Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyzvednutí ostatků ‒ František Růžička

19. 8. 2019

Po předchozích indiciích, dohadech, pátrání a posléze provedení průzkumu v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, což býval původní dominikánský klášter, byly za přítomnosti Dominika kardinála Duky, diecézního biskupa Vlastimila Kročila, pana děkana Zdeňka Mareše, primátora Ing. Jiřího Svobody, pracovníků Jihočeského muzea, archivu, správce kostela a dalších hostů včetně sdělovacích prostředků, vyzdviženy pravděpodobné ostatky Jindřicha Libraria.

Librarius byl osobou zřejmě velmi blízkou králi Přemyslu Otakaru II.. Legenda uvádí, že na jeho radu slíbil král, že vystaví dominikánský klášter, jestliže se mu narodí mužský potomek. Králova manželka Markéta byla vdovou po Jindřichu Hohenstaufovi a po smrti manžela vstoupila do kláštera dominikánek. Přestože v řádu složila sliby, provdala se v roce 1252 za krále Přemysla. Skutečností je, že klášter v Ččeských Budějovicích byl založen současně s městem v roce 1265. Tehdejší purkrabí na Zvíkově (Hirzo) daroval 10. března 1265 jménem krále dominikánům pozemek v nově vznikajícím městě na břehu řeky Malše.

Prvním převorem nového kláštera byl právě Jindřich Librarius. Klášter byl budován delší dobu, první kostel byl posvěcen 3. června 1271. Převor Jindřich zemřel v roce 1281 a byl pohřben v kapli sv. Vavřince. V zápise o jeho úmrtí je již nazýván jako blahoslavený; byl uctíván až do zrušení kláštera v roce 1784. Podle tradice byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla…

Po vyzdvižení byl relikviář s ostatky umístěn na boční oltář sv. Vojtěcha. Z pohledu dnešní doby je nutné dodat, že klášter v průběhu svého trvání prošel řadou stavebních úprav. Jak to bylo s původní kaplí sv. Vavřince, nelze přesně tvrdit. Ostatky byly uloženy za oltářem sv. Vavřince, zde později stál oltář sv. Barbory. Při geofyzikálním průzkumu během současných rozsáhlých oprav kláštera byl objeven prostor uzavřený cihlovým zazděním. Po průzkumném vrtu byl odhalen nevelký prostor s gotickou klenbou, uvnitř s truhlou a několika papíry… A teď lze pátrat dále.

František Růžička, Hlas svědomí

p15500981.jpg

Relikviář s ostatky

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář