Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše média dál lžou o „kauze Válková-Urválek“!

10. 1. 2022

Napsal jsem to již mnohokrát a musím to znovu zopakovat. Mezi tu nejhorší novinářskou „žumpu“ dnes patří Šafrův internetový deník „Forum 24“: neštítí se jakékoli lži ani manipulace. Nevzdělaní a pologramotní novináři (včetně těch nedostudovaných) se chytají dnes jakéhokoli tématu, aby měli o čem psát. Proto toto periodikum patří k tomu nejhoršímu bulváru u nás.

(Pro neinformované čtenáře připomínám např. angažmá P. Šafra v kauze A. Babiše mladšího: ten se nakonec na všechny vykašlal, počastoval je vulgárními nadávkami a odjel zpátky do Švýcarska. Šafrovi zbyla jen obrovská ostuda.)

Situace je o to horší, že právě P. Šafr se pokoušel v souvislosti s přípravami na volební vítězství P. Fialy a jeho politického „slepence“ proniknout na veřejnost svým týdeníkem téhož jména. Výsledek byl žalostný. Přesto „Forum 24“ zůstalo i nadále hlásnou troubou TOP 09. Žádný novinářský „převrat“ se nestal a už ani nestane. Podvod ve volbách zůstal podvodem a nikdo na tom nic nezmění. Až se lidem otevřou oči, poženou Fialu i s celým tím jeho panoptikem svinským krokem.

Program „Antibabiš“ přestal po volbách „táhnout“, a proto bylo třeba „přiložit pod kotel“, aby politické vášně nevyhasly. Vhodnou příležitostí k rozfoukání uhasínajícího plamínku se tak stala zdánlivě nevýznamná událost: Právě v těchto dnech totiž oznámila H. Válková, dosavadní vládní zmocněnkyně pro lidská práva, že ve své funkci končí.

Tato událost se shodou okolností odehrála přesně dva roky poté, kdy si naše média vzala na mušku právě exministryni spravedlnosti H. Válkovou, aby jejím „odstřelením“ nepřímo zaútočila na A. Babiše, jehož pozice (ještě v době předcovidové) byla zdánlivě neotřesitelná. H. Válková se ukázala být tím „slabým kusem“ v Babišově politickém „stádu“. Přesto to nedopadlo tak, jak si režiséři této mediální kampaně naplánovali: Válková to navzdory velkému mediálnímu tlaku politicky přežila, i když její snaha o očištění jména skončila neúspěchem.

Dnes (8. 1. 2022) již polozapomenutou „kauzu Válková-Urválek“ připomněl v Šafrově internetovém deníku jistý Pavel Šmejkal (jeden z těch, kteří si hrají na „historika“: vystudoval češtinu a pedagogiku) v článku s příznačným titulkem: „Zmocněnkyni pro lidská práva Válkovou dostihl duch justičního vraha“ (Forum24, 8. 1. 2022). Autor ve svém nepříliš dlouhém textu mimo jiné uvádí:

»…Například se jí v lednu 2020 podařilo soudit se s novinářem Michalem Půrem a historikem Petrem Blažkem, které žalovala pro pomluvu. Dovolili si totiž v článku upozornit na její úzkou odbornou spolupráci s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Mužem, jenž je veřejnosti dostatečně znám zásluhou filmových záznamů z vykonstruovaného procesu s Miladou Horákovou, kde s nezaměnitelnou dikcí hřímal: „Ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování.“«

Pominu-li fakt, že ČT odvysílala slova J. Urválka, která nezazněla v procesu s M. Horákovou (1950), nýbrž až v pozdějším procesu s R. Slánským (1952), musím konstatovat, že i tento krátký projev byl sestříhán, aby manipuloval veřejným míněním. V procesu z r. 1950 byli odsouzeni k smrti čtyři lidé, v tom pozdějším z r. 1952 celkem 11 osob.

Pro posouzení toho, co bylo skutečně před Státním soudem vysloveno, bude nejlepší zveřejnit celý, necenzurovaný, text závěrečných řečí J. Urválka (viz příloha na konci tohoto článku). Z nich je zřejmé, že ČT (a po ní i ostatním média) úmyslně zkreslila to, co skutečně zaznělo – v r. 1950 i v r. 1952. Tak totiž „pracují“ naše „veřejnoprávní“ média. Je to velká ostuda!

Jistě se mi nemůže nikdo divit, když kroutím hlavou nad tím, že se proti této záměrné manipulaci s historickými fakty dostatečně hlasitě neozval „historik“ P. Blažek. Byla to jeho profesní povinnost. Bohužel – tady neuvěřitelným způsobem selhal, a proto by měl vrátit svůj vysokoškolský diplom. Nemá na něj nárok!

─────

valkova-a-urvalek.jpg

Z vět P. Šmejkala je zřejmé, že toho o celé této kauze mnoho neví ‒ kromě několika povšechných frází. Protože nechci čtenáře obtěžovat vysvětlujícími poznámkami, odkazuji raději na svůj dva roky starý článek, kde je celá kauza podrobně popsána. Na ni pak navazuje další článek, v němž se zabývám manipulativní kampaní České televize, která se H. Válkové tehdy týkala. Musím zdůraznit, že v celé historii ČST a ČT patří právě tato kauza k nejostudnějším kapitolám dezinformačního působení „veřejnoprávní“ televize. Je plně srovnatelná s propagandistickým tažením komunistického režimu proti Chartě 77.

[První z těchto článků byl zveřejněn pod názvem: „Soukmenovkyně ‚Ur-Válková‘? Ať se omluví a zmizí“ (SN č. 1/2020, vloženo 9. 1. 2020, ZDE). Druhý článek se týká dezinformační kampaně ČT: „»Flašinet« zvaný Česká televize (1. část)“ (SN č. 11/2020, ZDE). S osobou historika P. Blažka pak souvisí ještě další článek: „Nejde jen o K. Moučkovou a E. Zátopka…“ (SN č. 8/2021, vloženo 30. 8. 2021, ZDE). Za pozornost stojí rovněž článek „Kdo všechno si přál smrt M. Horákové?“ (SN č. 7/2020, vloženo 11. 7. 2020, ZDE), který dokresluje atmosféru té doby.]

─────

Příloha:

Řeč prokurátora JUDr. Josefa Urválka v závěru přelíčení „Procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice“ (Horáková a spol.) ze dne 7. 6. 1950

(…) „Během celého procesu se zcela jasně ukázalo, že všichni obžalovaní byli spojeni společnou, bezmeznou nenávistí k republice a jejímu lidu, ke všem revolučním vymoženostem, a všechny je spojuje stejná třídní nenávist. Všechno, co proces ukázal, lze shrnout, že se obžalovaní pokoušeli o návrat kapitalismu do naší země se všemi jeho důsledky. Ukázalo se, že pracovali pod vedením zrádců Zenkla, Ripky a jejich chlebodárců, amerických imperialistů.

Pro své cíle by se tato banda neštítila vyvolat válku proti vlastnímu lidu, vložit na jeho bedra její utrpení a hrůzy, a zničit svobodu a samostatnost našich národů, tak draze vykoupenou vítězstvími slavné Sovětské armády. Tisíce resolucí, které došly tomuto soudu, vyjadřují vůli našeho lidu rozhodně skoncovat s nepřáteli, a jménem tohoto lidu žádám slavný státní soud:

Nechť rozsudek, jak to žádají zákony a zájmy vlasti, dopadne tvrdě na všechny žalované!“

(Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková a společníci, Ministerstvo spravedlnosti, nakladatelství Orbis, Praha 1950, str. 252)

─────

Závěrečná řeč hlavního žalobce JUDr. Josefa Urválka v soudním přelíčení „Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“ ze dne 26. 11. 1952

(…) „Spiklenci způsobili naší vlasti nesmírné miliardové škody, a přece vítězně plníme pětiletý plán a stavíme nový, krásný život pro nás i pro příští pokolení této země. Proti hrstce spiklenců stojí neotřesitelné úsilí milionových mas. Tisíce a tisíce plamenných a hněvivých projevů našich pracujících, které došly do rukou soudu v posledních dnech, vyjadřují současně pevné odhodlání napravit v nejkratší době škody, které nám tito zaprodanci imperialismu způsobili. A právě v tyto dny stovky závodů hlásí předčasné splnění 4. roku Gottwaldovy pětiletky. Veliký balvan byl odstraněn z cesty – je uvolněna cesta k další mírové výstavbě naší krásné vlasti. Bdělejší, pevnější a kolem svého vedení s. Klementa Gottwalda semknutější je naše komunistická strana, vedoucí náš lid ke šťastné budoucnosti.

Občané soudci,

ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu.“ [Tučným písmem je zvýrazněna pasáž citovaná P. Šmejkalem v jeho článku.]

(Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, Ministerstvo spravedlnosti, nakladatelství Orbis, Praha 1953, str. 524-525)

─────

Jak je zřejmé, údajná slova prokurátora J. Urválka, která měl podle tvrzení článku P. Šmejkala vyslovit v závěru procesu s JUDr. M. Horákovou, pocházejí až z procesu s R. Slánským z r. 1952. Pro někoho to možná není až tak důležité. Seriózně pracujícímu historikovi by to však jedno být nemělo. Na hodnověrnosti tvrzení a na spolehlivosti historických podkladů totiž stojí jeho práce. Pokud tomu tak není, měl by se jít živit něčím úplně jiným. V každém případě se jedná o zásadní profesní selhání.

Jestliže těmito fakty úmyslně manipuluje „veřejnoprávní“ médium, pak by to mělo být důvodem k pořádnému zamyšlení. Jediným řešením je výměna šéfredaktora příslušného listu, v případě televize pak generálního ředitele a jeho „podžtašek“. Tak jednoduché to je, vážení soudruzi! Proto vyzývám P. Dvořáka, aby konečně přijal politickou zodpovědnost za dlouhodobé manipulování s veřejným mínění prostřednictvím vysílání ČT! Jediným řešením je okamžitá rezignace na funkci, kterou zastává.

8. 1. 2022

‒ RJ ‒

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Falka, 10. 1. 2022 8:55)

Děkuji za informace o manipulacích s fakty.