Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá Hora – František Růžička

16. 8. 2015

Dovolím si předpokládat, že většině čtenářů není neznámé poutní místo Svatá Hora u původního horního města Příbrami. I když na druhé straně věhlas, který jsme zde mohli prožívat v dřívějších dobách, kdy sem přicházela procesí nejen z okolí, ale i z dalekých krajů, již zdaleka není takový. Přesto toto posvátné místo zůstává snad jako nejznámější poutní místo v Čechách vůbec. Proto je zde nadále samozřejmá péče o poutníky, pro které je připraven stálý program pravidelných bohoslužeb i nabídka dalších duchovních nebo kulturních akcí. Kromě toho v exercičním domě probíhají celoročně duchovní cvičení, při kterých se klade za cíl prohloubit duchovní život křesťana.

Duchovní správa Svaté Hory je od roku 1861 svěřena Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, jejíž členové jsou známi spíše jako redemptoristé. V Čechách působí od roku 1855, věnují se především správě farností a péči o poutní místa, konají exercicie a misie. Kongregaci založil roku 1732 sv. Alfons Maria z Liguori, dnes má přes pět tisíc řeholníků.

Objekty Sv. Hory jsou viditelné z dalekého okolí a vytváří nezaměnitelné panorama. Nejstarší písemný doklad pochází z roku 1216, kdy v době panování Karla IV. dal arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit uprostřed místního panství na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek, ten se stal jádrem dnešního Zámečku - Ernestina. V Příbrami stával gotický kostel sv. Jakuba, k němu nechal postavit ještě kostel sv. Jana, předměstský špitál a město obehnal dřevěnou palisádou. S jeho jménem je pak spjata pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie (údajně vlastnoručně vyřezanou) a svatohorské kaple.

Husitství ukončilo vládu pražských arcibiskupů nad městem i okolním panstvím a Příbram se stala královským majetkem. Byla pak často zastavována. Po mnoha stížnostech se dočkala povýšení na královské horní město. Stalo se tak privilegiem císaře Rudolfa II. v roce 1597, které zároveň reagovalo na hospodářský rozvoj, spočívající v těžbě stříbra. V době husitských válek byla soška pravděpodobně ukryta v těchto dolech, krátce v kostele sv. Jakuba a posléze v dnes již neexistujícím špitálním kostele.

Čeští horníci ji v polovině 16. století přenesli na Svatou Horu.

Mohli bychom přidat mnoho dalších zajímavostí z tohoto překrásného místa, při jehož vstupu na prostranství před rozsáhlým komplexem stojí i posvátný Dub sv. Václava. Možná, že jsem měl velké štěstí, že naše rodina žila v nedalekém okolí a Svatou Horu jsme mohli často přicházet. Nikdy jsem na toto místo nezapomněl a přijel jsem i v okamžiku, kdy jsem se připravoval na nástup do nemocničního ošetření.

Komplex Svaté Hory jsem našel obehnaný plotem ze všech stran a dozvěděl se, že projde velkou stavební opravou. Věřím, že po dokončení se zaskví v ještě větším lesku. Nicméně, i tak jsme měli možnost absolvovat mši svatou v kapli exercičního domu a vyprosit si požehnání od Matky Boží pro další dny svého žití. Stejně tak pokleknout v tichu pod klenbou stromů na přilehlém pahorku s Golgotou. Bohu díky.

František Růžička, České Budějovice

p1290855.jpg

Svatá Hora v lešení

p1290856.jpg

Podpora financování z EU

p1290862.jpg

Oltář v kapli, vlevo P. M. Svatohorská

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování Panně Marii - příběh jednoho z politických vězňů

(Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů ČR, 29. 8. 2015 20:05)

Naučná stezka Po stopách politických vězňů u Příbrami

Naučná stezka Po stopách politických vězňů se nachází v okolí Památníku Vojna, nedaleko obce Lešetice u Příbrami. Zároveň spojuje město Příbram, poutní místo Svatá Hora a Památník Vojna, jedno z vězeňských zařízení komunistického režimu.
V okolí památníku Vojna vzniklo sedm informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů. K orientaci napomáhají také směrovky cyklostezky, stejně tak jako aplikace Paměť národa, která je zdarma ke stažení. Panely obsahují rovněž QR-kódy pro chytré telefony s dalším zajímavým obsahem, obohaceným o autentické nahrávky a fotografie.
Kromě putování po lokalitách spojených s příběhy politických vězňů nabízí stezka i několik poutavých výhledů na oblast pahorkatiny mezi pásem Brd a středním tokem Vltavy. Cesty vedoucí převážně po okraji lesů, polí a luk umožňují také přímý kontakt s přírodou. Celkem je putování dlouhé přibližně 14 km, pohodlnou chůzí bude trvat kolem 4 hodin. Terén je vhodný i pro rodiny s dětmi a dá se absolvovat i na kole. Ve zkrácené verzi v okolí Památníku Vojna je dlouhý 6 km.
Na stezku Po stopách politických vězňů můžete vyrazit od vlakového nádraží v Příbrami, kde najdete první příběh jednoho z politických vězňů, který popisuje své pocity po propuštění. Od úvodního panelu vede trasa na Svatou Horu. Můžete tak absolvovat skutečnou cestu uličkami města jako tento vězeň, který přišel poděkovat Panně Marii za přežití....