Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokrytec Petr Fiala v Lošanech

29. 8. 2022

Za minimálního zájmu sdělovacích prostředků byl v pátek dne 26. 8. 2022 v Lošanech na Kolínsku otevřen „Památník tří odbojů“. Stalo se tak na počest životního jubilea českého protinacistického odbojáře – gen. Josefa Mašína staršího, který se zde dne 26. 8. 1896 narodil.

Z čistě novinářského hlediska mě zaujal fakt, že o tomto památníku na počest rodiny Mašínovy, nejen otce Josefa staršího, ale i jeho synů Ctirada a Josefa mladšího, se více hovořilo a psalo před jeho otevřením než po něm. I to o něčem svědčí. Tuším, co za tím stálo, protože na některé nesrovnalosti jsem sám na internetu upozornil, ale komentovat to raději nebudu, abych zbytečně nepřiléval olej do ohně. Činím tak nikoli kvůli těm „packalům“, kteří to mají na svědomí, ale z úcty k paní Zdeně Mašínové. Jsem rád, že se tato statečná žena dožila okamžiku, kdy mohl být tento památník na počest jejího otce, ale i dalších příslušníků této rodiny, otevřen.

Jediné, co mi na celé této záležitosti vadí a o čem se nemohu nezmínit, je to, že se na osudu těžce zkoušené rodiny Mašínovy hodlalo přiživit pár kariéristů z řad současných politiků. Naštěstí všechno dopadlo jinak. Původně se totiž otevření tohoto památníku chtěla zúčastnit i ministryně obrany (spíše: „ministryně války“) J. Černochová. Vzhledem k nebetyčné ostudě, jakou tato politička utrpěla v souvislosti s jejím nevhodným tweetem ohledně smrti dcery ruského ideologa A. Dugina, z tohoto záměru sešlo.

To, že tato arogantní a bezcitná představitelka současné ODS do Lošan nepřijela, považuji za dobrou zprávu. Její přítomnost na této veskrze soukromé vzpomínkové akci (stát na to nedal ani korunu, rekonstrukce objektů a instalace expozice byly hrazeny z finančních prostředků vybraných od občanů) by byla znesvěcením památky účastníka našeho I. a II. odboje – gen. J. Mašína st. Cynikové a lidské hyeny nemají právo se zviditelňovat na akcích, jež jsou organizovány na počest hrdinů Mašínova formátu.

Očekával jsem, že ani premiér P. Fiala do Lošan nepřijede. Bohužel – podcenil jsem ho. Netušil jsem totiž, že má tak tlustou „hroší kůži“ a tak odolný „kačení žaludek“. Právě tento politik, který si rád hraje na „slušňáka“, ale chová se jako ten nejhorší pobuda, patří k těm největším pokrytcům a zbabělcům, jací se v naší současné politice vyskytují.

Před více než dvěma měsíci (17. 6. 2022), kdy se již vědělo o připravovaném otevření „Památníku tří odbojů“ v Lošanech, proběhlo v Poslanecké sněmovně (PS) hlasování ohledně udělení nejvyššího státního vyznamenání (Řádu bílého lva) členům odbojové skupiny bratří Mašínů. Průběhu i výsledkům tohoto hlasování jsem věnoval samostatný článek pod názvem: „Dostane skupina bratří Mašínů vyznamenání?“ (Odkaz na něj uvádím  na konci této statě spolu s dalším článkem: „Privatizace historických osobností à la ODS“.)

Ze samotného hlasování vyplynuly některé zajímavé závěry. Například to, že premiér P. Fiala, ačkoli byl v jednacím sále přítomen, se k hlasování o této věci vůbec nepřihlásil. Zachoval se jako obyčejný alibista, který něco jiného říká, ale úplně jinak se chová. Další dva členové jeho „pravicové“ vlády, M. Kupka a H. Langšádlová, se při hlasování „zdrželi“. Nejspíš si nechtěli kohosi pohněvat. A naše „statečná“ bojovnice proti V. Putinovi a všem stoupencům „starých pořádků“, J. Černochová, se raději z jednacího dne v PS omluvila, stejně jako ministři Z. Stanjura a I. Bartoš. Co z toho všeho plyne? To, že máme vládu plnou zbabělců a pokrytců, kteří jinak hovoří, ale zcela opačně konají.

[S úplnými výsledky sněmovního hlasování č. 185, které se odehrálo dne 17. 6. 2022 na 25. schůzi PS, se mohou čtenáři seznámit díky počítačové sjetině o hlasování z databáze PS – viz odkaz č. 3 za tímto článkem.]

Co k tomu všemu říci? Nepodezírám P. Fialu z toho, že by byl tak roztržitý, aby netušil, o čem se hlasuje. Hloupý rozhodně není, zato křivý, prolhaný a zbabělý ano. To nejsou zrovna ty nejlepší vlastnosti, jakými by měl oplývat premiér. Fiala je totiž typický alibista, jenž se dokáže ze všeho obratně vykroutit a vylhat. Dělá to tak po celou dobu, co stojí v čele ODS. Přitom se tváří jako neviňátko a snaží se vypadat jako „otloukánek“, jemuž všichni okolo něj ubližují. Tak to ale není!

Proto se P. Fialovi v posledních měsících přihodilo to, co nikdo nepředpokládal. V rekordně krátkém čase dokázal prohospodařit důvěru, díky níž v říjnu 2021 zvítězil v parlamentních volbách. Dnes se od něho odvracejí i ti „skalní“ podporovatelé, kteří mu před rokem tleskali a bili se za svého „slušného premiéra“ jako lvi. Jsou to právě oni, kdo se za něho v poslední době nejvíc stydí.

Hlasování P. Fialy a členů jeho kabinetu o vyznamenání pro bratry Mašínovy je tím nejvýmluvnějším svědectvím o „důvěryhodnosti“ našich vrcholných politiků, kteří před volbami slibovali, že nám budou garantovat svobodu, demokracii a právní stát po osmi letech „zhoubného“ vládnutí A. Babiše.

Jak tato slibovaná „změna“ dopadla, o tom se přesvědčujeme každý den – od rána do večera. Premiér P. Fiala je totiž prototypem prázdného pseudointelektuála, jenž stále věří tomu, že se mu podaří „prožvanit“ k lepší budoucnosti. Bohužel ‒ ani po osmi měsících v čele vlády jsme se kromě prázdných slov ničeho jiného nedočkali. Jen slova, slova, slova. Na činy se už nedostalo. Řečí, jak známo, se nikdo nenají ani za ně neuhradí faktury za energie.

Co se týká samotného slavnostního otevření „Památníku tří odbojů“ v Lošanech, Česká televize (ČT) nám nabídla pouze několikaminutovou reportáž, v níž odvysílala pár vět z projevu P. Fialy a Z. Mašínové, jakož i jednu souvislou větu od autora výstavy o rodině Mašínově – historika P. Blažka (ÚSTR).

Snad nejvýmluvnější tečkou za celou akcí byl pohled na rezignovanou autorku myšlenky tohoto památníku – Z. Mašínovou. Až na sklonku života, ve svých 88 letech, se dočkala toho, po čem dlouhá léta toužila: vzdát hold svému otci a matce a vybojovat uznání pro své bratry Ctirada a Josefa ml. Na jeden lidský život je to úkol téměř nesplnitelný. Jí se však podařilo jeho podstatnou část splnit.

Památník v Lošanech byl sice otevřen, avšak – jak už to v Čechách bývá zvykem – voda ve Vltavě i v dalších řekách poteče dál. Již nyní je zřejmé, že k plné rehabilitaci odkazu „kontroverzních“ bratrů Z. Mašínové, jakož i jejich kolegů, kteří s nimi utíkali na Západ, to nejspíš v očích veřejnosti nepovede. Věřme, že se to podaří někdy v budoucnu. Možná to bude tím, že organizátoři otevření tohoto památníku zvolili pro svou akci „nešťastné“ datum: pátek 26. srpna. Ukazuje se, že o zdaru či nezdaru podobných akcí mohou rozhodnout i takové „marginálie“, jimž nikdo za normálních okolností nepřikládá žádnou váhu.

Pro ty, kteří nevědí, proč je toto datum nešťastné, napovím: V pátek 26. 8. 1278 (na den sv. Rufa) padl na Moravském poli v bitvě u Suchých Krut český král Přemysl Otakar II. A o 68 let později, dne 26. 8. 1346, zahynul v bitvě u Kresčaku jiný český král – Jan Lucemburský, otec slavného Karla IV.

Přeji paní Z. Mašínové, aby mohla konečně odpočívat a těšit se z toho, co se jí podařilo. A naší zemi zase přeji, aby podobných památníků, jako je ten v Lošanech, bylo co nejvíc. Dlužíme to našim předkům, zejména těm, kteří statečně, s nasazením vlastního života, bojovali za český národ a jeho budoucnost.

Poučení z dějin je prosté, ale nesmlouvavé: Národ, jenž nepečuje o dědictví svých předků, nemá právo na samostatnost a další existenci. Měli bychom se už konečně nad touto prostou pravdou zamyslet. Je nejvyšší čas.

29. 8. 2022

‒ RJ ‒

 

Odkaz na články o výsledcích hlasování o skupině bratří Mašínů:

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-1-2022/prijede-j.-masin-na-otevreni-pamatniku-tri-odboju-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-6-2022/dostane-skupina-bratri-masinu-vyznamenani-.html

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=78420

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-7-2022/---privatizace----historickych-osobnosti-a-la-ods-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-7-2022/p.-blazek-----odboj-neni-prochazka-ruzovym-sadem---.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář