Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce dopravy – František Růžička

29. 9. 2017

České Budějovice, jako krajské město, zcela určitě nejsou městem jediným, které se potýká s neutěšeným stavem dopravní infastruktury. Stručně a jasně řečeno: doprava ve městě kolabuje. Ulice jsou neprůjezdné, plné aut. Mnohá z nich s jediným pasažérem za volantem. Městská hromadná doprava, byť se snaží napomoci, v dané době nemůže problém vyřešit. Řidiči i chodci jsou neukáznění, cyklisté se motají po chodnících, na silnicích jsou sami v ohrožení. Do města přijíždějí nejen turisté, ale především lidé do zaměstnání, do škol, na nákupy i za zábavou. Parkovacích míst se nedostává, historickým nedostatkem je neexistující koncepce (vize) s vedením dopravy mimo obvod stále se rozrůstajícího města…

Viník je naprosto jednoznačný: „Král železný a zlatý“ – Přemysl Otakar II. a purkrabí Hirzo. Jenže na jejich omluvu uveďme: mohli snad vědět, že studenti nebudou chodit do škol pěšky, ale budou si vozit zadky a penály v autech? Že ani radní nebudou sedlat své valachy, ale stovky koní pod kapotami? Ale divme se, když ve 21. století se už pečenými bramborami a kozím mlékem nespokojíme!

Jistěže se najde mnoho soudobých a ochotných „radilů“. Bohužel, jen s kritickými poznatky, nikoliv s koncepčním řešením a případně i ženijní lopatkou v ruce. Například pan J. Schinko junior (Budějická drbna) bravurně popisuje nedostatky, hází je na současné osazenstvo vedení radnice, ale nehodnotí jednotlivá období z doby rozvinutého socialismu, ani svůj vlastní přínos z doby budování raného kapitalismu v metropoli. Obdobně pan poslanec K. Pražák (Měsíčník AHOJ), byť s konstruktivními připomínkami a dřívější studií řešení dopravní situace ve vnitřním městě.

K daným statím se ještě vrátíme, dnes je na pořadu téma uvedené v nadpisu. V průběhu měsíce dubna byla do zasedací místnosti zastupitelstva města České Budějovice svolána veřejná přednáška s volnou besedou s občany, na které náměstek primátora Ing. František Konečný předložil zásadní problémy související s neutěšeným stavem dopravy ve městě. Nahlédněme na jednotlivé body.

Problémy:

● Městu chybí páteřní síť D3, severní spojka, jižní tangenta, podjezd pod železničním nádražím, propojení sídliště Máj k průběžné komunikaci Strakonická, další most přes Vltavu.

● Značný nárůst počtu vozidel, v přepočtu jsme hned za Prahou, chybí prostor v celém městě.

● Zábranami pro další rychlý rozvoj jsou urbanistické celky, jako železnice, řeky Vltava a Malše, nedotažená výstavba dálnice.

● Absence systému inteligentního řízení dopravy na území města.

Řešení:

● Preference městské hromadné dopravy v ulicích.

● Budování dalších cyklotras.

● Uvést do chodu inteligentní řízení.

● Omezit dopravu v centru, zřídit odstavná parkoviště.

● Pro budoucnost se zaměřit na systém MHD + cyklo.

● Značným problémem jsou časté nesouhlasy orgánů policie s navrhovanými studiemi.

Dálnice:

● Jako priorita úsek Úsilné-Borek s termínem podzim 2017.

● Dořešit sjezdy, úsek Pohůrka- Srubec.

● Roudné (jižní tangenta) směr Český Krumlov (Litvínovice), územní rozhodnutí, investor kraj, fondy EU.

Další trasy:

● Severní spojka Pražská-Kněžské Dvory-Globus, ŘSD projekt k územnímu řízení.

● U Globusu neřešit kruhovým napojením; frekventované spojení od Prahy na Plzeň.

● Propojení Horákova-Strakonická už v 90. letech navrhovala pí Krepsová, realizace až nyní z důvodu opakovaných připomínek a nesouhlasu místních obyvatel.

● Nádražní podjezd - velmi drahé řešení, zvažuje se jiná koncepce, sjezd z Pohůrky.

● Most přes Vltavu - do ulice Schneiderovy jako optimální, velké protesty místních obyvatel.

● Dílčí úpravy: Dlouhá louka-Husova (bude lávka), nevyřešený pozemek; Jírovcova-Pekárenská semafory; Schneiderova-B. Němcové semafory; Pražská semafory v souvislosti s přestavbou IGY.

● Řeší se studie v návaznosti na přístavbu vědecké knihovny.

● Značná komplikace nastane s uzavřením Pražské při přestavbě přemostění u Strakonické. (Pozn: Konečně, sliboval před léty už náměstek Jelen, podnikatel za ODS).

Inteligentní systém řízení:

● Jako zásadní potřeba ve městě, bez toho nelze křižovatky synchronizovat; běžně vyhodnocuje, usměrňuje průjezd městem; navádění na volná parkoviště.

● Pro Pražskou třídu se uvažuje preferenční pruh pro bus a cyklo.

● Odstavná parkoviště – Jírovcova, Dlouhá louka, u Dynama, u nádraží.

● Vyřešení objízdných tras pro případy havárií (dopravních i technických).

● Kamerový dohled po celém městě, snížení rychlosti, inteligentní zastávky MHD vč. meteosystémů.

● Dopravní informační a řídící centrum (za 300 mil. Kč), řeší ČVUT (do r. 2021).

Další informace:

● Do města dojíždí 25 tisíc lidí.

● Odbor dopravy magistrátu je součástí státní správy – nikoliv samosprávy!

● Otázka uspořádání Pražské včetně přechodů bude ještě s občany projednávána při některém dalším jednání.

● Náročná je i otázka výstavby parkovacích domů. Např. u Sportovní haly (cca 450 vozidel) za 70 mil. Kč, studie Atelier 8000. Pokud budou použity dotace, město nesmí na provozu vydělávat. Parkovné by mělo být spočítané tak, aby odpovídalo nákladům na správu objektu. Bude sloužit pro občany i pro sportovní akce.

V průběhu akce byly vzneseny kritické i konstruktivní připomínky občanů, kteří zcela zaplnili zasedací místnost.

Jestliže byla hned v prvním odstavci tohoto článku zmínka o vizi, lze tím také tento článek uzavřít. Ano – článek –, nikoliv však problematiku českobudějovické, ostatně i jihočeské dopravní situace. Netřeba se ohlížet ku Praze, kde se hodnotí přínos (nebo komplikace) nového tunelu Blanka. Takové řešení na jihu Čech pochopitelně nepřichází v úvahu. Součástí vize (jak v Praze, tak v Budějovicích) je zásada (měla by být), že se má nejdříve vybudovat vnější okruh a pak teprve řešit ten vnitřní.

Již v lednu roku 2009 jsem článkem „Ostuda jihočeské metropole“ kritizoval chlubení tehdejšího primátora Mgr. Thomy (ODS) v jihočeských sdělovacích prostředcích, že se začal údernicky budovat největší silniční projekt ve městě za poslední roky. Šlo o zhruba kilometr (!) silničního propojení za 850 mil. Kč z kruhového objezdu Okružní (výpadovka na Třeboň) ke Strakonické. Jistěže šlo o „vizi“ odlehčení viaduktu na Rudolfovské a částečně Pražské kolem hřbitova… Slepota se naplnila v plné míře. Značná část dopravy dnes směřuje Jírovcovou do Pekárenské (a zářná vize odstavného parkoviště pouze v mlze). Obdobně bychom mohli posuzovat „vizi“ krásně vypadajícího Dlouhého mostu, avšak po několika letech dopravně zcela nevyhovujícího (za primátora ing. Beneše, ODS). Tehdejší závěr článku: „Hlavně, že bude přístav na Vltavě a Dobrovodský potok bude nadále zaplavovat přilehlé okolí Jírovcovy ulice s tisícovkou družstevních a soukromých garáží a bezpočtu zahrádek.“

Otázku vodní dopravy zatím odložíme, byť si pan starosta Jirsa (ODS) na Hluboké spokojeně mne ruce. Zatím. Než mu přestane téci voda po vantrokách do mlejnice. Jak obdobně mrzutě napsal K. Steigerwald (Reflex 2016) zprávu, že obchvat Budějovic včetně dálnice do Rakouska zas nebude: „Peníze jsou, ale schválené dokumenty potřebné k zahájení stavby propadly v čase. Budějovickým to nemusí být líto. Takových staveb nestaveb je plná republika...“ Hejtmani, hejtmani (tatrmani, tatrmani) – „Kdo dálnice potřebuje, dobře ví, že bez nich hospodářství trpí a kraje nerozkvétají.“

Věřme, že už třeba ťoká na lepší časy.

František Růžička

Hlas svědomí

(V/2017)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář