Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská rozmanitost – František Růžička

25. 8. 2015

Lze říci (i napsat), že v rámci oslav 750. výročí založení jihočeské metropole se zde střídá jedna akce za druhou. Možná, že je jich až příliš, takže běžný člověk nestačí na mnoho z nich ani reagovat a zúčastnit se jich.

Sdružení Ackermann-Gemeinde připravilo několikadenní program s různými akcemi. Nejdříve však stručná informace. SAG vzniklo počátkem roku 1999 jako občanské sdružení se záměrem navázat na působení jiného spolku, který působil nejdříve v SRN a později i v Československu. Hlásí se k jeho morálnímu odkazu a tradicím. Název je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech, Vyšehrad 1994), které napsal Jan ze Žatce, notář Nového Města Pražského. Je to dialog člověka se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti.

Program pro širokou veřejnost byl zahájen ve čtvrtek na náměstí Přemysla Otakara II. panelovou propagační výstavou s malováním a skladbou puzzlí na dlažbě právě pod názvem „Evropská rozmanitost – jsme její součástí“. Podstatná část výstavy byla věnována dokumentaci o vzniku sdružení SAG. A dále společenství Dona Bosca (Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže České Budějovice), které přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska volnočasovým aktivitám a sociální prací k celostnímu rozvoji dětí a mládeže.

V pátek ráno se uskutečnila česko-německá bohoslužba v katedrále sv. Mikuláše s hlavním celebrantem českobudějovickým biskupem Mons. V. Kročilem s hudebním doprovodem (Mše D-Dur, Ant. Dvořák). Večer pak „Benefiční koncert klasické hudby“ v klášterním kostele Obětování Panny Marie.

Sobotní ranní program pokračoval česko-německou bohoslužbou v klášterním kostele s hlavním celebrantem světícím biskupem Dr. R. Hauke z Erfurtu. Odpoledne pak akce „Město živých knih“, kdy svědci současnosti i pamětníci vyprávěli a besedovali na různých místech města. V obřadní síni radnice rozhovor s náměstkem ing. J. Talířem; v sále katedrální fary rozhovor s mladým politikem Mgr. Š. Hellerem; v katedrále sv. Mikuláše průvodkyně Mgr. J. Hansová; v klášterním kostele průvodce ing. J. Míchal; v kapli Smrtelných úzkostí Páně rozhovor s řeckokatolickým duchovním P. R. Zassiedkem; v kostele P. M. Růžencové rozhovor s mladým knězem P. J. Madarem… a řadě dalších míst (celkově 12).

Po všechny dny byla na náměstí k dispozici rikša pro jízdy po historickém centru. Zahajovací jízdu před radnicí podstoupil generální vikář českobudějovického biskupství Mons. A. Pintíř.

Na závěr doplňme, že sdružení usiluje o smíření mezi Čechy a Němci, posiluje vědomí společné kultury obou národů a přispívá k budoucnosti Evropy… Ministr kultury Daniel Herman byl zvolen na příští dva roky předsedou sdružení, když vystřídal ing. J. Talíře, který byl předsedou od roku 2010.

František Růžička, České Budějovice

p1300094.jpg

Zahájení na náměstí

p1300098.jpg

Spoluúčast generální vikáře čbu. biskupství

p1300106.jpg

Skládání puzzlí

p1300097.jpg

Děti malují

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mít štěstí na hlupáky!

(NÁHODNÝ ČTENÁŘ, 14. 9. 2015 20:24)

Nejsem pravidelný čtenář pane autore, jedna fotka řekna více než 1000 slov, ostatně je to staré pořekadlo o obrázcích i náčrtech.
Šokuje mne implantovaná "česká" nenávist vůči cizincům, zejména Němcům, kteří zde byli doma tisíce let jako germánské kmeny, v podstatě neroznatelné fyzicky od sousedů. Snad kulturně a podle pořádku a bojovnosti udržet si své! Totéž byli zde moderní Němci zde 1000 let žijící!
Když je Beneš vyhnal, spíše si to vydupal u Stalina a mohl proběhnout odsun Maďarů a zejména jím nenáviděných Němců. Kde desetitisíce žen, dětí, starců byli ubiti a utýráni a jejich majetek bleskurychle obsazen zlatokopy a vyvezen do vnitrozemí. Co nebylo zazděné, bylo ukradeno!

Chybí zde více než 3,5 milionu vyhnaných lidí a to je už nyní zase připravovaná náhrada za vyhnané - uprchlíky z Afriky, Asie, předního Východu, zejména islámců. Tak máte co jste chtěli: "deko masa na neděli, jak žertovali nekomunisté v 50.tých letech a islámci zakážou už brzo vepřové........!" a kdo nebude mít burku, tak bude podezřelý. A pod burkou jako vždy samopal, pumu, a hesla "kdo nejde s námi a Mohamedem, jde proti nám"? Idyla léta v Budějovicích končí 2015 - čas trhnul oponou!

Ten kdo pojmenoval kapli Smrtelných úzkostí Páně tušil co bude v brzo nejen v Budějovicích ale všude v Evropě! Německo a Rakousko a další země v těchto dnech zavírají hranice, začínají se bránit bezbřehé naivitě, a budeme vzpomínat, jak bylo hezké léto 2015 i v Budějovích - díky pane autore!

Byla 2,4 m vysoká, blondýna, velmi krásná. První kontakt s ní byl údajně již v roce 1939!

(Ivo Benda, 14. 9. 2015 20:07)

Diana

"Venušanka" Diana kontaktovala paní Danu Howardovou a poskytla jí dostatek materiálu a informací pro asi 7 knih, mezi nimi "Můj let na Venuši", "Překonání prahu" a "Diana: Přišla z Venuše" (16).
Byla 2,4 m vysoká, blondýna, velmi krásná. První kontakt s ní byl údajně již v roce 1939! Dana popisuje první setkání: "O kmen stromu se opírala žena neobyčejné sličnosti. Její hlava zářila ohnivou korunou, prameny zlatých vlasů lahodně přepadávaly přes její nádherná, lehce olivově zbarvená ramena. Zvláštní mystické světlo proudící z jejích černých prorockých očí dodávalo cosi nostalgického jejím ostatním půvabům." Při jedné příležitosti se zhmotnila za přítomnosti několika dalších lidí. Popisovali ji jako "krásnou lidskou ženu oblečenou v bílém". Měla bílé šaty, na nich na hrudi nějakou destičku. Než zmizela, předvedla jim zvláštní tanec.
Ve svých knihách se dotýká témat: Význam Boha, Teleportace, Duchovní léčení, Tvoření myšlenkou, Smrt, Láska a další. Jsou psány poněkud zastaralým jazykem, jsou však aktuální a poučné i pro dnešní dobu, a určitě zajímavé pro zájemce o spiritualitu. Dana prý byla osobně na Venuši, vdala se tam a má tam rodinu. Venuše je prý nejčastějším místem původu Vesmírných lidí navštěvujících Zemi. V budoucnosti má dojít ke kontaktu těchto dvou civilizací. Diane: "Jakmile se lidská rasa vyvine do další úrovně, bude přesunuta v podobě "životního proudu (life stream)" na Venuši pro další duchovní vývoj." (17)
Vysvětlivky, odkazy:
(1) SALLA, M. Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras – typologie nejvýznamnějšího vzájemného působení mimozemských ras s lidmi. Online: http://www.exopolitika.cz/news/zprava-o-motivacich-a-aktivitach-mimozems... (2) Inside the Spaceships, Flying Saucers Have Landed, Pioneers of Space, Flying Saucers Farewell, Cosmic Philosophy (3) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 36-41. (4) Cosmic Philosophy (1961). Kompletní text: http://www.scribd.com/doc/40182741/Cosmic-Philosophy-Adamski (5) Viz studie UFO náboženství 4. Online: http://www.exopolitika.cz/news/ufo-skupiny-a-nabozenstvi-4-astarovo-veli... (6) Tamtéž, nebo BENDA,

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem! /

(Františku Josefovi, Alžbětě rač požehnat!, 27. 8. 2015 6:43)

http://www.franzferdinand.cz/cisarska-hymna/

( hudba - František Josef Haydn 1732 -1809,
na základě chorvatské lidové písně "Vjutro rano se ja stanem" )
( text - Jan Gabriel Seidl 1804 -1875 )

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme vždy koruny Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|

Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|

Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej;
uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli: svornosti jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|

Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízněná,
v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkvět nový Habsburskému domu dát!
|:Františku Josefovi, Alžbětě rač požehnat! :|


Tage der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen-halloradiohultschin.cz /Halo noviny Ovčáček:

(Marielle Auriga , 27. 8. 2015 6:30)

Tage der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen
Geschrieben von Marielle Auriga Veröffentlicht am Dienstag, 25. August 2015 08:00
Foto: Hultschiner Verband überreicht Einladung an deutschen Botschafter - Bild: LandesEcho/tra
Botschafter Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven bekam seine Einladung zum Kulturfestival persönlich von den Hultschinern überreicht - Foto: LE/tra

Das „II. Festival der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen“, organisiert von der Gemeinschaft schlesisch-deutscher Freunde im Hultschiner Ländchen in Hultschin (Hlučín), lädt zum zweiten Mal Angehörige und Freunde der deutschen Kultur zu einem viertägigen Kulturerlebnis ein. Auf dem Programm stehen unter anderem zahlreiche Kunstaustellungen, die Auswertung eines Malwettbewerbs für Kinder, ein Kochkurs und Filmpräsentationen.
Die Gemeinschaft schlesisch-deutscher Freunde hat zurzeit 120 Mitglieder. Der Verband ist in aktive Ortsgruppen unterteilt. Außer Hultschin (Hlučin) sind es noch Thröm (Třebom), Markersdorf (Markvartovice), Schillersdorf (Šilheřovice), Bobrownik (Bobrovníky), Beneschau (Benešov) und Benischau (Dolní Benešov). Viele ihrer Aktivitäten können im zweisprachigen Internetradio „Halloradio Hultschin“ (zu finden unter: http://www.halloradiohultschin.cz ) verfolgt werden. .... der Eintritt für den Film ist frei.
Weitere kulturelle Angebote stehen auf dem Programm. Den Auftakt bildet die Vernissage aller Ausstellungen für die Besucher des Festivals in der Evangelischen Kirche in Hultschin (Hlučín) am 15.9. um 9:00 Uhr. Es werden einige Ausstellungen angeboten. Interessierten an der bildenden Kunst könnte die Ausstellung über Joahnnes Bochenek zusagen. Der 1831 in Hultschin geborene Maler erhielt Zeit seins Lebens viel Anerkennung, nicht nur aufgrund seiner Malerei, auch seine kunstphilosophischen Arbeiten waren populär. So wurde er zum Ehrenmitglied der „Römischen Kunst-Gesellschaft“ ernannt. Nach Aufenthalten in Rom und Berlin zog es ihn in den letzten Jahres seines Lebens zurück in seine Heimat: Ins Hultschiner Ländchen.
Weitere Ausstellungen präsentieren bekannte Persönlichkeiten. So zum Beispiel die Fotoausstellung von Werken des Bildhauers Johannes Janda. .... Außerdem gibt es eine Bildpräsentation der schlesischen Nobelpreisträger.
Am 16.9. tritt dann die jüngere Generation in den Mittelpunkt. Es wird der Hultschiner Bilderwettbewerb für Kinder ausgewertet. Die entstanden Beiträge zum Thema „Nachmittag mit Eichendorff“ stammen aus Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen.
Am 18.9. wird es kulinarisch. ....
Am 19.9., um 15 Uhr wird eine heilige Messe in deutscher Sprache in der Kirche des heiligen Johannes des Täufers abgehalten. Diese findet unter Teilnahme aller nationalen Minderheiten im Hultschiner Ländchen statt. Nach der Messe gibt es ein Galaprogramm der Gruppen und Orchester der deutschen Minderheit aus Schlesien auf dem Schlosshof. Im Anschluss werden Passagen aus dem einem Film mit der Schauspielerin Marta Olšrovágezeigt, die aus dem aus dem Hultschiner Ländchen stammt.
Weitere Informationen zu Festival, Internetradio und Begegnungszentrum finden Sie auf den Seiten der Halloradios: hier.
co na Halo noviny a Hrad?: http://www.halonoviny.cz/articles/view/40222813 Podivná Babišova hra - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) žádá, aby vláda zrušila své červencové usnesení o vzniku průmyslové zóny Nad Barborou v Karviné. Aby nemusela vykupovat pozemky od kontroverzního podnikatele Zdeňka Bakaly. Vedení kraje je však proti rušení usnesení. Kabinet podle Babiše neměl informaci, že Moravskoslezský kraj má vykoupit za zhruba 200 milionů korun pozemky od společnosti podnikatele Zdeňka Bakaly. »Považuji za naprosto nepřípustné, že vláda nebyla informována o tom, že mají být z veřejných prostředků vykoupeny pozemky vlastněné člověkem, který neplní své závazky vůči České republice a jejím občanům,« uvedl v tiskové zprávě Babiš v narážce na Bakalu.

Začala invaze do Evropy? - Kdo to organizuje? /Super byznys. Tajné služby mlčí(1)

(MUDr. David Rath, 27. 8. 2015 0:29)

Začala invaze do Evropy?
http://rath.blog.idnes.cz/c/474196/zacala-invaze-do-evropy.html?ref=rss
Z nedaleké turecké pevniny přijíždí jeden gumový člun za druhým. Všechny plně naložené mladými muži s batohy na zádech, mobily a malým návodem co dělat.

Nikdo jim nebrání vystoupit na ostrov Lesbos, který je řeckým územím a tedy i prostorem EU. Jako invazní armáda spořádaně pochodují podél cest až k prvnímu trajektu na pevninu.Zakoupí lístek a pokračují v invazi. To je obraz, který mi popisoval Dr.Vladimír Dryml, který se jel na vlastní oči přesvědčit jak to je s uprchlíky. Poněkud upravený obraz poskytují i evropská média, tedy upravený o to, že vyhledávají řídká místa, kde jsou i ženy a děti, aby otupily strach domácího obyvatelstva před běžící invazí.

Kdo to organizuje?
Dnes už je jasné, že nejde z významné části o spontánní útěk na životě ohrožených rodin, ale o organizovanou a řízenou akci, která byla simultánně spuštěna v řadě zemí Asie a Afriky. Je zarážející, že evropské tajné služby neví, kdo to spustil a s jakým cílem. Respektive možná to některé i vědí, samozřejmě vyjma těch našich, ale z nějakého důvodu informace nepouštějí veřejnosti.

Super byznys.
Proto se můžeme jen domýšlet, kdo invazi do Evropy naplánoval, rozjel znamenitý ,,marketing“ - získávání vhodných klientů a ,,prodal“ jim jednosměrný zájezd do Evropy. Akce je výborně připravená a dnes již organizátorům nese neuvěřitelný profit. Jejich prvotní a nemalá investice se již nejspíše vrátila. Pokud jsou pravda probleskující informace, tak tento zájezd po vlastní ose stojí několik tisíc dolarů. Při denním počtu tisíců invazistů si profit každý může spočítat sám.

Tajné služby mlčí.
Opět ticho o tom, kde tyto bezesporu zajímavé peníze končí. Buď tedy tajné služby nic neví a pak jsme troubové, že je královsky platíme, nebo ví a z nějakého důvodu mlčí. Někdo může určitě namítnout, že určitě informují k tomu určené politiky, ale podle jejich mdlých reakcí se spíše zdá, že neví nic, nebo jde o tak strašné informace, že při své neschopnosti jim raději nevěří a dělají, že o ničem neví. To se v historii stalo již mnohokrát. Teď jsem měl na mysli spíše vrcholné politiky Německa, Francie, Itálie a Británie, než ty naše, kteří jsou již vyselektováni tak, že jim dochází jen málo co a jejich kolegové z velmocí jim nic ani neřeknou.

Začala invaze do Evropy? - Kdo to organizuje? /Super byznys. Tajné služby mlčí.

