Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sibylino proroctví… – Ing. Vladimír Veselý

22. 12. 2015

V minulém článku (Konec éry bílého muže ‒ SN č. 10/2015) jsem se zmínil o tom, že neblahý osud Evropy předpověděla už Sibyla. A nejen ona. Řada dalších uznávaných proroků se shoduje v neblahých předpovědích. Nedá se říci, že bych jim věřil bezmezně. Vzpomeňme jen na předpověď konce světa v roce 2012 a jiné, které zcela nevyšly. Přesto ta shoda je alarmující a odpovídá i logice vývoje. Lidstvo se nejen přemnožuje, ale je stále neukázněnější a nezvládnutelnější. Nemůže to proto dopadnout jinak, než že (jako nejspíše už několikrát) vyhubí samo sebe. Za vydatné pomoci toho, kdo také považuje tuto planetu za svou a chce ji uchvátit celou pro sebe. Zejména pro její nerostné bohatství a levnou pracovní sílu.

V tom je asi jádro pudla. Těch rádoby majitelů planety jako zdroje ohromných zisků je více a nehodlají se dohodnout jinak, než že nad sebou zvítězí. Potíž je v tom, že vedle těch známých, kterými jsou ambiciózní politici, chamtiví kapitalisté, slávychtiví válečníci a extrémisté, jsou asi ještě skrytí zákulisní abonenti s velkými možnostmi a schopnostmi, kteří celý proces zkušeně řídí. Jsou z toho obviňováni mimozemšťané, subteriální bytosti (podzemšťané či vnitrozemšťané), Měsíčňané a v neposlední řadě pozemští ilumináti nebo i jiné tajné spolky. Vynecháme-li prozatím nám neznámé možnosti kontaktů s obyvateli jiných planet (ledacos na to poukazuje, ale teleportaci jsme ještě nezvládli), zbývají nám už jenom ti „subteriálové“, kteří mají pod zemí prý celá města spojená tunely. A Měsíčňané, kteří jsou (až na člověku nebezpečné Van Allenovy pásy) relativně přístupní. Někdy mi to připadá, že na té existenci nebe a pekla přeci jen něco je a že do života Země nějak zasahují.

Svědčí o tom také skutečnost, že ve vesmíru, včetně našeho Slunce i projevů Země, je údajně zaznamenána neobvykle zvýšená aktivita. I pozemští miliardáři si stavějí podzemní bunkry pro až desetileté přežití při jakékoli katastrofě. Dokonce i v Čechách. Samozřejmě do toho spadá i vyprovokovaná imigrantská vlna směrem do Evropy a zvrhlé a nelidské chování radikálních islamistů. Tedy těch, kteří jinak mírumilovný a pozitivní islám zneužívají (podobně jako Chazaři judaismus). Není přece lidské, aby náboženství nabádalo k vyvražďování „bezvěrců“, veřejné podřezávání zajatců v televizi, atentáty na civilisty a jejich letadla i nenávratné ničení nenahraditelných historických památek. Je přitom zarážející, že se normální lidská společnost nespojí k tomu, aby jejich teroru zabránila a zlikvidovala jej. Naopak se najdou takoví, kteří je v tom podporují,  a to v mnohých „demokratických“ vládách této planety.

Sibylino proroctví (lze jej nalézt ve zkrácené verzi na http://uloz.to/x8bGxYE/alois-krcma-velke-proroctvi-sibyly-kralovny-ze-saby-1939-cz-pdf) se tedy naplňuje. Ani Sibyla, ani ostatní proroci však nevylučují, že to může dopadnout jinak, lépe, byť to bylo dosti nepravděpodobné. Ti výše zmínění „plánovači“ osudu Země jsou nebezpečně schopní a současná generace lidí je natolik pohodlná nebo zmanipulovaná, že jim „skočí na špek“. Dnešní civilizovaný člověk není asi vhodný tvor pro klidný a spokojený život na této planetě. Má výrazné schopnosti být otrokářem, nebo otrokem. Starat se o sebe a vládnout si současná generace neumí. Stává se proto snadnou kořistí těch, kteří to umí zneužít ve svůj prospěch.

Jak krásně by se dalo na této Zemi žít, kdyby její obyvatelé nečekali jen na to, co jim příroda bez jejich přičinění přinese, a kdyby každý, kdo je toho schopen, vyvážil svou prací to, co si od ní vzal. Bez takové pomoci je ale příroda schopna uživit jen těch diskutovaných půl miliardy jedinců. Lidským důvtipem a vyspělou technikou podpořena by však dokázala uživit až osm miliard. Vyžadovalo by to však velkou kázeň a zodpovědnost, jaké se blíží například Švýcaři. A to právě toto neumíme, protože tomu neodpovídá naše vrozená pohodlnost a chamtivost. To je náš dědičný hřích. A ani křest, ani bezmezná poslušnost Alláhovi nás toho nezbavuje.

Tak se strašíme navzájem oteplováním, terorismem, necháme si zorganizovat migrační vlnu těch, kteří nejsou ochotní bojovat za svou zem ani za slušný život v ní a raději spoléhají na soucit jiných, aniž by si dělali starosti, že je ohrožují možností zavléci tam nejen islamistické teroristy, ale i nemoci, jichž se oni sami těžce zbavovali. Je jistě třeba pomáhat těm, kteří se ne svou vinou dostali do potíží. Takoví se však chovají jinak, vstupují do jejich země s jejich souhlasem, ne jako dobyvatelé, a nevynucují si hladovkami nebo rvačkami podmínky lepší, než mají jejich leckteří dobrodinci. Neznásilňují jejich ženy, natož děti. A jsou ochotni se asimilovat do jejich společnosti, aniž by kladli nároky na své výhody a zvyky. Většina současných utečenců se tak nechová a jejich kritika je proto zcela oprávněná. Stejně jako kritika evropských vlád, které slouží někomu jinému než svému lidu. Už třeba i proto, že je otevřeně zvou do své země, legalizují jejich excesy a neptají se svých občanů. Ba nemají ani plán, jak to zvládnout. Prostě to pak přehodí na jiné…

Uvážíme-li skutečnosti, že největší zásluhu o nepokoje ve světě mají bezesporu USA, jejich neustálé vytváření konfliktů v zájmu rozpoutání třetí světové války, a že Barack Obama má na tom nehynoucí zásluhu, nelze jeho působení hodnotit nijak kladně. On sám v protikladu se snem Martina Luthera Kinga zcela zklamal. Už tím, že byl do prezidentské funkce nejspíše „protlačen“, aby tam díky své megalomanii prosazoval něčí zájmy, které jej drží u moci i přes mnohé nejasnosti jeho původu a islámskou příslušnost po otci. Od té prý odstoupil, ale jeho potvrzení křtem není známo. Jeho jednání však přispívá otevřeně k radikální islamizaci nejen Evropy, ale vlastně celého světa. Včetně snahy provést i islamizaci Ameriky syrskými imigranty, kteří mohou změnit její náboženské složení.

Obama je tedy nejspíš v podstatě radikální muslim, jehož snahou je změnit cestou muslimizace celou lidskou společnost ve stádo občanů, poslušných jednosvětové vládě a NWO. Aniž by respektoval nebezpečí, že při tom může dojít ke zničení celého světa. Napovídá tomu i uvolnění dříve pevných vztahů s Izraelem. Ale zejména poslušnost vůči velkým energetickým koncernům, ropným magnátům a bankám. I úsilí zhltnout lybijské, íránské a syrské ropné zdroje a odstavit zdroje ruské. Také snaha rozbít evropské státy a jejich soudržnost národní i náboženskou. Taková politika nás silně ohrožuje. Proto je třeba účinně se bránit, byť nám to „sluníčkáři“ zazlívají.

Souhrn těchto útoků dává možnost, že Sibylino proroctví může nakonec být i pravdivé. Nerad bych Sibyliné pověsti uškodil, ale doufám, že to tak nebude.

Ing. Vladimír Veselý

6. 12. 2015

P. S.: Proč vystavují běženci své děti takovým útrapám a smrtelnému nebezpečí (většímu, než v jejich zemi) v běženeckých podmínkách, když je podle německých zákonů o slučování rodin mohou nechat přijet legálně za sebou? Je to proto, že je Německo a Švédsko zvou do své země a pak jim platí dvojnásobek nákladů na migraci za ochotu vrátit se zpět?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Doporučení/rozhodnutí-pátrací příkaz-povinný běh proti terorismu:Pf(bi) 2016

(Michael Kraus,předseda Bejt Simcha Julius Müller, 28. 12. 2015 10:43)

Z dosavadního mnohaletého šetření FBI bylo učiněno mnoho úředních rozhodnutí, podložených zkušenostmi. Ovšem nejtěžší na celém boji s teroristy je identifikace. V boji s terorismem a teroristickým počasím FBI zjistila, že islámští fundamentalisté nepijí alkohol a je pro ně hříchem spatřit nahou ženu jinou než vlastní manželku. Vyzývá proto FBI a FEMA, aby od zítřka 29.12. 2015 běhaly po ulicích, ale i po chodbách, na pracovišti a sportovištích nahé, a aby je muži následovali s lahví či plechovkou piva v ruce. Pokud se někdo bude ostýchat uplatnit toto doporučení, bude to známkou jeho napojení na islámské teroristy. Pokud někdo potřebuje něco vysvětlit rád mu to objasním Michael Kraus, poradce.
A tenhle znáte? V Americe občas na ulici verbují církve. Jde pan Kraus kolem, na tabuli stojí: kdo se nechá pokřtít, dostane prémii 100 dolarů. A proč ne, řekl si pan Kraus, podepsal, nechal se pokřtít a zastrčil do peněženky tu stovku. Doma vypráví, co se mu přihodilo. Manželka na něj kouká.. ty, viděla jsem u Bati moc hezké boty… Kraus se rozhořčí: to jste vy, židáci, jak u křesťana cítíte peníze…. Tenhle je ještě lepší, od Krausové: Tak nám nařídili kvoty, paní Müllerová
Přesně jak jsem říkal, dostali jsme to rozkazem (FBI a FEMA), paní Müllerová. Nejde o těch 1000- 3000 nebo třeba i 30,000 možná 300,000 (i)legalů. Pro ČR. Evropská čísla jsou stejně přesná jako jejich nápady FBI a FEMA chytré. V Evropě máme asi 5 milionů "nových". Navíc bych jim pomohl docela rad. Co mne děsí, ze oficialně už rozhoduje o tom, kdo bude žit na českém území někdo jiný. (Dobrý vtip?) Když bylo možné přijmout tohle, je nepředstavitelné rozhodnout třeba o násilném vysídlení části obyvatelstva někam do Patagonie? Nebo Nového Mexika? To už tu bylo, Beneš vyprovokoval tehdejší světové mocné k okamžitému vystěhování a okradení asi 4 milionů Čechoslováků. Kde jsou nyní bývalí čsl. Němci či Rakušané, či bývalé obyvatelé Uherska z dob Rakouska. Uherska, co přestali být lidé! Roztroušení v hrobech po celém bývalém ČSR, maličká část přežila po nuceném vyhnání v Německu a Rakousku a zlomek v celém světě. Hodně je jich v Novém Mexiku a okolí! Nyní budou nahrazeni „novými“ z plány našeho Sorose.
Opravdu by mne zajímaly tři věci. 1) kolik procent lidí v ČR podporuje tyhle silou Sorosových přátel M. Albright a její Albright Group firmy vnucené kvoty? Ne kolik uživatelů internetu, ne kolik členů pražské kavárny, kolik procent obyvatel. Proč český rozhlas nebo televize nezaplatí bleskový průzkum? Jsou to veřejnoprávní (pro)/(in)stituce, od toho je máme! 1000 či 10,000 lidí je vzorek, který dává chybu někde kolem 5-10%. Třeba by se ukázalo, že jsme silně v menšině a musíme se podřídit Madle a Sorosovi a nebo že je většina blbá a pro a vláda by měla přehodnotit postoj? Nebo Soros i Madla Albright a její Albright Group se bojí i jen neformálního průzkumu? Komu je pravda trnem v oku? Proč? 2) Změnilo by se něco, kdyby nás nepodrazilo Polsko? Je docela lidnaté, navíc Británie a Irsko snad nehlasovalo, někdo další se prý také zdržel. Ptám se, změnilo by úspěšných žadatelů, at již falešných Syřanu, Ukrajinců, Pákistánců, Afghánců, Kosovo Albánců, Afričanů - ve skutečnosti Afroameričanů(!), jedinců s kriminální historií, podvodníků a jiných zamítnutých uchazečů? V Německu to prý už dost nějak drhne, a ač z (deseti)tisíců zamítnutých uchazečů v roce 2014 prý úspěšně deportovali snad jen 00700 osob? Proč se nemluví o tomto? Nemělo by to být těžké zjistit. Více podnikatelské aktivity Albright Group (www.albrightstonebridge.com- Chair Madeleine K. Albright - prodává teď nové vánoční pivo na ten běh PF 2016 s holým zadkem – v běhu proti terorismu! .No neběžte to, když se rozlobíme, budeme zlí!

Zeptejte se na Krause Ťuťuntů, ti to vědí nejlépe co se mu stalo:"Ztráta schopnosti objektivního vímání aneb kmenové zatemnění

(Rašínová, Rašín, KTK-Pašík&Bobeš, 27. 12. 2015 20:10)

čtvrtek 23. květen 2013 20:21- Zeptejte se na Krause Ťuťuntů, ti to vědí nejlépe co se mu stalo: "Ztráta schopnosti objektivního vímání aneb kmenové zatemnění rozumu"

Ztráta schopnosti objektivního vímání aneb kmenové zatemnění rozumu
Za kopcem bydlí Ťofonti a žerou kočky (I. díl)-Zaslechl jsem kdysi vyprávění člověka, který navštěvoval jeden kmen v Africe a pravidelně se tam setkával s poznámkami o zlých Ťofontech1: "Žijí támhle za tím kopcem a žerou kočky, FŮŮŮŮJ!". (Zjišťovat, co si myslí Ťofonti o svých ťuťuntských sousedech, je zbytečné. Téměř jistě to bude zvěst o pojídání stonožek a netopýrů.) Jedná se o prastarý atavizmus semknutí, který v určitých situacích pomáhal přežít. Legenda o zlém sousedovi - mimořádně zvrhlém nepříteli - patřila mezi opory identity, či dokonce mezi hlavní důvody bytí a konání. (Vzpomeneme si na peripetie nacionalizmu v 19. století?)
Ztráta schopnosti objektivního vímání aneb kmenové zatemnění rozumu
Běžná situace z fotbalu: Dva hráči v zápalu boje o sebe zavadí, jeden padá k zemi, druhý zůstane stát s rozepjatýma rukama. K sudímu se okamžitě rozbíhají dvě rozhněvané tlupy. Jedna gestikuluje, že se nic nestalo, druhá dává najevo, že šlo o strašlivý faul. Každá ze dvou vzájemně soupeřících skupin vnímá situaci úplně jinak. NAŠI jsou v právu (i kdyby nebyli) a jakékoliv zpochybnění je nežádoucí! Není to tak dávno, co byl vlastním oddílem potrestán hráč, který po zápase veřejně přiznal porušení pravidel. Nekritizuji potřebu soudržnosti na základě shody v určitém názoru a zájmu. Stejně tak nekritizuji přirozené, zdravé rozlišování a soutěžení mezi různými seskupeními. Zaměřuji se na reálné riziko patologických jevů, jejichž podstatou je nepřátelské, ne-li přímo nenávistné vymezení:
1/ Mrhání energií na negaci namísto formulace pozitivního programu.
2/ Rozeštvání na vzájemně nevražící tábory.
3/ Zablokování veřejného života. Permanentní "válečný stav", "mobilizace", atd.
4/ Paranoia. Trvalé vyhledávání a označování nepřítele.
5/ Iluze. Ten, kdo označí jiné za špatné, vytváří si iluzi o své příslušnosti k Dobru Jedinému. Až po absolutizaci, která provází fanatizmus každého druhu.
6/ Dvojí metr a dvojí morálka - Ťofont považuje hrubost vůči Ťuťuntům za navýsost správnou (a totéž Ťuťunt vůči Ťofontům).
7/ Smazání hodnoty jednotlivce okamžikem, kdy je označen za člena "zlé skupiny".
Nutno dodat, že despotové různých dob a také strůjci novodobých totalitních ideologií využívali zmíněné mechanizmy ve svůj prospěch. Tím spíše je třeba udržovat si nadhled. Zdálo by se, že určitá míra vzdělání a kultivovanosti by mohla být zárukou zdravého rozumu, ale mnohé příklady ukazují, že to vůbec není tak jednoduché.

Dokonalé vraždy za užití vědeckých postupů v Antarktidě - případy: expedieceRoberta Scotta a i aerologa RNDr. Oldřicha Kostky?

(ČTK-KTK/HMÚ-AntarcticHeritageTrust , 25. 12. 2015 22:15)

23. 10. 2014 12:03-ČTK: - V tajícím ledu na Antarktidě se podařilo objevit deník člena antarktické expedice kapitána Roberta Scotta. Sešit byl ukryt v ledu více než století a patřil Georgeovi Murrayi Levickovi, který byl ve výpravě nejen fotografem, ale také zoologem a lékařem. Zápisky spočívaly v tajícím sněhu u přístřešku, který sloužil expedici jako jedna ze základen. "Jde o úžasný objev, o část, která chyběla k rekonstrukci výpravy," řekl výkonný ředitel Antarktické nadace (http://www.nzaht.org/) Nigel Watson. Nadace o objevu informovala tento týden.( ČTK 23. 10. 2014 12:03)
Písmo na stránkách je stále čitelné, avšak vazba sešitu se rozpadla. Stránky byly převezeny na Nový Zéland, kde budou zrestaurovány a svázány. Pak by se měly vrátit do Antarktidy, kde nadace spravuje pět míst, jež ke svým výpravám použili Scott, Ernest Shackleton a Edmund Hillary.Když Scottova expedice dorazila roku 1911 do Antarktidy, rozdělila se na dvě skupiny. Ta vedená Scottem se 17. ledna 1912 dostala k jižnímu pólu, aby zjistila, že ji o několik týdnů předešel Nor Roald Amundsen. Na zpáteční cestě Scott a jeho lidé zahynuli kvůli extrémně špatnému počasí a také kvůli nedostatku potravin. Levick patřil k druhé skupině, která se vydala podél pobřeží ke studiu kolonie tučňáků a tuleňů. Brzká zima ale skupinu uvěznila v ledu, kvůli němuž se k ní nemohla dostat loď, jež je měla odvézt zpět. Zimu výprava přečkala v přístřešku vyhloubeném v ledu. Jako potrava jí sloužili tučňáci, tuleni a jako palivo používala podle listu The Guardian velrybí tuk. Levick později popsal sexuální život tučňáků, avšak publikace se jeho poznatky dočkaly až po sto letech, jelikož za jeho života byly považovány za nemravné. Nalezený deník je strohým výčtem dat a popisem detailů fotografií ze začátku expedice. Podívejte se, kde se deník našel i co s ním bude dál. (Video je v angličtině.)(Serisní zdroje z exopolitiky, zjistili, že jsou to lži, protože zabloudili ve vzrostlém lese)
Výzkumníci z Českého hydrometeorologického ústavu v Antarktidě
Výzkumné aktivity Českého hydrometeorologického ústavu v Antarktidě začaly již v letech 1959–1960. Na jejich počátku stál pracovník aerologické služby RNDr. Oldřich Kostka. Tehdy 36letý vědec se zabýval výzkumem vyšších vrstev atmosféry. Uveřejňoval odborná a populární pojednání z meteorologie světové úrovně na zahraničních konferencích. Byl také stálým zástupcem v aerologické komisi Světové meteorologické organizace. Jako člen páté sovětské antarktické expedice pracoval na sovětské stanici Mirnyj. Své úkoly, vlastní měření atmosférické cirkulace nad jižním pólem, plnil svědomitě. Jako čtvrtý Čechoslovák, který se do Antarktidy dostal, se na svou cestu pečlivě připravoval. Po 18 měsících pobytu se měl vrátit ke své rodině. V krutých klimatických podmínkách, které provázejí jihopolární zimu, RNDr. Oldřich Kostka dne 3. srpna 1960 při požáru na stanici Mirnyj tragicky zahynul. V jeho osobě ztratila česká meteorologie mladého významného vědeckého pracovníka. O 35 let později v těchto aktivitách pokračoval RNDr. Michal Janouch, Ph.D., od roku 1991 pracovník Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové. Zúčastnil se 19. antarktické expedice Polské akademie věd na stanici Henrika Arctowského, vybudované na ostrově Krále Jiřího (Jižní Shetlandy, Antarktida). Podílel se zde na výzkumu v oboru klimatologie. Po 50 letech od prvních antarktických aktivit se ČHMÚ (RNDr. Michal Janouch, Ph.D. a Ing. Martin Staněk) spolu s ČVUT (Ing. Ladislav Sieger, CSc.) zapojují do výzkumu v Antarktidě v rámci výzkumného úkolu Ministerstva životního prostředí ČR „Příspěvek ČR k zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování“ na argentinské stanici Marambio. (I zde exopolitika zjistila pravdu: je to jako v ČB: Po výbuchu a požáru v rodinném domě v Českých Budějovicích na štědrý den, kdy to udělali ufoni, že?)-KTK!

Re: Dokonalé vraždy

(NASA, 26. 12. 2015 12:05)

UFONI se vrátili do Prahy, čekají Tě na Karláku. Vezmi nohy na ramena a utíkej. Poletíte přes Budějice.... tam Tě vysadí do Dunaje, Vševědo!

Re: Re: Dokonalé vraždy

(Michael Kraus, 27. 12. 2015 17:34)

Toho idiota by si už opravdu mělo nějaké UFO odvléci. Jen svojí existencí zamořuje internet. A nejen ten...

Jako vždy jde o moc a o prachy! Propaganda a dezorientace obyvatel!

(Karel Schwarzenberg, 27. 12. 2015 7:38)

Navíc Bilderberg Group by stejně dokázala podplatit a ovlivnit vlády jednotlivých států, jen by jim to dalo více práce. Když už jsem se dotknul pana knížete, myslím, že by bylo dobré věnovat mu trochu času a seznámit se s jeho názory. Karel Schwarzenberg: Jako vždy jde o moc a o prachy!
Karel Schwarzenberg poskytl INSTINKTU jeden ze svých posledních rozhovorů ve funkci ministra zahraničí. Jeden z nejpopulárnějších ministrů Topolánkovy vlády si při něm nebral servítky a „bez obalu" zhodnotil českou politiku. Co říkáte na ty poslední peripetie při sestavování Fischerovy vlády? Je to sranda. - Co za tím je?
Vysvětlení je celkem jasné. Jde jako vždycky o moc a o prachy. To zajímá všechny, a tudíž se perou. V okamžiku, kdy byl pan Fischer nominovaný, tak se na něj soustředili všichni ti velcí lobbisté, kteří teď mají největší vliv na sestavování vlády a nastrkali mu různá jména lidí, kteří by mohli ve vládě zastupovat zájmy různých skupin. Hovoří se o tom, že teď o vládě rozhoduje šéf ČEZu Martin Roman. Myslíte si, že to je pravda? ČEZ je jedna z největších společností a Martin Roman je také zkušený harcovník, takže nemám obavy o to, že by byl teď nějak zdrženlivý. Kdyby tady byla byť jen papírová stěna mezi politikou a byznysem, ale víte stejně dobře jako já, že nic takového tu neexistuje. Tady se to naprosto prolíná.
Na ministerstvo financí si Jan Fischer chtěl vzít bývalého ředitele ČEZu Jaroslava Míla. Když mluvíme o vlivu Martina Romana na sestavování této vlády, tak v jeho případě se to přímo nabízí. Já to do takovýchto detailů neprobádal. Kdo má koho podpořit. Kam se mají nalít nějaké prachy. Koho bude třeba sanovat a tak. S odpuštěním, do toho mi nic není. To můžu sledovat jen s pobavením. To je jejich záležitost. 26.05.2009, Instinkt č. 18/09, autor: Milan Šíma
iDnes 23.2.2010 Jako šéf české diplomacie podepsal 8. července 2008 se svou americkou kolegyní Condoleezzou Riceovou smlouvu o umístění amerického radaru v Brdech. V době českého předsednictví EU vedl také jménem sedmadvacítky jednání v Izraeli v době útoku na hnutí Hamás v pásmu Gazy. Do vnímání české veřejnosti se zapsal především svým vznešeným šlechtickým vzhledem a pomalou, rozvážnou mluvou s častými archaickými výrazy, která nese stopy německého přízvuku. Toto sdělení je jistě zajímavé, hlavně v tom, že lidé nesledují podstatu toho co říká, ale jak vypadá a jak chodí oblečený.... Cíle : Program Bilderbergu- Odvedení pozornosti od Bilderberg Group. Propaganda a dezorientace obyvatel-V šudypřítomná kontrola lidí jejich nálad- Likvidace podstatné části obyvatelstva- Kdo je ve hře- Zajištění ovládání zbytku obyvatel Země. -Proč to nejde podle plánu. -Kdo stojí nad Bilderbergem -První kapitola- Program Bilderbergu: Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti vidět spojení mezi námi.Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali iluzi naživu. Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jak budou nastávat. Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností. Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt. Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysle slabé, i když budeme předstírat, že děláme opak. Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje. Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu.
Budou pokryti jedy kamkoli se otočí.

Anglické svině? Prodali nás v Mnichově a pak tohle…Vsuvka z minulosti!

(Král, 27. 12. 2015 7:19)

Vsuvka z minulosti
Náhodou se mi dostal do ruky zajímavý materiál, který dokumentuje to, jak šlechta ve skutečnosti myslí a jedná. Toto je princ Charles Edward (*1884), který se za druhé světové války přidal na Hitlerovu stranu a pomáhal mu s plány na dosažení absolutní moci. Ve skutečnosti však působil jako styčný důstojník a prostředník mezi anglickou královnou a Hitlerem. V případě vítězství Německa by zajistil bezpečnost Britské královské rodině. Takto však byl po válce zbaven titulů a v poklidu dožil na venkově, kde roku 1954 umírá. Z jiného zcela nezávislého zdroje pochází tato zpráva: nemanželská dcera krále Edwarda řekla, že se dohodli s nacisty, a proto byla bitva o Británii na poslední chvíli odvolána. Váleční historici vždy říkali, že kdyby Němci setrvali v útoku proti britské obraně jen o jediný den déle, vyhráli by bitvu o Británii. Náhle však místo toho začali bombardovat. A proč tuto chybu udělali? Ona to nebyla chyba.
Záměrně odvolali útok protože se tajně dohodli s britskou královskou rodinou. Nyní jistě chápete, jak je důležité myslet na zadní „kolečka.“ V každé válce totiž v první řadě umírají hlupáci, potom zmanipulovaní a pak obyčejní lidé. Šlechty a bankéřů se to nikdy nedotkne. A když už jsme u událostí II. světové války, tak jedna skutečná perla, která je důkazem toho, jak jsou Češi hloupí a Angličané vychytralí. Týká se našeho národního zlatého pokladu, který byl uložen v Amerických a Anglických bankách.
Do roku 1982 trvala jednání o zlatě. Západní diplomaté požadovali za drahý kov peněžní protihodnotu. Podle československého ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka nám Britové naúčtovali i „tkaničky od bot, spodky, šle nebo ponožky československých letců, kteří bránili Londýn a umírali za anglického krále.
Diplomat Richard Král říká „Naši vojáci sice byli formálně součástí britské armády, ale Britové si po válce z účetních knih vypsali všechny výdaje za československou jednotku a vše nám vyúčtovali.“ Prodali nás v Mnichově a pak tohle…
A za to všechno jim tak rádi lezeme do zadku!!!
Nejdříve je ale třeba poznat skutečného nepřítele, než se začneme seznamovat s jeho cíly a s prostředky, které používá, případně které bude chtít použít, protože může použít nejmodernější techniku a výzkumy o kterých se nám mnohdy ani nezdá, protože zůstávají utajeny a které má díky svému bohatství k dispozici. V této válce však nebojuje ani tak národ proti národu, jak jsme zvyklí z předcházejících století, ale bojují zde příslušníci stejných národů navzájem. Češi proti Čechům, Rus proti Rusům, Američan proti Američanovi. Dle seznamu ze setkání v Chantilly ve Virginii 2008 však chybí zastoupení Číny v tomto spolku.

Hezké švýcarské vánoce. Od Mikeše z Kocourkova!

(Mňááááááááááááááu!, 27. 12. 2015 6:44)

““Tak se strašíme navzájem oteplováním, terorismem, necháme si zorganizovat migrační vlnu těch, kteří nejsou ochotní bojovat za svou zem ani za slušný život v ní a raději spoléhají na soucit jiných, aniž by si dělali starosti, že je ohrožují možností zavléci tam nejen islamistické teroristy, ale i nemoci, jichž se oni sami těžce zbavovali. Je jistě třeba pomáhat těm, kteří se ne svou vinou dostali do potíží. Takoví se však chovají jinak, vstupují do jejich země s jejich souhlasem, ne jako dobyvatelé, a nevynucují si hladovkami nebo rvačkami podmínky lepší, než mají jejich leckteří dobrodinci. Neznásilňují jejich ženy, natož děti.““:

V krutých klimatických podmínkách, které provázejí jihopolární zimu, RNDr. Oldřich Kostka dne 3. srpna 1960 při požáru na stanici Mirnyj tragicky zahynul. V jeho osobě ztratila česká meteorologie mladého významného vědeckého pracovníka. Ovšem od soudruha Sally a jeho soudruhů, od Mossadu Praha/ Budějovice/ Bechyně – Zürich/ Tel Aviv - Lány Průhonice / Babišov již víme, že v Antarktidě je bohatá květena, husté lesy, co furt hoří, a od nich chytil pan Kostka, jak naopak v krutých mrazech v Č.Budějovicích na vánoce 24.12. 2015, kde Otec Zakladatel ODS + spol. předpověděl, že se ochlazuje, a ono je ve stínu odpoledne na vánoce 2015 +20/25(!) stupňů Celsia. Holt předělání Česka a celé Evropy na poušť takovou mojžíšovskou je v běhu, krokodýlům strejda Babiš udělá trochu bahna, třeba z loužičky v Orlíku, zejména politicko - finančního, všichni dostanou mincovní plynoměr - „elektronický“ s elektonickou pokladničkou na hubu. Nezapaltíš, nehodíš minci, dojde ti kyslík! A na ústředí v Lánech uvidí tržbu! Ať žije Zeman, a jeho prorok Babiš s taťkou zakladatelem Klausem a jeho věčným poslancem Havlovy lásky k pravdě a Dáše Markem Bendou, přítelem pana Duky, pravověrného "kardinála" co nám všechno tohle ufoni závidí.....

Tak jsme to z Kourkova probrali takové hezky od Klause a Babiše se Zemanem požehnané vražedné vánoce 2015 v kardinaliátu kálifátu Aláh s Babišem tržně pozdraveni – po dukovsko- vlčím.... hezky po "křesťansku" od 24.4. 2015 máme požehnané kameny do hospiců, od papá Franty alias papeže, to bude kšeft! Aláh koedukovaný s Kristem a Mojžíšem! A nějaká ta vražda se spláchne, starý lidi nejsou už lidi, pitevní protokol bude perfekt, žádné okousání od vražedných ufonů - reptiliánů- krokodýlů, co je chová Babiš, z kamarádství... se Sallou a nikdy jinak! Požehnán buď havlovský filosof Salla, přítel Chauna, studentského vůdce, co to otevřel na UFO Kongresu Exopolitika Praha 2012 jak je to doopravdy, podle chauna a Rašína, požhnán buď Duka a spol... svatý Rafaeli – vše natočeno kocourkovskými...!!!! Z kocourkovských archivů o UFO světu ufonů, zejména v Budějovicích a Bechyni a jeho vykladačích z „USA“ a jeho „spojence“ - tedy šéfa USA Izraele! Když mají USA hlavní město Tel Aviv u Budějovic¨?

Hezké švýcarské vánoce. Od Mikeše z Kocourkova - Mňááááááááááááááu!

Připojte svůj podpis k manifestu:Když budete kritizovat Babiše, hodí vás krokodýlům a svedou to na únos "ufony":

(Kocourkovští rodáci,ECHO23-KTK, 27. 12. 2015 5:07)

Připojte svůj podpis k manifestu:Když budete kritizovat Babiše, hodí vás krokodýlům a svedou to na únos "ufony":
(ECHO23, 20. 12. 2015 0:44) - V roce 1992, když bylo jasné, že se Václav Klaus a Vladimír Mečiar domluvili na rozdělení Československa, navrhl Babiš zřízení kanceláře Petrimexu v Praze. 25. ledna 1993 z této kanceláře vznikl samostatný podnik AGROFERT, spol. s r.o. Začátkem roku 1995 pak došlo k navýšení základního kapitálu Agrofertu, po kterém se majoritním vlastníkem stala ve Švýcarsku registrovaná společnost O.F.I. V současnosti je Agrofert akciovou společností a největším českým zemědělským, potravinářským a chemickým holdingem. Holdingová společnost ovládá více než 230 právně samostatných společností,zejména v České republice a na Slovensku, jejich konsolidované tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezi největší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy). Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš. Do portfolia Agrofertu patří kromě chemické výroby, potravinářských podniků a zemědělské výroby také vydavatelská firma AGF Media a. s., od června 2013 také Agrofert vlastní velký mediální koncern MAFRA a. s., který v roce 2013 vydává dva celostátní tištěné deníky (Lidové noviny a Mladou frontu DNES), regionální deník Metro, provozuje tři televizní stanice, dvě rozhlasové stanice, zpravodajské servery Lidovky.cz, IDnes a Česká pozice a vlastní také jednoho virtuálního mobilního operátora. Agrofert zahrnuje také společnosti v Maďarsku, Polsku, Nizozemsku a Německu. V posledně jmenované zemi jsou to chemický závod SKW Piesteritz a od února 2013 také velkopekárna Lieken.
PESTICIDY - herbicidy, fungicidy, insekticidy, mořidla, ostatní agrochemikálie
POHONNÉ HMOTY - benzíny, nafta, topné oleje, biopaliva, ostatní oleje, maziva, AdBlue, Ekodiesel, SMN 30, B100
ROSTLINNÁ VÝROBA - obiloviny - obilí, pšenice, ječmen, oves, žito, kukuřice,..., olejniny - řepka,..., pícniny - seno, sláma,..., porosty, bioplynové stanice (BPS), luskoviny - hrách,..., trvalé travní porosty
ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY - skladování pesticidů, doprava a manipulace, skladování ostatní, míchání hnojiv, skladování hnojiv, skladování zemědělských komodit, sušení a čištění zemědělských komodit, sklizňové práce sklízecí mlátičkou, sklizňové práce sklízecí řezačkou, aplikační práce pevných minerálních hnojiv, aplikační práce kapalných minerálních hnojiv, aplikační práce vápenatých hmot, aplikační práce pesticidů, aplikační práce statkových hnojiv, precizní zemědělství, odborné poradenství, zemědělský aplikační výzkum, laboratorní služby
HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY - dezinfekční přípravky, hospodářské potřeby
KOMODITY ROSTLINNÉHO PŮVODU - luštěniny a vedlejší výrobky, hlízy, kořeny a vedlejší výrobky, ovoce, obiloviny, olejniny
KOMODITY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU - hospodářská z vířata, jednodenní kuřata, výkrm kuřat, nosnice, prasata, chovná selata, jatečná prasata, masný skot, mléčný skot, telata, zástavový skot, jatečné krávy a jalovice, jateční býci, plemenné jalovice, smluvní výkrm jatečných zvířat, kozy, včelařství, krokodýli......
A v projevu Miloše Zemana zaní souznění s Babišem i 26.12.2015 z Hradu!

Miliony uprchlíků na cestě do Nového Německa v Antarktidě?

(exopolitika ANO-KTK-Salla/KCourkov-Kocourkov, 25. 12. 2015 19:58)

Miliony uprchlíků na cestě do Nového Německa v Antarktidě?: Asi miliarda uprchlíků sní o tajném plánu nacistických vůdců, co žijí v Antarktidě, za pomoci UFO-nů na zelených pastvinách, na ½ Antarktidy, s bohatými lesy. Což se utajuje před veřejností, kteří nečtou Rašínovu exopolitiku. V Antarktidě se válí všude volně tuny a tuny, tisíce tun zlata z nacistických ponorek, havarovaných UFO-talířů. Dokonce Mikeš potvrdil, že zjistil v exopolitice /Antarktida celý havarovaný UFO talíř plný zlatých patiček na myši, v UFO se zlatými klikami na záchodě: Zlaté UFO! Všude zlato! Půjčte si u exopolitik-tel-avvi-bank- jednosměrnou UFO letenku. Vše prodá jistě ráda rodina Baudyšova a Babišova– ANO v Antarktidě vám bude líp! A fakta: Jenže v roce 2014 se odehrála bizarní událost, která oficiální zlaté statistiky Washingtonu zpochybnila. V roce 2012 totiž německá vláda požádala FED, aby vrátil Německu zlato, které “drží v úschově” pro Bundesbanku. Americká centrální banka však šokovala svět, když zlato odmítla vrátit s chatrnou výmluvou, že FED “nedokázal rozlišit americké zlaté pruty od německých”. Že by Spojené státy čirou náhodou v rámci rozpočtových škrtů propustily své pokladníky, kteří měli zlato na starosti? Vypukl skandál. Spojené státy nakonec dodaly do Frankfurtu jen pár drobných - pouhých pět tun zlata - s tím, že na repatriaci 300 tun, které byly požadovány, bude potřebovat čas do roku 2020. Svoje zlato okamžitě začaly po FEDu požadovat další centrální banky a nedůvěra vůči té americké od té doby stoupá.Situace se ale právě od roku 2010 dramaticky mění. Washington se pokouší zavést po celém světě doktrínu celospektrální dominance (Full Spectrum Dominance) vyvinutou Pentagonem. Nabrala formu takzvaného Arabského jara a manipulovaných státních převratů od Tunisu přes Egypt a Libyi a nyní - neúspěšně - Sýrii. všechny tyto kroky stále více tlačí Čínu s Ruskem, aby si padly vzájemně do náruče. To už se stalo. Pokud by se také stala realitou rusko-čínská alternativa k dolaru ve formě zlatem krytého rublu a jüanu, je dost možné, že začne nezadržitelný úprk od směrem od původní světové rezervní měny. S tím by také Amerika přišla o možnost financovat dolarovými rezervami vlastní vál...starší norské mapy oblasti z roku 1931 byly nejen nepřesné, ale někde i zfalšované, protože původní "mapy" se nepodobají nově pořízeným fotografiím....Téměř jedna pětina Antarktidy byla prozkoumána tímto způsobem a poprvé byly objeveny oblasti bez ledu s jezery a známkami vegetace. Vědci měli s sebou vysoce citlivé Geiger-Mílerový trubice, jednu s akustickým indikátorem, druhou se světelným (Leninovým petrolejovým indikátorem v úpravě dle Trockého). Když objekty skončily své tance po obloze, jeden z Geigerových počítačů (se světelným indikátorem!) ukazoval, že se radioaktivita zvýšila 40-krát - dost na to, aby zabila jakýkoli organismus, který by této radioaktivitě byl vystaven dostatečně dlouhou dobu. Tento objev exopolitiku velmi znepokojil...

Antarktida:NeuSchwabenland aAntonínBaudyš,co prostřelil letadlo a jeho familie:

(Debatní klub konspirace-Rašín, 25. 12. 2015 18:17)

Antarktida:Neu Schwabenland -Pojďme však zpět do roku 1938. To vznikla německá expedice na Antarktidu s letadlovou lodí Schwabenland (Švábsko). Rozloha asi o 600 000 km2 ledové plochy s jezery a ledovými horami byla prohlášena za německé teritorium „Neuschwabenland“ (Nové Švábsko). Sem, k Novému Švábsku byly později přesunuty celé flotily ponorek série 21 a 23. Dnes je stále asi stovka německých ponorek nezvěstných, některé jsou vybaveny Walterovým ponorným systémem, který jim umožňuje ponořit se po několik týdnů a můžeme předpokládat, že odpluly do Nového Švábska s rozmontovanými disky nebo přinejmenším s konstrukčními plány. Je tedy možné předpokládat, že od testovacích letů, které byly úspěšné, některé takzvané létající talíře přímo tam na konci války odletěly. Existuje vtíravá otázka, proč v roce 1947 americký admirál Richard E. Byrd vedl „invazi“ na Antarktidu, proč s sebou měl 4 000 vojáků, válečnou loď (Mount Olympus), plně vybavenou letadlovou loď (Philipine Sea), 13 pomocných lodí, 6 helikoptér, 6 hydroplánů, 6 zásobovacích hydroplánů a 15 dalších letadel, funkční rozvodnou síť, a to vše měl na povel, když to měla být pouhá expedice? Bylo mu dáno na průzkum 8 měsíců, ale jeho mise skončila předčasně již po osmi týdnech stejného roku. Dodnes nevysvětlil vysokou ztrátu letadel. Co se stalo? Později admirál Byrd řekl tisku: „Nechci někoho děsit, ale je to trpká realita, že v případě nové války bude Amerika napadena letadly, které mohou létat od pólu k pólu.“ Dále dodal, že tam byla nějaká vyspělá civilizace, která používala vynikajících technologií spolu s SS......: Neu Schwabenland
Historická fakta jsou zcela evidentní. Jejich počátek můžeme klást do roku 1938. V tomto roce počali Němečtí Nacisté vysílat do oblasti "Královny Maud" v lokalitě Antarktidy souvislé uskupení různých expedic. Přes 230 000 čtverečních kilometrů území bylo zmapované ze vzduchu a Němci objevili rozsáhlé lokality, které byly překvapivě bez sněhu. Objevili také mnoho vodních jezer s teplou geotermální vodou. Například jedno takové geotermální jezero bylo nalezeno v obrovské ledové jeskyni uvnitř ledovce jejž průměr měřil podle dochovaných pramenů okolo 30 mil. Tak se v průběhu těchto expedic do lokality zmrzlého ledu a sněhu postupně nastěhovalo velké množství různých vědeckých týmů. Byli to lovci, sběratelé, zoologové, botanici, zemědělci, mykologové, parazitologové, ornitologové a zástupci mnoha jiných vědních oborů. Četná oddělení Německé vlády tak byla zapojena do přísně tajného projektu. A zde klasická tradice končí. Ale, Pravda pokračuje dál. Je faktem, že jen nemnozí odvážní historici jsou schopni pracovat s dalším materiálem. My se o to také pokusíme.
Poté co bylo sesbíráno maximum informací na místo, které mezitím dostalo název "Neu Schwabenland", přijelo mnoho stavebních týmů. Na místo dorazily jednak na nákladních lodích, vojenských dopravních lodích i ponorkách. Nákladní lodě vyjížděly většinou ze svých kotvišť v Jižní Africe a vždy byly chráněny rojem zabijáckých ponorek a vojenských válečných plavidel. To všechno by do jisté míry logicky vysvětlovalo ono zarputilé válečnické úsilí v oblasti Jižní Afriky a přilehlých vodních námořních trasách. Poté co byl všechen potřebný materiál převezen na místo jisté Německé skupiny "VIP", špičková vědecká elita, která později navázala spojení s aktivitou "ULTRA" začala být aktivní. Je třeba neustále držet fakt, že po skončení II. světové války se mnohá Německá elita dokázala infiltrovat právě do takových struktur jako je MJ-12 či "ULTRA". A právě "ULTRA" měla vždy kontrolu nad Antarktidou....Antonín-Baudyš-ml
Debatní klub konspirace

Co k tragédii vedlo, bude předmětem policejního vyšetřování:Pít, klít, rouhat se ve víře,-Karel Kryl

(Mikeš – Antarktida-Puerto Williams-Kocourkov.aq, 25. 12. 2015 17:35)

....tak jsem z ledovců švýcarských , kde jsou louky zelené, ledovce tají ač Otec zakladatel vší moudrosti a trhu u komunistů, samotný Klaus, budiž jméno toto pochváleno (mńáááááááááááááááááááááááu!) prohlásil, že se nám planeta Země ochlazuje. Planetární Kocourkov? Tak jsem v Chile požádal o transit do Argentiny, kde se ukrývají kočičí zločinci (mńáááááááááááááááááááááááu!). Kočičí fašisté, že! Kdo není komunista je fašista! (mńááááááááááááááu!) Že to vezmu skrze kocouří toulání se a putování přes Grahamovu zemi v Antarktidě k těm ufonským dírám, třeba tam budou ufonské myši... (mńáááááááááááááááááááááááu!) Vánoce na jižním polu, hezké léto, na kočku. Pustím si v Kocourkovském politickém úseku Antarktidy naše kcocourkovské radio rádio a co z Budějovic neslyším:
„Tak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně,
jak úplatky berou a svrbí je dlaně,
tak pohleďte na ně, jak zatančí tance,
když na místo daně jim dají kus žvance.
Refrén: Pít, klít, rouhat se ve víře,
pak sedět v díře nějaký rok,
klít, pít, co hrdlo ráčí,
vždyť osud stáčí už poslední lok.
Tak pohleď, jak se servou a život si zkrátí,
tak s křikem se boulují s tupostí mezků
a páni se radují, utáhnou přezku.
Refrén: Pít, klít, rouhat se ve víře,.....
Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně,
jak na klubko zmijí, jež zabíjí laně,
tak pozor dej na ně v té divné době,
vždyť při této hraně jde i o krk tobě!
Refrén: Pít, klít, rouhat se ve víře,..... - Karel Kryl
Budějovice: Po výbuchu a požáru v rodinném domě 24.12. 2015 v Českých Budějovicích ve čtvrtek zemřeli tři lidé, muž a žena středního věku a nezletilý chlapec. Původní informace policie hovořila o jednom mrtvém. U všech obětí byla nařízena soudní pitva. Příčiny a další okolnosti neštěstí se vyšetřují. Ulice(lidická...), v němž dům stojí, zůstane nejméně dva dny uzavřena... Při jeho hašení našli požárníci v domě ještě mrtvolu ženy a dítěte. U všech tří obětí již byla nařízena soudní pitva. Co k tragédii vedlo, bude předmětem policejního vyšetřování.
RexRaFanebMoc jsi z těch knih nepochopilnegramote z Budějovické skládky vědomostí!!!

(Rafaelka z Kocourkova, 25. 12. 2015 15:28)

Blahobytný život Rudolfa Berana a dalších "zločinců"i primitivů, hulvátů, psychopatů... (Rafael, 24. 12. 2015 15:42) Moc jsi z těch knih nepochopil- negramote z Hradu vědomostí!!!
RaF-ještě, že máme inženýra lidských duší, kolegu ze Svobodných novin, spíše Eu: s velebením Putina a jeho lidu Izraele, jak je modou v Budějovicích skrze Beneše a strýce Joe, Jožku, patrony pana RAFAa. Co se ozval jako potrefená hus na obranu svého milovaného soudruha Havla a jeho ženy Dáši...to bylo tak:
Kristián Höger byl zajímavou postavou barokní Prahy: vysoký královský berní úředník, majitel domu v Jirchářské ulici, zbožný muž, který se však později dostal do problémů. Jak píše František Ekert v knize Posvátná místa království hlavního města Prahy (1184): „Nedlouho potom upadl zbožný Křišťan Höger vinou své marnotratné manželky do velkých dluhů. Nesnáze z toho pochodící zavedly jej k tomu, že sáhl k penězům státním sobě svěřeným. Zločin jeho byl prozrazen a ubohý Höger odsouzen k smrti. Když byl ortel císaři Leopoldovi I. ku podepsání předložen, kázal sobě panovník ten podati obšírnou zprávu o předešlém životě odsouzencově. Tu sděleno císaři, že Höger býval jindy poctivým mužem a správným úředníkem, že svým nákladem založil kapli ku cti sv. Jana Nepomuckého a že pouze marnotratnictvím své ženy do neštěstí takového sklesl. Tu rozhodl císař, aby ke cti sv. Jana Nepomuckého, jenž jest patron těch, kdož své cti újmu trpí, Höger smrtí trestán nebyl, nýbrž doživotně zůstal vězněm v Novoměstské radnici, kde na výživu jeho 34 kr. denně mělo vydáváno býti. Leč ubohý Höger churavostí a soužením byl tak zmořen, že brzo ve vězení zemřel, a pochován byl v kapli sv. Jana Nepomuckého na Skalce, kterou byl vystavěl. Jmění jeho připadlo státní pokladně, kaple na Skalce zůstala však i nadál službám božím věnována.“ Wikipedia roli věčné Dáši Veškrnové vynechává: Původně zde na své vinici nechal v roce 1691 postavit Kristián Florián Höger dřevěnou kapli, zasvěcenou Janu Nepomuckému. Stalo se tak 30 let před světcovým blahořečením. Stavbu povolil pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna a posvětil tehdejší svatovítský kanovník Tobiáš Jan Becker, který byl později v letech 1701-1710 královéhradeckým biskupem. Větší písař královské berně Kristián Florián Höger byl později obviněn ze zpronevěry. Císař Leopold I. mu údajně s přihlédnutím k jeho péči o kapli Jana Nepomuckého udělil milost a změnil hrdelní trest na trest doživotního vězení. Höger ale záhy ve vězení v Novoměstské radnici zemřel. Byl pohřben v této kapli.... (pokračování s vysvětlením, jak je to doopravdy jak chudák Rudolf Beran to odskákal, když pomáhal židům... někdy jindy)!

Blahobytný život Rudolfa Berana a dalších "zločinců"i primitivů,hulvátů,psychopatů...

(negramotný, ale milující knihy, 22. 12. 2015 23:41)

Jak si komunisté představují soudcovskou nezávislost opět bravurně shrnul Klement Gottwald 18.8.1946 : Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.- „Soudce musí soudit podle zákona s přihlédnutím k mínění lidu a stanovisku vlády“. Smrtící kolotoč komunistické smrtonosné mašinérie se již roztáčelo naplno. Vítanou zbraní proti politickým protivníkům v rukou komunistů se stal také presidentský dekret č.138/1945 Sb, tzv. Malý dekret. Těžko soudit s jak dobrými úmysly president Beneš plnil „přání“ všemocných a obávaných komunistů, nakolik věřil jejich ujišťováním a slibům o zachování demokracie a právního řádu. Součástí obvinění podle Malého dekretu, „o provinění proti národní cti“ totiž bylo okamžité zbavení volebního práva. Z posledních jakž takž svobodných voleb v roce 1946 bylo tedy díky aktivní činorodosti komunistů vyloučeno nejméně 300 000 osob. Přesné číslo zjistit nelze, neboť zdaleka ne všechny protokoly se zachovaly do první vlny vyšetřování komunistických zločinů na jaře a v létě 1968. Pozdější osvobození obviněných na neúčasti ve volbách samozřejmě nemohlo již nic změnit.
Celkem je známo 132 549 trestních oznámení, podaných na retribuční soudy. Bez ohledu na neznámý počet obětí ubitých či zastřelených různými „partyzány“ a „revolučními gardami“ na různých místech republiky v prvních týdnech a měsících po osvobození padlo 713 rozsudků smrti, 741 doživotí a 19 888 obviněných dostalo celkem 206 334 roků vězení. 111 207 případů bylo buďto osvobozeno, nebo proti nim zastaveno trestní stíhání z důvodů nedostatku důkazů, u Němců zařazení do odsunu a v 31 973 případech z tohoto počtu také pro neznámý pobyt obviněného nebo jeho smrt. Nelze soudit kolika „zastaveným“ případům byla v této době a před takovými tribunály smrt způsobena dalším – dejme tomu lidským - činitelem.
Po přesvědčivém volebním vítězství kandidátů Národní fronty komunisté citelně přitvrdili svoji rétoriku. Viliam Široký 31.7. 1946 již hřímal o „nejhumánnějším“ poslání této revoluce, která „bude nemilosrdně bít fašisty a představitele fašizmu, představitele reakce a buržoasie za účelem jejich fyzického vyhubení“. Již víme příliš důvěrně kdo byl a je komunisty považován za „představitele buržoasie“. Komunisté se s výsledky retribučních soudů nikdy nespokojili. Stranický tisk se k retribucím stále vracel a utvrzoval ve svých čtenářích že „očista nebyla provedena důsledně“. Z mnoha příkladů lze uvést jak se komunističtí novináři z Mladé Fronty pokusili „vzburcovat lid“ reportáží o fešáckém, blahobytném a pohodlném životu „odsouzených kolaborantů“ Rudolfa Berana a Jana Syrového. Za pomoci vzdělance pana Rafaela sepsal negramotný idiot! Více podrobností Jaroslav Burianec: Rudolf Beran,oběť komunistické msty! Kniha byla vydána za pomoci negramotných idiotů, když pan Rafael radil!
Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Re: Blahobytný život Rudolfa Berana a dalších "zločinců"i primitivů,hulvátů,psychopatů...

(Rafael, 24. 12. 2015 15:42)

Moc jsi z těch knih nepochopil-- negramote z Hradu vědomostí!!!
RaF

Jenom prolhaný darebák může zkreslovat dějiny, i když ví jako to bylo doopravdy!

(Mikeš z Curýšku, 24. 12. 2015 14:50)

Pan Šinágl se přidal k panu Komínkovi, a tvořil pěnu v ulicích na politické scéně plné bahna, sametových dohod Václava Hasvla s bolševiky všeho druhu a odstínů. Pan Šinágl je dost gramotný aby pochopil, že už 25 let máme Analýzu 17.11.1989 pana Miroslava Dolejšího, kde si jako politický vězeň od ranných 50.tých let užíval radostí bolševismu, do listopadu 1989 - pronásledován. Ostře pronásledován dále panem Havlem, kde rozumní lidí, jako slušný Dr.Ing. Anděl, se ujali obhajobny odpůrců Václava Havla. jako Petra Cibulky, který navzal svého guru Václava havla, že je prase a hovadio. Ovšem proč? Pan Šinágl ví, a mlčí! Mlčí o sametocývh zločiench pana "prsete a hovadu" který k moci přivedl nyní největšího "husityu. bolševika Klasuse, či největšího žida, bolševiky, člena KSČ ochránce StBáků Miloše Zemana, nyní prpagátora čínských komunistů a obhájce ruských zájmů.... A reportáž z oslavy Václava Havla a jeho "laviček", kde výpalné vybírá komunistická diva Vešrknová, provdaná Havlová....:" Za vládu se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman. Přítomna byla mecenáška Meda Mládková, poslanec Karel Schwarzenberg, europoslanec Jiří Pospíšil a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Zeman i Klaus svoji nepřítomností potvrdili svoji malost. Mizivá přítomnost členů Parlamentu je také vypovídající o stavu naší politické scény. ČT 24 byla jen před vchodem… Oznamujeme co se kde konalo, ale ne co se tam skutečně dělo, či odehrálo! Připomíná to informace komunistů o Chartě 77. Také o ni psali, ale nikdy ji nezveřejnili! Ve vyspělých zemích přenášejí podobné významné akty veřejnoprávní TV přímo.
Mimochodem o Chartě 77 stále ještě veřejnost neví vše. U jejího zrodu stáli „zkrachovalí“ komunisté ze 60-tých let z Ústavu marxismu-leninismu. Byli dobře informováni z Moskvy Jiřím Pelikánem co se děje a jak je systém neudržitelný. Ten byl v 50-tých letech gen. tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva a odpovědný za vyloučení 10.000 studentů z čs. vysokých škol! Jeho manželku letos prezident Zeman vyznamenal ke dni 28.října. Tématu Charty 77 se budu věnovat podrobněji. J.Š.
Kázání kardinála Dominika Duky při mši svaté za Václava Havla
Zveřejněno 19. 12. 2015 14:42
Dominik Duka Praha 18.prosince 2015: Kostel sv. Anny - Pražská křižovatka: Vážení přítomní, drazí přátelé,
Scházíme se a cítíme, určitým způsobem, jistou prázdnotu. Prázdnotu, která nebyla zaplněna. Zcela jistě pro vás nejbližší je to i trochu jiný obsah pojmu prázdnoty. Pro nás ostatní záleželo to na tom, v jak blízkém vztahu a přátelství jsme se zesnulým Václavem Havlem byli. Ale já bych chtěl říci, že mi pociťujeme prázdnotu v celém prostoru této země, protože chybí slovo. Chybí slovo, které by bylo výzvou, chybí slovo, které by dávalo naději i když by to mohlo být i slovo kritické, i když by to mohlo být někdy i slovo, které vyjadřovalo určité tázání i konstatování, že není dobře, to nebylo jenom v tom prvním Novoročním projevu." Aneb jenom prolhaný darebák může zkreslovat dějiny, i když ví jako to bylo doopravdy!

Podraz ne od soupeře, ale od přítele, od toho, komu jsem dal svoji důvěru!

(prorok?, 24. 12. 2015 7:15)

François de La Rochefoucauld – „Nikdy se nemluví tak těžko, jako když je hanba mlčet.“ Strašně bolí podraz ne od soupeře, ale od přítele, od toho, komu jsem dal svoji důvěru. To jsem chtěl sdělit!- Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy:

Rozkradli naši zem
Ti kdo ji měli chránit
Majetky vzali útokem
My nemohli se bránit
Potomci hrdinů?
Ne! Špína bez páteře
Jdou cestou zločinu
Bzdí u večeře
Politik krade ve dne v noci
Čím více lží, tím víc moci
Vlastence rasistou
V TíVí nálepkují
Metodou salámovou
Svobody ukrajují
Naše zem umírá
Bez hrdinů, bez hranic
EU nás vydírá
Zahnutím jitrnic
Pískne se v Bruselu, a už aportují
Řepky na poli se těžko lidé nají
Vraždí se v Doněcku
V Paříži, na Sinaji
Šílená Hausfrau v Německu
zve hosty, co nás roztrhají
Ruska se straníme
Dnes posloucháme NATO
Bát se prý nemusíme
Ale už skupují zlato
Západ se změnil, ale změnil se i východ
Za polopravdy platíme a prorok hlásí příchod

Milému Rafaelovi do jesliček: Pavel Wonka-právník chudých-Rafael trouba Klause a Zemana?

(od Budějovic, 23. 12. 2015 10:35)

Pavel WONKA nar.23. 1. 1953 Vrchlabí okr. Trutnov +26. 4. 1988-věznice ministerstva spravedlnosti v Hradci Králové-čsl. občan:
"Pochybuji, že nějaký estébák měl radost, když se s ním bavil.....chtěl režim ničit. Nebál se přímého střetu."-Karel Srp o Pavlu Wonkovi
Pocházel ze smíšeného manželství, jeho částečně německý původ mu působil obtíže, jež vzbudily jeho akutní citlivost k bezpráví. Snad kvůli zájmu o elektroniku nastoupil po základní škole do učení na automechanika, které ukončil maturitou.
70tá léta
Třikrát se pokusil o přijetí na právnickou fakultu, vždy byl ale kvůli nevyhovujícímu posudku ze zaměstnání odmítnut. Studoval proto práva laicky a díky jejich znalosti se brzy stal "právníkem chudých" - pomocníkem prostým občanům osamoceným proti státní mašinérii. Kromě toho otevřeně kritizoval porušování zákonnosti státními orgány i nomenklaturou. Za tuto aktivitu byl postihován on osobně i členové jeho rodiny. To samozřejmě upoutalo pozornost VONS, Amnesty International a dalších organizací. Během krátké doby bylo proti němu zahájeno osm jednání, nakonec je samy orgány zastavily.
22. 4. 1982
Zatčen, po 5 měsících propuštěn na zákrok Generální prokuratury ČSR (nebyly dány zákonné důvody vazby).
19. 1. 1984
Znovu zatčen, na základě nepřímých a zfalšovaných důkazů (zaměstnavatel přišel s novým vykonstruovaným obviněním poté co viditelně zaujatý svědek odvolal u soudu výpověď) odsouzen okresním soudem v Náchodě za "rozkrádání socialistického majetku" k odnětí svobody na 14 měsíců, plný termín odsloužil ve vězení Plzeň-Bory. Protože byl odsouzen na dobu delší než 1 rok, dostal zároveň podle § 59 zákoníku práce výpověď ze zaměstnání.
1986
Po propuštění z vězení ještě ostřeji kritizoval realitu socialistické "spravedlnosti". Po zjištění, že teoreticky taková možnost existuje, že to Ústava umožňuje, se rozhodl kandidovat jako nezávislý kandidát do Federálního shromáždění, ve svém volebním programu (výňatky z programu vyšly v Informacích o Chartě 77 č. 9/1986), kritizoval současný stav společnosti. Ústřední volební komise jej však odmítla zaregistrovat jako kandidáta.
květen 1986
Krátce po volbách byl společně s bratrem Jiřím zatčen a obviněn z rozšiřování volebního programu (protistátní tiskoviny) a z "útoku na veřejného činitele" - teprve 4 měsíce po tom, co se údajný trestný čin udál.
květen 1987
Pavel, který vyšetřovací vazbu využil k sepsání 93 tezí a mnoha dokumentů týkajících se věznění, byl odsouzen podle § 100 odst. 1a tr. zákona (pobuřování) k odnětí svobody na 21 měsíců a ke třem letům následného ochranného dohledu. Jiří byl odsouzen za pobuřování (kriticky pojatý vlastní, v té době státem mnohde vyžadovaný, socialistický závazek) k 12 měsícům odnětí svobody, ale byl propuštěn, protože si odpykal trest ve vyšetřovací vazbě. Proti rozsudku se oba odvolali, ale Nejvyšší soud rozsudek potvrdil.
1987
Nejméně 60 občanů u nás i v zahraničí se zúčastnilo protestní řetězové hladovky (od 13. 6. do 15. 8. 1987) za propuštění Pavla Wonky (Informace o Chartě 77 č. 11/1987)

Karel Srp o Pavlu Wonkovi-"Pochybuji, že nějaký estébák měl radost, když se s ním bavil...

(Karel Srp, 23. 12. 2015 10:27)

Karel Srp o Pavlu Wonkovi-"Pochybuji, že nějaký estébák měl radost, když se s ním bavil...
...chtěl režim ničit. Nebál se přímého střetu."
Karel Srp o Pavlu Wonkovi
Pavel WONKA(2):
13. 8. 1987
Pavel byl převezen do nápravně-výchovného ústavu (NVÚ) Minkovice-Liberec. Tam hned po příjezdu surově zbit. Patřičné lékařské ošetření mu bylo odmítnuto i přes příznaky otřesu mozku. Na protest proti tomu odmítl pracovat, což vedlo k dalším kázeňským trestům, násilnostem a nakonec k nové obžalobě z "maření výkonu úředního rozhodnutí". Kvůli rapidně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu byl na nátlak domácí i zahraniční veřejnosti převezen do vězeňské nemocnice v Praze Na Pankráci. Později byl na Borech a na vězeňském oddělení v Bohnicích.
26. 2. 1988
Ze zdravotních důvodů (mj. nemohl chodit) byl propuštěn z vězení.
5. 4. 1988
Zatčen při opouštění vojenské správy v Trutnově, kde vyřizoval svou žádost o povolení k vystěhování do NSR. Následně uvězněn dle § 7 zák. č. 150/1965 Sb. (maření výkonu úředního rozhodnutí), kterého se měl dopustit odmítnutím ochranného dohledu, což byla pravda, protože Pavel Wonka rozsudek nikdy neuznal. I kdyby se však chtěl podřídit, jeho zdravotní stav mu bránil v dodržení nejpřísnějšího možného dohledu (hlášení na stejném oddělení policie každý den ve stejnou dobu). Jeho rodině byla tato skutečnost oznámena teprve 22. 4. spolu s tím, že je ve velmi špatném zdravotním stavu.
16. 4. 1988
Mezinárodní Helsinská federace pro lidská práva (International Helsinki Human Rights Federation) zaslala československým úřadům dopis, ve kterém upozornila na jeho špatný zdravotní stav.
20. 4. 1988
I přes to, že žádal o odložení jednání, byl u okresního soudu v Trutnově odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců nepodmíněně v II. nápravně výchovné skupině. K tomuto soudu byl dopraven na kolečkovém křesle a mluvit mohl pouze šeptem. Ihned se odvolal ke krajskému soudu v Hradci Králové.
26. 4. 1988
Okolo 18. hodiny v cele č. 138 v Hradci Králové za dosud nevyjasněných okolností zemřel ve věku 35 let.
Jeho rodině to bylo oznámeno teprve o dva dny později.

3. 7. 2003 zabránily ODS a KSČM aby Pavel Wonka byl vyznamenán státní medaili Za zásluhy in memoriam.

(VZPOMÍNÁME! 23.1.1953-2016, 23. 12. 2015 10:19)

3. 7. 2003 zabránily ODS a KSČM aby Pavel Wonka byl vyznamenán státní medaili Za zásluhy in memoriam - Brutálním zacházením, pokusy o vyhladovění i opakovanými hladovkami a neposkytnutím viditelně potřebné a vyžadované (v den úmrtí přinejmenším dvakrát) péče orgány státního dozoru a jejich svévolnou krutostí vůči němu (což potvrdili jeho spoluvězni) došlo k úplnému vyčerpání jeho organismu. Ani nejbližší příbuzní nemohli v těle, vydaném jim státními úřady těsně před pohřbem, Pavla Wonku poznat - ve vězení ztratil 21 kg!. Nakonec se jeho maminka ujistila až podle za mlada zlomeného zubu. Po vykonání dvou pitev (našimi a zahraničními lékaři) bylo zjištěno, že Pavel Wonka patrně zemřel v důsledku plicní embólie, ale že smrti šlo příslušnou lékařskou péčí předejít.
Jeho smrt však byla důsledkem selhání celého systému, který trestal ty, co si stáli za svým právem. Tento systém umožňoval, aby potřeby vězně byly posuzovány pouze příslušníkem sboru nápravné výchovy bez zdravotnického vzdělání či lidského přístupu. Selhala však i soudkyně, která rezolutně zamítla žádost obhajoby o odložení soudu i o trest ze zdravotních důvodů neobsahující odnětí svobody, pouhé čtyři dni před jeho smrtí, v době kdy byl zcela evidentně těžce nemocný. Selhal i lékař, který jej prohlásil schopným soudního jednání.
Jeho pohřbu 6. května 1988 ve Vrchlabí se zúčastnily tisíce lidí - členové Jazzové sekce, SPUSA, VONS, signatáři a mluvčí Charty 77, diplomatičtí zástupci osmi států, mnoho přátel a občanů, kterým dříve pomohl. StB zakázala tiskárnám vytisknout i pouhé parte (jeho podoba). Nakonec tisk zařídila Jazzová sekce, jíž býval členem. Předběžným zatýkáním potenciálních účastníků překazili i plánovanou tryznu na pražském Staroměstském náměstí. "Jednou z možností, jak zbavit pachatele pocitu beztrestnosti za situace, kdy se nemusí postihu obávat, je přesvědčit jej, že ruka zákona bude v budoucnosti dost dlouhá, aby jej za jeho dnešní skutky dovedla potrestat ..."-Pavel Wonka
Pavel Wonka, který je navždy symbolem odporu proti policejnímu a justičnímu násilí, byl po listopadu 1989 rehabilitován. Na budově Krajského úřadu v Hradci Králové byla v listopadu 2003 umístěna pamětní deska s nápisem "Pavel Wonka, oběť komunistického násilí". Za jeho smrt však dosud nebyl nikdo potrestán, i přesto, že o to VONS hned po roce 1989 žádal. Nikdo ze zúčastněných (u Městského soudu v Praze předseda senátu Jan Rojt, u Nejvyššího soudu ČR předseda senátu Pavel Janda, u okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcela Horváthová) se doposud ani neomluvil. Jiří Wonka má dodnes (paásno LP 2004) problémy s úřady související s Pavlovou smrtí. 3. 7. 2003 zabránily ODS a KSČM ve sněmovním podvýboru pro státní vyznamenání tomu, aby Pavel Wonka byl vyznamenán státní medaili Za zásluhy in memoriam.
RAFAELOVI k odvaze publikovat pravdu!