Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neděle smrtná ‒ František Růžička

26. 3. 2018

Pátá neděle postní je v křesťanské liturgii obsahově zaměřena na Kristovu smrt. V lidové pranostice bývala označována také jako smrtelná nebo černá, podle tradice sahající až do starokřesťanských počátků života církve. Ve slovanském světě je též spojena se zvykem vynášení smrti (Morany, Mořeny nebo také prostě Zimy). V Doudlebech na Českobudějovicku je opět slavena jako Jarní pouť.

Letošní bohoslužbu zde obětoval P. Pavel Bicek, zazpíval Doudlebský sbor a v odpoledních hodinách probíhal další kulturní program i s vystoupením souboru Doudlebánek.

Mile překvapeni byli věřící v nejstarším kostele sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele na Starém Městě, kam z důvodu zastoupení pana profesora Skalického přišel otec biskup Mons. V. Kročil. Jak na začátku uvedl, nejen z důvodu navštívit a osobně poznat postupně všechny farnosti v době mimo poutní slavnosti, ale také z důvodu podat informace v otázkách hospodaření, neboť mediálně jsou mnohé otázky související s hospodařením církví, spolu s hlasem po zdanění církevních restitucí, podávány nezodpovědně, mlhavě a dokonce nepravdivě.

Ve své homilii obsáhle rozvedl myšlenky, vycházející z liturgických textů pro tuto nedělní bohoslužbu a evangelia sv. Jana, dle kterého Ježíš řekl svým učedníkům: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mne následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou…“ Neopomněl ale důrazně upozornit na pokřivený vývoj ve společnosti, kdy je degradováno postavení rodiny, stejně jako jedinečný vztah mezi mužem a ženou, obdobně tak k otázkám prezentovaného strachu z pronikání islámu.

Před závěrečným požehnáním otec biskup volně pohovořil o již výše uvedených ekonomických otázkách. Českobudějovická diecéze patří spolu s litoměřickou a plzeňskou k těm nejchudším. Náhledem do listu vlastnictví lze zjistit, že nemá žádné lukrativní nemovitosti, které by mohla pronajímat a získávat tak další prostředky pro financování, kdy stát postupně snižuje příspěvky na provoz. Diecéze má dnes 110 civilních zaměstnanců, 100 kněží a mohla by nastat doba, kdy kněží budou muset jít do jiného zaměstnání. V době, kdy byla diecéze ustavena, nedošlo k převodu nemovitostí (pozemků polních a lesních), které katastrálně spadají do hranic dnešní diecéze. A případné následné urovnání není akceptováno z důvodu promlčení… Populistické volání po zdanění restitucí je naprosto nemorální. Majetek, který byl zabaven, se vrátil jen zčásti. A z finančních náhrad za ten nevrácený by se měla odvádět daň? Nehledě na to, že v době polistopadové tento majetek (lesy, pole) využívaly jiné organizace pro svůj zisk. Stejně tak některé daňové předpisy (daň z příjmu) jsou diskriminační, neboť nedrží stejná pravidla pro společnosti církevní a civilní… Závěrem vyzval ke společným modlitbám za posilu víry a obnovování pořádků.

František Růžička, České Budějovice

p1470097.jpg

Otec biskup při promluvě

p1470116.jpg

Závěr bohoslužby

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář