Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročí obcí na Zlínsku v roce 2017

21. 8. 2017

V letošním roce si připomínáme tato výročí z regionálních dějin Zlínského kraje. (Obce jmenované v pramenech poprvé jsou vytištěny kurzívou.)

1207 – Poprvé se uvádí řeka Dřevnice. (810. výročí)

1252 - První písemná zmínka o Želechovicích na Zlínsku. Psal se po nich Pavel ze Želechovic, který v tomto roce vystupuje jako svědek při vydání tzv. zakládací listiny kláštera ve Žďáru nad Sázavou. (765. výročí)

1257 – Král Přemysl Otakar II. založil město (Uherské) Hradiště. (760. výročí)

zelechovice-uherske-hradiste-pozlovice_znak.jpg

1287 – Po Pozlovicích u Luhačovic se psal příslušník nižší šlechty – Soběhrd z Pozlovic. (730. výročí)

1307 – Držitelem Tečovic na Zlínsku byl v tomto roce Buň (Buněj) z Tečovic. (Tečovice spolu s Otrokovicemi a Tlumačovem patří k nejstarším obcím na Zlínsku. Poprvé jsou jmenovány jako majetek přerovského arcijáhenského kostela, a to v listině z roku 1141, vydané olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem.) Toto malé panství, jehož součástí byly také Otrokovice a Louky, prodali potomci zmíněného šlechtice Čeňkovi z Bechyně a jeho synům v r. 1350. (710. výročí)

1322 – Nejstarší zpráva o městečku Zlín („Slyn“). Dvojnásobná královna-vdova Alžběta (Eliška) Rejčka, žijící se svým milencem Jindřichem z Lipé v Brně, koupila od bratří Fricka a Viléma z Egerberka, potomků Viléma z Hustopečí a Chyš, veškeré jejich statky na Moravě. Následně je pak v r. 1323 darovala nově založenému ženskému cisterciáckému klášteru „Aula Sanctae Mariae“ ve Starém Brně; v něm byla později pohřbena. Ke zmíněným statkům bratří z Egerberka patřily vesnice: Hustopeče (u Brna), Starovice, Starovičky, Žarošice, Kvasov, Skorovice, jakož i městečko Zlín. (695. výročí)

1367 – Po urovnání sporu mezi klášterem Smilheimem ve Vizovicích a zlínskými Šternberky, zůstaly ve vlastnictví Šternberků tyto původně klášterní vesnice: Lípa, Želechovice (polovina vsi), Vysoké Pole, Pozděchov, Prlov, Šanov, Leskovec, (Valašská) Polanka a (Starý) Hrozenkov. (650. výročí)

1367 – Držitelem městečka Slavičína byl Jeneč ze Slavičína. (650. výročí)

1397 – Poprvé se připomínají vesnice: Racková, Hostišová, Marková (zanikla u Fryštáku), Sirotčí (zanikla u Rackové), Machová, Fryštácká Ves (= Dolní Ves u Fryštáku) a Mysločovice. (620. výročí)

1397 - Moravský markrabě Jošt Lucemburský prodal zlínské panství Zdeňkovi ze Šternberka v tomto rozsahu: tvrz a městečko Zlín, Březnice, polovina Želechovic, Trnava, Klečůvka, Čepková (= Čepkov, splynul se Zlínem), Mladcová, Zbožná (zanikla u Prštného), Prštné a Bonětina (zanikla u Příluk). Téhož roku udělil nový majitel Zlínu právo odúmrti a městská práva po vzoru Brna a Olomouce. (620. výročí)

zlin-breznice-trnava-u-zlina---znak.jpg

1407 – Poprvé se uvádí ves Březová u Slušovic spolu s dalšími vesnicemi, které byly majetkem Ješka z Ostraty: Lužkovicemi, Ostratou a Veselou. (610. výročí)

1407 – Na tlumačovském statku se poprvé připomínají vesnice Hoštínek (zanikl) a Olšovec (zanikl). (610. výročí)

1427 – Vojenská výprava husitů pod vedením Prokopa Holého na jihovýchodní Moravu: byly dobyty tvrze v Malenovicích a v Napajedlích a města Zlín a Uh. Brod. (590. výročí)

1447 – Poddaní majitele zlínského panství Petra Romana z Vítovic pobrali faráři ze Slušovic ornáty, kalichy a další kostelní zařízení a odmítali odcizené věci vrátit. Tento údaj dokládá, že neklidné časy doby husitské pokračovaly ještě deset let od skončení husitských válek. – Obdobného charakteru je i tato zpráva k témuž roku: Albert Lukovský ze Šternberka spolu se svými ozbrojenci vpadl do Hulína, toto městečko vyplenil a některé jeho obyvatele zamordoval. (570. výročí)

1492 – Šlechtici Půta a Albert z Lichtenburka provedli zápisem do zemských desek převod malenovického panství na Viléma Tetoura z Tetova v tomto rozsahu: tvrz a městečko Malenovice, Kvítkovice, Otrokovice, Tečovice, Lhota (= Lhota u Tečovic), Louky, Doubravičky, Bohuslavice (u Zlína), Veledoubravy (= Doubravy), Hofmanova Lhota (= Lhota u Malenovic), Březůvka (= Březůvky) a pustý Buňov (zanikl u Otrokovic). (525. výročí)

1517 - Na světlovském panství jsou uváděny: vsi Městkov (zanikla u Bojkovic), Řetechov a pustý hrad Rysov (stával u Pozlovic). (500. výročí)

1667 – Po skončení třicetileté války bylo v Lužkovicích jen 16 osedlých gruntů a v Želechovicích 17 gruntů. (350. výročí)

zlin---zamek.jpg

1777 – V tomto roce byla dokončena klasicistní přestavba zlínského zámku. (240. výročí)

1777 – Povstání 60 valašských vesnic za náboženskou svobodu. (240. výročí)

1792 – Ve Vizovicích byl postaven kostel sv. Vavřince. (225. výročí)

Zpracoval: PhDr. Rostislav Janošík

Seznam vyobrazení:

  1. Znak obce Želechovice nad Dřevnicí.
  2. Znak města Uherské Hradiště.
  3. Znak obce Pozlovice u Luhačovic.
  4. Znak města Zlína.
  5. Znak obce Březnice u Zlína.
  6. Znak obce Trnava na Zlínsku.
  7. Zlínský zámek (klasicistní přestavba z 18. století).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Slavičín

(Marie Skoupá, 28. 8. 2017 15:36)

První historická zmínka o Slavičínsku pochází z roku 1141. Dle darovací listiny olomouckého biskupa Bruna byl Slavičín 2. června 1256 věnován v léno Helembertovi de Turri. V té době zde byl kostel a fara. Slavičín byl městečkem s právem tržním, celním, hrdelním. Původní osada zvaná Mladotice splynula se Slavičínem. Název Slavičín-Mladotice byl užíván až do roku 1946. V roce 985 zde pobýval svatý Vojtěch při misionářské cestě z Uher přes Vlárský průsmyk na Moravu...
(MSk)