(MUDr. David Rath -úterý 25.8.2015 12:22 , 27. 8. 2015 0:28)

Začala invaze do Evropy?
http://rath.blog.idnes.cz/c/474196/zacala-invaze-do-evropy.html?ref=rss
(2)
Zaskočené Německo.
Nás zatím pozice druhých houslí chrání. Síla invaze směřuje do Německa, Francie, Británie a Skandinávie, zaplavuje Itálii. Zarážející je zvláště postoj německých elit. Ty se snaží tvářit, že vlastně o nic nejde. Německo je ekonomický gigant a jistě dokáže zvládnout i statisíce migrantů. Ovšem pokud by šlo o jednorázovou vlnu. Pokud skutečně jde o začátek invaze, která přivede miliony mladých a testosteronem nabitých mužů o nich určitě víme jen jedno a to, že sem určitě nepřišli pracovat a už vůbec ne za mzdu, která odpovídá jejich nulové kvalifikaci.
Konec sociálního státu.
I v případě, že by tato invaze neměla za cíl vyvolání násilností, pak určitě je útokem na evropský sociální systém, který je na naší planetě ojedinělý a štve všechny, kteří mají za cíl vlastnit na Zemi vše, co za něco stojí. Mnoho občanů USA čím dál tím víc reptá, proč nemohou mít podobný zdravotní a sociální systém jako Evropané. Čína a Indie se něčím tak zbytečným jako všeobecný zdravotní, sociální a důchodový systém vůbec nezabývají. Nepříjemné je, že čím dál tím víc Číňanů a Indů a dalších se také ptá proč, když to je v Evropě, tak to není taky u nich doma. Nastal čas poslat tu rozmazlenou Evropu ke dnu, aby přestala být tak útlocitná a starat se o každého nemocného, starého, nebo nezaměstnaného. Dost silná invaze lidí, kteří nechtějí a neumí pracovat, s tím může rychle zamávat.
Více moci a peněz pro represi.
V neposlední řadě invaze vyvolá tlak na posílení pravomocí a rozpočtů všech represivních složek. Lidé už dnes mají strach a volají po uzavření hranic, po větší kontrole. Co teprve až budou testosteronoví invazisté skutečně pobíhat po ulicích našich měst. Pak se budou politici předhánět v tom dát více pravomocí a peněz všem složkám represivního aparátu. Hlavně jim dát více pravomocí. Tak se náš dnešní policejní stát definitivně změní na nepokrytou diktaturu. Asi nás nemůže moc těšit, že stejný vývoj bude předcházet i u našich velkých sousedů, kteří jsou zatím docela dobře fungující demokracií. Pro někoho asi bohužel.
Zdá se, že se náš svět mění a to k mnohem horšímu. Budeme zase jako ovce?
úterý 25.8.2015 12:22

Jana Nagyova ist nun Abgeordneten-Assistentin bei Necas - Korruptions- und ...

(APA, derstandard.at, 27. 8. 2015 0:18)

derstandard.at/.../Tschechische-Republik?...
Sprengsatz bei Hausdurchsuchung gefunden. foto: imago/ctkphoto. 6.5.2015 .... Während Deutschland seinen Jahrestag des Falls des Eisernen Vorhangs auf .... und Quereinsteiger vor den Parlamentswahlen in Tschechien. 26.8.2013 21:57 ...
Tschechischer Ex-Premier beschäftigt weiterhin seine Geliebte
19. August 2013, 11:25
http://derstandard.at/1376533924026/Tschechischer-Ex-Premier-beschaeftigt-weiterhin-seine-Geliebte
Jana Nagyova ist nun Abgeordneten-Assistentin bei Necas - Korruptions- und Bespitzelungs-Affäre um Nagyova brachte Regierung zu Fall
Prag - Der tschechische Ex-Regierungschef Petr Necas trennt sich im Beruflichen weiterhin nicht von seiner umstrittenen, ehemaligen Büroleiterin und Geliebten Jana Nagyova. Nach Medienberichten vom Montag hat er sie nun zu seiner Assistentin - diesmal in seiner Funktion als einfacher Parlamentsabgeordneter - gemacht. Die tschechischen Abgeordneten dürfen Assistenten beschäftigen, für die sie etwa 36.000 Kronen (1.395 Euro) monatlich zur Verfügung haben.
Bespitzelung der Ex-Frau angeordnet
Nagyova ist die Hauptfigur jener Korruptions- und Bespitzelungsaffäre, über die Necas' Regierung im Juni stolperte. Nagyova wird vorgeworfen, als Büroleiterin den Militärgeheimdienst mit der Bespitzelung von Necas' damaliger Ehefrau beauftragt zu haben. Außerdem soll sie in eine Affäre dreier rebellierender Abgeordneter von Necas' konservativer ODS (Demokratische Bürgerpartei) verwickelt sein. Die drei hatten 2012 ihre Mandate im Gegenzug für lukrative Posten in staatlichen Firmen niedergelegt und damit die Annahme eines Steuerpakets ermöglicht. Deswegen verbrachte Nagyova einige Wochen in Untersuchungshaft.

Nagyova arbeitet seit Jahren für Necas. Sie war schon in seiner Zeit als Arbeitsminister seine Büroleiterin. Kürzlich gestand Necas offiziell ein intimes Verhältnis zu Nagyova ein. Darüber war schon lange vorher spekuliert worden. Als eines der Anzeichen dafür wurden ungewöhnlich hohe Prämien betrachtet, die Necas an Nagyova auszahlen ließ."Sieht wirklich nicht gut aus"
Die Parteikollegen von Necas kritisieren nun den Ex-Premier, dass er Nagyova trotz aller Affären als seine Abgeordneten-Assistentin beschäftigt. "Es sieht wirklich nicht gut aus. Assistenten sollten nicht Leute sein, die in einem Verwandtschaftsverhältnis oder anderem privaten Verhältnis zu den Abgeordneten stehen", meinte der frühere ODS-Klubobmann Zbynek Stanjura. (APA, 19.8.2013)

Nagyová: Navrhni Páleníka do čela NKÚ 18. 5. 2015

(ct24... - ČTK Autor: Michal Doležal , 27. 8. 2015 0:03)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1529126-u-soudu-znely-odposlechy-nagyove-navrhni-palenika-do-cela-nku

U soudu zněly odposlechy Nagyové: Navrhni Páleníka do čela NKÚ
18. 5. 2015
Soud dnes v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství přehrál odposlechy, které zachycují vztah obžalované Jany Nagyové (nyní Nečasové) k někdejší manželce premiéra Radce Nečasové i k samotnému předsedovi vlády. Nečasovou opakovaně uráží, premiéra verbálně napadá a mj. po něm žádá, aby Ondreje Páleníka navrhl do čela NKÚ. Bývalý šéf vojenské rozvědky je v téže kauze obžalovaný rovněž.
Zdroj: ČTK Autor: Michal Doležal
Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje do funkce prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Odposlechy, jež dnes zazněly u soudu, ukazují, že Nečasová coby šéfka premiérova kabinetu naléhala na svého nadřízeného, aby vlivnou pozici zajistil pro Ondreje Páleníka; ten je paradoxně v téže kauze obžalovaný rovněž, měl se podílet na sledování premiérovy ženy Radky.
Jana Nagyová: „Jako rozumíš, ty potřebuješ někoho, kdo potom nepošlape potom třeba i po těch našich jakoby kamarádech.“
Petr Nečas: „Ale Páleníka nikdo nezná, nikdo ho nespojuje s náma.“
Jana Nagyová: „Tak mi řekni, co se stalo, a nedělej ze mě vola, řekni mi, kdo ti volal, řekni mi, s kým jsi mluvil, a já budu vědět.“
Petr Nečas: „Proč mně takhle poroučíš, mně nikdo nevolal, Jaňulo.“
Policie zadržela Nagyovou a další vysoce postavené úředníky v polovině června 2013. Kauza vedla k pádu vlády. Nagyová podle státního zástupce zneužila ke sledování Radky Nečasové vojenskou tajnou službu, vedle Páleníka měl její pokyny plnit i zpravodajec Jan Pohůnek a ředitel Milan Kovanda.
Z odposlechů vyplývá, že Jana Nečasová byla se spoluobžalovanými ex-důstojníky vojenské tajné služby minimálně v častém kontaktu. Mluvila s nimi o výsledcích sledování tehdejší premiérovy ženy Radky a dávala jim pokyny. „Nám se tam plete ta druhá osoba, pravděpodobně ta sousedka co jí je teda hodně velice podobná,“ říká v odposleších Pohůnek a Nečasová reaguje: „Takže mám jenom předat informaci, že by bylo dobré pokračovat ještě týden určitě.“
Odposlechy v kauze Nečasová tématem Událostí
Bruna: Je to dehonestace
Přehrávání odposlechů si vyžádal žalobce, proti zveřejnění rozhovorů Nagyové s Nečasem se ohradili advokáti obžalovaných. Právník Nečasové (Nagyové) Eduard Bruna uvedl, že jsou dehonestující. Soudkyně však po krátké přestávce, kterou si vzala na rozmyšlenou, námitky zamítla s tím, že záznamy objasňují motiv jednání obžalovaných. „Jakkoliv je to nepříjemné, mně zcela jistě taky, odposlechy prokazují motiv a vztah obžalované k bývalé manželce pana premiéra,“ konstatoval žalobce Martin Brzobohatý.
K soudu dnes dorazil pouze obviněný zpravodajec Jan Pohůnek. „Ze strany obžaloby je to snaha soud maximálně prodloužit a udělat nějaký divadlo pro média,“ řekl. Nagyová i dva bývalí ředitelé rozvědky Ondrej Páleník a Milan Kovanda se omluvili.
Všem hrozí až pětileté vězení, čtveřice ale obžalobu odmítá a obhajoba tvrdí, že zpravodajci prověřovali informace o nebezpečí hrozícím rodině premiéra. Akce prý nebyla sledováním. „Zcela určitě se mi v právním rozboru podaří tyto odposlechy… neřeknu zneplatnit, ale dostat do pozice, že pro vlastní rozhodnutí nebudou mít takový význam,“ prohlásil advokát Bruna. „Odposlech je pro mě nepřímý důkaz.“

U soudu zněly odposlechy Nagyové: Navrhni Páleníka do čela NKÚ 18. 5. 2015 (2)

(čt24 -ČTK Autor: Michal Doležal , 27. 8. 2015 0:01)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1529126-u-soudu-znely-odposlechy-nagyove-navrhni-palenika-do-cela-nku
U soudu zněly odposlechy Nagyové: Navrhni Páleníka do čela NKÚ
18. 5. 2015.....
Podle žalobce naopak dokládají, že nešlo o kontrasledování ve snaze zajistit premiérově ženě bezpečnost, jak tvrdí obžalovaná strana, protože v rozhovorech Jany Nagyové nikdy nezazní slovo o ohrožení. „Řada hovorů samozřejmě úplně jednoznačně prokazuje, že šlo o sledování,“ uvádí.
„Kam jsi došla ty?“
Zveřejněné telefonáty rovněž odkryly vztah Jany Nagyové k její sokyni; v telefonátech s premiérovou osobní asistentkou Marií Zlatohlávkovou z podzimu 2012 zazněla na adresu tehdejší manželky předsedy vlády série urážek. Nagyová Radku Nečasovou obvinila ze sebestřednosti, sobectví, hamižnosti a hysterie. Dává pokyn, aby její podřízená poslala Radce Nečasové vydání časopisu Forbes; právě o této zásilce se zmínila Radka Nečasová u výslechu letos v dubnu. „Přišel mi v říjnu 2012 časopis Forbes, ve kterém, myslím, že tehdy vyšlo top nejlepších žen. A v tom časopisu byl vložený lístek s textem: Kam jsi došla Ty?“ uvedla tehdy.
Nagyové vadilo i to, že je premiérova žena v domácnosti, Nečasovou pomlouvala za to, že ministerskému předsedovi vyhrožuje rozvodem či že s ním chce řešit rodinné problémy před důležitými jednáními vlády. Nelíbilo se jí také, že děti mají u premiéra přednost – a pozastavovala se nad tím, že nechtěl rušit chystanou rodinnou oslavu. Kritizovala, že se Nečas kvůli napjaté rodinné situaci musí pohybovat „v bahně a stresu“.
Před soudem také vyšlo najevo, že dělala Nečasovi po telefonu scény, při kterých na něj křičela a sprostě ho urážela; nařkla ho mimo jiné z toho, že ji šikanuje a místo jako partner se k ní chová jako nadřízený. Vytýkala mu, že jejich vztah skrývá. Premiér odpovídal smířlivě, unaveně a bez zvýšeného hlasu.

- fredag 14.6. 2013 -Tsjekkias statsminister Petr Necas er under hardt press

(NTB - Reuters / NTB scanpix, 26. 8. 2015 23:55)

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/06/14/175412/statsministerens-kontorsjef-arrestert-i-tsjekkia

Tsjekkias statsminister Petr Necas er under hardt press. Foto: Reuters / NTB scanpix
Kabinettsjefen ved den tsjekkiske statsministerens kontor og sjefen for Tsjekkias militære etterretningstjeneste er pågrepet av politiet.
Av: NTB fredag 14.06.2013, kl. 15:54:14
Tross krav fra opposisjonen, avviste statsminister Petr Necas fredag krav fra opposisjonen om å gå av.
– Pågripelse av to generaler i den militære etterretningstjenesten under så teatralske omstendigheter, skader ryktet til Den tsjekkiske republikk, sa Necas i en tale til de folkevalgte i Praha fredag.
Overvåking
Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA skal den kvinnelige kabinettsjefen Jana Nagyova ved den tsjekkiske statsministerens kontor ha iverksatt overvåking av statsministerens kone.
De to generalene som er pågrepet av politiet, er den nåværende og den forrige sjefen for etterretningstjenesten, Milan Kovanda og Ondrej Palenik. De anklages for å ha iverksatt overvåkingen av statsministerens kone.
Statsadvokat Ivo Istvan opplyser til journalister at siktelsene omfatter misbruk av den militære etterretningstjenesten.Bestikkelser?
Statsadvokaten mener at Necas' kabinettsjef også er innblandet i andre kriminelle forhold, blant annet bestikkelse av to folkevalgte. Det dreier seg om den tidligere representanten Petr Tluchor og den tidligere landbruksministeren Ivan Fuksa.
Ifølge statsadvokaten ble de to bestukket til å være fraværende i nasjonalforsamlingen, noe som gjorde det mulig å få vedtatt et forslag om skatteøkning. Hvilke gjenytelser de fikk, er uklart, men de skal ha mottatt noe.
Statsminister Necas sier om dette at politiske avtaler ikke må kriminaliseres.
Pågripelsene er skjedd de siste dagene, og minst sju personer er innbrakt.
Mistillit
Det største opposisjonspartiet, sosialdemokratene, krever et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen dersom statsminister Petr Necas nekter å gå av frivillig.
En talsmann for sosialdemokratene sier at man i så fall vil søke enhet med andre partier for å oppløse nasjonalforsamlingen og holde snarlig nyvalg.(©NTB)

Tsjekkias statsminister Petr Necas bøyer av for presset etter at hans regjering satte i gang en etterretningsoperasjon....

(tv2.no: Asle Bentzen, 26. 8. 2015 23:51)

Statsminister trekker seg etter å ha spionert på kona
Tsjekkias statsminister Petr Necas bøyer av for presset etter at hans regjering satte i gang en etterretningsoperasjon mot blant andre statsministerens kone.
http://www.tv2.no/a/4069251 Mandag 17. juni 2013, kl. 10:08
Av Asle Bentzen
Necas kunngjorde sin avgang søndag. Han har vært under press fra opposisjonen etter at korrupsjons- og spionsaken i Tsjekkia ble kjent.
Etterretningsbyrå
Politiet hadde flere aksjoner over hele landet. Åtte personer ble pågrepet, deriblant Necas' nærmeste medarbeider, Jana Nagyova. Hun er siktet for å beordre et etterretningsbyrå til å spionere på tre personer.
Én av personene som skulle holdes under oppsikt var statsminister Necas kone, som han ikke lenger lever sammen med. Tidligere denne uken kunngjorde Necas at han og kona skal skilles. I tsjekkiske medier går spekulasjonene om et forhold mellom Necas og Nagyova.
PÅGREPET: Jana Nagyova er blant de åtte personene som er pågrepet og siktet for bestikkelser og ulovlig maktbruk. (Foto: MICHAL CIZEK/Afp)
Visste ikke om overvåking
Åtte personer er siktet for bestikkelser og misbruk av makt. For statsministeren koster det jobben.
– Jeg er klar over mitt politiske ansvar, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.
Necas sier han ikke visste om overvåkingen, verken av kona eller de andre, men sier han trekker seg på grunn av manglende støtte fra de andre partiene i trepartiregjeringen.
Han har ledet koalisjonsregjeringen som kom til makten i 2010. Necas sier han håper regjeringen kan bli sittende fram til neste valg, som skal avvikles i 2014.
SKAL SKILLES: Petr Necas og kona Radka Necasova kunngjorde i forrige uke at de skal skilles. (Foto: Stanislav Zbynek/Ap)
2: Nøstegaten 72, Pb 7222, 5020 Bergen

Svensk overvaking - av norsk telefon- og datatrafikk går via Sverige

(nrk.no: Ketil Solvik-Olsen (Frp), 26. 8. 2015 23:42)

http://www.nrk.no/norge/svensk-overvaking-pa-dagsorden-1.11393869
– Vi fikk ingen konkrete løfter fra den svenske statsråden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).
I dag var han i møte med den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd. På dagsorden stod svensk overvåking av norsk data- og teletrafikk.
Uttrykte bekymring
– Jeg uttrykte bekymring til den svenske statsråden. Vi liker ikke tanken på at svenske forsvarsmyndigheter avlytter norsk datatrafikk. Personvernet står sterkt for denne regjeringen. Det er viktig for oss å kommunisere til vårt naboland, sier samferdselsministeren etter dagens møte.
I 2008 vedtok Sverige en overvåkingslov, kalt FRA-loven. Loven gir det svenske forsvaret full tilgang til nordmenns kommunikasjon som passerer grensen.
Mesteparten av norsk telefon- og datatrafikk går via Sverige og svenskene har derfor mulighet til å sjekke og overvåke det meste av kommunikasjonen både i Norge og ut av landet.
For et år siden ble den svenske FRA-loven utvidet. Før den tid hadde bare svensk militæretterretning tilgang til kommunikasjonen, men nå har også det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) og Rikskriminalpolisen full tilgang.
Svenskene er fullt klar over problemstillingen sett med norske øyne, selv om det er først i høst at saken har blitt et offisielt tema mellom Norge og Sverige.
Norge har lite vi skulle sagt
– Folk skal ikke frykte at hvem som helst kan høre deres samtaler eller lese deres e-poster når de vil kommunisere med andre, men når utenlandske myndigheter avlytter er det utenfor norsk kontroll, sier Solvik-Olsen.

Svenska politiker besökte Snowden - Publicerad 2015-03-27 20:32

(Edward Snowden i Moskva, 26. 8. 2015 23:39)

Svenska politiker besökte Snowden
http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenska-politiker-besokte-snowden/
Publicerad 2015-03-27 20:32

Tre svenska riksdagspolitiker besökte Edward Snowden i Moskva under fredagen. Under två timmar fick de höra om hans planer inför avslöjandena och hur han resonerat innan han fattade sitt beslut.
Stiftelsen Right Livelihood Award arrangerade resan, där Jakop Dalunde (MP), Cecilia Magnusson (M) och Mathias Sundin (FP) deltog.
– Det var intressant att höra hur målmedvetet och genomtänkt han agerat inför avslöjandena. Jag är imponerad av hans mod, säger Jakop Dalunde (MP).
Han tycker att det är oacceptabelt att en stat har övervakning som medborgarna inte känner till.
– Det är därför som det är så värdefullt att det här blev känt, säger han.
Cecilia Magnusson (M) är också imponerad av Snowdens strukturerade planering inför avslöjandena.
– En del betraktar det han gjort som förräderi mot hans land. Jag tycker att han ska ställas inför rätta, men det ska vara en öppen rättegång. Nu står han anklagad enligt en lag från 1917, säger hon.
I kölvattnet efter avslöjandena har det visat sig att flera länder, däribland Sverige, varit involverade.
– Det är inget jag är stolt över. Allt som man kan göra bör man inte göra. Det ska vara balans mellan integritet och statens påverkan, det är det som vi folkvalda är till för att skydda, säger Cecilia Magnusson (M).

die Spionagesoftware XKeyscore -NSA, USA

(AFP, Hans-Christian Ströbele-grünen, 26. 8. 2015 23:24)

Gegenleistung für Software: Verfassungsschutz teilte Daten mit USA "in größtmöglichem Ausmaß" 22.8. 2015

Tauschgeschäft mit der NSA: Der Verfassungsschutz hat laut einem Medienbericht Daten an die USA weitergereicht - um im Gegenzug die Spionagesoftware XKeyscore nutzen zu können.
Bundesamt für den Verfassungsschutz in Köln: Keine Stellungnahme zum Kompensationsgeschäft

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat einem Medienbericht zufolge so viele Überwachungsdaten wie möglich an den US-Geheimdienst NSA geliefert, um im Gegenzug die NSA-Spionagesoftware XKeyscore einsetzen zu können. "Zeit Online" zitierte am Mittwoch aus einer entsprechenden Vereinbarung aus dem Jahr 2013. Darin heiße es, das BfV werde "in größtmöglichem Ausmaß" alle relevanten Daten mit der NSA teilen.
Dass der Verfassungsschutz die NSA-Spähsoftware XKeyscore einsetzt, ist dank dem Whistleblower Edward Snowden und Recherchen des SPIEGEL bereits seit zwei Jahren bekannt. Neu hingegen sind die mutmaßlichen Gegenleistungen.
Das Bundesamt nahm zu dem Tauschgeschäft keine Stellung. Der Zeitung teilte das Amt mit, es könne sich "zu Einzelheiten der Zusammenarbeit beziehungsweise der Zahl von Datenübermittlungen nicht öffentlich äußern".
Das Kompensationsgeschäft bezog sich laut "Zeit" auf Daten, die bei Überwachungsmaßnahmen nach dem sogenannten G-10-Gesetz anfallen. Denn der Verfassungsschutz muss sich seine Eingriffe in die Grundrechte der Bürger - etwa die Überwachung der Telekommunikation - von der sogenannten G-10-Kommission genehmigen lassen.
Der Verfassungsschutz nutzt XKeyscore dem Bericht zufolge dazu, die von ihm selbst gewonnenen Daten zu analysieren. Das Programm könne "die hier bestehenden Möglichkeiten zur Überwachung und Analyse von Internetverkehr hervorragend ergänzen", zitieren "Zeit" und "Zeit Online" aus einem Brief des damaligen BfV-Präsidenten Heinz Fromm an den damaligen NSA-Chef Keith Alexander. Als Gegenleistung für die Nutzung verpflichtete sich der Verfassungsschutz demnach, die mithilfe von XKeyscore gewonnenen Informationen so weit wie irgend möglich mit der NSA zu teilen.

