Jdi na obsah Jdi na menu
 


Touha po dokonalosti – Doc. PhDr. Marie Řehořková

21. 5. 2012

 

Od nepaměti touží člověk po dobru a kráse. Dobro a krása jsou tedy průvodkyněmi lidského života. V nich je lidstvo jednotné, jimi překonává svoji rozmanitost, danou přírodními i společenskými podmínkami. Světová kultura to dostatečně dokazuje. Mluví-li pak Albert Schweitzer na počátku 20. století o krizi světové kultury, je zřejmé, že to postihuje především onu touhu člověka po dobru a kráse.

Žádný z velkých myslitelů neopomenul souvztažnost dobra a krásy. Platon ji vyjádřil svou kalokagathií, Aristoteles ctnostmi jedinci i obci potřebnými, Buddha celou svou arijskou stezkou, vedoucí od nízkých tužeb k touhám vznešeným, Konfucius pak cestou k moudrosti. Ježíš z Nazaretu spíná dobro a krásu s očistným plamenem utrpení a provádí jejich syntézu ve všeobjímající lásce. Bez ní a také bez soucítění se neobejdeme ani v atomovém věku. Právě v něm je nutno klást na lásku a soucítění prvořadý důraz.

Láska a soucítění nás spojuje, touha po moci a majetku rozděluje. Proto teorie, které prohlašují touhu po moci a majetku za podstatu lidství, člověka deformují. Jsou to teorie smrtonosné, nekrofilní. Takto se vyjevuje v revolucích a válkách 20. století jak marxismus, tak freudismus. Důsledný kritik freudismu, francouzský lékař Maurice Boigey, píše ve 20. letech minulého století: „Popírati mravnost, stavěti oltáře pudu, označovati vilnost za jediný účel života je úplným návratem k prvotní divokosti se všemi jejími důsledky politickými a společenskými. A dále: Amerika, Německo a Francie jsou země nejotrávenější. Kokain je módním jedem. Dává záhubné podněty i školní mládeži.“

Pro člověka není snadné žít s druhými. Bez druhých však nemůže žít vůbec. Člověk je tvor společenský. To bylo známo myslitelům již dávno před námi. Ostatně přichází na svět jako plod setkání dvou jedinců rozdílného pohlaví, nikoli však rozdílné touhy. Touhy po naplnění, radosti a štěstí. Největší v lidstvu přišli na svět stejně, jako ti zcela nejmenší. Proto moudrý Shakespeare říká ve svém sonetu: „Každičká květinka je létu milá, i když jen pro sebe žije a umírá. Jakmile však ten květ nákaza zachvátila, i sprosté lopuší víc ceny pro ně má.“

Platon vede své současníky k tomu, aby netoužili po nesmrtelnosti. Uznával snad jen tělesný život, končící definitivně smrtí? Zdaleka ne. Vždyť říká také: „Nectí duši, kdo se bojí smrti.“ Platonovi jde o kultivaci touhy, proto vyzývá ke střízlivosti i v tomto směru. Kultivace touhy po nesmrtelnosti, po slávě, zviditelnění, je zvláště nutná dnes, na prahu 3. tisíciletí. Tempo žití se zrychluje, vzdálenosti mezi kulturami se zmenšují, touha uchovat si život i ve změněných podmínkách přetrvává. Tato touha je atributem zdraví těla i ducha. Není ovšem náhodou, že stále více narůstají nemoci duševní. Člověk našeho tisíciletí bude trpět více duševně než tělesně. Změna je život. Je-li však příliš rychlá, život oslabuje. Společnost je maximálně proorganizovaná, až přeorganizovaná, a přece se stále více do ní vkrádá samota. Cítí to staří, dožívající často v opuštěnosti městského ruchu, pociťují to děti, které jsou opouštěny jedním nebo i oběma rodiči. Člověk je postižen citovou vyprahlostí, duchovní prázdnotou.

Demokratické vlády jsou neschopné zabezpečit důstojný život jedinci, neboť jsou odváděny od člověka vnitřními rozpory mezi stranami i uvnitř stran. Jak nevzpomenout slov Komenského, že „stranictví je věc pohoršlivá, ať k nám přichází v jakékoliv podobě“. Jsou tu vlády demokratických států skutečně jen proto, aby si lidé uvědomovali svoji bezmocnost? Bezmocnost vůči kriminalitě, vůči nezdravému způsobu života, bezbrannost vůči uměle vykonstruovanému rasismu? Neupadá pod tíhou toho všeho touha po dokonalosti? Není rozvracena výroky typu „rozkoš nebo smrt“ či „kolik mužů máš, tolika životy žiješ“? Oba výroky souvisí s nekrofilií, s popřením života. Vždyť dávat přednost promiskuitě, sexuálnímu vyžití bez citu, souvisí s popíráním života, s popíráním mateřství a otcovství.

Možná jde jen o „zviditelnění“ takovými teoriemi a výroky. Touha po nesmrtelnosti, kterou v nezkultivované podobě odsuzoval již Platon, má v našem mediálním věku velmi často příchuť touhy po zviditelnění. Jde o moderní druh herostratismu. Herostratos zapálil roku 356 př. Kr. v Efesu chrám Artemidy, vládkyně přírody, aby se tímto činem proslavil. V každé době se lze zviditelnit jak činem dobrým, tak zlým. Mediální kultura, sloužící nadnárodnímu finančnímu kapitálu, tento druh herostratismu záměrně podporuje. Každému lidskému zločinu je věnováno daleko více pozornosti, než dobrému skutku či příkladnému chování.

Touha po zviditelnění zlým činem je sycena z různých zdrojů, ale podklad má v sobectví, tj. v nezkultivovaném pudu sebezáchovy. Proto se Sigmund Freud na lidství velmi provinil tím, že hlásal pudové rozvolnění. Sám Freud podle svých nekrofilních teorií nežil. Podle Stefana Zweiga byl Freud „pater familiae“, dobrý otec šesti dětí a vzorný muž jediné ženy. Životní zkušenost jej tedy k hlásání životu nebezpečných teorií nevedla. Odpověď najdeme u Zweiga také: „V pudu spatřuje Freud, tento myslitel vědomě pozemský a hluboce protináboženský, tu nejspodnější, žhavě plynoucí vrstvu naší vnitřní říše.“

Napadl-li marximus svou třídní nenávistí především vztahy mezi lidmi, freudismus napadá samotnou podstatu člověka. Proto se tyto dvě nekrofilní teorie znamenitě doplňují. Stojí jako rozkladné prvky proti celé světové kultuře, indoevropské, představované takovými jedinci, jako byl Buddha, Platon, Aristoteles. V Číně nezvítězil marxismus nad konfuciánstvím. Je tu tedy naděje, že se tato stará kultura ubrání freudismu.

Je to právě nezkultivovaný pud sebezáchovy, sobectví, jenž stojí v cestě oné dokonalosti, která prýští z uvědomování si sebe sama jako části nekonečného, zřetězujícího se života na naší planetě. Dobro a krása jsou atributy této touhy po dokonalosti. „Není krásné, co není dobré,“ říká 2400 let před námi Platon.

Touha po dokonalosti zůstává věčným světlem člověka, který se nestvořil sám. Má svého Tvůrce. Ne On nás, ale my Jeho potřebujeme, abychom žili důstojně. Touhou po dokonalosti se svému Tvůrci přibližujeme. Zhasne-li v jednom období, druhé ji opět vynese, byť z trosek revolucí a válek. Vždyť Tvůrce nás stvořil k veliké své chvále. Každý náš dobrý čin je píseň podle Jeho not. Tak se prostý člověk, se znaky myslitele, každý den podílí na díle svého Stvořitele.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

generic viagra india pharmacy

(Pharmb402, 8. 6. 2018 1:07)

Hello!

John

(Smithb360, 3. 6. 2018 16:53)

A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic job! ddccbbefddeadkbd

Vyrůstali jsme s myšlenkou, že jsme sami. Sami na této planetě!

(prochazkaondrej.wordpress, 26. 5. 2012 17:13)

http://prochazkaondrej.wordpress.com/category/exopolitika/

„Vyrůstali jsme s myšlenkou, že jsme sami. Sami na této planetě, sami v této galaxii.. Dění, která se právě dějí nám ukazují, že to tak není. Nejsme sami! Jsou tu mimozemské formy života, které sem přicházejí a zajímají se o náš způsob života. Zkoumají nás. Otázkou je, jak dlouho jim zkoumání bude stačit....“
Přináším Vám zajímavé pozorování z Ostravy …

“Podíval jsem se na nebe a viděl jsem objekt, který letěl směrem ze sídliště do pole, byl vysoko asi jen 20-30 metrů nad zemí, odhadem, ale byl opravdu blízko. Plul ve vzduchu stálou rychlostí, ve stejné výšce a pravidelně blikal. Rozžínal se a zhasínal, rozžínání mělo žluto-červeno-oranžovou barvu. Objekt nevydával žádný zvuk, všude bylo naprosté ticho a bezvětří.”
http://www.spisovatele.cz/arnost-vasicek
Arnošt Vašíček záhadolog, spisovatel, scénarista, režisér Datum narození: 27.08. 1953 (58 let) Místo narození: Ostrava
http://www.mysteryfilm.cz/
Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějů, minulost plná záhad a nevysvětlených okamžiků. Čekali bychom, že moderní věda jednou provždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté a najde odpovědi na většinu vzrušujících otázek, ať již se týkají naší historie či současnosti. A je to přesně naopak. Jak se rozrůstá archeologický výzkum, přibývá nálezů s nimiž si nevíme rady. Čím více důmyslných přístrojů a technických postupů se používá, tím více se vynořuje nových záhad. Ve svých knížkách a filmech se pokouším dotknout alespoň některých z nich. Teď přibyly tyto stránky. Najdete na nich informace o novinkách z nakladatelství Mystery Film, tedy o tom, které knihy připravujeme k vydání, jaké hrané filmy či dokumenty právě natáčíme, články o záhadách i překvapivých objevech, a časem, jak doufám, i videosnímky, které natáčíme v různých koutech naší planety. Váš ARNOŠT VAŠÍČEK
http://www.mysteryfilm.cz/news/tajemstvi-voynichova-rukopisu
http://www.mysteryfilm.cz/news/nejvetsi-turecke-zahady
ŘÍŠE POD ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU

Na sklonku druhého století před naším letopočtem se v půvabné kopcovité krajině mezi vysokými hradbami horského pásma Taurusu a úrodným údolím Eufratu zrodilo malé nezávislé království Kommagéné. Jeho ohromující bohatství rostlo především z obchodu mezi západem a východem, z vlastnictví přechodů přes řeku, u níž po úmorné cestě přes hory odpočívaly karavany z Řecka, Sýrie i Persie, které se zde samozřejmě zastavovaly i při návratu z Indie. A v obou případech přenechávaly místním překupníkům část svého vzácného zboží.Úžasné obchodní možnosti a vidina obrovských zisků přilákaly schopné a podnikavé lidí ze všech stran. A tak záhy začaly být z Kommagéné vypravovány vlastní karavany, putující do všech koutů světa. Neustále se zvyšující příliv peněz umožňoval investovat do výstavby dlouhých kanálů, které rozváděly vodu z Eufratu až k horám daleko na severu. Plocha obdělávané půdy se zvětšila a blahobyt ještě více vzkvétal.Ale muselo zde být ještě něco, čím bylo toto nepatrné království naprosto výjimečné. Vypadá to, jako by nad ním kdosi nesmírně mocný držel ochrannou ruku, jako by suverenitu a nedotknutelnost tohoto trpasličího státu střežily neznámé síly.
http://www.mysteryfilm.cz/news/planeta-zahad-na-dvd
http://www.mysteryfilm.cz/news/letajici-prstence
http://www.mysteryfilm.cz/news/ufo-nad-londynem

2) Vyrůstali jsme s myšlenkou, že jsme sami. Sami na této planetě!

(Vašíček Arnošt, dr., 26. 5. 2012 17:16)

http://www.mysteryfilm.cz/news/nejvetsi-turecke-zahady
ŘÍŠE POD ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU

Na sklonku druhého století před naším letopočtem se v půvabné kopcovité krajině mezi vysokými hradbami horského pásma Taurusu a úrodným údolím Eufratu zrodilo malé nezávislé království Kommagéné. Jeho ohromující bohatství rostlo především z obchodu mezi západem a východem, z vlastnictví přechodů přes řeku, u níž po úmorné cestě přes hory odpočívaly karavany z Řecka, Sýrie i Persie, které se zde samozřejmě zastavovaly i při návratu z Indie. A v obou případech přenechávaly místním překupníkům část svého vzácného zboží.Úžasné obchodní možnosti a vidina obrovských zisků přilákaly schopné a podnikavé lidí ze všech stran. A tak záhy začaly být z Kommagéné vypravovány vlastní karavany, putující do všech koutů světa. Neustále se zvyšující příliv peněz umožňoval investovat do výstavby dlouhých kanálů, které rozváděly vodu z Eufratu až k horám daleko na severu. Plocha obdělávané půdy se zvětšila a blahobyt ještě více vzkvétal.Ale muselo zde být ještě něco, čím bylo toto nepatrné království naprosto výjimečné. Vypadá to, jako by nad ním kdosi nesmírně mocný držel ochrannou ruku, jako by suverenitu a nedotknutelnost tohoto trpasličího státu střežily neznámé síly.
Kommagéné leželo nejprve „na úpatí“ Arménského království, kterému patřilo rozlehlé území od Eufratu až po Bajkalské jezero. Později ho obklopovaly říše římská a parthská. Pro všechny tyto znepřátelené strany bylo bezesporu lákavou kořistí. Přesto si dokázalo udržet samostatnost a dokonce ji nechalo písemně potvrdit římským císařem Pompeiem. Jak je to možné? Využívali kommagénští vládci rozporů mezi svými silnými sousedy, obchodovali s jedněmi i druhými a všem prokazovali cenné služby? Anebo disponovali nějakými neznámými obrannými prostředky, které dokázaly nenasytné agresory spolehlivě udržet na uzdě?
Jisté indicie naznačují, že království využívalo utajované vědomosti a technická zařízení, která notně předběhla svou dobu. Král Antiochos I. (pravděpodobně 98–38 př. n. l.) nechal do kamene vytesat svůj testament, v němž je i tento zvláštní nápis: „Celý svůj život jsem pociťoval hluboký respekt k bohům a jejich nanejvýš spolehlivým obranným zbraním… Proto jsem unikal, navzdory všem nástrahám, velkému nebezpečí, zvládl jsem neočekávané a beznadějné situace, prožil jsem svůj život, bohatý v letech a ve štěstí.“
Co to bylo za „nanejvýš spolehlivé obranné zbraně“ a jací bohové jimi disponovali? A proč se právě tento král rozhodl postavit velmi neobvyklou hrobku, která se zároveň měla stát svatyni nového náboženství?. Využil přirozené podoby 2 150 metrů vysoké hory Nemrud, viditelné ze všech stran, a její vrchol dal upravit do tvaru téměř dokonalého kužele. Přesněji řečeno, na skalnatý podklad královi poddaní navršili třicet tisíc kubíků štěrku o velikosti pěsti. Tak vznikl umělý kopec, jehož oválná základna má průměr 160 metrů. Původní výška 60 m se vlivem přírody a později také pátracími akcemi archeologů snížila asi o 10 m. K mohutné mohyle se těsně přimykají tři terasy, orientované podle světových stran. Na dvou z nich, východní a západní, stály sochy bohů a králů, vysoké jak čtyřpatrové domy, o něco nižší spodobnění zvířat a četné kamenné desky s nápisy a reliéfy. V takto ohraničeném prostoru se dvakrát za měsíc konaly zvláštní náboženské obřady.

3) Vyrůstali jsme s myšlenkou, že jsme sami. Sami na této planetě!

(dtto, 26. 5. 2012 17:17)

DŮKLADNÁ SKRÝŠ

Podle odkazu samotného krále, neobyčejný monument vznikl především proto, aby v něm bylo uschováno nesmrtelné poselství; a traduje se, že ještě nějaké další fascinující tajemství je ukryto někde hluboko v útrobách kamenného pahorku. Jak dokázalo geofyzikální měření v roce 1992, štěrk je dovedně navršen ve třech vrstvách na rozměrné skále, v níž jsou uměle vyhloubené prostory. S pomocí magnetometrů a seismometrů vědci zjistili, že samotná pohřební komora je prostorná a členitá, a vede k ní tunel, vysoký téměř tří metry. Jeho ústí se pravděpodobně nachází pod podstavcem některé z kolosálních soch. Když před více než 2 000 lety hrozilo nebezpečí vpádu Římanů, byl vchod zasypán a důkladně zamaskován a od té doby se ho již nikdy nepodařilo objevit. Na základě důkladného rozborů dochovaných textů, jsou ale někteří archeologové přesvědčení, že vnitřní stěny hrobky pokrývají rozmanité výjevy a množství vytesaných záznamů. V mohutných sarkofázích leží nejméně tří mumifikovaná těla. Kromě samotného krále Antiocha I a jeho otce Mithridata Kallinikose je zde pohřben také „velký náboženský vůdce.“ Kdo se za tímto označením skrývá, není známo. Historické anály o identitě třetího těla až podezřelé mlčí. Jeho původ je obestřen neprůhledným hávem tajemství Ale zdá se, že právě onen neznámý náboženský vůdce je tím pravým klíčem k rozluštění záhady Nemrud Dag.
http://www.mysteryfilm.cz/news/ufo-nad-londynem
Britské úřady přiznaly neuvěřitelný nárůst pozorování UFO. Záhadné jevy na nebi měly nejrůznější podobu. Vyskytovaly se mezi nimi zářivé předměty, silná světla pohybující se různými směry, a dokonce i výpadek elektřiny, který utrpěla vesnice hned poté, co u ní tiše vybuchla podivná světla. V některých případech, ale kroutíme hlavou údivem. Velkou pozornost upoutala především zpráva o zmizení psa z Walesu. „Svědek viděl vesmírná plavidla, a pak, podle jeho slov, jedno z nich ukradlo jeho psa, auto a stan. Stalo se to, když s přáteli tábořil ve volné přírodě," stojí doslova ve zprávě zaslané ministerstvu.

Stále častěji deníky otiskují fotografie neidentifikovatelných objektů. Řadu z nich nelze zpochybnit.
Na začátku léta 2008 britské městečko Rufford v hrabství Lancashire zasáhlo tornádo. Pat Regan chtěl řádění živlů vyfotografovat. Nárazy větru ho málem odfoukly. Jen tak, tak se udržel na lodi, na níž byl rybařit. Po návratu domů, zvětšil snímky na počítači. Na jednom spatřil UFO. "Povšiml jsem si divné skvrny, a když jsem to zvětšil, tak to bylo zcela zřetelné - UFO vznášející se přímo vedle tornáda….Mělo to perfektní diskový tvar a bylo to nazelenalé. Pokud v tom byl nějaký mimozemšťan, tak se pravděpodobně podíval na počasí a přistání si velmi rychle rozmyslel," řekl později.

Mluvčí meteorologů uvedla, že tornáda se ve Velké Británii objevují přibližně třicetkrát do roka, ale toto je první případ, kdy měl být vedle větrného víru spatřen objekt UFO.
Jeden z nejdokonalejších snímků UFO všech dob pořídil Kelvin Barbery. Dne 29.prosince 2007, těsně po půl čtvrté se procházel pěšinou nad mořem v Kornwalu na jihu Anglie. Když na hladině uviděl několik plujících tankerů, rozhodl se je vyfotit Ničeho zvláštního, si při tom nevšiml. Teprve doma, když snímky prohlížel na monitoru, uviděl oválný objekt, který se vznášel nad hladinou ve vzdálenosti asi pěti kilometrů.
„Je to jeden z nejlepších snímků UFO, jaký jsem kdy viděl. Těleso má výraznou symetrickou strukturu a zřetelné kovový povrch.“ sdělil Nick Pope z britského Ministerstva obrany, a jeden z největší znalců v tomto oboru.

aneb pro dr.ing. B.A. Koblihu - jaká bude olymiáda v Londýně 2012 - plná protileteckých vojenských sil, včetně raket, proti komu?

4) Sami na této planetě?Proč hoří stovky hektarů lesa n a r á z a v podstatě to nejde uhasit?

(dtto, 26. 5. 2012 17:29)

http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/americka-jaderna-ponorka-v-plamenech-zranilo-se-sest-lidi.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/178434-v-usa-horela-jaderna-ponorka-k-uniku-radiace-nedoslo/
24. 5. 2012 14:48, autor: luk, vrm aktualizováno 24. 5. 2012 18:34

Portsmouth (USA) - Sedm lidí včetně jednoho hasiče se zranilo při požáru jaderné ponorky USS Miami v loděnici u severoamerického Portsmouthu. Hořet začalo v přední části plavidla. Do přístavu Kittery se sjeli hasiči ze tří států, plameny ale dostali pod kontrolu až po šesti hodinách. Příčinu požáru námořnictvo vyšetřuje. Jaderný reaktor byl v době požáru odstavený a oheň ho nepoškodil. Únik radiace tedy prý v žádném případě nehrozí.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/178664-u-bzence-porad-hori-v-lese-se-znovu-objevily-male-plaminky/
U Bzence pořád hoří, v lese se znovu objevily malé plamínky
Velikost textu:
26. 5. 2012 11:10, autor: ver aktualizováno 26. 5. 2012 16:50

Bzenec - Desítky hasičů ze 43 jednotek už třetí den zasahují u rozsáhlého požáru lesa na Hodonínsku. Oheň se jim v pátek večer podařilo lokalizovat a držet v ohraničeném prostoru asi 200 hektarů. Dnes odpoledne se ale v lese opět objevily jiskry a malé plamínky. Na místě navíc začíná mírně foukat, podle hasičů je ale situace stabilizovaná. Od rána se hasí doutnající kořeny a půda se prolévá vodou. Hasičům pomáhají dvě velkokapacitní čerpadla, která přivádějí vodu až šest kilometrů dlouhými hadicemi z řeky Moravy. Do Bzence dorazili i hasiči z nedalekého Slovenska.
....
Hasiči vůbec poprvé nasadili i speciální tank

Zásah byl mimořádně obtížný, na místě se zatím vystřídalo 117 jednotek, tedy asi 500 hasičů. Při hašení byly nasazeny tři vrtulníky a speciální letoun. Kvůli úpravám terénu a vytahování zapadlé hasičské techniky je na místě i speciální tank, který je vybaven radlicí a navijákem. Od roku 2001, kdy jej hasiči získali od armády, jde podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové vůbec o jeho první nasazení.
....
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/174575/ufoni-v-lanu-u-uhric-se-objevilo-tajemne-slunce.html
8. května 2012 | 16:17

Známé kruhy v obilí se většinou objevují až v létě před žněmi. Teď si ale neznámí tvůrci či záhadné působení energie pospíšili, neboť obří obrazec připomínající slunce v kruhu se objevil už v máji - začátkem tohoto týdne v řepkovém lánu za Uhřicemi na Hodonínsku.

Dotaz ke SN:

nedošlo k obřímu požáru lesa na Hodinínsku - viz případ ufo/kruhy Uhřice při práci "neexistujících UFO a ufo- technologií? Proč hoří stovky hektarů lesa n a r á z a v podstatě to nejde uhasit?

http://www.youtube.com/watch?v=VWHJJhJ0lrs
http://www.ufo.cz/data/design/index.php?akce=clanek&id_clanku=184&id_kat=3
... v řídícím středisku pro vojenské satelity došlo k vážnému požáru, při kterém shořely počítače a další technika. Údajně došlo ke ztrátě kontroly nad satelity, které patří do systému tzv. „včasné výstrahy“. Mají za úkol sledovat prostor v těsné vzdálenosti kolem Země a monitorovat pohyb startujících raket. Pokud by zjistily, že někdo vypálil balistickou nukleární raketu, které letí na Rusko.

Řídící středisko leželo přibližně 200 km jižně od Moskvy ve vojenském komplexu kousek od městečka Serpuchov. Podle nepotvrzených zpráv došlo prakticky k celkovému zničení vojenského komplexu. Požár vznikl v 3. patře a začal se postupně šířit do dalších částí. Požární poplach začal fungovat až 2 hodiny po propuknutí požáru. Vojenský komplex byl přitom poměrně rozsáhlý a byl v něm i velký počet podzemních pater. ....
http://barboraopelkova.blog.cz/1204/real-ufo-pic-de-bugarach-march-28-2012 14. dubna 2012 v 8:53
REAL UFO - Pic de Bugarach - March 28, 2012
http://barboraopelkova.blog.cz/1205/viliam-poltikovic-a-igor-chaun-ve-film-2012-mimozemstane-a-film-ucitele-z-hvezd

5)foto Sídlo bulkarské komunistické strany připomíná UFO, které ne a ne odletět

(dtto, 26. 5. 2012 17:42)

Obrazem: Sídlo strany připomíná UFO, které ne a ne odletět
http://magazin.e15.cz/cestovani/obrazem-sidlo-strany-pripomina-ufo-ktere-ne-a-ne-odletet-753040
Fotogalerie Oválný železobetonový skelet sídla komunistické strany v bulharské Buzludzhe je jednou z chátrajících monumentálních socialistických staveb, kterými je Bulharsko poseto a nikdo neví, co s nimi. I demolice těchto železobetonových svědků někdejší megalomanie je velmi nákladná.

Rusko bylo při požáru ponorky krok od jaderné katastrofy, píše časopis
13. února 2012 15:55
Rusko bylo loni krok od jaderné katastrofy srovnatelné s Černobylem, když v prosinci na jaderné ponorce Jekatěrinburg vypukl požár. Píše to časopis Kommersant-Vlasť s tím, že na palubě ponorky byly v době požáru jaderné zbraně. Úřady to celou dobu popírají.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rusko-bylo-pri-pozaru-ponorky-krok-od-jaderne-katastrofy-pise-casopis-1m0-/zahranicni.aspx?c=A120213_154021_zahranicni_ipl

http://www.novinky.cz/koktejl/262087-zkuseny-lovec-ufo-se-nevzdava-ted-uz-ma-pry-jasny-dukaz.html
Zkušený lovec UFO se nevzdává. Teď už má prý jasný důkaz

Robert Thorson z Fresna v Kalifornii je vytrvalý pozorovatel, který od roku 2006 natočil už stovky nejrůznějších „létajících záhad“. Některá z jeho videí se dokonce dostala do televizních zpravodajství. Zatím poslední zajímavý úlovek se tomuto samozvanému lovci UFO podařil 1. března letošního roku.
Expert na UFO v Blesku: Mimozemšťané se vrátí!

Světoznámý spisovatel a expert na UFO a záhady navštívil redakci Blesku. Nejdříve chatoval se čtenáři a poté se setkal osobně s šéfredaktorem Pavlem Šafrem, kterému vysvětlil, jak to bude s koncem světa v prosinci 2012. V rozhovoru prozradil, co máme očekávat při návštěvě z jiné planety.

Zdroj: Jan Jedlička
http://www.blesk.cz/clanek/video-udalosti/174291/expert-na-ufo-v-blesku-mimozemstane-se-vrati.html
http://znojemsky.denik.cz/ - Svědectví o UFO podali i piloti, tvrdí Poltikovič

http://janoch.borec.cz/ufo/ufo1.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/167490/kolsky-vrt-soveti-otevreli-branu-do-pekla.html
6. února 2012 | 15:05

V 80. letech 20. století si sovětští vědci a geologové dali za cíl dosáhnout hranice 15 kilometrů při cestě do hlubin země. Když dosáhli hranice 12 kilometrů, nabraly geologické sondy zvukový záznam, ze kterého i po letech mrazí. Z hlubin země se ozývalo něco, co připomínalo křik dětí a mučených lidí.

"Jako komunista nevěřím v ráj a Bibli, jako vědec však nyní věřím v peklo. Spustili jsme do díry mikrofon pro nahrávání zvuku pohybu litosférických desek. Ale místo pohybu desek jsme slyšeli bolestný lidský křik. Ten řev
Dimitrij Azzakov
nebyl křikem a řevem jednoho člověka, byl to křik a sténání milionů lidí," řekl po letech k děsivému záznamu doktor Dimitrij Azzakov (na snímku).

Od té doby se snaží vědci vysvětlit, co tehdy sondy zachytily. Připustit, že tam dole je skutečně peklo, se totiž žádnému učenému mozku nechce.

A tak někteří vědci tvrdí, že to, co zní jako křik dětí, je ve skutečnosti zvuk, který vydávají litosférické desky. Další hlasy hypotézy zase mluví o zvuku unikajícího zemního plynu.

Jisté je, že to, co Sověti natočili, stále vyvolává husí kůži. Akademik David Guberman říká, že zvuky z Kolského vrtu zkoumalo 16 vědeckých laboratoří, na jejich chod dohlížel tehdejší ministr geologie. Co přesně na záznamu je, však nikdo uspokojivě dosud nevysvětlil.

VIDEO | Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?


6) Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?

(dtto, 26. 5. 2012 17:51)

Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/167490/kolsky-vrt-soveti-otevreli-branu-do-pekla.html

Každý si může otočit kohoutkem sporáku se zemním plynem či navštívit regulační stanici pro sniživání tlaku zemního plynu...

Uslyší nářek lidských duší? Jedině při výplatě pracovníků plynáren...

Co na to J.E. pan kardinál Dominik Duka? Podle komunistů a socanů Kristus, Bůh a jeho konkurence Ďábel (čert, satan, šejtan, antikrist atd.) a jeho říše, ode dávna kladená pod zem - n e e x i s t u j e...

Ž E BY ČESKÉ POHÁDKY MĚLY JEDNODUCHOU PRAVDU?

A nyní to nějak také souvisí se světem ufo? UFONI A PEKLO? A proč ne?
hle:
http://milanbanas.wordpress.com/2012/01/26/jan-holena-tajemstvi-ufo/
Votobia, 1999

PŘI PRŮZKUMU VESMÍRU JSME NARAZILI NA MNOHO SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ
NÁS UTVRZUJÍ V TOM, ŽE JEŠTĚ NEZNÁME ANI SAMI SEBE. A TAKÉ V TOM,
ŽE JSME S NÍM SPOJENI DALEKO VÍCE, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽEME
PŘEDSTAVIT.

(c) Jan Holeňa, 1999
(c) Votobia, 1999

ISBN 80-7198-397-7

Úvodem
Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na
záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit.
Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale bohové byli ve
skutečnosti? V mnohých starých textech jsou podrobně popisováni
oni, jejich létající stroje a strašlivé zbraně. K čemu ale bůh
potřebuje přístroje a dopravní prostředky? Měl by přece stát nad
zákony prostoru a času. A k čemu potřebuje zbraně? Vždyť by mu
měla stačit pouhá myšlenka.
V této knize chci dokázat, že oni k nám v současnosti promlouvají
zřetelněji a hlasitěji než kdykoli předtím. Začínají pomalu plnit
svůj slib, podle něhož se jednou vrátí. Dnes tak můžeme pozorovat
to samé, co pozorovaly už generace minulé. Jsou to podivné
létající objekty, které dokazují, že naše představa o bozích je
mylná. ...

7) Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?

(dtto, 26. 5. 2012 17:53)

Literatura
Bergier J. a Pauwels L. – Jitro kouzelníků, Svoboda, Praha 1990
Bílek J. – Stále tajemné UFO, Svoboda-Libertas, Praha 1993
Bourdais G. – UFO už jsou tady, ETC Publishing, Praha 1996
Buttlar J., von – Dračie cesty, Slovenský spisovate3/4,
Bratislava 1992
Buttlar J., von – Mimo prostor a čas, Ikar, Praha 1997
Campagna P. – Akta UFO, Aurora, Praha 1997
Dahle J. – UFO na východě, Dialog, Liberec 1994
Däniken E., von – Soudný den dávno nastal, Knižní klub a Baronet,

Praha 1996
Däniken E., von – Vzpomínky na budoucnost, Dialog, Liberec 1991
Däniken E., von – Šok z bohů, Knižní klub a Baronet, Praha 1995
Däniken E., von – Stopy mimozemšťanů, Knižní klub, Praha 1996
Däniken E., von – Vesmírné lety ve starověku, Knižní klub a
Baronet,
Praha 1997
Duffack J. J. – UFO hrozí z nebes, Naše vojsko, Praha 1994
Duffack J. J. – UFO-poselství z Atlantidy, Naše vojsko, Praha
1994
Fiebag J. – UFO únosy lidí, ETC Publishing, Praha 1995
Fiebag J. – UFO útok, nebo sblížení?, ETC Publishing, Praha 1996
Hesemann M. – Tajná věc UFO I, Etna, Praha 1994
Langbein W. J. – Záhadné syndromy, Dialog, Liberec 1996
Mack J. E. – UFO: Únosy lidí, Etna, Praha 1997
Meckelburg E. – Neviditelní agenti, Etna, Praha 1997
Mihulová M. a Svoboda M. – Skryté dimenze života, Santal, Liberec
1993
Mostowicz A. – My z kosmu, Práce, Praha 1988
Pacner K. – Hledáme kosmické civilizace, Práce, Praha 1976
Rétyi A., von – Nejsme sami ve vesmíru, Dialog, Liberec 1996
Souček L. – Tušení souvislosti, Československý spisovatel, Praha
1978
Souček L. – Tušení stínu, Československý spisovatel, Praha 1983
Wojnar J. – UFO, bible a konec světa, Votobia, Olomouc 1997

Obsah
Úvodem 5
1. O UFO VŠEOBECNĚ 7
- Co víme 7
- Co jsou UFO 10
- Éra “talířů” 13
- USO 19
- Blízká setkání 23
- Ztroskotání 27
- Skutečná podoba 34
- Piktogramy 40
2. NEJEN NA ZEMI 45
- Měsíc 46
- Mars 53
- Cizinci v našem slunečním systému 61
- Hledáme život 65
- Jiné světy 70
3. MALÁ EXKURZE DO MINULOSTI 75
- Experiment člověk 76
- Naše skutečná minulost 81
- Kamenná posedlost 88
- Poselství pyramid 96
- Znalosti předků 104
- Dávné katastrofy 110
4. ABDUCTION SYNDROME 115
- Únosy 116
- Složitá záležitost 122
- Unesení 125
- Zásahy do vědomí 130
5. PROBLÉM JE V NÁS 134
- Výzkum 135
- Padesát let lží 142
- Dreamland 146
- Změna myšlení 150
6. Návrat bohů 154
Literatura 171

l Jan Holeňa
Tajemství UFO

7) Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?

(dtto, 26. 5. 2012 17:54)

Literatura
Bergier J. a Pauwels L. – Jitro kouzelníků, Svoboda, Praha 1990
Bílek J. – Stále tajemné UFO, Svoboda-Libertas, Praha 1993
Bourdais G. – UFO už jsou tady, ETC Publishing, Praha 1996
Buttlar J., von – Dračie cesty, Slovenský spisovate3/4,
Bratislava 1992
Buttlar J., von – Mimo prostor a čas, Ikar, Praha 1997
Campagna P. – Akta UFO, Aurora, Praha 1997
Dahle J. – UFO na východě, Dialog, Liberec 1994
Däniken E., von – Soudný den dávno nastal, Knižní klub a Baronet,

Praha 1996
Däniken E., von – Vzpomínky na budoucnost, Dialog, Liberec 1991
Däniken E., von – Šok z bohů, Knižní klub a Baronet, Praha 1995
Däniken E., von – Stopy mimozemšťanů, Knižní klub, Praha 1996
Däniken E., von – Vesmírné lety ve starověku, Knižní klub a
Baronet,
Praha 1997
Duffack J. J. – UFO hrozí z nebes, Naše vojsko, Praha 1994
Duffack J. J. – UFO-poselství z Atlantidy, Naše vojsko, Praha
1994
Fiebag J. – UFO únosy lidí, ETC Publishing, Praha 1995
Fiebag J. – UFO útok, nebo sblížení?, ETC Publishing, Praha 1996
Hesemann M. – Tajná věc UFO I, Etna, Praha 1994
Langbein W. J. – Záhadné syndromy, Dialog, Liberec 1996
Mack J. E. – UFO: Únosy lidí, Etna, Praha 1997
Meckelburg E. – Neviditelní agenti, Etna, Praha 1997
Mihulová M. a Svoboda M. – Skryté dimenze života, Santal, Liberec
1993
Mostowicz A. – My z kosmu, Práce, Praha 1988
Pacner K. – Hledáme kosmické civilizace, Práce, Praha 1976
Rétyi A., von – Nejsme sami ve vesmíru, Dialog, Liberec 1996
Souček L. – Tušení souvislosti, Československý spisovatel, Praha
1978
Souček L. – Tušení stínu, Československý spisovatel, Praha 1983
Wojnar J. – UFO, bible a konec světa, Votobia, Olomouc 1997

Obsah
Úvodem 5
1. O UFO VŠEOBECNĚ 7
- Co víme 7
- Co jsou UFO 10
- Éra “talířů” 13
- USO 19
- Blízká setkání 23
- Ztroskotání 27
- Skutečná podoba 34
- Piktogramy 40
2. NEJEN NA ZEMI 45
- Měsíc 46
- Mars 53
- Cizinci v našem slunečním systému 61
- Hledáme život 65
- Jiné světy 70
3. MALÁ EXKURZE DO MINULOSTI 75
- Experiment člověk 76
- Naše skutečná minulost 81
- Kamenná posedlost 88
- Poselství pyramid 96
- Znalosti předků 104
- Dávné katastrofy 110
4. ABDUCTION SYNDROME 115
- Únosy 116
- Složitá záležitost 122
- Unesení 125
- Zásahy do vědomí 130
5. PROBLÉM JE V NÁS 134
- Výzkum 135
- Padesát let lží 142
- Dreamland 146
- Změna myšlení 150
6. Návrat bohů 154
Literatura 171

l Jan Holeňa
Tajemství UFO

8) Nářek zatracených duší v pekle? Nebo jen zvuk unikajícího zemního plynu?

(dtto, 26. 5. 2012 18:03)

http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/42983-ufo-ve-vesmiru-byly-zachyceny-zahadne-trojuhelniky/forum/
UFO! Ve vesmíru byly zachyceny záhadné trojúhelníky

Že by konečně byla mimozemská civilizace potvrzena? Možné to je. Koncem prosince totiž americká NASA zpozorovala ve sluneční soustavě záhadný objekt složený ze dvou trojúhelníků. Kde jinde totiž hledat UFO než přímo ve vesmíru.
http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/42983-ufo-ve-vesmiru-byly-zachyceny-zahadne-trojuhelniky/

Zveřejněno: 02.02.2012 08:54 Autor: Tomáš Franěk, EuroZprávy.cz

Že by konečně byla mimozemská civilizace potvrzena? Možné to je. Koncem prosince totiž americká NASA zpozorovala ve sluneční soustavě záhadný objekt složený ze dvou trojúhelníků. Kde jinde totiž hledat UFO než přímo ve vesmíru.
http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/42983-ufo-ve-vesmiru-byly-zachyceny-zahadne-trojuhelniky/
http://www.projektzare.cz/seznamy-pozorovani-ufo/
2012.05.18.01-Krátká Ves přelet pulsujícího červeného až žlutého světla

atd...
Na Sokolovsku hořel seník, způsobil milionové škody
Velikost textu:
12. 5. 2012 09:36, autor: ČT24 aktualizováno 12. 5. 2012 11:25

Sokolov - Až devítimilionovou škodu způsobil podle prvních odhadů požár seníku, který likvidovali hasiči od pátečního odpoledne do dnešního rána u Podstrání na Sokolovsku. Oheň úplně zničil plechovou halu s uskladněnými balíky sena. Výše škody se ještě bude upřesňovat, řekl dnes mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dva hasiči museli vyhledat lékařskou pomoc.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/176212-na-sokolovsku-horel-senik-zpusobil-milionove-skody/?mobileRedirect=off

Hořet začalo v pátek okolo jedné hodiny odpoledne. "Hala byla celá v plamenech a byl problém se k ní kvůli žáru vůbec přiblížit. Postupně jsme balíky vytahovali z haly a nechávali je na poli dohořet. Na místě zůstali hasiči až do rána," uvedl Kasal. Hasiči zabránili ohni, aby zasáhl další budovy.

V místě zemědělského objektu nebyl žádný zdroj na doplňování vody na hašení. "Hasiči si tedy zřídili čerpací stanici na nedalekém rybníku, pro vodu jezdili také k hydrantu v Krásně. U hořícího seníku zasahovalo devět jednotek hasičů s jedenácti cisternami, k likvidaci plamenů použili přes půl milionu litrů vody," doplnil Kasal.

Při požáru si jeden hasič popálil ruce. Ošetřen byl na místě. Další hasič podle Kasala kvůli horku zkolaboval. Záchranná služba ho převezla do nemocnice. Příčiny požáru a konečný rozsah škod hasiči ve spolupráci s majitelem ještě upřesní.
Zdroj: ČTK 12. květen 2012
1 2. květen 2012 - .. Příznivci UFO mají žně - mezinárodní kongres o mimozemšťanech ...
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/174985/obri-pozar-na-hodoninsku-hasici-padaji-unavou-les-stale-hori.html
5. května 2012 | 13:20

Mezi Bzencem a Ratíškovicemi na Hodonínsku vypukl jeden z nejničivějších požáru za poslední desetiletí. 70 hasičských jednotek v akci už téměř 24 hodin bojuje s ohněm, který se znovu rozhořívá na už uhašených místech. Hasiči padají únavou. .....

9) Nářek zatracených duší v pekle? Co na to MUDr. Ludvík souček?

(dtto, 26. 5. 2012 18:17)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Sou%C4%8Dek
Ludvík Souček (17. května 1926 Praha – 26. prosince 1978 Praha) byl český spisovatel science fiction zejména pro mládež a literatury faktu, v níž popularizoval tzv. záhadologické teorie. Rovněž přeložil Vzpomínky na budoucnost Ericha von Dänikena.
Obsah - Životopis:
V Praze Bubenči studoval na tamním gymnáziu. V roce 1944 byl totálně nasazen v Praze Libni u ČKD. Střední školu dokončil a odmaturoval až v roce 1945. Po studiích na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945-1951) pracoval tři roky jako asistent na II. stomatologické klinice v týmu profesora Neuwirta. Později vstoupil do Československé lidové armády a necelý jeden rok (červen 1954 - březen 1955) strávil v Severní Koreji jako vojenský lékař. V letech 1955-1964 pracoval jako zubař v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. V letech 1964-1968 byl zaměstnancem Ministerstva národní obrany, v roce 1968 krátce na ÚV KSČ. Od roku 1969 byl v armádní redakci Československé televize, kde byl autorem pořadu Od zmizelého diplomata k jiným vesmírům. V letech 1971-1976 pracoval v nakladatelství Albatros. Prodělal řadu infarktů. V roce 1976 odešel ve svých 50 letech do invalidního důchodu. Rok poté byl vyznamenán titulem zasloužilý pracovník kultury a v roce 1978 v Praze zemřel[1].
[editovat] Iniciátor fandomu

Ludvík Souček je považován za iniciátora hnutí a později organizace Československý fandom. V létě 1978, tedy pár měsíců před svou smrtí, v Literárním měsíčníku uveřejnil svou výzvu v článku Přímluva za budoucnost, v níž apeloval na příznivce sci-fi, aby zakládali SF kluby. Ti jeho výzvu brzy vyslyšeli. ...

9) Nářek zatracených duší v pekle? Co na to MUDr. Ludvík souček?

(dtto, 26. 5. 2012 18:17)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Sou%C4%8Dek
Ludvík Souček (17. května 1926 Praha – 26. prosince 1978 Praha) byl český spisovatel science fiction zejména pro mládež a literatury faktu, v níž popularizoval tzv. záhadologické teorie. Rovněž přeložil Vzpomínky na budoucnost Ericha von Dänikena.
Obsah - Životopis:
V Praze Bubenči studoval na tamním gymnáziu. V roce 1944 byl totálně nasazen v Praze Libni u ČKD. Střední školu dokončil a odmaturoval až v roce 1945. Po studiích na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945-1951) pracoval tři roky jako asistent na II. stomatologické klinice v týmu profesora Neuwirta. Později vstoupil do Československé lidové armády a necelý jeden rok (červen 1954 - březen 1955) strávil v Severní Koreji jako vojenský lékař. V letech 1955-1964 pracoval jako zubař v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. V letech 1964-1968 byl zaměstnancem Ministerstva národní obrany, v roce 1968 krátce na ÚV KSČ. Od roku 1969 byl v armádní redakci Československé televize, kde byl autorem pořadu Od zmizelého diplomata k jiným vesmírům. V letech 1971-1976 pracoval v nakladatelství Albatros. Prodělal řadu infarktů. V roce 1976 odešel ve svých 50 letech do invalidního důchodu. Rok poté byl vyznamenán titulem zasloužilý pracovník kultury a v roce 1978 v Praze zemřel[1].
[editovat] Iniciátor fandomu

Ludvík Souček je považován za iniciátora hnutí a později organizace Československý fandom. V létě 1978, tedy pár měsíců před svou smrtí, v Literárním měsíčníku uveřejnil svou výzvu v článku Přímluva za budoucnost, v níž apeloval na příznivce sci-fi, aby zakládali SF kluby. Ti jeho výzvu brzy vyslyšeli. ...

10) pro dnešek stačí? - dokončení dr. Souček - proč byl ukraden rukopis o UFO?

(dtto, 26. 5. 2012 18:22)

Spekulace o účasti na lékařských pokusech
Podle spekulací založených na neveřejných zdrojích[2] je smrt Ludvíka Součka zahalena záhadou a krátce před ní mělo vyjít najevo, že během své vojenské služby v Severní Koreji se měl zúčastnit lékařských pokusů na amerických válečných zajatcích.
Na spekulacích o lékařských pokusech, nejasnostech týkajících se Součkovy smrti a zdrojů inspirace jeho sci-fi povídek je založena část příběhu knihy Tušení podrazu Ondřeje Neffa. Vzhledem k dostupným podkladům nelze však tento dohad potvrdit ani vyvrátit.
Dílo Ludvíka Součka
řes občasnou poplatnost jeho děl dobové ideologii je jedním z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších (alespoň u generací, které vyrůstaly do 80. let, často s jeho knihami) českých spisovatelů SF 20. století; několikrát zvítězil ve čtenářských anketách o nejoblíbenějšího autora sci-fi. Psal ovšem knihy a povídky i z jiných oblastí, např. se zajímal o obor fotografie. Hodně fotografoval a ve víkendové příloze deníku Mladá fronta vedl fotografickou rubriku. Další jeho zálibou bylo maňáskové divadlo. U řady povídek vydaných v časopisech použil pseudonymů Ludvík Hynek, Ludvík Dvořák a Ludvík Knot.
Nuvola apps bookcase.svg
Seznam děl
v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je
Ludvík Souček
Výběr z díla:
* 1951 Hrajeme maňáskové divadlo (divadelní teorie)
* 1962 Hrátky kolem křižovatky (dětská kniha)
* 1963 Jak se světlo naučilo kreslit (teorie fotografie)
* 1964 Cesta slepých ptáků (SF román, další vydání 1976, 1989 – celá trilogie v jednom svazku – a 1999)
* 1964 Kam nedosáhne hlas (z historie pošty, telegrafu a telefonu)
* 1965 Krotitelé ďáblů (dobrodružný román)
* 1965 Co oko nevidí (teorie fotografie)
* 1966 Cesta k moderní fotografii (teorie fotografie)
* 1967 Velké otazníky (o vesmírných záhadách)
* 1967 Cesta slepých ptáků II. Runa rider (SF, další vydání 1976 a 1999)
* 1968 Cesta slepých ptáků III. Sluneční jezero (SF román, další vydání 1976 a 1999)
* 1968 Případ ztraceného suchoplavce (dvojice novel, detektiv Martin Anděl)
* 1968 Malí rytíři velkých měst (menší práce o mravencích)
* 1968 Války, vojáci, fotografie (o fotografování)
* 1969 Bratři Černé planety (sbírka SF povídek)
* 1969 Nebe plné balónů (o vzduchoplavbě)
* 1970 Operace „Kili“ (sbírka SF povídek; část nákladu zničena zásahem cenzury – v jedné povídce sovětský voják kleje a souloží)
* 1970 Záhada S M (divadelní hra na základě SF novely Pevnost bílých mravenců)
* 1970 Případ Jantarové komnaty (SF román, detektiv Martin Anděl, další vyd. 1990)
* 1971 Fotografujeme na cestách (příručka o fotografování)
* 1971 Nebeské detektivky, senzace a záhady
* 1972 Případ baskervillského psa (SF román, detektiv Martin Anděl)
* 1972 Pevnost bílých mravenců (dvě SF novely)
* 1973 Zájem Galaxie (sbírka SF povídek, vyšlo bez titulního příběhu)
* 1974 Blázniví vynálezci (literatura faktu, obsah opsán názvem)
* 1974 Tušení stínu
* 1975 Co zavinil Gutenberg (historie knihtisku)
* 1976 Rakve útočí (populárně-historická kniha o prvním nasazení námořních obrněnců Virginia (Merrimac) a Monitor ve válce Severu proti Jihu)
* 1977 Kdo byl kdo (encyklopedie, znovu rozšířená vydána r. 1980)
pokračováníá dále:

11) dokončení dr. Souček - proč byl ukraden rukopis o UFO?

(dtto, 26. 5. 2012 18:24)

* 1978 Tušení souvislostí (záhady)
* 1978 Tušení světla (nikdy nevyšlo; během přípravy vydání v nakladatelství Albatros autor zemřel a rukopis se následně ztratil)
* 1980 Blázni z Hepteridy (SF román, původně v časopise Letectví a kosmonautika 1972, další vydání v roce 1986 a 2000)
* 1981 Obrazový Opravník Obecně Oblíbených Omylů (populárně naučné; nakladatelství Práce)
* 1982 Otazníky nad hroby (o záhadách nad úmrtím známých postav historie)
* 1983 Bohové Atlantidy (SF román; původně v časopise Svět v obrazech 1970, další vydání v roce 2000, doplněno torzem románu Mnémosyné Inc.)
* 1985 Hippokratův slib (sbírka SF povídek, další vydání v roce 1997)
Překlady
# 1969 Vzpomínky na budoucnost (Däniken)
# 1970 Únos na Mars (Suchdolský, Nečas), překl
Externí odkazy
* Petr Holan: Ludvík Souček, dávno tomu již… (životopis)
* Zmínka v literárněhistorické práci A. Langer: Současná česká science fiction (Nástin vývoje české sci-fi 1976–1993)'
* Stránka nakladatelství Baronet vydávajícího reedice jeho knih
* Ondřej Neff: Rodina a přátelé: Byl Ludvík Souček český doktor Mengele?, Neviditelný pes, 7.3.2002
* životopis na stránkách kpufo.cz
http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/ondrej-neff-o-ludviku-souckovi-a-tuseni-podrazu
http://www.spisovatele.cz/ludvik-soucek
....Příznačným dílem svědčícím o Součkových pochybovačných úvahách je kniha o smrtích slavných osob:
Otazníky nad hroby - 1982
Velmi zajímavá, poučná a poutavě napsaná je i encyklopedie:
Obrazový opravník obecně oblíbených omylů - 1981

http://www.youtube.com/watch?v=wfxiGwGpwXY
DETEKTOR: Tajemství ztraceného rukopisu Ludvíka Součka

Aneb proč vrazi z tajných služeb vraždí sci-fi autory a badatele UFO jako byl dr. Souček a kradou jejich rukopisy ""slátanin"" a ""nesmyslů"" vdyť UFO a a nic takového neexistuje - natož v politice...

Nebo je vše jinak?

dokončení případ odstranění dr. Součka i jeho rukopisu o UFO!

(dtto, 26. 5. 2012 18:23)

* 1978 Tušení souvislostí (záhady)
* 1978 Tušení světla (nikdy nevyšlo; během přípravy vydání v nakladatelství Albatros autor zemřel a rukopis se následně ztratil)
* 1980 Blázni z Hepteridy (SF román, původně v časopise Letectví a kosmonautika 1972, další vydání v roce 1986 a 2000)
* 1981 Obrazový Opravník Obecně Oblíbených Omylů (populárně naučné; nakladatelství Práce)
* 1982 Otazníky nad hroby (o záhadách nad úmrtím známých postav historie)
* 1983 Bohové Atlantidy (SF román; původně v časopise Svět v obrazech 1970, další vydání v roce 2000, doplněno torzem románu Mnémosyné Inc.)
* 1985 Hippokratův slib (sbírka SF povídek, další vydání v roce 1997)
Překlady
# 1969 Vzpomínky na budoucnost (Däniken)
# 1970 Únos na Mars (Suchdolský, Nečas), překl
Externí odkazy
* Petr Holan: Ludvík Souček, dávno tomu již… (životopis)
* Zmínka v literárněhistorické práci A. Langer: Současná česká science fiction (Nástin vývoje české sci-fi 1976–1993)'
* Stránka nakladatelství Baronet vydávajícího reedice jeho knih
* Ondřej Neff: Rodina a přátelé: Byl Ludvík Souček český doktor Mengele?, Neviditelný pes, 7.3.2002
* životopis na stránkách kpufo.cz
http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/ondrej-neff-o-ludviku-souckovi-a-tuseni-podrazu
http://www.spisovatele.cz/ludvik-soucek
....Příznačným dílem svědčícím o Součkových pochybovačných úvahách je kniha o smrtích slavných osob:
Otazníky nad hroby - 1982
Velmi zajímavá, poučná a poutavě napsaná je i encyklopedie:
Obrazový opravník obecně oblíbených omylů - 1981

http://www.youtube.com/watch?v=wfxiGwGpwXY
DETEKTOR: Tajemství ztraceného rukopisu Ludvíka Součka

Aneb proč vrazi z tajných služeb vraždí sci-fi autory a badatele UFO jako byl dr. Souček a kradou jejich rukopisy ""slátanin"" a ""nesmyslů"" vdyť UFO a a nic takového neexistuje - natož v politice...

Nebo je vše jinak?

kredo SN: pravdu, byť sebedivnější a sebeutajovanější nejde utajit!

(Muller, 24. 5. 2012 10:17)Na počátku i- či e- verze SN v roce 2010 vyšlo toto krédo:
http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-4-2010/nekoncime...---phdr.-rostislav-janosik.html : . . .
.....
Svoboda veřejného šíření názorů, kterou vyhlásili za jedno ze základní lidských a občanských práv francouzští revolucionáři z konce 18. století, je dnes téměř nulová. Kdo z obyčejných občanů má možnost dostat se do televize, do rozhlasu či do celostátních deníků? Na to nechť si odpoví každý sám...

„Svobodné noviny na internetu“, jak se od 1. 1. 2011 bude nazývat nové internetové periodikum, které nahradí tištěný nezávislý čtvrtletník „Svobodné noviny“, budou vycházet každý měsíc. Vedle pravidelných rubrik, jež se pokusíme zachovat, budou do každého čísla zařazeny ty příspěvky, které se v daném čase sejdou pohromadě.

Z hlediska obsahu by měly být „nové“ SN pestřejší, vyváženější a více otevřené čtenářům i přispěvatelům. Přechodem na internet by se měl vyřešit i problém, který trápil hlavně starší čtenáře, totiž velikost písma. Všechny publikované články budou mít standardní velikost písma, aby se daly bez větších obtíží přečíst.

Jsem si vědom toho, že část našich čtenářů nemá možnost připojení k internetu, nebo si s počítačem „nerozumí“. I pro ně se pokusíme najít řešení. Zvažujeme proto možnost omezeného počtu tištěných náhledů zveřejňovaných materiálů a výhledově také tištěné ročenky, v níž by byly publikovány nejzajímavější články z celého internetového ročníku.

Věřím, že ti čtenáři, kteří si na SN zvykli, si nás najdou na níže uvedené internetové adrese a zůstanou nám věrni jako doposud. SN byly a jsou i nadále určeny především jim.

19. 12. 2010 PhDr. Rostislav Janošík, vydavatel a šéfredaktor SN ""
a
dodávám, že pozadí politiky je hlubší a že žijeme ve vesmíru, který obyčejný člověk může vidět jen v noci, a to jen pokud nejsou mraky či neprší či nespí. Banalita?

Můj poukaz k tištěnému krváku USA a atlantický svět z roku 1935 ukazuje na současnost a plánovanou budoucnost i "českého" zdravotnictví... Nyní jako "euro"atlantickou realitu...

viz obrázek:
http://www.scifi.darkroastedblend.com/2007/12/astounding-stories-june-1935.html
- a dobře si jej prohlédněte a pak promyslete - vydáno léto 1935 -
tedy do tisku šlo ve stejnou roční dobu jako je dnes v tyto májové dny LP 2012 - prý 2012 jako "mayského" konce světa - nebo spíše toho, co dnes přednesla paní exposlankyně a "jaktovidič" v ČRo - Českém rozhlase paní Táňa Fišerová, co je asi hlavními motivy zatčení poslance a exhejtmana středočeského krahe MUDr. Davida Ratha... viz obrázek, mnou včera anoncovaný - o p a k u j i (!!!):
http://www.scifi.darkroastedblend.com/2007/12/astounding-stories-june-1935.html

a http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2637545

3) pravdu, byť sebedivnější a sebeutajovanější nejde utajit!

(Muller, 24. 5. 2012 10:48)

For general inquiries, membership information, inquiries concerning forthcoming events, please contact the Exopolitics Institute by email at: info@exopoliticsinstitute.org or phone/fax: +1 808 328 2800

Mailing Address: Exopolitics Institute, PO Box 2199, Kealakekua, Hawaii, 96750, USA

Earth Transformation: New Science, Consciousness and Contact Conference Contacts

For conference information contact Angelika Whitecliff, email: Angelika@galacticdiplomacy.com or phone: 808 328 0999

Exopolitics Journal

For information on the Exopolitics Journal, contact Dr Michael Salla, email: drsalla@exopoliticsinstitute.org or phone: +1 808 328 2800

Re: 3) pravdu, byť sebedivnější a dr. Anděl:

(Muller, 24. 5. 2012 11:07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_And%C4%9Bl_%28pr%C3%A1vn%C3%ADk%29
Tento článek pojednává o právníkovi. Další významy jsou uvedeny v článku Jaroslav Anděl. JUDr. Ing. Jaroslav Anděl (30. března 1905, Dobřív – 8. července 2005, Praha), zámečník, elektrotechnik, elektroinženýr (ČVUT), po válce studium práv a doktorát (1950, Karlova univerzita). Od mládí antimarxista a antikomunista Život
Ve dvaceti letech založil elektrotechnickou firmu, kterou vedl do svého zatčení komunisty. V roce 1955 s rodinou násilně vystěhován z rodinného domku (který režim potřeboval pro sovětského vojenského „poradce“). Po stížnosti na ministerstvu vnitra zatčen a devět měsíců „vyšetřován“, od roku 1957 vězněn (Pankrác, Bory, Leopoldov), propuštěn v lednu 1965. Pak pracoval jako elektromontér, ale brzy, jako elektroinženýr, vedl projektový ateliér.
Po srpnu 1968, v září, emigroval přes Vídeň do Švýcarska. Tam, v Curychu, Bernu a v Solothurnu, kde se usadil, pracoval jako právník. V roce 1970 založil, spolu s dalšími, Světové sdružení bývalých československých politických vězňů v exilu, jehož byl místopředsedou a předsedou. Dále spoluzaložil Spolek Masaryk a angažoval se ve Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku.
Jako angažovaný občan (ne-li politik) a odborník se aktivně zasazoval za vznik právního státu v polistopadové ČR. Ostře kritizoval laxní, smířlivý, vstřícný přístup polistopadových představitelů k totalitnímu dědictví komunismu, zneužíváni vlastenectví k nacionalismu a komunisty propagované dělení národa na občany a emigranty (divide et impera, rozděl a panuj), odporující základům právního státu.
Publikoval řadu článků o problematice posttotalitních komunistických zemí a podmínkách vznikajícího práva v nich. V tomto smyslu také aktivně vystupoval na mezinárodním politické scéně.
Roku 1996 neúspěšně kandidoval do senátu na Praze 10 za Pravý Blok.[1]
V roce 2003 za svou činnost a angažmá obdržel cenu World Press Award.
Spoluzaložil Svaz občanské sebeobrany a zastupoval restituenty před českými soudy. Podporoval nejrůznější strany a hnutí (jako Demokratická unie, Klub angažovaných nestraníků, Pravý Blok), kritizoval ale i „postkomunistické“ praktiky jejich představitelů (např. Aleny Hromádkové, Petra Cibulky).

4) pravdu, byť sebedivnější a dr. Anděl:

(Muller, 24. 5. 2012 11:07)

Zemřel krátce po svých stých narozeninách v Praze. O Jaroslavu Andělovi:
Jaroslavu Andělovi * „Advokát chudých“ * „Vzpomínka na léta 1994-1996
Doktora Anděla jsem poprvé potkal na podzim 1994 na předvolebním shromáždění příznivců KAN a DEU v Nové Pace. Vystupoval tam jako představitel Demokratické Unie a se zanícením mluvil o skvělosti a šlechetnosti tehdejší předsedkyně DEU Aleny Hromádkové.
O rok později jej tato šlechetná dáma dala vyvést ochrankou ze zasedání sjezdu DEU. Doktor Anděl to nevzdal a poskytl skupině nespokojenců v DEU, kteří neuspěli ve svém boji s Hromádkovou o vnitrostranickou demokracii v DEU, peněžitou půjčku potřebnou pro založení a volební kampaň tehdy nové politické strany Pravý Blok.
Klub angažovaných nestraníků (KAN) se připojuje k těm, kdo doktoru Andělovi blahopřejí k jeho mimořádným narozeninám.
Pavel Holba, předseda ÚR Klub angažovaných nestraníků“ (zpravodaj KAN č. 76, květen 2005 [1])
Publikace Jaroslav Anděl, Irena Jirků: Moje století, 2005, Wald Press, Praha, ISBN 80-903232-2-7 s doslovem autorova syna prof. MUDr. Michala Anděla
s knihou je distribuován filmový dokument Ivany Křenové o Jaroslavu Andělovi
články: Václav Havel: „Tady se nebude dělat žádný hon na komunisty!"
* Státní občanství České republiky, Úvaha o etice, spravedlnosti a srovnatelnosti zákona č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR s pojmem demokratického a právního státu (únor 1996, Newyorské listy na stránkách columbia.edu)
* Oficialní webové stránky sdružení Svaz občanské sebeobrany ČR
Autor: Vydra Luboš
Název: Bratříčku Havle, zavřel jsi vrátka Zdroj: NN Ročník........: 0004/013 Str.: 028
Vyšlo: 01.01.1994 Datum události: 01.01.1994 Rok: 1994
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1994/nn1394/obsah/30.htm
Autor: Pilous Jiří F.
Název: Kudláčkoviny aneb hra na slepou bábu Zdroj: NN Ročník........: 0005/011 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
http://www.cibulka.net/nnoviny/nn1995/nn1195/obsah/23.htm
atd...