Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdružení Ackermann-Gemeinde – František Růžička

25. 8. 2015

V rámci setkání tohoto sdružení se záměrem vzbudit zájem u široké veřejnosti byly připraveny ještě další doprovodné akce a výstavy.

*Hranice mezi časem a věčností – Klášterní kostel Obětování Panny Marie;

*Němci, Češi, Slováci – Křesťanem v Evropě – Náměstí Přemysla Otakara II.;

*Příběhy diskriminace, dějiny Romů a Sintů – Teologická fakulta;

* Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století – Café Klub Slávie;

Nedělní bohoslužba v nejstarším kostele sv. Prokopa a Jana Křtitele na Starém Městě byla jakousi pomyslnou tečnou za uplynulou velice zdařilou akcí. Hlavním celebrantem byl kanovník, profesor,  Mons. Karel Skalický, který všechny přítomné vřele přivítal, zvláště pak i pana Karla Schwarzenberga. Dalšími koncelebranty byli generální vikář diecéze Mons. A. Pintíř a další kněží z Německa.

Před započetím bohoslužby zaznělo pozdravení v německém i českém jazyce. „My würzburští účastníci setkání Ackermann-Ge,einde děkujeme, že společně s vámi můžeme oslavovat dnešní mši svatou. Mnohokráte děkujeme za vaši pohostinnost. Jen velice málo s vás asi zná Würzuburg, což je důvod, proč jako diecézní předseda SAG, vám chci naši diecézi krátce představit. Biskupské město Würzburg leží téměř přesně mezi Frankfurtem a Norimberkem v severním Bavorsku.  První křesťané se v tom okolí objevili nejpozději po příchodu irských misionářů Kilianiho, Kolonata a Totnana, kteří umřeli mučednickou smrtí v roce 689. Takže se můžeme ohlédnout za 1325 let bohatou historií naší diecéze. Šedesát % obyvatel této oblasti jsou římsko-katolického vyznání. V diecézi se nachází 192 farností. Vedle 366 kněží působí v diecézi 192 kněží v důchodu. Jsou ve své duchovní činnosti podporováni mnohými církevními i laickými spolupracovníky, kteří jako profesionálové a dobrovolníci pomáhají vytvářet farní a občanský život. Jedním takovým církevním spolkem je i Ackermann-Gemeinde, který byl založen po druhé světové válce vyhnanci z Čech, Moravy a Slezska a který se dnes stále věnuje usmíření s českými sousedy.“

Při bohoslužbě zaznělo čtení z 1. Knihy královské a evangelium podle sv. Jana. „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe…“ V promluvě prof. Skalický navázal na besedu předcházejícího dne, kde se k danému tématu vyjádřil kritickou připomínkou, že v promluvách stále chybí jmenování Ježíše Krista… Snad se za to stydíme, abychom nebyli nazýváni bigotními svatoušky… Ale nejde o ono pojmenování, ale o vyjádření hlubokého osobního vztahu ke Kristu, vždyť právě od něj zaznívají slova: „Já jsem chléb života…“. Osobně jsem rád, že se tato akce uskutečnila, a to v podstatě v širokém rozsahu, vždyť tím překračujeme rozdíly, které mezi námi nastaly během času a negativních okolností… Vždyť přes všechny osobní a společenské rozdíly je naším společným cílem- společenství s Ježíšem Kristem.“

Po mši svaté se ještě dlouho diskutovalo před kostelem i s panem Karlem, kterému přítomní vyjadřovali své sympatie. Ten pak odpoledne při slavnostním zakončení dostal medaili za smíření.

František Růžička, České Budějovice

p1300134.jpg

Uvítání na Starém Městě

p1300138.jpg

Začátek bohoslužby

p1300140.jpg

Pozdrav od sousedů

p1300143.jpg

Bohoslužba v kostele sv. Prokopa

p1300150.jpg

Volná beseda s K. Schwarzenbergem 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tak zněla přísaha:

(Martin Buřič , 26. 9. 2015 20:21)

Přísaháme slavně Bohu Všemohoucímu, že budeme Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejjasnějšímu knížeti a pánu

