Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozdrav od „Hurvínka“ ze Suché Kozy

30. 9. 2020

Motto č. 1: „Kde blb, tam nebezpečno.“ (J. Werich)

Motto č. 2: „Kde se blbů nahromadí víc, tam může jít o život.“ (R. J.)

V kupičce předvolebních materiálů, které jsem našel ve své schránce na chalupě, jsem před několika dny objevil také několikastránkový předvolební leták, vydaný politickým uskupením „Starostové a nezávislí“ (STAN). Tento materiál je vytištěn v barvě a na křídovém papíře (jistě to nebylo zadarmo) a nese zajímavý název: Rozum do hrsti.

S touto lidovou moudrostí lze jenom souhlasit. Měli bychom se tak chovat všichni. Nejen v časech voleb, kdy některým našim politikům jde o všechno, hlavně o zachování jejich „koryt“ a „korýtek“. Ano, začít přemýšlet hlavou, nikoli jinou částí těla, jak nám to paradoxně předvádějí právě politici STAN, bychom měli všichni – bez rozdílu pohlaví, věku, sociálního postavení, náboženského vyznání i politické orientace.

gazdik-cut.jpgMateriál STAN představuje čtenářům některé své kandidáty do krajských voleb, a to v tomto pořadí: lídra této kandidátky Petra Gazdíka (místopředseda STAN a bývalý starosta Suché Lozi), Elišku Olšákovou (starostka Valašských Klobouk) a Miroslava Adámka (náměstek zlínského primátora, předtím primátor Zlína a ředitel Nemocnice T. Bati). Kratší medailony jsou věnovány těmto krajským kandidátům: Milanu Plesarovi (zastupitel Otrokovic), Tomáši Pifkovi (místostarosta Vsetína), Rudolfu Seifertovi (starosta Holešova), Martinu Zábranskému (místostarosta Starého Města u Uh. Hradiště), Tomáši Chmelovi (starosta Slavičína), Petru Galatíkovi (zastupitel Zdounek) a Zuzaně Vandame (radní Uh. Hradiště). Samostatná stránka s velkou fotografií je věnována Petru Michálkovi, řediteli Městského divadla Zlín, a to s heslem „Rovný chlap do Senátu“. Posledně jmenovaný kandiduje z 50. místa krajské kandidátky.

(O R. Seifertovi z Holešova jsem se právě dnes dočetl velice nehezké věci – viz Pozn. 1).

●●●

Zklamaný písničkář Ziggy i nekompetentní kardiochirurg J. Pirk

Přiznám se, že ač jsem ve Zlíně prožil kus svého života, většina jmen z těch padesáti kandidátů na krajské kandidátce STAN mi nic neříká. Známější je akorát písničkář Zbyněk Ziggy Horváth, o němž leták hlásá, že je to „lektor osvěty a primární prevence“. Tak trochu mi to připomnělo „nedělnické“ profese, jimiž svého času (za minulého režimu) prošel i dnešní hejtman J. Čunek, který byl mimo jiné i „bezpečnostním technikem“ ve vsetínské Zbrojovce. Jednalo se o taková povinná pracovní místa („zašívárny“) pro lidi, kterým se nechtělo makat rukama. Známe to všichni, že ano? Dnes si tito pánové rádi hrají div ne na „disidenty“, kterými nikdy nebyli.

Kandidatura Ziggyho je pro mne tak trochu překvapením, ale ne zase tak velkým. Domnívám se totiž, že zklamání z politických ambicí M. Mináře, který v těchto dnech ohlásil svůj odchod ze spolku „Milion chvilek pro demokracii“ (lidově nazývaný „Milion chlívek“), nebude nejspíš jediným zklamáním tohoto písničkáře, které ho čeká. Až se mu otevřou oči, nazná i on, jak ošklivě se zmýlil, když souhlasil s kandidaturou na jedné listině s politickým komediantem P. Gazdíkem.

O této mimořádně velké neosobnosti, která se rozhodla živit politikou, jsem psal již mnohokrát. Raději píšu o těch jedincích, kteří pro tuto zemi něco udělali, nikoli o „vyčůráncích“ a „vyžírkách“, které se chtějí mít pouze dobře – z peněz daňových poplatníků, kteří to jejich politické angažmá „zacálují“.

Předvolební materiál STAN na dvou stránkách přináší fotografie a základní údaje o všech padesáti kandidátech do krajských voleb za toto politické uskupení. Ze všeho nejzajímavější je poslední, 16. stránka tohoto letáku. Z velké fotografie na nás shlíží prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., známý kardiolog z pražského IKEM.

Pan profesor sice v těchto volbách nekandiduje, třebaže v minulosti jisté politické ambice měl, leč neuspěl. Voličům ze Zlínského kraje pouze „vzkazuje“, proč považuje za důležité, aby byla postavena nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Osobně pochybuji, že ve Zlíně někdy byl a že si místo, kde tato nemocnice má vyrůst, prohlédl. Pak by možná změnil názor – jako lékař, nikoli jako politický aktivista.

Svou „kampaň“ končí J. Pirk těmito slovy: „Ať mi někdo řekne jediný opravdový argument proti nové nemocnici. Ale ne žádný politický, ale skutečný argument.“ Já mu ty argumenty prozradím: Stačí si přečíst můj článek na toto téma, který byl nedávno v SN zveřejněn: „Tonoucí J. Čunek se chytá každého stébla“ (SN č. 8/2020, vloženo 13. 8. 2020, ZDE).

Co se týká našeho předního kardiologa, omezím se na několik vět. Právě před několika dny totiž bylo zveřejněno jeho přiznání, že se stydí za své členství v KSČ za minulého režimu. Přesnější by bylo, kdyby konstatoval, že jeho „špičková“ profesní kariéra byla komunistickým režimem umožněna jenom proto, že měl legitimaci KSČ. Na rozdíl od jiných lékařů, kteří ji neměli nebo členství v KSČ odmítli. To rozhodlo o jejich druhořadém postavení v lékařské „branži“. Totéž se týkalo i dalších oborů činnosti, nejen medicíny.

O prof. J. Pirkovi jsem v posledních měsících ztratil i poslední zbytky iluzí. Kdysi jsem ho vážil, dnes už nikoliv. Také díky jeho hloupému prohlášení, s nímž se neustále tlačil do médií a ve kterém tvrdil, že „koronavirus“ je méně nebezpečný než obyčejná chřipka. Jak v případě nemoci „Covid-19“, tak i v případě zlínské nemocnice, kde se rozhodl „lobbovat“ za Čunkovu „mafii“, prof. Pirk prokázal, že pro kariéru a kontakty s těmi „správnými“ lidmi byl a stále ještě je schopen učinit cokoliv.

Chtěl bych tomuto rádoby intelektuálovi a snobovi s motýlkem vzkázal: „Pane profesore Pirku, nemontujte se do politiky a raději zůstaňte u svých transplantací srdíček! Tak budete této zemi a jejím občanům prospěšnější!“

●●●

Nepřeji si, aby příštím hejtmanem byl pologramotný vesnický učitel!

Z materiálu, který přináší informace ve stylu „pel mel“, jsem si vybral pouze tři kandidáty. To, co se o nich dočítám, mě – jako voliče – bohužel příliš nepřesvědčilo, abych toto politické uskupení a jeho kandidáty volil. Již z principu je pro mne nepřijatelná samotná osoba volebního lídra STAN – bývalého učitele a starosty obce Suchá Loz Mgr. Petra Gazdíka.

Tohoto poslance jsem již opakovaně kritizoval za to, že nezná český pravopis. On – učitel! Právě tento týden svým příspěvkem na sociálních sítích to znovu prokázal: měl v pětiřádkovém statusu tři pravopisné chyby. Proto Gazdíkovo volání po jakémsi novém typu střední školy považuji za výkřik zoufalce, který nikdy neměl dostat maturitní vysvědčení, natož vysokoškolský diplom. Je veliká ostuda, kam až se naše školství za posledních třicet let propadlo. Pane učiteli Gazdíku, nejdříve se naučte pravopis a pak můžete zřizovat nové školy!

V materiálu, nazvaném „Rozum do hrsti“, mě zaujalo již úvodní slovo P. Gazdíka – coby volebního lídra STAN. Praví se v něm: „Pojďme se 2. nebo 3. října projít, milé čtenářky, milí čtenáři, lidé z měst a obcí Zlínského kraje.“ Dále pokračovat netřeba, protože pisatel těchto slov všem sdělil, jak na tom se znalostí mateřského jazyka je. Jako bývalý učitel češtiny bych mu za tento text dal nedostatečnou. Vážně míněný předvolební materiál musí začínat oslovením. Nikoli tím, že toto oslovení je „utopeno“ ve složitě konstruovaném vyjádření. Správně to mělo vypadat takto: „Milé čtenářky, milí čtenáři…“

Hlásá-li tento nedovzdělaný vesnický učitel ze Suché Lozi, že chce být zlínským hejtmanem, musím mu na to říci toto: Nic horšího by občany Zlínského kraje nemohlo postihnout. Moji rodiče, kteří měli jen pět tříd obecných a tři měšťanky, by takové chyby, jaké dělá P. Gazdík, nikdy neudělali. V dobách jejich školní docházky, ale i té mojí, se ve školách děti něco naučily. Učiva nebylo tolik, ale museli ho zvládnout všichni. Úpadek našeho školství (včetně mizerné znalosti českého pravopisu) začal již v období tzv. normalizace, kdy na místa kvalitních učitelů (učitelek) přicházeli špatně vzdělaní, leč politicky uvědomělí straníci. Tento trend bohužel pokračuje. Potíže s pravopisem mají nejen politici, ale i většina našich novinářů: denně nacházím v jejich článcích nejrůznější pravopisné chyby nebo stylistické nedostatky.

Nevím, kdo připravoval onen předvolební materiál STAN, ale zjevně jej nekontroloval žádný zkušený češtinář coby korektor. O P. Gazdíkovi se tam totiž na str. 4 píše: „Působil jako učitel, starosta Suché Loze (správně má být: Lozi), je krajským radním pro oblast školstvím (správně: školství) a poslancem.“ Opět: v jednom souvětí dvě chyby v tvarosloví. To přece nemůže být náhoda! Kontroloval to někdo, než to šlo do tisku? Zdá se, že nikoliv a že se kdosi spolehl na „genialitu“ kandidátů, kteří si tam napsali, co je napadlo – včetně těch pravopisných chyb.

Bohužel, již po těchto opakovaných zkušenostech je pro mne P. Gazdík nevolitelný. Umíte si představit, že by se hejtmanem stal někdo, kdo na základní škole nezvládl pravopis mateřského jazyka? Já ne!

●●●

Starostka Valašských Klobouk zase nezná zeměpisné názvy!

Smutný příběh P. Gazdíka má, jak se zdá, pokračování. Již na další stránce (5.) se totiž dočítám, že starostka města Valašské Klobouky Mgr. Eliška Olšáková „je také předsedkyní mikroregionu Valašské Klobucko…“

Fakt, že starostka tohoto města neví, jak se má správně nazývat onen mikroregion, je pro mě doslova šokující zjištění. Neexistuje žádné „Valašské Klobucko“, nýbrž „Valašskokloboucko“. Výraz „Klobúky“ nebo „Klobucko“ jsou nářeční, nikoli spisovné, a tudíž se ani v této podobě nemají vyskytovat v úředních dokumentech. Pokud tomu tak přesto je, jedná se o neznalost a nevzdělanost dotyčných úředníků či politiků. Je-li touto osobou starosta či starostka dotyčné obce (města), nemá ve své funkci co pohledávat!

Elementární neznalost místního názvosloví je pro E. Olšákovou diskvalifikačním faktorem, kvůli němuž by neměla zastávat ani funkci starostky, natož kandidovat někam jinam. Osobně její funkci považuji za „trafiku“. Získala ji poté, kdy její předchůdce, Ing. Dalibor Maniš (SPO), v r. 2014 neuspěl ve volbách: od té doby působí jako ředitel Domova pro seniory v Loučce. Zlínský kraj je malý a nic se tady neutají. Podle tvrzení spolustraníka ze Zemanovy SPO, lékaře L. Nečase, dostal D. Maniš, který se kamarádí se Zemanem, tuto funkci, pro niž nemá žádnou kvalifikaci, jako „trafiku“. Prý kvůli tomu, že spolu s F. Čubou (bývalým předsedou JZD Slušovice) hlasoval pro krajský rozpočet.

●●●

Archeolog jako „bojovník proti suchu“?

Kdybych měl použít jednoslovné vyjádření pro tu padesátku kandidátů STAN do krajských voleb 2020, musel bych použít slovo „sbiraniko“. Nic jiného mě v této souvislosti nenapadá. Čili: každý pes jiná ves. Jediným jednotícím prvkem je pouze skutečnost, že všichni se ocitli ve funkcích starostů či bývalých starostů nebo zastupitelů.

Asi nejabsurdnější je v tomto směru pozice 37letého Mgr. Tomáše Chmela ze Slavičína. O něm se v letáku STAN dočítáme toto: „Magistr v oboru Archeologie, studoval na Karlově univerzitě v Praze a dost dlouho si pohrával s myšlenkou akademické kariéry. Volání rodného kraje ale zvítězilo. Starosta města Slavičín.“

Úvodem musím konstatovat, že pro rodáky ze Slavičína je Praha jakousi „mucholapkou“: zakotvil zde např. současný primátor Prahy Z. Hřib. (Také velký Babišův „kůň“ P. Stuchlík, pocházející ze Zlína, už zůstal v Praze, třebaže v hnutí ANO 2011 již nepracuje.) Archeolog T. Chmela je dalším ze slavičínských rodáků, které Praha okouzlila, ale pouze dočasně. Před nejistou „akademickou kariérou“ dal přednost nakonec komunální politice.

Musím tomuto starostovi města Slavičína dát za pravdu. Jak jsem zjistil z internetových stránek Filozofické fakulty UK (katedra prehistorie a rané doby dějinné), mé „alma mater“, po odchodu dlouholetého vedoucího katedry, prof. Dr. J. Klápštěho, který je mým spolužákem z této fakulty, prochází zmíněné akademické pracoviště dost „turbulentním“ personálním obdobím. Podobná je bohužel i situace v Archeologickém ústavu  AV ČR poté, kdy v jeho vedení skončil (kvůli odchodu do penze) další můj spolužák a dlouholetý ředitel – prof. Dr. P. Sommer. Zkrátka: úpadek všude, kam se podíváš!

V kontextu této situace se nedivím T. Chmelovi, že rezignoval na akademickou kariéru (popravdě: dnes není o co stát) a vrhl se do víru komunální politiky. Co mě ovšem překvapuje, jako absolventa studia prehistorie, je skutečnost, že T. Chmela neprovádí žádné archeologické výzkumy ve svém regionu. Přitom je to oblast velice bohatá na archeologická naleziště. Já sám jsem v tomto regionu prováděl v 70.-90. letech 20.století několik průzkumů (coby soukromá osoba).

Stačilo by, kdyby se T. Chmela více zajímal např. o staroslovanské hradiště „Gradca“ u Rudimova, což je lokalita bezprostředně sousedící se Slavičínem. Mohl by být stejně úspěšný, jako je dnes Doc. L. Galuška ve Starém Městě u Uh. Hradiště. Bude-li mít zájem, dám mu několik zaručených tipů, kde by se dalo zkoumat se zaručeným výsledkem. V každém případě to chce více osobního nasazení. Sezením v kanceláři Městského úřadu ve Slavičíně se toho moc „nevybádá“.

Proto se nemůže nikdo divit, že zájem o ve volebním letáku avizovaný boj proti suchu a budování přehrady ve Vlachovicích je pro mě tak trochu překvapením. Právě okolí Vlachovic, které mají prokazatelné osídlení z doby pravěku i ze staroslovanského období (navíc jsou v okolí také zaniklé středověké vesnice), skýtá možnost mnoha zajímavých archeologických nálezů. Řadu těchto lokalit popsal již na konci 19. století bývalý učitel z Rudimova a rodák z Uh. Brodu ‒ J. Kučera, zakladatel uherskobrodského muzea. Kučera byl rovněž „objevitelem“ hradiště „Gradca“ u Rudimova.

Přeji proto T. Chmelovi hodně badatelských úspěchů. Neměl by utíkat od vědy k politice. Slavičínsko si to nezaslouží…

●●●

Vyhlášený vesnický hlupák P. Gazdík se prý omlouvá…

Zkušený demagog a politický manipulátor P. Gazdík, který „vegetuje“ ve vrcholné politice od r. 2010, se po debaklu v televizní debatě před krajskými volbami (17. 9. 2020) sám postaral o to, aby si vlastnoručně zatloukl poslední hřebík do své politické rakve. To se užvaněným hlupákům občas stává. Zvláště když uvěří tomu, že oni jsou elipsou, po které obíhá planeta Země.

Týden před volbami se P. Gazdík zapletl do spekulací okolo otravy ryb v řece Bečvě, z níž obvinil Babišovu firmu DEZA z Val. Meziříčí. Pár hodin byl za hrdinu, než se ukázalo, že neměl správné informace. Gazdík se provinil v podstatě jenom tím, že k fotomontáži, na níž je zobrazen A. Babiš a jeho ministr R. Brabec s textem: „Zbavit Bečvu ryb! Hotovo, ANO, Agrofert, DEZA, kyanid.“, připsal: „Hotovo! V Bečvě už je líp.“

Když na celou věc zareagovalo vedení Agrofertu a firmy DEZA trestním oznámením, „hrdina“ Gazdík náhle otočil a zveřejnil omluvu na sociálních sítích. Ale protože si ve stavu rozčilení nezkontroloval pravopis, opět ve svém textu udělal tři pravopisné chyby. Tento pětiřádkový text zní: „Tak DEZA to podle mých nových[,] věrohodných informací s velkou pravděpodobností nebyla. Řeku Bečvu otrávila jiná firma. Ukáže se to během pár dní. OMLOUVÁM se tedy, že jsem zveřejnil něco[,] co se nepotvrdilo. Původní informace byly opravdu jiné. Nezlobte se[!]“ Toto sdělení bylo zveřejněno na Twitteru dne 27. 9. 2020 ve 14:58 hod.

Gazdíkovy chyby jsou vyznačeny červeně: jedná se o dvě chybějící interpunkční čárky a o vykřičník na konci rozkazovací věty. Učiteli Gazdíkovi doporučuji, aby si vzal doučování z češtiny a příště raději nic nepsal. Ať mlčí: bude vypadat jako filozof.

Nemusím snad připomínat, že svým „hrdinstvím“, jak „zatopit“ Babišovi před volbami, zavařil Gazdík především sám sobě. Mnoho lidí, kteří by ho možná volili, si to raději rozmyslí. Ještěže to přišlo pár dní před volbami: aspoň se některým příznivcům STAN konečně otevřou oči.

Gazdíkova akce nezůstala bez pozornosti čtenářů. „Parlamentní listy“ (27. 9. 2020, 17:39) nelenily a o této záležitosti napsaly. Čtenáři pak na to zareagovali takto: „Jako chlap by měl zaplatit odškodné.“ – „Gazdík je evidentně lhář a to se i potvrdilo.“ – „Chudák, člověk mdlého rozumu.“ – „Prolhaná nula Gazdík. Ta prolhaná nula vždy jen škodí a chytračí. Ten chlap je čím dál více odpornější a prolhanější. Nevolit, ten má své soukmenovce sudeťáky a plní jejich pokyny od guru Hermana.“ – „Gazdík, to je taková opička na gumičce, které se dříve daly vystřelit na poutích. Někdo něco kvákne a on už skáče. Jak ta opička.“ – „Šmejd. Gazdík je zmrd všech zmrdů.“ – „Politický klaun, šmejd a křivák. Gazdíku, poblej se ze sebe!“ – „Gazdík by měl z politiky odejít. Takových pitimců, kteří nejdřív kvákají, udávají, lžou, dělají podrazy… Jdi dělat něco užitečného, křiváku!“ – „Gazdík byl a je Kalouskův ochočený papoušek a anální alpinista.“ – „Na Slovácku v Suchej Lozi po parazitu Gazdíkovi občané plivou. Musí tam tento zemský škůdce pouze jen lozit kanálama.“ ‒ „Gazdík opět ukázal, že je tlučhuba a křivák.“ – „Vyčuránek Gazdík jako chlap? To je vtip týdne.“ 

Doufejme, že si voliči srovnají v hlavě všechna fakta a teprve pak se rozhodnou, komu vhodí do volební urny svůj hlas. Já sám za sebe mohu prohlásit, že nikoho z kandidátky STAN bych nevolil ani náhodou. Jsou to pro mě osoby doživotně nevolitelné. Jinak ovšem přeji všem voličům šťastnou ruku při volbách.

Na shledanou v lepších časech!

30. 9. 2020

‒ RJ ‒

 

Poznámka 1:

Odkaz na článek o R. Seifertovi: https://sovadina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=429337

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář