Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prokope, Prokope – František Růžička

29. 9. 2017

Nejstarší kostelík v jihočeské metropoli, který se nachází na Starém Městě, nese zasvěcení sv. Janu Křtiteli a současně i svatému Prokopu. Kdo z věřících by neznal tohoto opata z 11. století, českého zemského patrona, který byl zakladatelem slovanského kláštera na Sázavě. Dodejme stručně, že se narodil kolem roku 985, stal se knězem a žil jako poustevník právě v sázavské pustině. Zde se setkal s knížetem Oldřichem, který mu dopomohl k založení kláštera, a stal se jeho prvním opatem. Jako první český světec byl kanonizován roku 1204 a prohlášen za svatého v Římě. Často je zobrazován, jak drží spoutaného ďábla, kromě berly a knihy také někdy s plamenem na dlani, přinášející světlo.

Letošní poutní bohoslužba (4. 7.) byla nejen pro místní farníky velice slavností, neboť mši svatou celebroval novokněz P. Pavel Bicek, který na závěr uděloval novokněžské požehnání. Dalšími celebranty byli pan děkan farnosti Dr. Z. Mareš a místní duchovní, pan profesor Mons. Karel Skalický ‒ za zpěvu chrámového sboru katedrály sv. Mikuláše.

Při liturgii slova v prvním čtení zazněla slova sv. Pavla k Efezským „Učme se putovat na cestě do Božího království“, žalm „Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají“ a evangelium sv. Matouše s připomenutím „My jsme opustili všechno…“

„Putování na posvátná místa je dlouhodobou tradicí, delší než samotné křesťanství. Naším úkolem je hledat Pána a uvědomovat si, proč jsme přišli. Abychom dostali pokoj a sílu. V dřívějších dobách to bylo náročnější, poutníci třeba sepisovali závěť, neboť si nebyli jisti, zda se ze své poutní cesty ještě vůbec vrátí. Šli na cestu za Pánem… Spasit se však nedokážeme sami, ale Bůh nám to učiní možným. Jsme povoláni na cestu do Božího království, které je darem, cestou k novému stvoření… Odcházejme proto s nadějí a v radosti…“ (volně z promluvy).

Připomeňme, že žehnání je v katolické církvi vnímáno jako svátostina a ta působí mocí víry církve a toho, kdo ji uděluje a kdo z ní čerpá. Žehnání tedy připravuje a otevírá člověka, aby přijal milost. Spolu s tímto novokněžským požehnáním lze získat i plnomocné odpustky, podobně jako s požehnáním papežským.

Příjemný večer byl zakončen společným posezením s občerstvením.

František Růžička, České Budějovice

p1410779.jpg

Ze zákristie k oltáři

p1410781.jpg

Začátek bohoslužby

p1410804.jpg

Občerstvení pro poutníky

p1410805.jpg

Novokněžské požehnání

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář