Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost sv. Auraciána – František Růžička

16. 8. 2015

Nejsem si jistý, zda někdo z věřících českobudějovických občanů vůbec ví, kdo to byl sv. Auracián (Auratianus) a dokonce že byl mučedníkem a je patronem a ochráncem města. Jeho obraz lze nalézt v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše na hlavním oltáři a schránka s ostatky je trvale uložena v křestní kapli.

Svatý Auracián byl římský voják umučený a sťatý v době pronásledování křesťanů (ve 2. – 3. st.) a byl pohřben v Kalixtových katakombách. Historie římských katakomb je velice zajímavá, ale i obsáhlá. Stejně jako otázka získání těchto ostatků i související vznik lokálních kultů. Roku 1643 daroval papež Urban VIII. jeho ostatky Ludvíku z Rosenheimu, provinciálovi česko-rakouské provincie kapucínského řádu, s určením pro České Budějovice, které v červenci zachvátil rozsáhlý požár a byl značně poničen i kostel. Roku 1644 byly ostatky spolu s ověřovací listinou a apoštolským listem ze dne 2. 10. 1643 odvezeny přes Pasov a Prahu do Budějovic. Byly komisí ověřeny a po příjezdu do města uloženy v kapucínském konventu u kostela sv. Anny (dnes Jeremiášova koncertní síň) ve stříbrném zlaceném relikviáři od českobudějovického zlatníka Hoffmanna. Hned v roce 1644 došlo k osazení plastiky do průčelí kostela. Roku 1667 byl v obnoveném kostele sv. Mikuláše dokončen hlavní i severní boční oltář světce, dílo sochaře Johanna Woratha a vídeňského malíře Matthäuse Mannagetty. Dne 3. 8. 1670 byly ostatky slavnostně přeneseny do znovu vysvěceného kostela a uloženy do nového oltáře. Ostatky vyzvedl u kapucínů sám arcibiskup. Přítomni byli i cisterciáčtí opati z Vyššího Brodu a Zlaté Koruny, městská rada, členové vnější rady a mnoho jiných hostů. Později byly přemístěny do mřížkou zdobeného výklenku v severní zdi jižní kaple Smrti Panny Marie a později uloženy do tumby hlavního oltáře. O podrobném putování ostatků je historie velmi bohatá.

Vedle P. Marie Budějovické se sv. Auracián stal ochráncem proti moru. Na poděkování, že mor se městu vyhnul, nechali radní roku 1716 zřídit mariánské sousoší (dnes na Mariánském náměstí), kde nechyběla ani socha tohoto světce. Patronem města zůstává dodnes.

Českobudějovická katedrála jako připomínku přenesení ostatků v roce 1670 připomíná svého patrona slavnostním programem. V pondělí (3/8) vystavení relikviáře a slavnostní mše svatá pod vedením diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila. V úterý (4/8) ranní a odpolední mše sv. s výstavem relikviáře po celý den. Večer pak slavnostní nešpory Katedrální kapituly.

K dané příležitosti byla vydaná publikace, která obsahuje také podrobnosti o průzkumu ostatků, který proběhl v listopadu 2014 za přítomnosti pracovníků Jč. muzea a odborníků antropologie a archeologie. Nechybělo odebrání vzorku pro radiokarbonové datování odborníkem University of Georgia (USA). Závěr datace určil rozmezí let 200 BC – 131 AD. V době římské byla Germány osídlena i budějovická kotlina. Celý průzkum byl hodnocen jako velice zdařilý a přinesl cenné poznatky o tomto pozoruhodném náboženském fenoménu.

Doplňující panelová výstava v katedrále sv. Mikuláš přináší i poznatky z kosmu. Na astronomickém nebi obíhá planetka (16709) AURATIAN. Byla objevena v září 1995 (ing. Janou Tichou) zrcadlovým dalekohledem Observatoře Kleť, která je pobočkou Hvězdárny a planetária Č. Budějovice.

František Růžička, České Budějovice

p1300066.jpg

Relikviář v katedrále

p1300073.jpg

Obraz nad schránkou uložení

p1300079.jpg

Planetka ve vesmíru

p1300086.jpg

Sousoší na Mariánském náměstí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

USA tlačily na Norsko, aby zatklo a vydalo Snowdena -Publikováno 28.8.2015

(Auraciána a Ben Wizner, 29. 8. 2015 20:20)

Snowden byl pozván do Norska, aby obdržel prestižní cenu od Bjørnson Academy for freedom of expression.
USA tlačily na Norsko, aby zatklo a vydalo Snowdena a zabavilo mu všechna zařízení - Publikováno 28.8.2015
Spojené státy opakované žádaly Norsko, aby zadrželo a deportovalo informátora Edwarda Snowdena, kdyby se pokusil vstoupit na jejich území, v důsledku jeho odtajnění globálního sledování ze strany USA, uvedla norská média, která citovala americkou oficiální žádost.
Norské ministerstvo zahraničních věcí obdrželo první dopis od Washingtonu krátce poté, co se dostaly na veřejnost informace od bývalého zaměstnance Národní bezpečností agentury (NSA), který uvízl na moskevském letišti Šeremetěvo. Poznámka ze dne 27. června 2013, byla citována norskou stanicí NRK: „Žádáme, pokud se americký občan Edward J. Snowden pokusí vstoupit na území Norska, prostřednictvím jakýchkoli prostředků, aby to norská vláda okamžitě oznámila velvyslanectví a vrátila Snowdena do Spojených států prostřednictvím odepření přístupu, deportace, vyhoštěním nebo jinými zákonnými prostředky.“
Ve stejný den, skandinávská kancelář FBI dostala další dopis adresovaný orgánům Norska, Švédska a Finska. V dopise byl Snowden popsán jako trestný uprchlík a vyzýval je, aby informovaly americký personál, v případě, že si informátor rezervuje z Moskvy let do jedné z jejich zemí.
Tyto korespondence následovaly po samostatné zprávě adresované norskému ministerstvu zahraničních věcí ze dne 4. července 2013, se žádostí aby byl Snowden zatčen a vydán, kdyby se pokusil vstoupit na norské území. „Spojené státy naléhavě žádají, aby byl Snowden držen ve vazbě, pokud bude zatčen,“ stálo ve zprávě. Obsah zprávy, kterou odhalily norské média, ukazuje, jak zoufale USA chtěly, aby se Snowdenovy informace nedostaly na veřejnost.
„Velvyslanectví žádá zabavení veškerého zařízení v důsledku trestných činů. To zahrnuje veškeré počítačové zařízení, elektronická zařízení pro ukládání dat a další druhy elektronických médií.“
„Nejproblematičtějším aspektem z americké strany a jejich žalostných žádostí je, že Snowdenovi by bylo odepřeno jeho mezinárodní právo požádat o azyl dříve, než by byl zatčen,“ řekl NRK Snowdenův právník Ben Wizner.
„To co mě trápí je fakt, že pokud by se Snowden ukázal v jedné z těchto zemí, tak by měl být okamžitě vydán - před tím, než by měl šanci odvolat se na svá humanitární a mezinárodní práva,“ uvedl jeho právník.
„Jediná korektní odpověď od politických vůdců Norska nebo jakékoliv jiné svobodné společnosti, by měla znít, že je to otázka práva a ne politiky. A to, že podle mezinárodního práva, někdo, kdo ne obviněn z politického činu, má právo vznést žádost o azyl předtím, než se vůbec začne probírat otázka jeho vydání.“
Snowden byl pozván do Norska, aby obdržel prestižní cenu od Bjørnson Academy for freedom of expression. Nicméně, stále není jasné, zda by Norsko Snowdena zatklo, kdyby se pokusil vstoupit do země.
Sv.Auraciáne, pomoz i z Budějovic i do Budějovic, ukázat pravdu o našem světě, kdy někdo, kdo má dostat cenu za odvahu zveřejnit rozsah bezbřehého fízlování jako jsou plánované Babišovy elektronické pokladny a podobné "kyber vynálezy" - najdou se slušní a snad Norsko nebude hnízdem padouchů - lákačů - na politický špek! Nebo naopak?

Václav Hlavatý - ten, který to Einsteinovi spočítal a odkaz sv. Auraciána- ochrana před morem!

(Pavel Hlavatý + Václav Hlavatý, 25. 8. 2015 10:14)

Václav Hlavatý - ten, který to Einsteinovi spočítal
Světově proslulý matematik, milovník hudby, několikatýdenní poslanec a významná postava československého exilu, tím vším byl lounský rodák Václav Hlavatý.
Přehrajte si celý příspěvek
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2857230
Jeden z nejproslulejších českých matematiků se narodil 27. ledna 1894 v Lounech. Po dokončení studií působil na několika středních školách a posléze se stále více věnoval matematice. Publikoval odborné práce a od konce dvacátých let přednášel i v zahraničí, mimo jiné také na pozvání Alberta Einsteina. V roce 1946 byl krátce (pět týdnů) poslancem za národně socialistickou stranu.
V červenci 1948 odešel s rodinou do Spojených států. Původně se sice chtěl do vlasti vrátit, ale krvavé procesy z přelomu čtyřicátých a padesátých let ho definitivně přesvědčily, aby zvolil exil.
V roce 1949 se stal členem Rady svobodného Československa a byl také jedním z hlavních iniciátorů založení exilové Společnosti pro vědy a umění, kde opakovaně (1958-62, 1966-68) zastával funkci předsedy.
Jeho nejslavnějším matematickým dílem je kniha Geometry of Einstein´s Unified Field Theory (1958), která přináší Hlavatého řešení Einsteinových rovnic sjednoceného fyzikálního pole o čtyřiašedesáti neznámých. Tato Einsteinova teorie však byla chybná, takže výpočet má význam pouze teoretický. V šedesátých letech se spřátelil s básníkem Ivanem Jelínkem, který na něj vzpomíná ve svých pamětech nazvaných Jablko se kouše.
V pořadu uslyšíte vzpomínky na lounská Hlavatého školní i učitelská léta, ukázky z jeho jediné nematematické knihy O obrodu exilu (Chicago 1956), korespondence i dalších pramenů, a také Hlavatého apoteózu sokolství z jednoho příležitostného exilového textu. Pozoruhodný je domácí kovaně marxisticko-leninský útok proti Hlavatému a čisté matematice z roku 1952.

Hlavatého snahy o návštěvu rodné země v šedesátých letech nebyly úspěšné, těsně před svou smrtí (11. ledna 1969) ještě protestoval proti sovětské okupaci Československa. Řada jeho odborných prací z pozdějšího období zůstává dodnes v rukopise. Posmrtně obdržel Řád T. G. Masaryka a byl jmenován čestným občanem města Louny.
Autor: Pavel Hlavatý Externí redaktor
Pro Český rozhlas Plus připravuje pořady Portréty a Archiv Plus. Předtím pracoval v ČRo 6, kde se podílel na pořadech cyklů Téma a Portréty.
S Českým rozhlasem externě spolupracuje od roku 1991. Napsal pro něj řadu recenzí, fejetonů i esejů a připravil publicistické, diskusní a dokumentární pořady. Kromě toho publikoval v různých novinách, časopisech a elektronických médiích řadu rozhovorů, komentářů, recenzí, reportáží a dalších textů. pavelhlavaty@cmail.cz
Do roku 1990 působil v různých profesích, poté pracoval v několika neziskových organizacích a médiích. Nyní se kromě externí spolupráce s Českým rozhlasem věnuje publicistické, editorské a redakční činnosti.
Narodil se v roce 1964. V roce 1985 absolvoval programátorské nástavbové studium.
vltava.rozhlas.cz Kontakty Adresa: Český rozhlas 120 99 Praha 2, Vinohradská 12 fax: +420 224 222 223 IČ 45245053 DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
Dotazy k rozhlasovým poplatkům: tel.: +420 221 553 636 fax: +420 221 553 571
e-mail: poplatek@rozhlas.cz www.rozhlasovypoplatek.cz

fotografie: Restaurované ostatky sv. Auraciána, patrona města České Budějovice v katedrále sv. Mikuláše

(propagace@muzeumcb.cz, 16. 8. 2015 19:45)

http://www.npu.cz/news/16975-restaurovane-ostatky-sv-auraciana-patrona-mesta-ceske-budejovice-budou-po-dva-dny-vystaveny-v-katedrale-sv-mikulase/
Restaurované ostatky sv. Auraciána, patrona města České Budějovice, budou po dva dny vystaveny v katedrále sv. Mikuláše - Při příležitosti 750. výročí založení města České Budějovice byly v pondělí 3. a v úterý 4. srpna vystaveny v katedrále sv. Mikuláše restaurované ostatky sv. Auraciána, patrona města České Budějovice. Výsledky antropologického průzkumu ostatků a průběh restaurování budou představeny na tiskové konferenci, která se koná ve čtvrtek 30. července od 10 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Na antropologickém průzkumu a zjištění stáří ostatků se podílela řada odborných pracovníků včetně archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a odborníků z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Průběh výzkumu,který proběhl 18. listopadu 2014, jeho výsledky a následné zpracování představil kolektiv odborníků v rámci tiskové konference, která se konala ve čtvrtek 30. července v 10 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Nabídla řadu překvapivých zjištění a výsledků, které byly těmito odborníky odhaleny. -Sv. Auracián je patronem města České Budějovice a českobudějovické diecéze. Jeho ostatky byly vyzvednuty z raně křesťanských katakomb sv. Kalixta na Via Appia v Římě a v roce 1644 se dostaly do Českých Budějovic. V kostele sv. Mikuláše byly slavnostně uloženy 3. srpna 1670. Sv. Auracián bývá zobrazován jako římský voják s mečem a palmovou ratolestí. Dnes je relikviář umístěn ve výklenku v severní zdi jižní kaple katedrálního kostela sv. Mikuláše.
Na průzkumu, restaurování a dalším zpracování se podíleli:
Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan kostela sv. Mikuláše
Mgr. Erika Průchová, antropolog
MUDr. Martin Lívanec, stomatolog
PhDr. Jan John, Ph.D., archeolog
Mgr. Tereza Šálková, archeobotanik
Dr. Alexander Cherkinsky, Ph.D., biogeochemik
Mgr. Jarmila Hansová, památkář
PhDr. Zdeňka Prokopová, památkář
Ing. Jana Tichá, astronom
Mgr. Zuzana Thomová, archeolog
Plakát ke stažení (PDF) - Tiskový kontakt:
Mgr. Zuzana Thomová, archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, tel. 391 001 545, e-mail: thomova@muzeumcb.cz
Hana Švejkarová, oddělení propagace Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, tel. 391 001 519, 775 250 655, e-mail: propagace@muzeumcb.cz

Odběr srovnávacích vzorků musí provádět soudní znalec

(dnacentrum.cz - znalecke posudky -DNA centrum BULOVKA - RNDr. Daniel Vaněk, 16. 8. 2015 19:53)

http://www.dnacentrum.cz/znaleckeposudky/ - i v případě tk citlivém jako žena sv. Auracián platí - Určení otcovství - Pomocí DNA testu otcovství se určuje, kdo je biologickým otcem dítěte. Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. Při DNA testu otcovství se porovnává DNA profil dítěte s DNA profilem předpokládaného otce. Pokud v DNA profilu dítěte nalezneme polovinu znaků shodných s otcem, tak hovoříme o shodě a je potvrzen příbuzenský vztah otec dítě. - Určení otcovství provádíme i u zemřelých osob. - Určení příbuzenského vztahu - Pomocí DNA testu příbuzenského vztahu se určuje příbuzenský vztah zkoumaných osob. Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. V genetické informaci od otce pak získá 1/4 genetické informace od 1.babičky a 1/4 genetické informace od 1.dědečka, obdobně v genetické informaci od matky získá 1/4 genetické informace od 2.babičky a 1/4 genetické informace od 2.dědečka. Při DNA testu příbuzenského vztahu se porovnávají DNA profily zkoumaných osob a hledají se shodné znaky. Pokud mezi DNA zkoumaných osob nalezneme statisticky významné množství shodných znaků, tak hovoříme o shodě a je potvrzen ověřovaný příbuzenský vztah.
Poznámka: Odběr srovnávacích vzorků musí provádět soudní znalec.
Rozdíly mezi anonymním testem otcovství a znaleckým posudkem naleznete ve srovnávací tabulce v sekci TESTY OTCOVSTVÍ - TRESTNĚ-PRÁVNÍ AGENDA - Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA
Prověříme pro Vás výsledky analýzy DNA provedených jiným subjektem a pomůže Vám s jejich interpretací v rámci daného případu. Cílem je, aby měly orgány činné v trestním řízení, právní experti a zainteresovaná veřejnost přístup k nezávislým informacím o výhodách, ale také o omezeních jednotlivých typů DNA testování. Důkladné přezkoumání výsledků identifikační analýzy DNA může odhalit fakta, která zásadním způsobem ovlivní věrohodnost výsledků, a potažmo závěrů znaleckých posudků či odborných vyjádření v rámci paternitních či trestních sporů.
Znalecké posudky v DNA centru BULOVKA zpracovává RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. - soudní znalec z oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví GENETIKA, se zvláštní specializací na molekulární biologii, DNA diagnostiku a správná laboratorní praxi a oboru KRIMINALISTIKA, se zvláštní specializací forenzní genetika a biologie- Profesní životopis znalce je k nahlédnutí na webu

Pan Auracián či paní Auracionová? ...... a navíc Němka?

(Skeptik - E-mail: Martin.Pokorny@rozhlas.cz, 16. 8. 2015 19:33)

Česká televize uveřejňuje zajímavé zpravodajské zprávy a v publicistice, blízké zpravodajství. Tak jsem se mohli dozvědět, že antropologickým zkoumáním i za pomoci forenzních metod, je o ostatky|: ženy.
Ostatně budějovické noviny popisují to samé: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/byl-svaty-auracian-zenou-20150731.html
Byl svatý Auracián ženou?
České Budějovice - Antropologové a další odborníci včera v Jihočeském muzeu seznámili novináře s výsledky výzkumu, který započal loni v listopadu. Zkoumali totiž ostatky sv. Auraciána, patrona Českých Budějovic, které jsou uchovány v relikviáři v budějovické katedrále sv. Mikuláše. Loni z něj odebrali vzorky kostí, které odeslali do USA. Výzkum prokázal, že vzorky patří mladému člověku, který žil v rozmezí 200 let před a 200 let po Kristu. Z jemné konstituce vyplývá, že se možná jedná i o ženu. ....Kromě lebky se podařilo identifikovat také zlomky pažních kostí, pravou vřetenní kost, články prstů ruky, zlomky stehenních kostí a část kosti holenní. Jedinec byl zařazen do kategorie dospělý, pohlavní znaky na lebce ale vykazovaly spíše ženské hodnoty. Na zbytku pravé holenní kosti odborníci dokonce zjistili zlomeninu.
....Součástí průzkumu bylo i posouzení ostatků z hlediska fyzické antropologie. Antropologický průzkum provedla Mgr. Erika Průchová z Písku, zubní anomálii posuzoval MUDr. Martin Lívanec z Plzně. PhDr. Jan John a Mgr. Tereza Šálková z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity provedli rozbor druhotných úprav kostí a ozdob a odebrali vzorek pro radiokarbonové datování. Datování a měření realizoval dr. Alexander Cherkinsky z Center for Applied Isotope Studies, University of Georgia v USA
...„Doba 1. a 2. století je obdobím Římského císařství a vlády téměř 20 císařů," vysvětluje Zuzana Thomová. „V Čechách se v té době usazují germánské kmeny Markomanů a Kvádů. V době římské byla Germány osídlena i budějovická kotlina," dodává archeoložka s tím, že průzkum relikviáře a ostatků světce přinesl mnoho zajímavých a podnětných zjištění. Tak se na něj přijďte podívat i vy. - 1.8.2015 Autor: Radek Gális
či http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/patron-budejovic-byl-ve-skutecnosti-nejspis-zenou-dekanstvi-vystavi-ostatky--1517819
E-mail: Martin.Pokorny@rozhlas.cz
Do českobudějovické redakce Českého rozhlasu jsem nastoupil v roce 2009. A kromě tvorby a vysílání zpráv občas rád zabrousím i do jiných rozhlasových žánrů, jako je reportáž, diskusní pořad a nebo delší komponované pořady – ať už pro naši redakci nebo pro vysílání Radiožurnálu či Vltavy. S mým původním povoláním učitele němčiny, češtiny a příležitostně angličtiny má moje současná práce jen pramálo společného.
- Před rokem se ostatků ujali restaurátoři. „Zjistili jsme, že se jedná se o mladého dospělého. Podle znaků na lebce jsme odhadli, že to byla spíše žena. Podařilo se nám také identifikovat přespočetný zub mezi horními řezáky a zhojenou zlomeninu pravé holenní kosti,“ přiblížila antropoložka Erika Průchová. Modern í metody dále pomohly určit, že stáří ostatků zhruba odpovídá legendě. Podle archeologa Jana Johna však není možné stanovit přesně desetiletí ani století. „Víme, že se jednalo o dobu římskou, ale mohlo to být první století před Kristem nebo i první či druhé století po Kristu,“ vysvětlil. Podrobnosti o světci a jednom z hlavních patronů Budějovic zjišťoval Martin Pokorný
Ostatky svatého Auraciána přinesli od Budějovic duchovní z Říma v roce 1644. „Mělo to přímou souvislost s požárem z roku 1641, který byl pro město katastrofální, vyhořel i kostel svatého Mikuláše,“ připomněla Jarmila Hansová z Národního památkového ústavu. Od 17. století je tak Auracián také jedním z hlavních patronů města. Podle děkana kostela svatého Mikuláše Zdeňka Mareše jeho jméno nosilo mnoho občanů Budějovic.