Kontrollgremium nicht ausreichend informiert
Das System XKeyscore ist einer internen NSA-Präsentation vom Februar 2008 zufolge ein ergiebiges Spionagewerkzeug und ermöglicht annähernd die digitale Totalüberwachung. Ausgehend von Verbindungsdaten ("Metadaten") lässt sich darüber beispielsweise rückwirkend sichtbar machen, welche Stichworte Zielpersonen in Suchmaschinen eingegeben haben. Zudem ist das System in der Lage, für mehrere Tage einen "full take" aller ungefilterten Daten aufzunehmen - also neben den Verbindungsdaten auch zumindest teilweise Kommunikationsinhalte.
Das Parlamentarische Kontrollgremium sei nicht vollständig über die Vereinbarung zwischen den Nachrichtendiensten informiert worden, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Die Abmachung mit der NSA ist laut dem grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele ein "Vorgang von besonderer Bedeutung", über den die Regierung laut Gesetz von sich aus ausreichend informieren müsste. Die Regierung scheine "ihre Pflichten immer noch nicht ernst genug zu nehmen. Das Kontrollgremium wird sich damit zeitnah befassen müssen", so Ströbele, der Mitglied des Gremiums ist.
Wie viele Datensätze auf Grundlage der Vereinbarung an die NSA übermittelt wurden, sei unklar, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Ebenso ungewiss sei, ob Daten deutscher Staatsbürger darunter sind oder von Personen, gegen die keine Maßnahmen genehmigt waren.
sun/AFP
Gegenzug die Spionagesoftware XKeyscore

Z ing. Janem Kukačkou, ekonomem pro Svobodné noviny - vzpomínka...

(zlato.toje.in, 26. 8. 2015 20:53)

http://zlato.toje.in/aktuality.html
12.08.2015
Americké akcie v pátek pokračovaly čtvrtý den v řadě ve výrazném propadu a hlavní indexy odepsaly více než tři procenta. Všechny tři indexy zažily nejhlubší týdenní propad za čtyři roky. Dow za týden klesl o 5,82 %, S&P 500 odepsal 5,77 % a Nasdaq Composite ztratil 6,78 %. Od začátku roku Dow odepisuje 7,65 %, širší S&P 500 klesá o 4,27 % a Nasdaq ztrácí 0,63 %.
3% propad všech 3 důležitých akciových indexů nevěští nic dobrého. Uvidíme, zda bude v ponděli pokračovat. Je to vcelku pravděpodobné a nebo bude následovat akce Plunge Protection Teamu? Burzy se již dávno odpoutali od reálné ekonomiky a růst těchto akciových trhů je dán pouze tištěním peněz a v poslední době také zpětnými odkupy akcií. A nepadají pouze americké akcie padají akciové indexy po celém světě

Čína se zapojila do měnové války 15.08.2015
Čína v úterý a následně ve středu překvapivě devalvovala oficiální kurz jüanu. Měnu oslabila o 3,5 procenta po sérii nepříznivých zpráv z ekonomiky. Ve čtvrtek Čína devalvovala jüan napotřetí, tentokráte o 1,1 procenta. Podle agentury Reuters tím globální měnová válka vstoupila do nové a kritické fáze. Krok Pekingu by totiž údajně mohl odstartovat vlnu devalvací v dalších zemích a zbrzdit zpřísňování měnové politiky po celém světě.Pro někoho to může být překvapivý vývoj, avšak po tom, co se dělo v minulých měsících na čínské burze, to zase tak překvapivé není. Možná je tato devalvace i odpovědí na odmítavou reakci Mezinárodního měnového fondu na čínskou žádost o zařazení čínského jüanu do koše měn tvořící rezervní měnu MMF s názvem Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, SDR).

Burza pokřivených zázraků 14.08.2015
Vás potřebují jen k tomu, abyste nalili do systému podvodné hry letadlo (rovná se burza) další a další potřebné palivo, které zmíněné letadlo při svém podvodném zázračném letu vzhůru spálí. A jak je patrné z celosvětového vývoje stálého růstu aktivit na burze, šikovným hochům z burzovních a hlavně bankovních domů se to daří. Otázka zní: Jak dlouho ještě?
Další skvělý článek pana Havlíčka. Je vidět, že opravdu hluboce chápe o čem píše. Plně souhlasím, že podobně jako financování států pomocí dluhopisů, tak i burza odsává prostředky z reálné ekonomiky. Dnes objem spekulací mnohonásobně převyšuje reálnou ekonomiku. Podvod se dokonce stal běžnou strategií megabank.
Velice se mi líbí „Lidová definice burzy“: Ti, co na burze ostatní přechytračí, vydělají to, co ti hloupější prodělali. Jde o trvalý proces, v jehož průběhu se nic nevytvoří, jen se neustále donekonečna nafukuje cena čehokoli. Prospěch této činnosti pro lidskou společnost se rovná…. nule. Plně s ní souhlasím. Něco podobného jsem psal v diskusi na jednom investičním serveru...
Řecké banky na burze dále padají, jejich akcie se prodávají za pár centů 10.08.2015
Amschel Mayer (Bauer) Rothschild (1744-1812) a poté pět jeho synů během krátké doby získali kontrolu nad všemi důležitými transakcemi tehdejší Evropy a stali se i majiteli četných evropských firem, včetně Vítkovických železáren.O tom, jakým sebevědomím a mocí disponovali svědčí i následující citát pronesený jedním z příslušníků rodu Rothschildů v roce 1838.
„Nestarám se o to, která loutka je dosazena na anglický trůn, aby vládla říši, nad níž slunce nikdy nezapadá. Muž, který řídí oběh peněz v Británii, řídí celé britské impérium, a oběh těchto peněz řídím já.“

Velmi zajímavý seriál o tom, jak byl zneužíván dluh. Další díly jsou dostupné zde 1. díl,3. díl, 4. díl, 5. díl

... "Volksverräter, Volksverräter"! - Gauck spricht von "Dunkeldeutschland"?

(Angela Merkel - Kanzlerin, 26. 8. 2015 20:38)Mittwoch, 26.08.2015 – 15:10 Uhr

Angela Merkel nahm sich mehr Zeit als geplant - fast eine Dreiviertelstunde länger sprach sie mit Flüchtlingen und Helfern in der Notunterkunft in Heidenau. "Deutschland hilft, wo Hilfe geboten ist. Das muss natürlich in der Praxis umgesetzt werden", sagte Merkel nach ihrem Besuch. Im Hintergrund erklangen Autohupen. In sozialen Netzwerken hatten rechte Gruppen zu einer solchen Aktion aufgerufen.
"Wir können nicht so arbeiten, als wenn wir in einem ganz normalen Zustand wären. Das gelingt uns nur, wenn wir auch gemeinsam neue Wege gehen", sagte Merkel. Sie habe nun die "menschliche Gestalt" dessen gesehen, was die deutschen Gesetze vorgeben, also das Recht darauf, einen Asylantrag stellen zu dürfen. Die "menschliche Behandlung" der Asylbewerber sei wichtig.
Wie zuvor bereits Bundespräsident Joachim Gauck, bedankte sich Merkel bei allen, die sich engagieren, auch beim Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU): "Danke denen, die auch vor Ort Hass zu ertragen haben, dass sie das ertragen." Das sei nicht einfach. Begleitet von "Pfui"-Rufen und Pfiffen versicherte sie: "Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen", sagte Merkel. "Je mehr Menschen das deutlich machen, umso stärker werden wir sein."
"Wir sind das Pack"-Rufe und laute Pfiffe
Fast 600 Flüchtlinge sind in der Notunterkunft untergebracht. Die fremdenfeindlichen Krawalle vor der Erstaufnahmestelle in einem ehemaligen Baumarkt verurteilte Merkel erneut als "beschämend und abstoßend". Dieselben Worte hatte sie bereits am Montag erst durch ihren Sprecher verkünden lassen und anschließend selbst wiederholt.
Als die Kanzlerin in Heidenau eintraf, wurde sie von Buh-Rufen empfangen, Schaulustige skandierten "Volksverräter, Volksverräter" vor einem Supermarkt, der gegenüber der Flüchtlingsunterkunft in dem ehemaligen Baumarkt liegt. Demonstranten vor der Unterkunft riefen: "Dem deutschen Volke" und "Wir sind das Pack". SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte die rechtsradikalen Demonstranten und Rassisten zuvor in dem Ort als Pack bezeichnet.
Rechtsextremisten hatten am Wochenende in der 16.000-Einwohner-Stadt mehrfach Asylbewerber bedroht. Bei Krawallen wurden auch Polizisten angegriffen, die die Unterkunft in einem früheren Baumarkt absicherten. Insgesamt kam es laut Bundesinnenministerium im ersten Halbjahr 2015 zu rund 200 Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, das sind so viele wie im gesamten Vorjahr.
Der Besuch der Kanzlerin war bereits am Wochenende gefordert worden. Unter anderem wurde ihr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter unter #merkelschweigt vorgeworfen, zu lange zu den Ausschreitungen nichts gesagt zu haben. Am Montag ließ Merkel ihren Sprecher erklären, es sei beschämend, wie Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch ihr Mitlaufen diesen Spuk unterstützen.
Gauck spricht von "Dunkeldeutschland"
An diesem Vormittag hatte sich auch Bundespräsident Joachim Gauck ein Bild von der Lage der Asylbewerber und deren Helfer gemacht: Er besuchte eine Erstaufnahmeunterkunft in Berlin, in der derzeit mehr als 500 Menschen leben. Zu den Ausschreitungen vor Flüchtlingsheimen fand das Staatsoberhaupt klare Worte und sprach von "Dunkeldeutschland".
Denjenigen, die sich bei der Integration von Flüchtlingen engagieren, machte er Mut. "Es gibt ein helles Deutschland", sagte Gauck. An der Präsenz der hilfsbereiten Menschen könne sich die Bundesrepublik aufrichten. "Das ist das Deutschland, auf das wir uns stützen."
Video: Kanzlerin mit Buhrufen empfangen
http://www.spiegel.de/video/heidenau-angela-merkel-besucht-fluechtlinge-video-1602782.html

Advokát Sokol zveřejňuje závěrečnou řeč v kauze Nagyová - 25. 5. 2015

(ceska-justice.cz - Robert Malecký , 26. 8. 2015 20:19)

http://www.ceska-justice.cz/2015/05/advokat-sokol-zverejnuje-zaverecnou-rec-v-kauze-nagyova-jde-mi-o-fair-proces-rekl/
Robert Malecký 25. 5. 2015
Advokát Sokol zveřejňuje závěrečnou řeč v kauze Nagyová. Jde mi o fair proces, řekl
U obvodního soudu pro Prahu 1 vstoupil dnes do finální fáze proces v tzv. zpravodajské větvi kauzy Nagyová. Závěrečné řeči přednesli státní zástupce Rostislav Bajger i obhájci obžalovaných. Advokát Tomáš Sokol, který zastupuje bývalého ředitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka, se rozhodl zveřejnit svou závěrečnou řeč, Česká justice ji přináší v samostatném dokumentu.
„Generál Páleník byl voják a asi dobrý a statečný voják. Soudě podle těch 40 vyznamenání, která smí nosit a dalších ocenění. Našich i zahraničních. Včetně Bronzové hvězdy USA. Jenže v té veřejné části tohoto boje neměl moc šance se bránit. Obžalovaného soudí soud, ale ve veřejně sledovaných věcech i veřejnost. Ta už tak namnoze učinila a minimálně předčasně,“ řekl ke svému ne zcela obvyklému rozhodnutí advokát Sokol.
Připomněl, že se od počátku svého trestního stíhání generál Páleník veřejně nebránil. „Ačkoliv byla jeho role v celé kauze veřejně probírána a byly o ní říkány takové věci, že označit je za nesmysl je to nejmírnější, co lze říci. Tak to u veřejně sledovaných kauz bývá často. Pak ale přijde soud. Tam se může obžalovaný veřejně hájit a poukázat i to, co jeho vinu zpochybňuje anebo vyvrací. A i další důkazy jsou veřejnosti přístupné,“ říká Sokol.
Tomáš Sokol o utajeném režimu procesu: „Neveřejný, přesněji tajný, bude nejspíš i rozsudek. Na jednu stranu to chápu a musím respektovat, na druhou mi to připadá unfair.“
Veřejné projednání ale v tomto případě ze zákonných důvodů nebylo možné. „Nemalá část důkazů musela být provedena v režimu utajení. Včetně výpovědi klienta a také včetně závěrečných řečí. A neveřejný, přesněji tajný, bude nejspíš i rozsudek. Na jednu stranu to chápu a musím respektovat, na druhou mi to připadá unfair,“ říká Tomáš Sokol.
To, co ze závěrečné řeči nepodléhá režimu utajení, protože to vychází z neutajovaných dokumentů, se advokát rozhodl zveřejnit prostřednictvím serverů Česká justice a e-pravo.cz. „Konkrétně jde o kopii mé závěrečné řeči, kterou na označených místech doplním ústním odkazem na to, co je v režimu utajení. Jak přesvědčivě to bude působit, je věc individuálního posouzení. Soudu i veřejnosti,“ řekl advokát.
Vedle bývalé ředitelky kabinetu premiéra Nagyové a Ondreje Páleníka jsou z údajného zneužití vojenské tajné služby obžalováni další bývalý šéf rozvědky Milan Kovanda a také zpravodajec Jan Pohůnek. Manželce bývalého předsedy vlády Nečasové žalobce navrhl 3,5 roku vězení. Robert Malecký 25. 5. 2015

Soudkyně uvěřila Nečasovi. Rozvědka bránila moji rodinu (1)

( Echo24 , 26. 8. 2015 19:58)

Soudkyně uvěřila Nečasovi. Rozvědka bránila moji rodinu 26. srpna 2015 Echo24
https://echo24.cz/a/w9HTz/soudkyne-uverila-necasovi-rozvedka-branila-moji-rodinu
Soudkyně v kauze kolem současné manželky expremiéra Petra Nečase Jany Nečasové, dříve Nagyové, rozhodla už na konci května, nicméně odůvodnění rozsudku přišlo až nyní. Podle deníku Právo soud uvěřil svědectví Nečase a obžalovaných zpravodajců, kteří měli Nečasovu tehdejší ženu Radku chránit před možným sledováním. Expremiér vzal tedy zodpovědnost za sledování na sebe.
„Skutečnost, že se nejednalo o sledování, ale o obranu proti sledování, má soud za potvrzenou zejména výpověďmi obžalovaných Páleníka, Milana Kovandy a Jana Pohůnka, svědka Rostislava Pilce, všemi příslušníky Vojenského zpravodajství, kteří činnosti vykonávali…,“ píše podle deníku Právo soudkyně z Prahy 1 Helena Králová v rozsudku, který nepodléhá žádnému režimu tajného utajení.
Ze závěrů Králové podle Práva vyplývá, že uvěřila obhajobě a především svědectví bývalého předsedy vlády Petra Nečase. Ten při obhajobě uvedl, že se obával o život svůj a rodiny, proto v říjnu 2012 požádal o pomoc tehdejšího ředitele vojenské tajné služby a jednoho z obžalovaných Ondreje Páleníka.
Rozhodnutí Králové vynést na konci května verdikt bez odůvodnění vyvolal nesouhlasné reakce mezi odborníky a politiky. Verdikt není pravomocný, protože se proti němu žalobce odvolal k Městskému soudu v Praze.
Nečasová a trojice důstojníků Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek podle obžaloby zneužili pravomoc, hrozí jim za to až pětileté vězení. V roce 2012 podle spisu nechala tehdy Nagyová sledovat z osobních důvodů manželku expremiéra Petra Nečase Radku. Po vypuknutí kauzy v polovině června 2013 padla vláda a Nečas se později s Nagyovou oženil. Obžalovaní odmítají cokoliv nezákonného. Podle obhájců se prověřovalo bezpečnostní riziko týkající se Radky Nečasové.
Údajné zneužití vojenské rozvědky je prvním z případů kolem Nagyové, který se dostal před soud. Podle žalobců je pojítkem mezi několika kauzami. Rozsáhlý spis se původně týkal podezření z ovlivňování veřejných zakázek a zneužití pravomoci ve spojení s úředníky a lobbisty, k Nagyové se vyšetřovatelé dostali na základě odposlechů. Žalobci ze spisu postupně oddělují jednotlivé kauzy.
Nagyová je obviněna i z údajného uplácení poslanců funkcemi, v případu je stíhán i její manžel Nečas. Žalobci ji nedávno začali stíhat také kvůli krácení darovací daně, kterou údajně neodvedla z kabelek a šperků. Stát tak prý připravila o 705 925 korun.
Městský soud v Praze také letos obdržel obžalobu Nagyové ohledně údajného vynášení informací z Bezpečnostní informační služby. Kauza vedla k pádu vlády, Nečas se pak s Nagyovou oženil.

Soudkyně uvěřila Nečasovi. Rozvědka bránila moji rodinu (2)

(Echo24 , 26. 8. 2015 19:56)

Soudkyně uvěřila Nečasovi. Rozvědka bránila moji rodinu 26. srpna 2015 Echo24
https://echo24.cz/a/w9HTz/soudkyne-uverila-necasovi-rozvedka-branila-moji-rodinu
Kauzy Jany Nečasové: uplácení i únik informací Zneužití vojenské tajné služby
Obvodní soud pro Prahu 1 na konci května Nečasovou nepravomocně zbavil obvinění ze zneužití Vojenského zpravodajství (VZ) ke sledování manželky premiéra Petra Nečase (ODS) a dvojice zaměstnanců z úřadu vlády. Loni v červnu byla Nečasová v této kauze uznána nepravomocným trestním příkazem vinnou a byla jí uložena roční podmínka s odkladem na čtyři roky. Nečasová se proti tomu ale odvolala. V případu, jenž vedl k pádu Nečasovy vlády, byli souzeni také bývalí šéfové VZ Ondrej Páleník a Milan Kovanda i zpravodajec Jan Pohůnek. Také je na konci května soud zprostil viny.
Údajné uplácení poslanců
Spolu se svým manželem, někdejším premiérem Petrem Nečasem, je Nečasová obviněna z podílu na uplácení poslanců ODS Marka Šnajdra, Ivana Fuksy a Petra Tluchoře. Ti se na podzim 2012 vzdali poslaneckého mandátu, a navzdory svým námitkám tak umožnili schválení vládního daňového balíčku, se kterým Nečasova vláda spojila žádost o vyslovení důvěry. Žalobci exposlance vinili, že se mandátů vzdali za příslib lukrativních postů ve státních firmách. Podle policie premiéra k přislíbení „trafik“ navedla právě Nečasová spolu s někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem. Stíhání exposlanců zrušil v roce 2013 Nejvyšší soud s odvoláním na poslaneckou imunitu. Letos v dubnu se stát Šnajdrovi, Fuksovi i Tluchořovi za stíhání a vazbu veřejně omluvil. Trojice dostane také statisícové odškodné.
Únik informací z BIS
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci letos v březnu podalo obžalobu v případu údajného úniku informací z Bezpečnostní informační služby (BIS). Podle dřívějších informací se týká Nečasové, lobbisty Iva Rittiga, jeho obchodního partnera Tomáše Jindry a advokáta Davida Michala z advokátní kanceláře MSB Legal. Pražský městský soud tento týden vrátil spis žalobcům k dopracování; podle tisku proto, že vyšetřování bylo vedeno v utajeném režimu a obvinění tak neměli přístup do celého spisu. Státní zastupitelství se proti tomu ohradilo a věc bude posuzovat vrchní soud.
Údajné krácení daní
Nečasová čelí obvinění, že nezaplatila daň z darů za více než deset milionů korun, které dostala jako ředitelka kabinetu premiéra. Stát tak podle žalobců připravila na daních o 736 000 korun. Žalobci ji chtěli kvůli darům původně obvinit z korupce, neměli pro to ale dostatek důkazů. Proti obvinění z krácení daně podala Nečasová stížnost k Nejvyššímu státnímu zastupitelství. To ji nicméně zamítlo.

echo24.cz -(Association of Banana Republics)

(echovalasska.cz, 26. 8. 2015 19:47)

http://www.echovalasska.cz/odtajneno/ceskou-republiku-ceka-vyhazov-z-eu-delate-nam-ostudu-rika-barroso/
Českou republiku čeká vyhazov z EU. „Děláte nám ostudu,“ říká Barroso
echovalasska.cz
echo24.cz -(Association of Banana Republics) Domina řídila republiku bičíkem skrze svého otroka. Šokující zpráva prosákla z kuloárů Evropského parlamentu. Česká republika bude v nejbližší době vyloučena z Evropské unie. Podle nepotvrzených informací byly onou poslední kapkou skandály nejvyšších českých představitelů v poslední době spojené s pádem vlády. O vykopnutí Česka z evropského spolku se mezi nejvyššími představiteli EU šuškalo už za vlády Václava Klause, ....
Důvodů pro vyloučení ČR je celá řada. Podle kritiků je Česko už tak nesmírně prohnilé, a to zejména v nejvyšších patrech politiky, že samotná korupce je považována za normální jev. Nejvyšší soud je napojený na politické kmotry a neslýchaným způsobem zasahuje do verdiktů soudů nižších instancí, takže přistižení korupčníci z řad top politiků unikají trestu. Čeští prezidenti nerespektující ústavní pořádky, s premiérem manipuluje skrze sex úřednice, aférami obestření ministři a poslanci jsou permanentně policií vyslýcháni kvůli úplatkům.
„Jde o typický a učebnicový příklad mafiánského kapitalismu, kde politická kultura poklesla za posledních 20 let na úroveň Barmy či Haiti,“ zdůvodňuje vyhazov z elitní společnosti předseda Barroso a dodává: „Jste brzdy EU, neplníte její kritéria a rozkrádáte peníze z unijních fondů. Vaší čelní představitelé tropí dlouhodobě celosvětovou ostudu nejen republice, ale především i celé Evropské unii!“
Poslední kapkou po Klausových celosvětově známých excesech byla milenecká aféra premiéra Petra Nečase spojená se zátahem na úřadě vlády, kdy policie pozatýkala vedle ředitelky Nečasova kabinetu Jany Nagyové i několik bývalých poslanců za ODS kvůli korupci a pár lampasáků z rozvědky za zneužívání svého postavení.
S vyloučením Čechů z EU souhlasí i jinak zdrženlivý Vatikán. Papeže Františka rozlítily sexuální eskapády ženatého katolíka Nečase, který si za značné sumy ze státní kasy vydržoval na úřadě vlády finančně velice nákladnou milenku.
„Exkomunikace je namístě. S vámi Čechy byly odpradávna jen problémy. Nejdřív reformátorští husité, pak protestantští evangelíci, posléze rudí komunisté a nakonec nevěřící ateisté. A tu nepatrnou menšinu katolíků reprezentuje sexem posedlý český premiér, který kvůli erotickým hrátkám se svou úřednicí zapudil manželku i čtyři děti,“ lamentuje papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Lorenzo. ...
Jak je možné, že republiku prostřednictvím předsedy vlády řídila vyučená prodavačka a bývalá mzdová účetní strojíren v Chodově? Jak se mohlo stát, že chodila za premiéra vyjednávat na schůzky a rozhodovala dokonce i o tom, s kým se Nečas může či nemůže bavit?
Psychologové mají jasno. Zamilovanému Nečasovi se změnil hodnotový žebříček jako když se převrátí přesýpací hodiny. Nagyová ovládala nezkušeného Nečase, jenž jako praktikující katolík poznal intimně pouze svojí ženu, přes své vyvinuté macaté tělo. „Jako zkušená domina jej převálcovala a sexuálními praktikami přinutila k absolutní oddanosti. Jde o klasický vztah domina - otrok,“ tvrdí sexuolog Timur Bašný a dodává, že něco podobného by se žádnému ostřílenému proutníkovi, např. Berlusconimu, stát nemohlo. ....
Vymítač ďábla Josef Krobot má naproti tomu za to, že Nečas je pouze obětí čarování a magického působení čarodějnice Jany Nagyové. „Roztoužený expremiér je evidentně v tzv. erotickém rauši....
Českou republiku tak čeká přestup do méně náročného společenství, které by mělo českým poměrům více vyhovovat. Členství v ABR (Association of Banana Republics - Společenství banánových republik) přinese i nesporné výhody. Barroso Čechy chlácholí: „V ABR budete v ekonomice jednoznačně jedničky a v korupci na pěkném průměru!“