Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ke kořenům reformace – František Růžička

29. 9. 2017

Církevní historik prof. P. Martin Weis, který působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, přišel se zajímavým záměrem nového kurzu U3V s poskytnutím základní orientace o době, životě a díle Martina Luthera, jehož výročí se letos připomíná. Akce byla určena seniorům.

V kostele Českobratrské církve evangelické (ČCE) byla tato tématika nabídnuta nejen veškerému církevnímu společenství, ale i občanům religiózně neangažovaným. V rámci konané „Noci kostelů“ byla uvedena hudba s doprovodným slovem jako „Improvizace na Lutherovy texty“.

Ještě v předstihu zde byla nainstalována putovní výstava z Lince právě k výročí 500 let evropské reformace pod názvem „Martin Luther a luterství v českých zemích“. Pro návštěvníky byl připraven písemný kvíz, hudebně doprovodil chrámový sbor a Consonare. Doplnily ženy z Hanácka – Vrbecké panenky. V úvodním slovu zdejšího duchovního zaznělo zamyšlení nad ubohostí člověka a nutnosti jeho vedení Božím slovem.

ČCE patří k největším církvím v ČR. Samostatný farní sbor zde vznikl roku 1922 a v průběhu let se jeho činnost vyvíjí v souladu s potřebami jeho členů i okolí. V kraji jsou další sbory v Jindřichově Hradci, Písku, Soběslavi, Strmilově, Táboře a Volyni; činnost se uskutečňuje také v kazatelských stanicích Kaplici a Českém Krumlově. Seniorát spolupracuje s dalšími církvemi, a to nejen v Českých Budějovicích, ale i v Linci a v Pasově.

Na několika panelech s dílčím zaměřením bylo možné se seznámit s tématem: Toleranční patent roku 1781; Život a dílo J. A. Komenského; Jednota bratrská; Česká církev evangelická po vzniku ČR v roce 1918; Postoje prezidenta T. G. Masaryka; Osobnost císaře Zikmunda Lucemburského; Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415, jeho myšlenky, odkaz a vývoj v dalším období… Velice zajímavým exponátem byl velký obraz „Dobrý pastýř“ z roku 1899, který zde byl původně jako oltářní obraz. Byl věnovaný německému luteránskému sboru rodinou Casperových, namalovaný Josefem Rinerem z Ústí nad Labem. Dodejme, že Marie Terezie udělila Ašskému výběžku roku 1775 náboženskou svobodu. Právě v Aši je jediný pomník M. Luthera na našem území.

K dané tématice reformace přidejme jen ve stručnosti několik dalších informací:

Anglická reformace – První myšlenky Angličana Johna Wycliffa (1320- 1384), který vystoupil proti církvi, odpustkům a důsledně při tom vycházel z Bible.

Německá reformace – Počátek v říjnu 1517, kdy M. Luther zveřejnil 95 tézí s cílem vyvolat akademickou diskusi. To Řím označil za kacířství a vyzval jej k odvolání. Později byl Luther dán do klatby a vydán zákaz jeho učení. V Německu vypukly značné nepokoje, vzniklo evangelické vyznání nové víry. Po uzavření náboženského smíru došlo ke zrovnoprávnění obou vyznání.

Švýcarská reformace – Na jaře roku 1522 se zde začalo šířit nové učení. Po složitém vývoji přišel roku 1533 Kalvín (Jean Calvin), pronásledovaný ve Francii a později zde vznikla jednotná reformovaná církev.

Česká reformace - Je datována do 15. století, v souvislosti se společenskými událostmi a působením Jana Husa. Nastává období husitských válek, rozdělení věřících na katolíky a utrakvisty (= kališníky). Král Ferdinand I. Habsburský slíbil zachování náboženských svobod, poddaní museli ale prakticky přijímat víru, kterou vyznával jejich pán. Náboženské svobody byly následně upraveny Rudolfovým Majestátem (1609). V roce 1618 nastaly další nepokoje po vzniku několika protestantských kostelů, což vyvrcholilo Stavovským povstáním, následnou bitvou na Bílé hoře a třicetiletou válkou…

Poutník František

p1400380.jpg

Kostel v ul. 28. října

p1400385.jpg

Prohlídka panelů

p1400386.jpg

Boží bojovníci

p1400404.jpg

Hudební vložka

p1210374.jpg

Památník v Drážďanech

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář