Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevírání studánek

30. 6. 2020

Studený máj, ve stodole ráj… Tak zní jedno z lidových rčení. Pravdou asi bude, že většina z nás (zejména starších) měla raději vonné a teplé májové podvečery, třeba i večery. Poslední ráno letošního máje bylo poznamenané nepříjemným větrem a studenými kapkami. No a přesto - po vlnách ČRo-Dvojka znělo radostné povídání o prastarém českém lidovém zvyku ‒čištění nebo otevírání studánek. Dělo se tak v dobách dřívějších za účelem ukončení období sucha a přivolání deště. Zmínku o tomto zvyku můžeme ale najít již v roce 1697 u jezuitského misionáře, který působil v Bechyňském kraji. Z dávného spojení vody a čistoty, později ve spojení s uctíváním Panny Marie.

Lze tak připomenout i kantátu Bohuslava Martinů „Otevírání studánek“ jako magický jarní obřad například v oblasti Žďáru nad Sázavou. V pohanských dobách si jich lidé velice vážili, přinášeli jim dary, čistili je, vždyť jim nechávala zahnat žízeň při práci na lukách a polích. V souvislosti s křesťanstvím to byla na mnohých místech voda zázračná a uzdravující, jak o tom podávají svědectví mnohé dochované pověsti i skutečné příběhy. Chodila k nim procesí s úctou a modlitbami. Na mnohých místech pak vnikaly kapličky, kde lidé vznášeli své prosby. Právě „Píseň o studánce Rubínce“, coby báseň Miloslava Bureše, byla podnětem pro skladbu B. Martinů.

„Teč vodičko čistá do všech čtyř stran, od větrů a bouře, nesnází, hladu a nemocí nás chraň…“ Po otáčení velkým klíčem byla voda vyčištěná a studánka otevřená. Kolik z nás se z takových studánek dříve napilo a ve žhavém létě občerstvilo. Kolik občerstvila poutníků. Žádné nanuky, žádná kola nebo ledová tříšť. Mnohde to byl jediný zdroj pitné vody.

***

Poslední májový den letošního roku se v církvi slaví slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. Svatodušní svátky. Letnice – mají prapůvod v oslavách přírody při začátku sklizně. Zpětně je ale potřebné připomenout Velikonoce, kdy si Židé připomínají historickou událost vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. Letnice pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Křesťané je slaví 50 dní po Velikonocích, 10 dní po svátku Nanebevstoupení Páně. Jsou připomínkou seslání Ducha svatého na apoštoly a jako Kristovo poselství o Boží lásce k lidu. Tradičně je ve farnostech udělována svátost biřmování. „Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země“ (Ž 104). O týden později církev prožívá slavnost Nejsvětější Trojice… Asi ve 13. století př. Kr. Mojžíš znovu vystoupil na Sinaj a přinesl desky Zákona.

Závěr? Kéž bychom si i v našem věku, po tom, co právě teď ve strachu, bázni a nejistotě prožíváme, dokázali zachovat spojení čistoty vody i ducha…

Poutník František

p13509481.jpg

Studánka a lesní pramen u Hauswaldské kaple nedaleko Srní na Šumavě. Kaple byla v září roku 1958 na pokyn komunistického režimu srovnána se zemí. Dnes je opět navštěvována mnohými poutníky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

can cialis raise blood pressure

(Smeathy, 14. 6. 2021 13:37)

<a href=https://clomidset.com>can u buy clomid on line