Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svěcení pramenů

19. 8. 2019

Jak již bylo zmíněno v článku o zahajování letošní lázeňské sezony, je tato každoroční událost současně spojována s posvěcením léčivých pramenů. Je pochopitelné, že nelze chodit od pramene k prameni, nebo od studánky s léčivou vodou k další studánce, takže bývá tradičním zvykem vykonat tento posvěcující úkon u některého vybraného pramene. A jelikož jsme sezonu zahajovali ve Františkových Lázních, tak zde také v naší cestě budeme pokračovat.

Ve zdejším krásném kostele Povýšení sv. Kříže se konala slavnostní mše svatá pod patronací místního duchovního správce P. J. N. Janečka, za účasti dalších spolubratří od sv. Františka, pana děkana z Karlových Varů, několika zástupců města, partnerských měst a hlavního celebranta velmistra Dr. Josefa Šedivého, představeného Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Ten také ve své zdravici přítomným farníkům a hostům sdělil, že se musel omluvit ze slavného rekviem za kardinála Berana v Praze, od jehož úmrtí uplynulo 50 let. Rovněž zavzpomínal, že v minulých letech býval kostel daleko více zaplněn.

V liturgii slova pak zaznělo čtení z 5. knihy Mojžíšovy (Dt) – Hospodin, tvůj Bůh, přivádí tě do krásné země, ať nezpyšní tvé srdce…; žalm – Hospodine, ty vládneš nade vším; evangelium podle sv. Lukáše – Uzdravení deseti malomocných (Lk 17,11n).

Právě na obsahu tohoto podobenství otec velmistr navázal svoji promluvu, na jejímž počátku se omluvil za loňskou neúčast, kdy byl pověřen jiným úkonem při svěcení nového biskupa a tlumočil pozdravení kardinála Dominika Duky, který je zdejším místům vděčný za své léčení, všechny pozdravuje, neboť mu tady moc pomohli…

„Přestože bylo uzdraveno deset malomocných, pouze jeden z nich přišel poděkovat a projevit svoji vděčnost. I my jsme se zde shromáždili, abychom projevili svoji vděčnost. Jistě je zde mnoho těch, kteří se přijeli léčit ze svých neduhů. Uzdravování je veliký Boží dar. Jsou případy, kdy medicína již nezabírá. Také Izraelity a Samařany spojovala mnohá lidská neštěstí… Máme své nároky na práci, zdraví, bydlení, ale současně máme především nedostatek víry. Na život žádný nárok nemáme. Ten jsme dostali z lásky svých rodičů. Přicházejme proto děkovat, vyprošovat si požehnání od svého Stvořitele, ale také jeden od druhého. Nejen v tento den, kdy s modlitbou posvěcujeme léčivé prameny, ale po celý svůj život. Děkujme Bohu, který nás vede cestou k životu věčnému. Bůh je pro nás, věřící, nejvýš spravedlivý, milosrdný a má vše ve svých rukou…“

Po slavnostním průvodu, o kterém již byla zmínka v článku „Zahájení lázeňské sezony“, se pozornost všech přítomných upřela k tribuně, kde se představilo množství významných hostů. Byli přivítáni konzul ve Františkových Lázních, místostarosta Chebu, zástupci partnerských měst, představený pravoslavného kostela sv. Olgy, ČSAV, Výzkumného ústavu balneologie, generální ředitel lázní, zástupci Karlovarského kraje, zástupci podnikatelů napomáhajících prosperitě lázeňského města, byli také jmenovitě přivítáni a představeni nominovaní kandidáti na zápis do UNESCA.

Poslanec za KV kraj Ing. Petr Třešňák nejen pozdravil, ale také zdůraznil, že do lázní se nejezdí jenom k odpočinku, ale především s vírou v uzdravení. Starosta města Jan Kuchař pak obsáhle vylíčil složitosti jak s chodem města, tak především s námahou ke splnění všech podmínek pro zápis do seznamu UNESCA. Dr. Josef Šedivý, jako představitel církve, pak znovu zopakoval potřebu vyprošovat si uzdravování ve jménu víry. Jako věřící přistupujme ke svému zdraví „ve jménu Páně“, jak bylo obvyklé v minulých dobách. Dle dané liturgie pak vznesl prosby a spolu s ostatními se vydal k závěrečnému aktu, aby požehnal lázeňským pramenům – Františkovu a Glauberovým… „Pane, prosíme Tě, vyslyš nás…“

Poutník František

p15401341.jpg

Liturgický úkon posvěcení z tribuny

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář