Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na Dr. Bohumila Koblihu – František Růžička

16. 8. 2015

První zpráva, kterou jsem si na IT mohl přečíst, byla velice smutná. Článek Dr. Jarošíka z 20. 7. svým čtenářům oznámil, že v Londýně zemřel velký vlastenec a dlouholetý spolupracovník SN Euring. Dr. Bohumil Kobliha. Uvědomil jsem si v tom okamžiku, kdy jsem přišel domů po dosti závažné operaci a několikatýdenním pobytu v nemocnici, jak náš život na této zemi neúprosně ubíhá až k danému okamžiku, kdy naše svíčka dohoří.

„On člověk míní a Pán Bůh mění…, tak zřejmě Vám to nevyšlo“. Tato slova mi v dopise z července loňského roku napsal právě pan doktor Kobliha. Reagoval totiž na můj dopis, kterým jsem mu oznamoval, že odlétám do Londýna a velice rád bych se s ním sešel. Připojil jsem podrobný program s časovým rozpisem a návštěvou míst. Bohužel, předpokládal jsem, že budeme ubytováni přímo v Londýně, ale CK nám zajistila hotel poněkud dále od hlavního města. V dalším dopise jsem mu mohl pouze oznámit, co vše jsme při okružní jízdě mohli navštívit. Ještě se zmínil o radosti, kterou nám Petra Kvitová udělala ve Wimbledonu. Poslední větou pak ironicky vyjádřil své znepokojení: „Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.

Ke svému poslednímu dopisu přiložil článek „Strachy a fobie“. Domnívám se, že Dr. Jarošík ve svém krátkém článku dostatečně obrazně vystihl myšlení i skutky tohoto vlastence.

Přiznám se, že bylo i pro mne překvapením, jak plný byl šuplík mého psacího stolu, kam jsem odkládal jeho zásilky. Přiznám se, že už si nevzpomenu, jak jsme spolu navázali spojení. Velkou část své korespondence jsem již předal do Brna pro Muzeum československého exilu… Ve svém dopise z ledna 2006 děkuje za zasílané výtisky našeho Hlasu svědomí a chválí článek „Vepři v Letech“ slovy, že tak se má psát – po Havlíčkovsku. Jen stručně podotýkám, že právě toho si on sám byl velice dobře vědom a činil tak každým svým článkem. Rozhodně jich nebylo málo.

Čest jeho památce, rád se znovu vrátím k jeho knize „Konec věku příběhů“.

František Růžička, České Budějovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zobrazit všechny podpisy akademiků:

(Vědci proti strachu a lhostejnosti, 17. 8. 2015 12:51)

http://www.vyzvavedcu.cz/vsichniakademici.php

Vědci proti strachu a lhostejnosti

( 489 českých vědců, včetně:, 17. 8. 2015 12:50)


Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
ÚMG AV ČR

Prof. Jan Sokol
Fakulta humanitních studií UK

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Ústav politologie, FF UK

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
Psychologický ústav AV ČR

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Ústav biofyziky, 2. LF UK

Prof. Martin C. Putna
FHS UK

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha

Prof. Pavel Jungwirth
ÚOCHB AV ČR

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
FAMU

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Lékařská fakulta v Plzni UK

Mgr. Josef Šlerka
Studia nových médií, FF UK

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
katedra tropických plodin a agrolesnictví

Mgr. Anna Vanclová
Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU

Mgr. Jitka Ortmanová
UEB AV ČR

Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR + FF UK

Mgr. Vít Tuček
MÚUK MFF UK

PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR

Mgr. Vojtěch Žárský
PřF UK

Mgr. Jiří Petrášek
Centrum medievistických studií, FÚ AV ČR + Universität Regensburg

Mgr. Roman Neruda, CSc.
AV ČR + MFF UK

Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Zuzana Jindrová
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK

PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Zobrazit všechny podpisy akademiků

Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí

(430 vědců!, 17. 8. 2015 12:43)

17.08.2015 11:46
Skupina významných českých akademiků a vědců vydala společné prohlášení, ve kterém varují před narůstajícími xenofobními názory a aktivitou extremistických skupin.
„Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů,“ píše se v prohlášení, které již podepsalo 430 českých vědců.

Mezi signatáři jsou například imunolog Václav Hořejší, filozof Jan Sokol, politolog Milan Znoj, bývalá předsedkyně Akademie věd Milada Illnerová, religionista Luboš Kropáček a mnoho dalších.
Jak prohlášení zdůrazňuje, jeho cílem nemá být zlehčování skutečných rizik plynoucích z imigrace, ani navrhování konkrétních postupů, ale „důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost“.
Autoři výzvy apelují na politiky, aby situace nezneužívali „k hromadění levných politických bodů“. Zároveň vyzvali média, aby nešířila paniku a informovala s chladnou hlavou. „Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu,“ píše se v prohlášení.
„Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí,“ dodává mimo jiné prohlášení v závěrečné výzvě k veřejnosti.