Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na Dr. Bohumila Koblihu – František Růžička

16. 8. 2015

První zpráva, kterou jsem si na IT mohl přečíst, byla velice smutná. Článek Dr. Jarošíka z 20. 7. svým čtenářům oznámil, že v Londýně zemřel velký vlastenec a dlouholetý spolupracovník SN Euring. Dr. Bohumil Kobliha. Uvědomil jsem si v tom okamžiku, kdy jsem přišel domů po dosti závažné operaci a několikatýdenním pobytu v nemocnici, jak náš život na této zemi neúprosně ubíhá až k danému okamžiku, kdy naše svíčka dohoří.

„On člověk míní a Pán Bůh mění…, tak zřejmě Vám to nevyšlo“. Tato slova mi v dopise z července loňského roku napsal právě pan doktor Kobliha. Reagoval totiž na můj dopis, kterým jsem mu oznamoval, že odlétám do Londýna a velice rád bych se s ním sešel. Připojil jsem podrobný program s časovým rozpisem a návštěvou míst. Bohužel, předpokládal jsem, že budeme ubytováni přímo v Londýně, ale CK nám zajistila hotel poněkud dále od hlavního města. V dalším dopise jsem mu mohl pouze oznámit, co vše jsme při okružní jízdě mohli navštívit. Ještě se zmínil o radosti, kterou nám Petra Kvitová udělala ve Wimbledonu. Poslední větou pak ironicky vyjádřil své znepokojení: „Tak vesele do další bídy s přáním všeho dobrého“.

Ke svému poslednímu dopisu přiložil článek „Strachy a fobie“. Domnívám se, že Dr. Jarošík ve svém krátkém článku dostatečně obrazně vystihl myšlení i skutky tohoto vlastence.

Přiznám se, že bylo i pro mne překvapením, jak plný byl šuplík mého psacího stolu, kam jsem odkládal jeho zásilky. Přiznám se, že už si nevzpomenu, jak jsme spolu navázali spojení. Velkou část své korespondence jsem již předal do Brna pro Muzeum československého exilu… Ve svém dopise z ledna 2006 děkuje za zasílané výtisky našeho Hlasu svědomí a chválí článek „Vepři v Letech“ slovy, že tak se má psát – po Havlíčkovsku. Jen stručně podotýkám, že právě toho si on sám byl velice dobře vědom a činil tak každým svým článkem. Rozhodně jich nebylo málo.

Čest jeho památce, rád se znovu vrátím k jeho knize „Konec věku příběhů“.

František Růžička, České Budějovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

GEN – Galerie etablované nomenklatury -k legendárnímu výroku "zatloukat, zatloukat, zatloukat"

(ÚSTR, 25. 8. 2015 9:21)

Podle záznamů Archivu bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů byl Miroslav Plzák důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti s krycím jménem Karel. Cibulkovy seznamy jej uvádějí jako agenta, důvěrníka a tajného spolupracovníka s krycím jménem Karel a agenta s krycím jménem Psychiatr. Na výstavě portrétů Malík urvi (s podtitulem GEN – Galerie etablované nomenklatury) výtvarné skupiny Pode Bal byla u jeho podobizny uvedena pouze krycí jména, ale žádná zmínka o konkrétní činnosti. Plzák uvedl, že za ním Státní bezpečnost docházela a snažila se z něj získávat informace například o jeho příteli, psychiatrovi a spisovateli Josefu Nesvadbovi, kterého považovala za špiona, ale prohlásil, že nikdy nikomu z StB nic nesdělil ani nepodepsal žádný vázací akt. Podle ČTK razantně popřel, že by s StB jakkoliv spolupracoval.

Rovněž se o něm traduje, že mnoha umělcům pomáhal, často i proti komunistickému režimu. Mezi jeho klienty bylo mnoho významných osobností, údajně například Václav Havel, Jan Werich, Vlasta Chramostová, Helena Růžičková, Ladislav Fuks. Některým umožnil hospitalizaci na klinice, když měli politické problémy, jiným stanovil diagnózu tak, aby byli zproštěni vojenské služby a získali modrou knížku. Kvůli jeho postojům v roce 1968 mu Československá televize rozhodnutím náměstkyně Balašové od roku 1970 po deset let zakazovala přístup na televizní obrazovku a její manžel, děkan lékařské fakulty profesor Balaš, mu nepovolil habilitaci s již hotovou docentskou prací Systematika poruch manželského soužití.

Miroslav Plzák byl známý svým neutuchajícím vtipem a pozitivním přístupem k životu. Jeho promluvy o vztazích a sexu ovlivnily celé generace. Mezi legendární výroky vešlo ono známé "zatloukat, zatloukat, zatloukat", když v partnerství přijde řeč na nevěru.

Je opravdu smutné, když ve shrnutí pár slovy životního příběhu dr., Koblihy, se zatlouká a zatlouká faktum nejdůležitější: byl největším přítelem Miroslava Dolejšího, autora Analýzy 17.11. 1989, která patří jako začátek ke "konci věku příběhů" kde je dobré citovat: "Francouzská evoluce znamenala začátek sekulárních masových hnutí, která si vytyčila heslo rovnosti, které pak převzaly dvě největší totality 20. století: bolševismus a fašismus. Nastalo století davů a demagogů... Jen smutné, pane autore, že jdete spíše k postojům zatloukat, neříkat plnou pravdu, jako demagogové, jen vzpomínat cestou polopravd! Jaká je celá pravda z pera anglo-amerického světa o totalitě?
Stanley Bing - pseudonym novináře Gila Schwartze (fuj asi německý fašista - píše se německy...!) ve Fortune Magazine má řadu postřehů jako v jeho „Podfuk jako řemeslo“ (original jako „100 Bullshit Jobs... And How to Get Them“ - 2001!) jakož i výborný postřeh k největší totalitní organizaci BBC a demagogovi George Orwellovi - (vlastním jménem Eric Arthur Blair, 25. června 1903 Motihari, Bengálsko – 21. ledna 1950 Londýn), který vtělil do poděkování : "uznání, že v budoucnosti bude jako pravda akceptován pouze podfuk."...
Zamlčet přátelství Miroslava Dolejšího a dr. Koblihy a nezmínit Koblihovo zásadní odhalení k Operaci Golgota" je právě tím podfukem v duchu agenta StB Plzáka, jeho legendárního výroku "zatloukat, zatloukat, zatloukat": Je trapné zamlčet na stránkách Svobodných novin v duchu Ferdinanda Peroutky. Ovšem podle kašpara Zemana a jeho Halo novin, je Peroutka fašista, a všichni co si váží F. Peroutky jistě také. Tak ahoj autore od "fašistů" z Plzákových záhrobních luhů ožraly z mlhovin becherovkových oparů Hradu! Jaký správce Hradu, takové výroky...

Padej na zadek, obyčejný občane !!!!!!!!!! Vědci do akce pro multikulturní džihád!

(Koller, 24. 8. 2015 6:22)

Padej na zadek, obyčejný občane? Ne. Martin Koller rozstřílel výzvu vědců na podporu uprchlíkům. Odstavec po odstavci, větu po větě. Dal si záležet
21. 8. 2015 16:46 - Čeští vědci se prý pustili do akce proti vlastnímu národu, a spustili jakýsi "vědecký multikulturní džihád". Myslí si to analytik Martin Koller na základě výzvy českých vědců proti enofobii, o které již od počátku týdne stále slyšíme ze sdělovacích prostředků, hlavně těch veřejnoprávních. Koller ji tedy rozebral větu po větě, aby bylo zřejmé, jakým neuvěřitelným způsobem čeští akademici uvažují.
Nedávno se objevila v médiích výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti“. Je zajímavé, že vědci a spol. proti tomuto fenoménu dnešní doby statečně vyrazili až v případě, že jej lze účelově spojit se zájmy islamizace a multikulturního džihádu Evropy i naší republiky. Dříve naprosté většině z nich strach, chudoba, lhostejnost a další problémy ve společnosti naprosto nevadily. Asi proto, že se jednalo o naše občany, tedy Čechy, Moravany, Slezany a další zanedbatelnou veřejnost včetně cizinců akceptujících evropskou civilizaci. Vědci se jedním dechem pokrytecky obávají zbytečného (?) strachu našich občanů před multikulturním džihádem valícím se z Afriky a zároveň nás straší nálepkování většiny české společnosti jako xenofobů a extrémistů. Pokrytecky píšou o potřebě diskuze, ale kde, jestliže téměř všude v médiích je jen jednostranná ideologická propaganda a snaha umlčet a zastrašit každého s jiným než bruselsko-islamistickým názorem.

