Jdi na obsah Jdi na menu
 


Noc kostelů 2017 – František Růžička

21. 8. 2017

S jistým potěšením můžeme konstatovat, že letošní projekt „Noc kostelů“ v Českých Budějovicích (pátek 9. 6.) byl spolufinancován statutárním městem. Po kritických připomínkách z minulého roku byly k dispozici nejen plakáty, ale i malé brožurky s orientační mapou a přiblížením programu v jednotlivých církevních objektech. Žel, na některých místech však nebyly ani v týdenním předstihu. Program v rámci celé diecéze bylo možné najít jen na internetových stránkách.

Ve vydané brožurce byl tlumočen pozdrav primátora města Ing. J. Svobody, který uvedl, že tato akce je dobrou příležitostí, aby se lidé na chvíli zastavili a v klidu poznávali kulturní památky a jedinečnost sakrálních skladeb, kdy se společně zapojují sbory šesti různých křesťanských církví ve stejný den. Církevní památky se otevírají také u rakouských či slovenských sousedů i ve vzdáleném Estonsku.

Českobudějovický biskup Mons. V. Kročil uvedl, že tato iniciativa nabízí lidem příležitost k návštěvě kostelů, aby se setkali s kořeny křesťanství prostřednictvím architektury, umění i atmosféry ticha a mohli být osloveni jeho živou přítomností. Otevřením kostelních bran je současně vyjádřena otevřenost vůči člověku a světu. Nad konanou akcí převzal záštitu a dal své požehnání všem aktivním účastníkům.

Připojme se i my s časovým odstupem k celkem 14 místům ztišení, která byla v daný čas připravena k podání duchovního občerstvení. Kompletní výčet včetně celovečerního programu je však nad možnosti této statě, a tak přibližme (i s fotografií) alespoň některé.

● Katedrála sv. Mikuláše – Zahájení mší svatou, úvodním slovem a večerní koncert chrámového sboru.

● Kostel P. M. Růžencové – Kostel patří dětem, noční naslouchání tichu, půlnoční polévka.

● Kostel Obětování P. Marie – Vernisáž výstavy „Doteky minulosti“, koncert, komentovaná prohlídka.

● Kostel ČC evangelické – Dětský sbor, chrámový sbor, improvizace na Lutherovy texty, po celý večer dílna pro děti.

● Husův sbor – Vernisáž výstavy, saxofonový kvartet, zpěvy z Taize, noční promítání.

● Sbor Církve adventistů sedmého dne – Dobrovolnické centrum ADRA, koncert moderní hudby, videoprojekce.

● Sbor Církve bratrské – Doprovodné aktivity (obrazy, výstavka, hudba), koncert a Biblické Slovo evangelia.

Dovoluji si vyslovit závěr, že každý návštěvník si dokázal najít právě to, co potřeboval pro zklidnění své mysli a občerstvení své dušičky. Úvodním mottem byl odkaz na moudrost krále Šalomouna. Připomeňme si celé znění dle Mdr 10,17. „Svatým odevzdala mzdu za jejich námahu, vedla je podivuhodnou cestou, halila je stínem ve dne a jako hvězda zářila jim v noci.“

Poutník František

p1410190.jpg

Improvizace na Lutherovy texty

p1410194.jpg

Koncert klášterní kostel

p1410206.jpg

Katedrála sv. Mikuláše

p1410205.jpg

Noc kostelů na ulici

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář