,92 procenta. Ten je spoluvlastníkem Českých aerolinií. CEFC ve stejný den také koupila 50procentní podíl v ruské pobočce finanční skupiny J&T Finance Group. Další nákupy v Česku: Čínská CEFC vstupuje do Travel Service, Pivovarů Lobkowicz a TV Barrandov - čtěte ZDE

CEFC dále vstupuje do českých firem Médea Group a vydavatelství Empresa Media. Stane se strategickým partnerem obou firem. Příslušné smlouvy byly podepsány v Šanghaji. Empresa je vlastníkem TV Barrandov.
Číňané zároveň vstoupili jako významný investor do firmy Pivovary Lobkowicz Group. Většinový podíl ve výši 79,4 procenta získala totiž společnost ze 70 procent spoluvlastněná CEFC Investment (Europe) Company Poslední investice čínské firmy CEFC
Nákup bývalé budovy Živnobanky - Získání renesančního Martinického paláce
Koupě většinového podílu ve fotbalovém klubu Slávia - Navýšení podílu v česko-slovenské finanční skupině J&T Finance Group
Jednání o koupi podílu v aerolinkách Travel Service
Koupě 50procentního podílu v ruské pobočce J&T
Vstup do TV Barrandov a Pivovarů Lobkowicz Group
Sama společnost uvádí, že se řídí třemi hlavními hesly. Patří mezi ně konfuciánství, vojenská disciplína a samozřejmě duch podnikání. Tato strategie ji pomohla stát se v roce 2014 jednou z pěti set nejvlivnějších firem na světě. V rámci Číny pak získala ocenění nejvlivnější čínské firmy. První místo si odnesla i ve filantropii.

V červnu minulého roku vedl do Šanghaje delegaci podnikatelů ministr průmysl a obchodu Jan Mládek. "Jednali jsme s podnikateli i finančníky a všem jsme se snažili představit Českou republiku jako zemi s vyspělou tradiční průmyslovou výrobou, ale i zemi, která se zabývá moderními technologiemi, bio a nano technologiemi," uvedl tehdy v rozhovoru pro čínskou stanici CCTV ministr.

Setkání se účastnil i výkonný ředitel CEFC Chan Chauto, který vyjádřil zájem rozšířit svou spolupráci s českými společnostmi v oblasti finančnictví. Šanghajská televize zmínila ve svém zpravodajství jednání se skupinou PPF miliardáře Petra Kellnera.
Tržby společnosti CEFC China (miliardy USD)
Komentář: Vývoj tržeb společnosti CEFC od roku 2011. Pro představu uveďme, že největší česká firma Škoda Auto generovala v roce 2014 tržby v přepočtu cca 12 miliard dolarů.