Františkovi Josefovi Prvnímu

z Boží milosti císaři rakouskému, králi českému, atd. atd. a apoštolskému králi uherskému
věrni a poslušni, že budeme také jenerálův Jeho Veličenstva a vůbec všech svých představených a vyšších poslouchati, je ctíti, a chrániti, jejich nařízení a rozkazů ve všech službách plniti, proti každému nepříteli, buď on kdo buď a kdekoliv toho požádá vůle Jeho císařského a královského Veličenstva, na vodě a na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, útocích, zápasech i v jakýchkoliv jiných podnicích vůbec, na každém místě, každého času, při každé příležitosti udatně a zmužile bojovati, že svých vojsk, praporů, korouhví a děl neopustíme, s nepřítelem nikdy ani v nejmenší srozumění nevejdeme, vždy tak se chovati budeme, jak toho vojenské zákony žádají a hodným vojákům přísluší a tímto spůsobem že chceme se ctí žíti a zemříti; tak nám dopomáhej Bůh. Amen !
Tituly Františka Josefa:
Jeho císařské a královské Apoštolské veličenstvo - z Boží vůle císař rakouský,
král český a uherský, lombardský a benátský, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimiřský a illyrský;
král jeruzalémský;
arcivévoda rakouský,
velkovévoda toskánský a krakovský;
vévoda lotrinský, salcburský, štyrský, korutanský, kraňský a bukovinský;
velkokníže sedmihradský, markrabě moravský;
vévoda horno- a dolnoslezský, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, furlanský, dubrovnický a zadarský;
knížecí hrabě habsburský, tyrolský, kyburský, goricijský a gradišťský;
kníže tridentský a brixenský;
markrabě horno- a dolnolužický a istrijský;
hrabě hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonnenberský;
pán terstský, kotorský a na Slovinském Krajišti;
velkovévoda srbský atd

Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde

(Ackermann-Gemeinde, 11. 9. 2015 14:19)

Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde
Budweis_KlosterkircheVom 6. bis zum 9. August 2015 fand in der wunderschönen südböhmischen Metropole Budweis bei nahezu tropischen Temperaturen das Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde mit mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Ackermann-Gemeinde ist ein deutscher katholischer Verband, der sich seit Jahrzehnten für die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen einsetzt und dabei Großartiges erreicht hat. Seit 15 Jahren gibt es auch einen tschechischen Ableger dieses Verbandes, dessen geistlicher Beirat der Seelsorger der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Prag, P. Martin Leitgöb, ist. Es ist mehr als sinnvoll, dass unsere Auslandsgemeinde enge Kontakte mit der Ackermann-Gemeinde hat. Das Treffen in Budweis hatte als Motto: „gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv. Jako křesťané i Evropané, jako Češi i Němci“. Dieses Motto beweist in seiner Zweisprachigkeit, dass es der Ackermann-Gemeinde wirklich ein Anliegen ist, Brücken zwischen den beiden Nationen zu bauen. Inhaltlich zeigt es, dass auf unserem Kontinent Europa deutsch-tschechisches Engagement aus christlichem Geist notwendig ist. Darauf bezog sich auch P. Martin Leitgöb in seiner Predigt bei der Eröffnungsvesper. Hier nachzulesen. Die Vesper fand übrigens in der Budweiser Klosterkirche Mariä Opferung statt, die seit den 1870-er Jahren bis zum Jahre 1950 den Redemptoristen gehörte. Für den Redemptoristenpater Leitgöb also ein heimatlicher Ort. Mehr über das Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde unter www.ackermann-gemeinde.de und auf dem Facebook-Profil der Ackermann-Gemeinde.

Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde

(Ackermann-Gemeinde, 11. 9. 2015 14:19)

Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde
Budweis_KlosterkircheVom 6. bis zum 9. August 2015 fand in der wunderschönen südböhmischen Metropole Budweis bei nahezu tropischen Temperaturen das Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde mit mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Ackermann-Gemeinde ist ein deutscher katholischer Verband, der sich seit Jahrzehnten für die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen einsetzt und dabei Großartiges erreicht hat. Seit 15 Jahren gibt es auch einen tschechischen Ableger dieses Verbandes, dessen geistlicher Beirat der Seelsorger der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Prag, P. Martin Leitgöb, ist. Es ist mehr als sinnvoll, dass unsere Auslandsgemeinde enge Kontakte mit der Ackermann-Gemeinde hat. Das Treffen in Budweis hatte als Motto: „gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv. Jako křesťané i Evropané, jako Češi i Němci“. Dieses Motto beweist in seiner Zweisprachigkeit, dass es der Ackermann-Gemeinde wirklich ein Anliegen ist, Brücken zwischen den beiden Nationen zu bauen. Inhaltlich zeigt es, dass auf unserem Kontinent Europa deutsch-tschechisches Engagement aus christlichem Geist notwendig ist. Darauf bezog sich auch P. Martin Leitgöb in seiner Predigt bei der Eröffnungsvesper. Hier nachzulesen. Die Vesper fand übrigens in der Budweiser Klosterkirche Mariä Opferung statt, die seit den 1870-er Jahren bis zum Jahre 1950 den Redemptoristen gehörte. Für den Redemptoristenpater Leitgöb also ein heimatlicher Ort. Mehr über das Bundestreffen der Ackermann-Gemeinde unter www.ackermann-gemeinde.de und auf dem Facebook-Profil der Ackermann-Gemeinde.