Vzhledem k obsahu výzvy mne dost překvapilo, že jako první mezi vědci a sympatizanty nefiguruje americký (ko)mediální propagandista islamizace naší země a zaměstnanec českého vysokého školství pan Kohout, z něhož naše „objektivitou“ překypující veřejnoprávní televize udělala profesora rychleji, než prezident Zeman z jeho kolegy, vysokoškolského pedagoga pana Putny. Petice by tím získala odpovídající vědecký lesk, ba přímo punc, který by lépe umožnil hloupým občanům, tedy neprivilegované veřejnosti známé jako mlčící (u nás ještě v hospodě brblající) většina se orientovat podle potřeby takzvaných či samozvaných elit. Výzvu bych označil jako pokrytecký projev urážlivé elitářské nadutosti namířené vůči vlastnímu lidu, a navíc v cizím zájmu. Za druhé světové války, někdy i po ní bojovali čestní a vlastenečtí vědci a pedagogové za vlast a národ, a mnozí při tom položili život. Někteří jejich současní nástupci je beze studu prodávají islamistům. Demokratický pokrok je opravdu evidentní
Důstojné zacházení pro hrdlořezy Boko Haram

Druhý odstavec začíná slovy: Proto žádáme politiky, aby nezneužívali neštěstí (vyvolané válkami USA za podpory EU mezi muslimy, kteří se k sobě chovají navzájem hůře než primitivní zvířata) k hromadění levných politických bodů (politické body se spíše snaží vybojovat vědci pro islamisty a jejich přátele z Washingtonu a Bruselu, doufejme, že všichni z nejlepšího přesvědčení, bez nátlaku a zadarmo). Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí (kašlete na svoji základní povinnost ochrany státu, svobody, života a majetku jeho občanů, kašlete na svoje voliče, členskou základnu, vlast a národ a staňte se odvážně zkorumpovanými sluhy cizích zájmů a zrádci vlastního národa).

k dehumanizaci lidí v nouzi

(Bouše, 24. 8. 2015 6:10)

Podle mého názoru dnes jde už o něco jiného. Dneska otázka zní : Kdy podá tato kolaborantská vláda demisi ? Kdy budou příslušní činitelé státní moci postaveni před soud z vlastizrady a dalších zločinů ? Každá demokratická vláda suverénního státu by bez průtahů konala příslušná opatření v zájmu svých občanů, ale tato vlastizrádná vláda nic takového činit nesmí, protože nemá svolení svého bruselského protektora a jeho loutkovodiče za oceánem: Na petici vědců za islámce a jejich nadřazení nade všechno je možné vzít i tento dobrý postřeh: "Odvažuji se nyní na nejistou půdu dohadů, jisto však jest, že téměř souběžně vypukla na svobodném Západě revolta intelektuální mládeže, o níž se dodnes nedospělo k pevnému závěru, byla-li přímo iniciovaná a manipulovaná KGB, nebo jen sovětským záměrům nevědomky a pošetile sloužila. Jisto je jen, že jim sloužila dobře a účinně, změnivši od základu společenské klima západních zemí. Ovlivňuje je až do časů dnešních, a to ve velmi negativním smyslu. Neboť téměř vše, co nám dnes otravuje život, všechno, co staví na hlavu tisíciletími osvědčené hodnoty a zásady západní společnosti, má původ v notně chaotickém, avšak veleúspěšném hnutí tzv. osmašedesátníků. Dávno už střapatí mládenci v rozšmajdaných teniskách a dívenky ve vytahaných svetrech vyměnili atributy svého protestu za akademické tituly a dobře zajištěnou kariéru pod penzí, iracionální zášť vůči všemu západnímu a hlavy plné představ o zbrusu novém, spravedlivějším uspořádání světa jim však zůstaly. Zaujímajíce vlivná místa ve vysokém školství, publicistice a veřejné správě se přičiňují, ať vědomě či nevědomky, o přivedení své vlastní civilizace na okraj zániku, a jak dnes všechno vypadá, možná i za okraj. Mnohý příklad ukazuje, že inteligence není totéž co rozum, ba může být obojí ve vzájemném protikladu. Člověk musí být velmi inteligentní, aby vyvedl velkou, s odpuštěním, hovadinu, jinak je obtížno si vysvětlit, jak, proč a odkud se vzal všechen ten nepřehlédnutelný rozklad a úpadek současného Západu. - Nevůle uznat genetické příčiny negativního vývoje, dejme tomu, určitých kulturních a společenských skupin. Ohled na všechno možné i nemožné, jen na vlastní zájem ne. Ztráta předvídavosti, jíž si Západ na dlouhá staletí vydobyl přední postavení mezi civilizacemi světa. Panikaření nad hypotetickými katastrofami budoucnosti a neochota, ba přímo zákaz připustit si hrozby reálné, světu bezprostředně kynoucí. K tomu ustrašenost, podlézavost, licoměrnost, pokrytectví, zálibné bičování vlastního hřbetu a ostatní sebevražedná bláznovství, co jich v sobě zahrnuje ideologie politické korektnosti, nejzáhubnější ze všech, na něž kdy připadla mesiášská samolibost… to vše má ne-li přímý původ, přinejmenším se datuje od revolty intelektuální mládeže roku 1968...."
a jejich dílo k 24.8. 2015:"Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit." více nesmyslů na stránkách horních 10 000: http://www.vyzvavedcu.cz/ "šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti."

EVROPA: Co si počneme s Mohamedjugend? Zavraždí Martina Konvičku?

(hořící Žižkov + 22.8.15 hořící Vysočany!, 24. 8. 2015 5:55)

Situace, v níž se EU v roce 2015 ocitla, je změnou paradigmatu. Změnou z geopolitického stavu, v němž Evropu jako relativně extrémně blahobytné a bezpečné území chránily před masovou imigrací z relativně extrémně chudých a nebezpečných území Afriky a Blízkého a Středního východu státní celky na východním a jižním pobřeží Středozemního moře, do stavu, v němž tyto státní celky nejen přestaly fungovat jako evropský cordon sanitaire, ale samy upadly do stavu anarchie, v níž vypuzují své vlastní obyvatele, nemluvě o zadržování průchozích migrantů.
Bude-li příliv uprchlíků pokračovat, čekají nás potíže s nezaměstnanými mladými muslimy. Právě z nich se rekrutují radikální islamisté. Na výchovu této mládeže musíme dohlédnout, jinak se nám to vymstí. Nejprve něco pozitivního. Představa Čechů, že „muslimy budeme muset živit jako cikány“, je mylná. Muslimští přistěhovalci jako celek mají nezaměstnanost poměrně nízkou. Podle odhadů je v ČR nezaměstnaných 70-90 % Romů (zdroj, zdroj), což je dáno – mimo jiné - tím, že osm z deseti Romů má jen základní školu. Ale muslimští přistěhovalci mívají nezaměstnanost nanejvýš kolem 20 %. Jako celek si tedy pracující muslimové vydělají na sociální dávky, které pobírají jejich muslimští nezaměstnaní. Na rozdíl od Romů. Není tedy podle mne důvod se bát, že muslimské uprchlíky „budeme živit“.
Ve Francii okolo roku 2000 byla nezaměstnanost mezi Francouzi 13 %, zatímco mezi muslimy bylo 22 procent nezaměstnaných. Podobné je to v Německu, kde je spousta Turků. Když Němci měli nezaměstnanost 10 %, u Turků to bylo 22 %. Dvojnásobek. To není zase tak špatné.
Muslimové dosahují obstojného vzdělání, byť horšího než Evropané. Asi 23% Britů nemá žádnou kvalifikaci. Mezi muslimy je to číslo 26 procent. Zatímco 20% Britů pracuje v managementu, administrativě a vyšších profesích, u muslimů je to 10%. - Ve střelbě a podřezávání jsou dobří! Ohlupování, zejména "vědců" ti nevidí:
Právě z muslimské mládeže, která se poflakuje po ulicích, se rekrutují islamisté, kteří vyvolávají nepokoje. Pro mladé muslimy je Mohamed tím, čím pro západní mládež Che Guevara. Právě tito mladí delikventi ve Francii vypalují předměstí a pořvávají u toho „Alláhu akbar“. V roce 2040 to možná nebude Paříž, ale třeba hořící Žižkov.
Zajistit muslimům vyšší vzdělání ale není samo o sobě odpověď. Dvě třetiny teroristů zodpovědných za útok na Dv ojčata 11. září 2011 měly vysokou školu. S příchodem této Mohamedjugend se „obohatí“ ČR o nový proud extremismu. A bude daleko drsnější než vše, co jsme tu od listopadu 89 poznali. Je dost možné, že v roce 2030 starý Martin Konvička dopadne jako Theo van Gogh, holandský režisér zavražděný za kritiku islámu v roce 2004. A pražské synagogy? Ty si jděte raději vyfotit, dokud ještě stojí!!!!!!!

A Shot, a Glimpse of an AK-47, and U.S. Servicemen Pounced on Gunman on Train to France

(nytimes.com, 24. 8. 2015 5:20)

http://www.nytimes.com/2015/08/23/world/europe/americans-recount-gunmans-attack-on-train-to-france.html
A Shot, a Glimpse of an AK-47, and U.S. Servicemen Pounced on Gunman on Train to France
By ADAM NOSSITERAUG. 22, 2015
Two American passengers and a British businessman describe how they subdued a gunman on a high-speed train traveling from Amsterdam to Paris.
By REUTERS on Publish Date August 22, 2015. Photo by Frederic Leturque European Pressphoto Agency. Watch in Times Video »
PARIS — It was 5:45 p.m., a normal Friday afternoon on the sleek high-speed train that takes high-level European diplomats, businesspeople, tourists and ordinary citizens between Amsterdam, Brussels and Paris.
Less than an hour away from Paris, a French passenger got up from his seat to use the toilets at the back of the carriage. Suddenly, in front of him rose a slightly built man. Across the man’s chest, in a sling, was an automatic rifle of the kind favored by jihadists the world over: an AK-47.

The passenger threw himself on the man. The gun went off, once, twice, several times. Glass shattered. A bullet hit a passenger.
http://www.bbc.com/news/world-europe-34023361

President Barack Obama called, commending and congratulating them for their courage and quick action

(CNN, 24. 8. 2015 5:14)

By Melissa Gray and Pierre Meilhan, CNN
http://edition.cnn.com/2015/08/22/europe/france-train-shooting-americans-overpower/
Americans who thwarted train attack praised for 'exceptional courage'
Updated 0153 GMT (0853 HKT) August 23, 2015 | Video Source: CNN

(CNN)—A Kalashnikov assault weapon with nine magazines of ammunition, a Luger automatic pistol with extra ammo and a box cutter were carried by the man who attempted to attack a packed high-speed passenger train, French Interior Minister Bernard Cazeneuve said Saturday.
With that kind of firepower, a massacre might have occurred if three American friends traveling together and a British passenger had not tackled, beaten and tied up the suspect, authorities said.
Of the Americans, two are U.S. servicemembers. Spencer Stone serves in the Air Force and Alek Skarlatos is a member of the Oregon National Guard. The third American is Anthony Sadler, a college student.

Train heroes: The men who helped avert a massacre in Europe
President Barack Obama called, commending and congratulating them for their courage and quick action, his spokesman said.
French President Francois Hollande plans to host a meeting with them Monday that will include top government ministers, his office said. Hollande spoke with them by phone and "thanked them for their exceptional courage and their efficiency to prevent a tragedy," according to a statement from his office.
The suspect was identified as Ayoub El Khazzani, a Moroccan national whose DNA was already on file with Spanish authorities, French media reported, citing French official sources. A senior European counterterrorism official told CNN the suspect was linked to investigations into radical Islamist networks.
Four people were hurt in Friday's melee -- including Stone, who was cut by the attacker. He was released from the hospital on Saturday. A passenger suffered a gunshot wound, another suffered cuts to his neck and a fourth badly hurt his hand while breaking the glass to pull the emergency brake.
-
CNN's Faith Karimi, Jessica King, Archith Seshadri, Peter Dailey, Ralph Ellis, Barbara Starr, Jamie Crawford and Michael Martinez contributed to this report.


France 24:Cinq passagers à bord d’un Thalys neutralisent un terroriste, interpellé à Arras

(DGSI -Direction générale de la sécurité intérieure, 24. 8. 2015 5:02)

Cinq passagers à bord d’un Thalys neutralisent un terroriste, interpellé à Arras (VIDÉOS) Publié le 23/08/2015 - Mis à jour le 23/08/2015 à 07:52

PAR HUBERT FÉRET ET LAURENT BOUCHER - PHOTOS PASCAL BONNIERE, THOMAS LO PRESTI ET «LA VOIX»
Un homme a ouvert le feu vendredi peu avant 18 heures dans le Thalys reliant Amsterdam à Paris. Lourdement armé, il s’apprêtait visiblement à commettre un carnage. Sans le sang-froid de cinq passagers, deux militaires et un étudiant américains, ainsi que deux voyageurs britannique et franco-américain, le bilan aurait pu être très lourd. Un passager français avait également tenté de maîtriser l’individu. Le suspect a été interpellé en gare d’Arras. Le parquet antiterroriste de Paris s’est saisi de l’enquête.
Il est 18 heures quand retentissent dans la ville les sirènes des voitures des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) qui convergent en trombe vers la gare d’Arras. Ils viennent interpeller à la descente du Thalys 9364, effectuant la liaison Amsterdam-Paris, un homme suspecté d’être l’auteur de coups de feu dans la deuxième voiture.
Signal d’alarme déclenché
Les faits interviennent vers 17 h 50 à hauteur d’Oignies, où le train s’immobilise une fois le signal d’alarme déclenché. L’alerte donnée, le train est dérouté vers la gare d’Arras, où l’homme est appréhendé puis placé en garde à vue. Il fait l’objet d’une fiche des services de renseignements, selon une source policière. Information confirmée par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui s’est déplacé à Arras vendredi soir.
Le suspect a été transféré samedi matin à Levallois-Perret, en banlieue parisienne, siège de la sous-direction antiterroriste (SDAT) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
Il a été formellement identifié comme étant Ayoub El Khazzani, le ressortissant marocain signalé par les services de renseignement espagnols comme appartenant à la mouvance islamiste radicale, a-t-on appris samedi de source policière. L’homme, qui aura 26 ans le 3 septembre, a été identifié par divers éléments matériels, dont ses empreintes digitales, a-t-on précisé de même source.
Deux militaires américains en civil à bord du train, Spencer Stone et Alek Skarlatos, ont entendu dans les toilettes le bruit de la culasse d’une arme lourde en train d’être chargée. Un passager français, en voulant accéder aux toilettes de la voiture 12, s’est alors trouvé face à l’individu porteur d’un fusil d’assaut kalachnikov en bandoulière. Le voyageur français « a tenté courageusement de le maîtriser avant que l’agresseur ne tire plusieurs coups de feu », relate le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Les deux militaires américains sont alors intervenus pour maîtriser l’homme avant qu’il ne puisse faire un carnage. Son sac contenait une Kalachnikov, une arme blanche et des munitions (neuf chargeurs) selon le témoignage de passagers du train. Ils ont été aidés par un étudiant américain, Anthony Sadler, un consultant britannique, Chris Norman, et un passager franco-américain qui ont ensuite ligoté l’individu.
http://www.lavoixdunord.fr/region/cinq-passagers-a-bord-d-un-thalys-neutralisent-un-ia0b0n3001636

Jag skulle bara råna folk på tåget - Måndag 24 augusti 2015: AK-47 + Luger

(Ayoub El-Khazzan, 24. 8. 2015 4:48)

El-Khazzani: Jag skulle bara råna folk på tåget - Måndag 24 augusti 2015
Publicerad 23 augusti 2015 kl 18.14 - Den 26-årige islamisten Ayoub El-Khazzani, som i fredags kväll greps när han försökte genomföra en massaker på ett snabbtåg mellan Amsterdam och Paris, säger i förhör att han bara hade tänkte råna passagerare ombord på tåget.
Att han beväpnat sig med både kalashnikov, pistol och en kniv och dessutom började skjuta folk inne i tåget menar han inte ska tolkas som att han är en islamistisk terrorist, skriver Reuters.
Istället ska det ha varit hans sätt att försöka råna passagerare ombord på tåget eftersom han var hungrig och hade fått tips från hemlösa i Amsterdam om att det fanns många rika personer på tåget.
El-Khazzani påstår att han hittade automatvapnet i en park nära Gare du Midi-stationen i Bryssel och han ska då ha kommit på idén att använda den vid rånet. Han säger också att han inte förstår anklagelserna om terrorbrott mot honom och att han levt som hemlös i Bryssel.
En av de passagerare som skadades i terrorattentatet vårdas fortfarande på sjukhus för sina skador. Den skadade är en fransk-amerikan som träffades av skott när El-Khazzani började skjuta. Tillståndet för patienten uppges vara allvarligt men stabilt. /
Marinkårssoldaten Spencer Stone från Kalifornien, USA, pekas nu av de andra amerikanerna på tåget ut som den verklige hjälten bakom fredagskvällens avbrutna terrorattack på ett snabbtåg mellan Amsterdam och Paris. - Terror på snabbtåget Misstänkt terrordåd på snabbtåg till Paris - Det var Stone som, utan att tveka, rusade mot gärningsmannen Ayoub El-Khazzani så snart denne kom ut från tågtoaletten. Han tacklade omkull den muslimske terroristen och såg till att slå honom medvetslös, trots att han själv skadades i tumultet.
– Spencer sprang tio meter för att komma fram till killen. Vi visste inte om hans pistol fungerade, Spencer rusade mot honom ändå. Om någon hade blivit skjuten så hade det varit Spencer, säger Alek Skarlatos, en av de tre amerikaner som fått medalj för ingripandet, i en intervju.
http://www.nytimes.com/2015/08/23/world/europe/americans-recount-gunmans-attack-on-train-to-france.html?_r=0
Two American passengers and a British businessman describe how they subdued a gunman on a high-speed train traveling from Amsterdam to Paris.
By REUTERS on Publish Date August 22, 2015. Photo by Frederic Leturque/Twitter / Handout/European Pressphoto Agency. Watch in Times Video
The man with the gun kept going down the carriage, holding his AK-47 and a Luger pistol. In a pocket was a sharp blade capable of inflicting grievous harm. He had at least nine cartridges of ammunition, enough for serious carnage.
The police detained a suspect in Arras, France, on Friday after an attack on a train to Paris was foiled by passengers.

Profile Emerges of Suspect in Attack on Train to ParisAUG. 22, 2015
Police officers patrolled the platforms of the Brussels-South train station on Saturday.
Train Attack in Europe Puts Focus on Vulnerability of U.S. RailAUG. 22, 2015
Spencer Stone leaving a police station in Arras, northern France on Saturday.
3 Who Stopped Train Attack Were Boyhood FriendsAUG. 22, 2015
Alek Skarlatos, a specialist in the National Guard from Oregon vacationing in Europe with a friend in the Air Force, Airman First Class Spencer Stone and another American, Anthony Sadler, looked up and saw the gunman. Mr. Skarlatos, who was returning from a deployment in Afghanistan, looked over at the powerfully built Mr. Stone, a martial arts enthusiast. “Let’s go, go!” he shouted.
a to je Konec věku příběhů a začátek reality podle petice vědců za islám krásnější a pravdu a lásku k teroru? Kdyby si slavní "vědci" z petice přečetli raději "Konce věku příběhů" snad by pochopili, že řád není neřád!

Německo zpřísňuje imigrační zákony "proti vědcům" ale "suspected Islamist militant"

(Dr. Manfred Schmidt Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 24. 8. 2015 4:30)

19.08.2015 - Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière hat heute die überarbeitete Prognose für die Zahl der erwarteten Asylanträge vorgestellt. Das Bundesministerium des Innern und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechnen damit, dass in diesem Jahr bis zu 800.000 Asylbewerber nach Deutschland kommen werden – das wären etwa viermal so viele wie im Vorjahr.
Anders als vorherige Prognosen stellt die aktuelle Datenbasis nicht mehr nur auf die Zahl der gestellten Asylanträge, sondern auf die deutlich darüber liegenden tatsächlichen Zugänge ab. Bis Ende Juli hat das BAMF bereits rund 218.000 Asylanträge gezählt. /
Německo zpřísňuje imigrační zákony. 94 000 migrantů bude vyhoštěno. Ti se bouří. Německé úřady vyhostí 94.000 migrantů převážně z Balkánu, kteří požadují status uprchlíka. Nově zavedená a přísnější imigrační legislativa již vyvolala masové protesty mezi migranty v Berlíně. V rozhovoru pro sobotní Die Welt to uvedl Manfred Schmidt, šéf německého Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF). Ten rovněž uvedl, že se počet žadatelů od roku 2013 téměř ztrojnásobil a na úřadech je až 250.000 nevyřízených žádostí o azyl. V květnu oznámily německé úřady, že letos očekávají až 400.000 žádostí, což je dvakrát více než v roce 2014 (202.645 žádostí a "pouze" 127.000 žádostí v roce 2013). Podle deníku Die Welt letos počet žadatelů může dosáhnout i více než 450.000. Manfred Schmidt potvrdil, že jeho agentura má personální potíže a bylo nutné najmout dalších 2000 zaměstnanců. Berlín novelizoval příslušnou legislativu, a od 1. srpna platí mnohem přísnější pravidlapro imigranty. Od teď bude Německo odmítat žádosti migrantů o azyl, jestliže "jejich žádost o azyl je zjevně neopodstatněná." Policejní odbory v Německu bijí na poplach: Policie nestíhá registrace všech nelegálních imigrantů. Desetitisíce azylantů není vůbec identifikováno.
Pokud bude migrantům zamítnuta žádost, budou na dalších pět let vyhoštěni ze země, a z celého schengenského prostoru
No a kam půjdou milí vědci: vzemete si je domů - většinou zločince, bojovníky ISIS a podobné domů?
Dr. Kobliha a mnozí další zblízka poznali, o co se tu hraje. Hlupáci se halí do role vědců. Hřímají na nás své nesmysly cestou peticí vědců a normální lidé, co ví oč jde, jako úřady i policie v Německu bijí na poplach. ISIS si zaplatil petici vědců? Statečný dr. Kobliha by to asi podložil fakty - bohužel už to nestihl! /
French President Francois Hollande on Monday will award France's highest honor, the Legion d'honneur, to three U.S. citizens and a Briton who helped disarm a machine gun-toting attacker on a train last week.
The award will be made when Hollande meets the men in the morning, a member of the president's entourage said after it was revealed that one of the Americans, Spencer Stone, likely also had saved the life of a fellow passenger.
Stone, a 23-year-old airman traveling with two friends on the train from Amsterdam to Paris on Friday, told reporters on Sunday of how he plugged the blood-spurting wound of another passenger with his fingers after himself being injured by the attacker, identified by security sources as a suspected Islamist militant.
"I went over, saw that he was squirting blood out of the left or right side of his neck," Stone, with a cut above his right eye and his left arm in a sling to protect his injured hand, said at a press conference alongside his friends, student Anthony Sadler, also 23, and National Guardsman Alek Skarlatos, 22.
"And I was going to use my shirt at first, but I realized that wasn't going to work, so I just stuck two of my fingers in the hole, found what I thought to be the artery, pushed down and the bleeding stopped." Stone held that position until paramedics arrived, he said.
The man whom Stone helped remains hospitalized. U.S. Ambassador to France Jane Hartley said at the news conference that he was "doing pretty well."
Chris Norman, a 62-year-old British consultant who lives in France, also will be decorated by Hollande on Monday

Nyní je moda zase za vydané knihy autory kráglovat!

(nefundaMENTALISTA, 23. 8. 2015 7:56)

Bohumil Kobliha - Hořejší příklad a životní zkušenosti mne vedou k tomu, že i já se skláním nad klávesnicí počítače, abych vyzvedl jak je pro život důležité mít moji knihu, totiž „Konec věku příběhů“. Jeden profesorský přítel, filozof, se mne zeptal, proč jsem tu „kníhu“ vůbec napsal a zalamentoval zároveň, že se na mne vypraví religiózní fundamentalisté aby mně odkráglovali. Zda skutečně odkráglovi či je to jenom hyperbola, filosofický postřeh hodný stoiků a pití politického blínu v ČSR. Karel Kryl by mohl vyprávět, jak mu ten ksindl (či xindl(?)) -„zavařil“, když si dovolil veršovat a zpívat pravdu o Havlovi a tom jeho šmelinářském šmejdu, co tehdy jen kradl – ovšem jako ministr vnitra Tomáš Sokol jde dál a už vraždí skrze tajné služby přes milenky premiéra ČR. Koblihu? Kukačku? Kryla? Sametový „KKK“....... Kolik obětí z řad literátů mají? Neeinsteinovský paradox trojčat. K – Kobliha, K – Kukačka , K- Kryl!

Je pozoruhodné, jak moudří, vzdělaní, hluboce věřící cítí i ve vlastních životech smrtelné tlaky. Kráglování a pokusy o něj. Ve světě sametu se samozřejmě "krágluje" sametově - i nesametově. Jak to zveřejnil miliardář Janeček v těchto dnech a je v tom zase strůjce vražd, profesor Koblihou zmíněný: Klaus! Bůh, autor vesmíru a jeho přírodních zákonů, pán matematiky, pán hudby, kde když je něco špatně nebo falešně každý hlupák to vidí. Ale když u filosofů a s ním spjatým světem politiky, základu kšeftu podobných jako Fedor Gál a jeho svět petic, se lže až se práší, a pak se masově "krágluje" tedy skrze zákony, či jen pokud vás sameťáci dostanou pokud možno pod paznehty pouliční lůzy či podobných lékařů jako byl šéf lékařských odborů - řízených přítelem Klausem. Klausi, „Viléme, Jarmilo“, známe se, z doby kdy jsi nezvládl bez chyb počítat u okénka přepážky v bance, tak se stal skrze komunistické prognostiky Z ÚV KSČ daleko později raději ministrem financí za pomoci lůzy okolo Havla. Jak je také v analýze Miroslava Dolejšího hezky pertifikováno, a zcela chybí v těch pár řádcích pan autora Růžičky v jeho vzpomínce na Bohumila Koblihu, který by byl dobrým presidentem ČR. Opravdu dobrým, když trest smrti byl zrušen A všude tady zrůdy druhu „neviditelná ruka trhu- až po mokré práce“ firmy Klaus, taťky zakladatele toho všeho.... Co nám pošle pan Janeček o svém trestním oznámení k plánování své vraždy. Co objasní Sabina Slonková, jak jí „citron“ z lůzy chtěl zabít, prý na přání sekretáře ministra, jak příznačné pro sametový svět vražd, kde základem je ohledání, lékařská zpráva patologů: OK. A pak řídí sepisování petic vědců. Hezké počtení u skoro 7 000 hlupáků, stojící si za peticů vědců – výkvětu sametu ČR. Kteří nevidí, jak včera večer 22.8. 2015 na památku 21.8.1968 v Praze a okolí(!) makedonští vojáci a policisté plní starý Benešův plán: aeroplán. Ale na jakou planetu poletí?
Tohle je dávno už jen globálně „globalistická“ planeta kšeftu a uprchlíci, zmanipulovaní zmanipulovanou, hezky po léta připravovanou válkou, válečnou politikou, změní to i zde na velký hodně „nesametový případ Charlie“! „Kdy, kde, proč a jak“ či yak (?) je jedno, zda někdo souhlasí, či nesouhlasí či píše petice pro či proti. Bude ekonomicky zničen, pak zabit a nedá se vyloučen, že mnozí z petentů i obyčejně kanibalsky sežráni, jako tomu bylo v obleženém Petrohradě při německém obklíčení.... Případ v historii Prokofjev a tisíce z hladu se pojídajících už předtím hladomoru na Ukrajině – nebojte se . Tihle se dopracují znovu ke všemu! Jako zvládnou stejný hladomor zde, jako pověstný hladomor v Rusku po jejich slavném „7.11.1917“. Co viselo v době bolševismu v době Koblihových studií na každé nástěnce, aby marxisté měli radost, z klidu, než si nakradou a hlupáci se sežerou navzájem.... politické odpůrce povraždí „ve jménu zákona“ a vlády lidu.
Tak pane autore urážejte kriticky myslící, kterým nerozumíte, mnohému nerozumíte, urážejte odkaz Jana Kukačky či jako známého autora „Yak“. Jak na to? NATO!

Jak zemřel ing. Jan Kukačka? (†15. 8. 2011)

(badatel, 23. 8. 2015 0:49)

Zemřel Jan Kukačka – PhDr. Rostislav Janošík
29. 9. 2011 Se značným časovým zpožděním jsme se v redakci internetových SVOBODNÝCH NOVIN dozvěděli smutnou zprávu o náhlém úmrtí našeho dlouholetého spolupracovníka Jana KUKAČKY (†15. 8. 2011). Jeho spolupráce s tištěnými SN začala v roce 1998. Kontakty s ním jsme nepřerušili ani po přechodu na internet. Naposledy jsme se setkali koncem června letošního roku, těsně před začátkem letních prázdnin. Mluvili jsme tehdy o podobě naší další spolupráce. K ní už bohužel nedošlo, protože J. Kukačka nás během letních měsíců opustil…
Jeho náhlý odchod uprostřed práce a plánů do budoucna byl velkým překvapením pro všechny, kdo jsme ho znali. Ještě nedávno jsme pro něho připravili jako interní publikaci sborník jeho příspěvků otištěných ve SN. Desítky článků na aktuální politická i ekonomická témata svědčí o jeho vytrvalé snaze všímat si věcí, které obyčejné lidi zajímají a trápí, a přijít na kloub problémům, s nimiž si naše polistopadová vládnoucí garnitura příliš hlavu nelámala. Zvláště cenná byla Kukačkova analýza příčin a následků povodní z roku 2002.
Honzo, díky za všechno, co jsi za poslední dvě desítky let vykonal pro naši nově nabytou svobodu a demokracii! Budeš chybět jak čtenářům SN a dalších periodik, do nichž jsi přispíval, tak i posluchačům rozhlasových stanic, které jsi oslovoval prostřednictvím svých telefonních vstupů. Budeš nám chybět nejen jako zdatný publicista, ale především jako dobrý člověk.
Nezapomeneme! Za redakci SN: PhDr. Rostislav Janošík

Na dobré, slušné věrné přátele se těžko zapomíná - zejména v době, kdy se otevírají brány k občanské vyhlazovací válce, kde politické "sametové vraždy" jako se trousí špitání "já viděl tohle, já slyšel tohle, ale nikdy nesmíte zveřejnit zdroj - zabili mne mne“. A jako vždy smutné: „Byl bych další v pořadí....“ Kdy už i finanční magnát Janeček dává v těchto pohnutých dnech k lepšímu trestní oznámení, ke zjištění, že měl být zabit nájemným vrahem. Kdo ze "7mi statečných" dosvědčí, co se mu doneslo k tragickému konci přítele ing. Jana Kukačky, kterého jsme si připomněli otevřením jeho případu - kdy zase bude úředně vše v pořádku? Vše OK! Svědci - promluvíte - nebo budete zmasakrování vlnou "uprchlíků" nepřímo jako nějaká „pouliční nehoda“, přepadení lupiči... či přímo, jako v Paříži 2015. Kde to stálo "pouhých 17 lidských životů, včetně novinářů - žertéřů jedné známé redakce.... Řeči, kdo je a kdo není "Charlie" by bylo třeba "perestrojit" dle těch sametových snů Gorbačova do pravdy. Pravdy o sametových vrazích, Orlíku a dějů okolo něj! Tentokrát Petr Cibulka vidějící všude ruskojazyčné spiknutí výjimečně měl a má pravdu – ovšem státní příslušnost ruskojazyčných není vždy Rusko, jde nyní přesně dle Analýzy 17.11.1989 často o osoby sice s praxí života v SSSR či jejich příbuzných, ovšem i s občanstvím Izraele, Ukrajiny, prostě přednostně dřívější Halič a okolí! O „fémové vraždě v Záhoří“ případu ing. Formise jsou plné archivy. V Tvém případě má být ticho? Honzo, „Nezapomeneme!“ 15.8. 2011 – 2015 (!) jak už v tuto smutnou letní dobu „Za redakci SN: PhDr. Rostislav Janošík“ tehdy napsal šéfredaktor..... Či si pár let počkají na nemocnici, LDN či „hospic“ jak je nyní „moda vyřizování pozůstalostí?“

Uprchlíky bychom pochopitelně přijímat měli!: Pravda vás osvobodí!

(Mgr. et Mgr. Jan Werner, 23. 8. 2015 0:24)

Cítil jsem jistou morální povinnost se od této petice veřejně distancovat. Kromě všeho jiného je totiž tato petice velice matoucí. Přestože se výzva jmenuje „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ a začíná slovy „My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí“, mezi petenty lze spatřit i řadu bakalářů či lidí, kteří po získání titulu Ing. či Mgr. studium ukončili. Je otázkou, nakolik lze v jejich případě hovořit o „akademických pracovnících“. Osobně nerad kastuji lidi dle titulů, ale sám jsem držitelem dvou magisterských titulů a doktorandem na dvou různých katedrách, proto se domnívám, že jestliže se za akademické pracovníky považují výše zmínění bakaláři atp., mám nejen právo, ale v jistém smyslu skutečně i povinnost se k celé věci vyjádřit. A ukázat, že zdaleka ne každý, kdo má nějaký titul, se musí nutně podílet na současné davové hysterii. A je už úplně jedno, jestli se jedná o hysterii spodiny našeho národa, která si vystačí se svou xenofobií a primitivismem, či o hysterii samozvané elity národa, která na hysterii první zmíněné skupiny reaguje apriorně kontradiktoricky.
Shrnu-li předešlé: Je správné upozorňovat a myšlenkově bojovat proti nízkým lidským pudům, které se zhmotňují na řadě soudobých demonstrací a které vycházejí ze skutečné nevědomosti, strachu a xenofobie. . .
Bohumil Kobliha - Hořejší příklad a životní zkušenosti mne vedou k tomu, že i já se skláním nad klávesnicí počítače, abych vyzvedl jak je pro život důležité mít moji knihu, totiž „Konec věku příběhů“. Jeden profesorský přítel, filozof, se mne zeptal, proč jsem tu „kníhu“ vůbec napsal a zalamentoval zároveň, že se na mne vypraví religiózní fundamentalisté aby mně odkráglovali. (!!!!!!!!!)
K tomu se druží Autoregulace systému, která koriguje odchylky od cesty v řádu nápověďmi, poruchami stupňujícími se až k eliminaci, zničení či sebezničení. . . .
Věřím, že se přes všechny „konce světa“ (včetně toho dle Mayů – 21.12.2012) zachráníme - tedy: BBC R4 byla přinesena obdobně neuvěřitelná dokumentace o shodě s biblickými nároky dávných Hebrejců na vyvolenost! ++++
Chceme ale pravdu o našem náboženství? Jsme schopni přijímat pravdu, která nás osvobodí? Přežijeme rozpor víry a pravdy? ++++
Mluvíme-Ii o indickém sub-kontinentu, pak si na příklad všimneme, že v hinduismu je Krišna nejvyšší bůh a je ztělesněním boha Višnu. Jaká podobnost s katolickým Bohem-Otcem a Bohem-Synem. ... Skrze Krista je všechno stvořeno, jak praví katolické vyznání víry. Může být vyšší stupeň podobnosti?
Kdo myslí na Krišnu, ve smrti jde ke Krišnovi. Kdo myslí a doufá v Kristu, má jít po smrti do náručí Abrahamova? Ve staroindické Bhagavat Gítě (18.66) výzva „Nebojte se“ je jako vyřčena Ježíšem Kristem (Luk.12,7; Marek 6,50; Mat.14,27).
Čech, po všech dějinných zkušenostech a utrpení, nesnáší manipulace, nesmysly, lži, nesrovnalosti, polopravdy, podvody a nespravedlnosti. Proto jsem musel napsat knihu „Konec věku příběhů", kde všechna nejnovější poznání shrnuji a interpretuji k usnadnění našich cest. Kniha, po dvouletém hledání nakladatele, konečně spatřila světlo světa. Ve vázané formě vyšla 21. prosince 2009, na den Slunovratu, což považuji za více jak významné a symbolické. Věřím, že lidstvo jehož existence visí na vlásku, lze zachránit porozuměním a věděním. Pravda vás osvobodí!
.... podrobným zkoumáním podloženým nevyvratitelnými archeologickými nálezy, že při hledání pravdy se jako lidé můžeme shodnout. Londýn, 4.března 2010.
Výzvu vědců proti xenofobii podpořili už čtyři členové vlády-Pijavice sociálního systému, co znásilňují a vraždí

(ver a ČT24, ČTK a Babiš (ANO), 22. 8. 2015 23:59)

Organizátoři petice jsou Lukáš Novák, Anna Vanclová a Martin Blažek, kteří působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
20. 8. 2015
Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a ministři Jiří Dienstbier (ČSSD), Kateřina Valachová (ČSSD) a Robert Pelikán podpořili výzvu vědců týkající se narůstající xenofobie v souvislosti s uprchlickou krizí. Dokument, která vyzývá k větší toleranci ve společnosti, podepsalo přes 6 666 akademiků a podobných. Podle Dienstbiera je šíření nesnášenlivosti větší problém než samotná migrační vlna.
Senátor Jaroslav Zeman (ODS) vědcům vzkázal, že nejlepším řešením bude, když si každý z nich vezme natrvalo domů deset uprchlíků například z Afriky. „Plus k tomu deset rodinných příslušníků na jednoho uprchlíka a bude se o ně dobře a řádně starat,“ řekl serveru Parlamentní listy.

Podle poslance ČSSD Jeronýma Tejce je zase potřeba rozlišovat mezi xenofobií a zdravým rozumem: „Doporučuji každému signatáři, aby se rozjel například do Francie a na vlastní oči viděl, jak může dopadnout přijetí uprchlíků z nám kulturně vzdálených zemí.“

K výzvě se pro server Parlamentní listy vyjádřil i ministr financí Andrej Babiš (ANO). „Pokud bude v Evropě hledat útočiště 10 milionů uprchlíků, tak se má Evropa o ně postarat? Rozumím tomu, že se máme postarat o lidi v ohrožení života, ale kdo stanoví, kolik jich má být?“

Tejc doporučil výlet do Francie!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zdravotní stav imigrantů nikoho netrápí-Sobotkova vláda prohlásila, že sem bude

(zdravotník SPD, 22. 8. 2015 17:29)

Zdravotní stav imigrantů nikoho netrápí Publikováno 21.8.2015

Rád bych se vrátil k jednomu staršímu článku, který jsem napsal na základě svých zkušeností z Afriky. Bohužel se ukazuje, že jsem měl plnou pravdu: zdravotní stav imigrantů nikdo nekontroluje a pouští je sem se vším, co v sobě přináší. Jejich děti se mohou ve škole potkávat s našimi dětmi, které na jejich nemoci parazity nemají protilátky a jsou tedy daleko snáz náchylné podlehnout nákaze.
Sobotkova vláda prohlásila, že sem bude brát dobrovolně „utečence“ z Afriky, ale už neřekla, kdo zaplatí jejich vyšetření a případné léčení pohlavních chorob, otevřené TBC, chlamydií, ameb, schistosomas, dysenterií, plicních chorob a především AIDS. Není už
na čase se vlády zeptat, jak to chtějí řešit a za čí peníze? Komu poslouží epidemie v Evropě? Americkým farmaceutickým koncernům? Dárečky, které nám vezou imigranti z Afriky……….
Zatímco diskuze o bezpečnostních rizicích plynoucích z vlny imigrantů pro náš stát se pomalu a obezřetně (hlavně nikoho nenaštvat) rozbíhá, druhé a neméně hrozivé riziko je opomíjeno. Pracoval jsem na zdravotnickém projektu v hraniční oblasti mezi Zambií a Angolou a měl jsem možnost seznámit se s pravdivými statistikami zdravotního stavu obyvatel. Průměrná délka života v oblasti je 32 let! Samozřejmě mluvím o přirozených, nikoliv násilných úmrtích. Hlavním zabijákem je malárie, dále pak AIDS, plicní choroby TBC, dysenterie, pohlavní choroby a především jejich libovolné kombinace. Když k tomu připočtu rozsáhlou sbírku nejrůznějích mikro a makroparazitů (endo i exo), které si sebou imigranti přiváží, má se naše zubožené zdravotnictví opravdu na co těšit.
Obávám se, že v celé zemi nebude dost víček PET lahví na to,aby zaplatily léčbu nejenom migrantů, ale především až se tyto nemoci začnou přenášet i na naše lidi, kteří navíc proti většině z nich nemají protilátky.
Co teda dělá naše vláda, aby ochránila svůj národ, ze kterého se má tak dobře? Co dělá naše slavná poslanecká sněmovna a senát ? Povím vám to – nedělají nic, protože nikdo z nich vůbec nechápe, o co se jedná, že to, co se vytrvale blíži, je srovnatelné s následnými efekty výbuchu jaderné pumy, způsobující pomalé a postupné vymírání obyvatelstva. Jediná SPD má program, který skýtá řadu opatření na ochranu obyvatelstva před
importem epidemií.
Je to především velice striktní imigrační politika, protože když omezíme pohyb nežádoucích osob přes naše hranice, omezíme možnosti nákazy, např. vody bakteriemi nebo parazity ze stolice.Je ale nezbytný aktivní přístup našich bezpečnostních složek. Tlačte na své poslance a místní politiky, jak chtějí chránit zdraví ve svých oblastech.

Dr. Kobliha, který procestoval řadu tropických zemí, poznal tato rizika - více v knize "Konec věku příběhů" - kde přijímání infekcí a parazitů bude v ČR velký infekční a parazitární problém!

Utekla agenda Bilderbergu: válka a boj s alternativními médií - New York Times

( Jim Tucker a "Spencere, na něj!"!, 22. 8. 2015 10:24)

Utekla agenda Bilderbergu: válka a boj s alternativními médií Posted on 17. 6. 2011 Nový světový řád

Ve středu korporátní média informovala, že CIA staví na Středním východě tajnou leteckou základnu, aby ji využívala pro útoky ozbrojených dronů na al Kaiídu v Jemenu a plnocenné rozšíření zinscenované války ze Středního východu do arabského Maghribu v Africe (dron je bezpilotní útočný letoun pozn. redakce). Tahle následující reportáž je o tom, že al Kaiída se přesunula do hlavního města jihovýchodní provincie Jemenu a varovala vládní činitele, aby utekli nebo je čeká odplata, jak hlásí New York Times
Elita chce „velkou krvavou válku na Středním východě, která bude zahrnovat všechny země kromě Izraele, který je chráněn,“ řekl 9. června Alexi Jonesovi veterán lovu na Bilderbergy Jim Tucker. Velká válka, poznamenal, pomůže úsilí elit o vyhnání cen ropy nahoru a uvalení dalšího ekonomického tlaku na mizející střední třídu v Americe.
Maročan střílející ve francouzském rychlovlaku se vrátil ze Sýrie. Sledovalo ho několik tajných služeb ČTK, rum 22. 8. 2015 07:13 (aktualizováno 10:02)
•Mladý muž z Maroka v pátek večer 21.8.15 ve vlaku na severu Francie vážně zranil dva lidi při střelbě automatickou puškou.
•Střelce brzy zneškodnili dva členové americké námořní pěchoty, kteří zrovna vlakem cestovali. Zabránili tím větší tragédii.
•Útočníka už předtím sledovaly tajné služby Francie, Španělska i Belgie, je navrátilcem ze Sýrie - Čin obou zachránců už ocenil americký prezident Barack Obama, stejně jako množství lidí na sociálních sítích.
"Prezident vyjádřil hlubokou vděčnost za odvahu a rychlý úsudek několika cestujících včetně amerických vojáků, kteří obětavě útočníka přemohli," uvedl Bílý dům v prohlášení. "Je očividné, že jejich hrdinská akce zřejmě zabránila mnohem horší tragédii." Jeden z vojáků americké námořní pěchoty se v červenci vrátil z Afghánistánu, druhý slouží na Azorech, uvedla AP.
Dalšími zraněnými jsou Brit a francouzský herec Jean-Hugues Anglade známý z filmu Brutální Nikita. Ten se podle médií pořezal o sklo při pokusu spustit alarm.
Policie pachatele zadržela v železniční stanici v Arrasu, 185 kilometrů severně od francouzského hlavního města. Muž, který je Maročan nebo Francouz marockého původu, byl kromě automatické pušky vyzbrojený také nožem.
Útočník oblečený do džín a modrého trička, který nastoupil v Bruselu, byl vyzbrojený automatickou puškou, zřejmě typu Kalašnikov, pistolí a nožem. Cestující podle agentury AFP nejprve zaslechli výstřel a řinčení rozbitého skla.
Američtí vojáci podle BBC pak zjistili, že někdo nabíjí zbraň na záchodě a vrhli se na něho, když vyšel ven. Když se útočník připravil ke střelbě, jeden z nich křikl na toho druhého: "Spencere, na něj!"
Muž uběhl chodbičkou asi deset metrů a vrhl se na střelce, kterého chytil pod krkem. Mezitím druhý voják pachateli vyrval zbraň. Útočník ale ještě stačil vytáhnout nůž a prvního z Američanů několikrát pořezat na zátylku a skoro mu amputovat palec. K dvojici vojáků se připojil ještě třetí Američan - společně pachatele zbili až do bezvědomí.
No a teď lidskoprávní aktivisté pište již trestní oznámení na týrání uprchlíků či si je vezměte i stou peticí vědců domů - US vojáci to raději zneškodnili a vy petenti žaníte nesmysly a dojemné historky o lásce uprchlíků k vám - proč asi uměl řezat palce, kde e to stbáčtí "humanisté naučil?
Tak, to je tajná agenda Bildebergů v denní praxi - vývoz podobných uprchlíků....Tak nám zabili Ferdinanda, paní Müllerová - tak nám zabili paní Müllerovou, Ferdinande!

(Soused, 22. 8. 2015 7:37)

„On člověk míní a Pán Bůh mění…, tak zřejmě Vám to nevyšlo“.
Moudrý a slušný dr. B.A. Kobliha včas varoval, že je všechno jinak a je škoda, že zrovna se to tak semlelo, že podvodníci a komunistická sebranka se zamíchala mezi slušné lidi a dokonce vědce. Jenže kdo za komunismu a později havlovského sametu dohod s komunisty byl a zůstal slušný: Dr. Kobliha jasně popsal operaci Golgota a výborně to doplňuje téma okolo paní Angely Merkel: Das erste Leben Angela M. - Piper Verlag GmbH, Mnichov 2013 - do češtiny přeložila Olga Kolečková - Narozena 10.6.1958 v Broumově. Vysokoškolská pedagožka, translatoložka: olga.koleckova@centrum.cz
kam můžete směřovat dotazy, k nejasnostem textu, který výborně doplňuje jak původní zjištění dr. Koblihy o bolševickém KGBáckém divadle, (Operace Golgota!) jehož drama hry na petici pod řečněním „největších židů“, jako Zeman s Ovčáčkem, nyní máme na stole. V podobě zástupné petice vědců – z této dílny hnusu! Dle režie sametu, jak analyzoval Miroslav Dolejší v jeho Analyze 17.11. 1989 a potvrzuje Angela Merkel.... a to vše na stránkách Svobodných novin. Bez velebení petic" vědy věd - marxismu a v něm vyučeným vědců – petentů!" - typu Zemana a šmejdů - známých spíše z podobných prodejních akcí! Kam navezou důchodce, zadluží je prodejem podřadných vysavačů či hrnců či podobných cetek asi odpadu z vietnamských tržnic či zkorumpovaných celníků, kde toto zboží mělo původně skončit v mlýnu odpadu či spalovně, jako zde „petice vědců“. Pak přijdou exekutoři. Vše je čisté: podle zákona! Holt kšeft je kšeft a vraždit skrze lékaře a křivé lékařské pitevní a ohledací zprávy tak snadné! A durdit se, že se znám s Fedorem či Ferdinandem Vaňkem, počkejte až budou presidentovat. Tak to máme za sebou? Jedno presidentování Ferdinandem Vaňkem určitě, , když „Vaňkova vdova Veškrnová“, chce za užití svatého jména Havel – co nám jej závidí celý vesmír - nejméně 30 000 Kč a za vlezení ne do své postele, ale na stránky www o Havlovi 80Kč/ 1 vstup! Kšeft je kšeft – viď Fedore a jeho kamarádi! A zaplatit si vraždu kolegy? Peticí? Zaplatit si džihádisty pod legendou uprchlíků a ty použít na mokrou práci - ovšem sametově. Holt největší žid na Hradě jako Zeman je fiškus!! Volte stále dokola Zemana či Klause nebo alespoň vědce petenty z vědecké petice, v nejhorším Veškrnovou! A máte jistotu! Kurva jako krurva, vrah jako vrah – do toho si mrmlejte: Já jsem/nejsem Charlie. Ono je to jedno!

Kšeft je kšeft! Vražda je taky kšeft!

(Fedor Gál, 22. 8. 2015 7:09)

Ve zjevném rozporu se zákonem o komorách, jenž to výslovně zakazuje, Rath postupně přetvořil ČLK na odborářsko - politickou organizaci, která začala útočit proti ministerstvu a vládě. Tuto taktiku běžně používá jeho příznivec , nynější prezident Milan Kubek dodnes. V rozporu se stanovami komory si Kubek jako prezident ČLK prosadil možnost dalšího, třetího termínu. Takové praktiky vysvětlují, proč se většina lékařů dnes ke komoře obrací zády, a proč někteří z nich dokonce odmítají platit členské příspěvky.

Po ukončení „rezidentury v oboru korupce v ČLK nabídla Rathovi fakulta (ČSSD) možnost „specializace v korupci“ na ministerstvu zdravotnictví , v resortu plném netransparentností. Tento resort byl Rathovi šitý na míru. Následovaly další kauzy. Milenka, která pracovala pro farmaceutickou firmu s následnými zvýhodněnými smlouvami, sponzorované kluby (například Da Vinci klub), které náhle zmizely, vyhazování odpůrců a předních vědců z vedení zdravotnických ústavů a další. Když se během jeho funkce ministra vyšetřovala již zmíněná kauza s doktorkou Klimovičovou, Rath se vyjádřil: „Těžko můžu skončit ve vězení. Tam přece nemůže skončit nevinný člověk.“ (MF DNES 18. 8. 2006)
Po promoci z uvedené specializace nastal čas „přednostovat“ v korupci jako hejtman. Zbytek příběhu je znám.
Kauza Rath je pozoruhodná jak svou délkou, tak svým skutečným rozsahem. Dotýká se nejen politicko-mafiánských struktur, ale zanechává stále aktivní stopu v organizaci, která údajně reprezentuje tu nejprestižnější část naší společnosti. Je ve veřejném a profesním zájmu, aby se v případě potvrzení Rathova odsouzení za spáchání trestního činu ČLK konečně od Rathových praktik jasně distancovala.
Doktory jsme také koupili. Největší hit, jsou falešné pitvy, vše poctivě zfixlováno, hezká razítka, kvalitní podpisy k takovým úmrtím, kde is vrabci štěbetají, že šlo o vraždu. To máte jako ve Svobodných novinách k úmrtí redaktora ing. Jana Kukačky. Vždy vše OK. Smrti bez cizího zavinění.... Lékaři typu Rath, vždy najdou řešení, jak pan Stránský dole zmínil - holt zvítězila pravda a láska StBácká - dvojice Zeman - Klasu- až na věky. A fakta? Včera pan Janeček: Policie prověřuje informace o plánech na vraždu miliardáře Janečka 21. srpna 2015 9:06
Zesnulý podnikatel Peter Kovarčík se nejspíš chtěl pomstít a zlikvidovat miliardáře Karla Janečka, jehož Nadační fond proti korupci upozornil na podezřelé miliony na švýcarském kontě. Informaci o připravované vraždě prověřuje policie, napsal v pátek deník Právo.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/podnikatel-kovarcik-si-mel-objednat-vrazdu-miliardare-janecka-p6m-/domaci.aspx?c=A150821_085333_domaci_fer
Kovarčík za vraždu Janečka údajně nabídl až deset milionů korun. Nadační fond proti korupci totiž před dvěma lety upozornil na podezřelé stamiliony ve Švýcarsku a jejich možnou souvislost s amnestií, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus (více zde).
Janeček už podle Práva kvůli kauze vypovídal na české protikorupční policii. Ta se věcí zabývá na základě upozornění ze Švýcarska, na jakékoli informace k případu je však skoupá. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ uvedl v pátek ráno pro iDNES.cz mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Podle Práva policie také prověřuje, zda 600 milionů, ke kterým měl Kovarčík dispoziční právo, nepochází z úplatků za amnestii.
Miliardář Janeček nebere informace o pomstě od Kovarčíka na lehkou váhu. „Byla to určitě vážná věc, nešlo jen o tlachání. Ostatně pan Kovarčík na to podle mých informací chtěl dát 10 miliónů korun, což je poměrně vysoká částka,“ uvedl pro Právo Janeček.

Rathova akademická dráha v oboru korupce - 28. 7. 2015

(Martin Jan Stránský, 22. 8. 2015 6:59)

Je hezké vzpomínat velké osobnosti a hádat se jako zde dole v komentářích, kdo koho znal a jak. Lepší je znát přítomnost i Přítomnost: pritomnost.cz
vřele doporučuji těm, co uráží se Zemanem na věčné časy. Hulvátství naše vizitka? Jen když "jsem největší žid" - težko zapomenutelný výrok burana a primitiva, exkomunisty Zemana a jeho pochlebníků, rozbíjející sociální demokracii na nějaké StBácké SPOZ, to máte slušná veřejnosti zde - račte si vyhledat v celoživotním díle právě odkazy dr. Koblihy k tomuto tématu: http://www.pritomnost.cz/cz/archiv-od-r-1924
Martin Jan Stránský
Rathova akademická dráha v oboru korupce
Martin Jan Stránský Česká politika
Korupční cesta Davida Ratha nezačala při jeho hejtmanství ani ministrování, ale mnohem dříve. Její stopy, taktiky a důsledky jsou stále dodnes patrné tam, kde Rath působil, než se stal politikem.
Poté co se stal Rath prezidentem Lékařského odborového klubu (LOK), prosadil si stoupence do okresních sdružení České lékařské komory (ČLK). „Neskrytá nenávist, porušení apolitičnosti a morálních a etických zásad „rathovců“ , jak je popsal tehdejší člen představenstva, tak znechutily ostatní členy, že přestali chodit na schůze, a dokonce rezignovali na své posty. V rozporu se stanovami komory, podle nichž se delegátem může stát pouze člen, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech registrovaných členů, nikoliv pouze momentálně přítomných, si Rathovi „delegáti“ zvolili Ratha do funkce prezidenta ČLK.
S komorou začal Rath manipulovat naplno. Nejen představenstvo, ale rovněž sjezd delegátů smetl stanovisko revizní komise, že Rath získal vlastní licenci na obor, a dokonce i na specializaci vedoucího lékaře jasným zfalšováním odpovídající délky praxe a míry úvazku. Stejně tak nevadily představenstvu ani sjezdu revizní komisí doložené důkazy o nevyrovnaném financování aktivit ČLK. Jen v období 2000 - 2003 chybělo v účetnictví komory téměř 20 procent obratu, který místo ní vykazovaly různé zprostředkovatelské společnosti. Nemluvě o smluvních nedostatcích a výši platu Rathem vybraných zaměstnanců ČLK.
Jako další začalo finanční tunelování prostřednictvím časopisu komory. Velké příjmy z inzerce se odklonily od ČLK „bokem“ do vydavatelské firmy Meditempus, jehož jednatelka Eva Klimovičová byla následně obviněna z pokusu o získání úplatku za účelem zprostředkování schůze s Rathem. Byl to pouze Rath, který ze strany komory měl oprávnění kontrolovat výdaje časopisu. Přestože komora na časopise nevydělávala, Rathovi bylo placeno až 350.000 Kč měsíčně vydavatelem časopisu za jeho další funkci „redaktora“.
++++

Svobodné noviny na internetu“ zůstává věrný krédu, jež si vytkly hned po vzniku!

(Svobodné noviny na internetu, 22. 8. 2015 6:43)

Měsíčník „Svobodné noviny na internetu“ zůstává věrný krédu, jež si vytkly hned po svém vzniku původní „Svobodné noviny“, totiž dát všem občanům, kteří o to projeví zájem a jejichž myšlenky by neměly zapadnout, možnost, aby vyslovili svůj názor. O svobodu slova je nutno bojovat stále, i když se někomu může zdát, že ji nic neohrožuje.

Na stránkách SN máte možnost nejen svobodně a bez cenzury vyjádřit své názory, ale i formou komentářů reagovat na to, co se vám nelíbí, případně opravit nesprávné údaje. Za všechny informace vám budeme vděčni.

Na závěr ještě jedno připomenutí, na něž lidé rádi zapomínají: Historická zkušenost nás učí, že první obětí nastupujících totalitních a autoritářských režimů je vždy svoboda slova. Pečujme proto o ni, aby se nám nestalo, že po nějaké době budeme vzpomínat na to, že jsme svobodu sice měli, ale udělali jsme příliš málo pro to, abychom ji uhájili také pro generace našich potomků!
Čtěte „SN na internetu“ a informujte o jejich existenci své přátele a známé! Můžete-li, podpořte nás také finančně, protože ani svoboda slova není zadarmo: Ovčáčkova sprosťárna
Další dehonestace osobnosti Ferdinanda Peroutky z dílny „Ovčáček, Zeman“ je založena na publikování textu Peroutky o Židech v Německu v Přítomnosti 1939. Je to faul tandemu „Ovčáček, Zeman“ a to hodně sprostý faul včetně všech časových náhod.
Nejprve doporučuji přečíst velmi pozorně Peroutkův text. A nejen přečíst. Je nutné současně pochopit kontext tohoto textu. Co se tehdy dělo v Německu ovládaném Hitlerem, jak právě tam byly vybičovány protižidovské nálady a jak se tam v oné době připravovalo „konečné řešení židovské otázky“.
Kdo hledá v Peroutkově textu jeho skrytý či veřejný antisemitismus, nedočká se ho. Navíc, pokud si uvědomíme, že Peroutka svůj text napsal měsíc před okupací té části Česko – Slovenska, kterou Mnichovská smlouva obrala o obrovskou část pohraničí. Víme však, co si Peroutka prožil později, jak byl nacisty pronásledován a jak byl po těchto útrapách nakonec opět pronásledován i československými komunisty, před nimiž po komunistickém puči odešel do exilu. Jak si všímá i server iDnes.cz ,Zemanův mluvčí Ovčáček text mající diskreditovat Peroutku zveřejnil na svém Facebooku a na Twitteru přesně v den třicátého sedmého výročí Peroutkova úmrtí a zároveň v den, kdy se před 126 lety narodil Hitler. Pokud by to byl ze strany Jiří Ovčáčka záměr, musel bych ho označit nejen za sprostého mluvčího, ale i za člověka, který se neštítí asi vůbec ničeho. Na takové „náhody“ nevěřím a svědčí to o neschopnosti tandemu „Zeman, Ovčáček“ uznat svůj omyl a za své výroky o Peroutkovi se omluvit.

Navíc mám pro Ovčáčka ještě jeden námět. Stálo by za to pročíst si to, co jeho chlebodárce Miloš Zeman psal těsně po listopadu 1989, co v polovině devadesátých let a co dělá a píše nyní. V případě Zemana jde o zřejmý „vývoj osobnosti“ nebo o zradu toho, co říkával kdysi? A největší obrat jsem u Miloše Zemana zaznamenal ve vztahu k rusko – ukrajinskému konfliktu. Od doby, co chtěl „ zastrašit Rusko vojenskou silou“ z jeho vyjádření asi rok starých až po tvrzení, že ukrajinská občanská válka je pouhou „chřipkou“ a jeho cesty k ruskému diktátorovi příští měsíc.

Ovčáček by proto udělal nejlépe, kdyby přestal hrát roli pejska ,který splní každý rozkaz svého „páníčka“.

vědci signatáři Anticharty štvou v petici o uprchlících aneb známí staří komunisté:

(Charta 77 po 25 letech, 22. 8. 2015 1:30)

Pánové Putno, Romancove, Gále, Halíku, Nováku, Blažku, Hořejší a další zachránci světa, což tak jít příkladem lidskosti a vzít si k sobě pro začátek naplňování vaší výzvy do nájmu každý cca deset běženců…? Publikováno 19.8.2015 Vědci vyzývají a mluví o důsledku, aniž by jako špičky české vzdělanosti pomysleli napřed na příčinu. Vskutku vědecké jednání, plné smysluplnosti, nebo snad jen plané kecy, jak se zviditelnit „Výzvou proti strachu a lhostejnosti“?
Výzvu prý zatím podepsalo přes 6 300 vědců a dalších pracovníků akademických institucí, kteří patrně přes svá lukrativní pracovní místa myslí na dobro svých rodin. Jako kdysi ti, jež podepisovali Antichartu, aby si zachránili dobré korýtko… Ve společném prohlášení na webu www.vyzvavedcu.cz společně odmítli vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy. Pro začátek; 1 300 krát 10 je slušný úspěch mladého akvaristy… http://votyy.tumblr.com/post/37828720759/známí-signatáři-anticharty
známí signatáři anticharty Josef Kemr, Rudolf Hrušinský, Jan Hrušínský, Radovan Lukavský, Oldřich Nový, Josef Bek, Vlastimil Brodský, Marie Rosůlková, Vladimír Menšík, Vlastimil Harapes, Ljuba Hermannová, Miloslav Horníček, Miroslav Zounar, Vítězslav Jandák, Otakar Vávra, Jan Werich, Karel Höger, Ladislav Pešek, Bohumil Bezouška, Viktor Preiss, Hana Maciuchová, Josef Vinklář, Josef Somr, Stella Zázvorková, Josef Zíma, Miloš Kopecký, Eva Trajtnarová-Hudečková, František Filipovský, Luděk Kopřiva, Iva Janžurová, Petr Haničinec, Zdeněk Řehoř, Vladimír Brabec, Jiří Vala, Jan Tříska, František Němec, Jiří Štěpnička, Václav Postránecký (pronesl smuteční řeš na rozloučení s J. Kemrem), Svatopluk Beneš, František Laurin, Věra Galatíková, Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ljuba Skořepová, Jiří Adamec, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jaromír Hanzlík, Jana Štěpánková, Otakar Brousek, Lubomír Lipský, Pavlína Filipovská, Boris Rösner, Helena Růžičková, Miroslav Moravec, Ladislav Frej, Ladislav Chudík, Zdena Hadrbolcová, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Rudolf Pellar, Bronislav Poloczek, Jiří Lábus, Zdeněk Svěrák, Jan Přeučil, Karel Augusta, Jan Kanyza, Oldřich Vlach, Jana Brejchová, Jiřina Jirásková, Magda Vašáryová, Milan Kňažko, Pavel Soukup, Daniela Kolářová, Dagmar Veškrnová, Josef Karlík, Ota Sklenčka, Jiří Adamíra, Jaroslav Drbohlav, Ladislav Potměšil, Zdeněk Podskalský, Tomáš Töpfer, Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Marta Vančurová, Libuše Šafránková, Petr Nárožný, Ladislav Rychman, Václav Vorlíček, František Vláčil, Jaroslav Satoranský, Zdeněk Mahler, Jiří Hubač, Milan Lasica, Július Satinský, Stanislav Zindulka, Jan Skopeček, Raoul Schránil, Jan Faltýnek, Josef Laufer, Hana Hegerová, František Ringo Čech, Karel Gott, Yveta Simonová, Marie Rottrová, Jiří Korn, Petr Janda, Karel Vágner, Felix Slováček, Ladislav Štaidl, Václav Neckář, Waldemar Matuška, Olga Blechová, Helena Vondráčková, Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Eva Pilarová, Karel Černoch, Jaroslav Uhlíř, Petr Eben, Jan Klusák...
iProf. PhDr. Petr Koťátko, CSc. Filosofický ústav AV ČR , Prof., PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Masarykova universita Brno Prof. RNDr. František Marec, CSc.
Biologické centrum AV ČR prof, PhDr František Čermák, DrSc
Filozofická fakulta UK Prof. Pavel Kolář, PhD. Evropská univerzita ve Florencii Prof. Dalibor Volny Université de Rouen prof. PhDr. Antonín Přidal JAMU Brno Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Katedra historie, FF OU prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc FSV UK Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. FF UKF Nitra Prof Ivan Leudar University of Manchester Associate Professor Josef Pallas, PhD Department of Business Studies, Uppsala University RNDr. Marie Fojtíková Kancelář České konference rektorů
prof.PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. 1.LF UK a FF UK