Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sibylino proroctví… – Ing. Vladimír Veselý

22. 12. 2015

V minulém článku (Konec éry bílého muže ‒ SN č. 10/2015) jsem se zmínil o tom, že neblahý osud Evropy předpověděla už Sibyla. A nejen ona. Řada dalších uznávaných proroků se shoduje v neblahých předpovědích. Nedá se říci, že bych jim věřil bezmezně. Vzpomeňme jen na předpověď konce světa v roce 2012 a jiné, které zcela nevyšly. Přesto ta shoda je alarmující a odpovídá i logice vývoje. Lidstvo se nejen přemnožuje, ale je stále neukázněnější a nezvládnutelnější. Nemůže to proto dopadnout jinak, než že (jako nejspíše už několikrát) vyhubí samo sebe. Za vydatné pomoci toho, kdo také považuje tuto planetu za svou a chce ji uchvátit celou pro sebe. Zejména pro její nerostné bohatství a levnou pracovní sílu.

V tom je asi jádro pudla. Těch rádoby majitelů planety jako zdroje ohromných zisků je více a nehodlají se dohodnout jinak, než že nad sebou zvítězí. Potíž je v tom, že vedle těch známých, kterými jsou ambiciózní politici, chamtiví kapitalisté, slávychtiví válečníci a extrémisté, jsou asi ještě skrytí zákulisní abonenti s velkými možnostmi a schopnostmi, kteří celý proces zkušeně řídí. Jsou z toho obviňováni mimozemšťané, subteriální bytosti (podzemšťané či vnitrozemšťané), Měsíčňané a v neposlední řadě pozemští ilumináti nebo i jiné tajné spolky. Vynecháme-li prozatím nám neznámé možnosti kontaktů s obyvateli jiných planet (ledacos na to poukazuje, ale teleportaci jsme ještě nezvládli), zbývají nám už jenom ti „subteriálové“, kteří mají pod zemí prý celá města spojená tunely. A Měsíčňané, kteří jsou (až na člověku nebezpečné Van Allenovy pásy) relativně přístupní. Někdy mi to připadá, že na té existenci nebe a pekla přeci jen něco je a že do života Země nějak zasahují.

Svědčí o tom také skutečnost, že ve vesmíru, včetně našeho Slunce i projevů Země, je údajně zaznamenána neobvykle zvýšená aktivita. I pozemští miliardáři si stavějí podzemní bunkry pro až desetileté přežití při jakékoli katastrofě. Dokonce i v Čechách. Samozřejmě do toho spadá i vyprovokovaná imigrantská vlna směrem do Evropy a zvrhlé a nelidské chování radikálních islamistů. Tedy těch, kteří jinak mírumilovný a pozitivní islám zneužívají (podobně jako Chazaři judaismus). Není přece lidské, aby náboženství nabádalo k vyvražďování „bezvěrců“, veřejné podřezávání zajatců v televizi, atentáty na civilisty a jejich letadla i nenávratné ničení nenahraditelných historických památek. Je přitom zarážející, že se normální lidská společnost nespojí k tomu, aby jejich teroru zabránila a zlikvidovala jej. Naopak se najdou takoví, kteří je v tom podporují,  a to v mnohých „demokratických“ vládách této planety.

Sibylino proroctví (lze jej nalézt ve zkrácené verzi na http://uloz.to/x8bGxYE/alois-krcma-velke-proroctvi-sibyly-kralovny-ze-saby-1939-cz-pdf) se tedy naplňuje. Ani Sibyla, ani ostatní proroci však nevylučují, že to může dopadnout jinak, lépe, byť to bylo dosti nepravděpodobné. Ti výše zmínění „plánovači“ osudu Země jsou nebezpečně schopní a současná generace lidí je natolik pohodlná nebo zmanipulovaná, že jim „skočí na špek“. Dnešní civilizovaný člověk není asi vhodný tvor pro klidný a spokojený život na této planetě. Má výrazné schopnosti být otrokářem, nebo otrokem. Starat se o sebe a vládnout si současná generace neumí. Stává se proto snadnou kořistí těch, kteří to umí zneužít ve svůj prospěch.

Jak krásně by se dalo na této Zemi žít, kdyby její obyvatelé nečekali jen na to, co jim příroda bez jejich přičinění přinese, a kdyby každý, kdo je toho schopen, vyvážil svou prací to, co si od ní vzal. Bez takové pomoci je ale příroda schopna uživit jen těch diskutovaných půl miliardy jedinců. Lidským důvtipem a vyspělou technikou podpořena by však dokázala uživit až osm miliard. Vyžadovalo by to však velkou kázeň a zodpovědnost, jaké se blíží například Švýcaři. A to právě toto neumíme, protože tomu neodpovídá naše vrozená pohodlnost a chamtivost. To je náš dědičný hřích. A ani křest, ani bezmezná poslušnost Alláhovi nás toho nezbavuje.

Tak se strašíme navzájem oteplováním, terorismem, necháme si zorganizovat migrační vlnu těch, kteří nejsou ochotní bojovat za svou zem ani za slušný život v ní a raději spoléhají na soucit jiných, aniž by si dělali starosti, že je ohrožují možností zavléci tam nejen islamistické teroristy, ale i nemoci, jichž se oni sami těžce zbavovali. Je jistě třeba pomáhat těm, kteří se ne svou vinou dostali do potíží. Takoví se však chovají jinak, vstupují do jejich země s jejich souhlasem, ne jako dobyvatelé, a nevynucují si hladovkami nebo rvačkami podmínky lepší, než mají jejich leckteří dobrodinci. Neznásilňují jejich ženy, natož děti. A jsou ochotni se asimilovat do jejich společnosti, aniž by kladli nároky na své výhody a zvyky. Většina současných utečenců se tak nechová a jejich kritika je proto zcela oprávněná. Stejně jako kritika evropských vlád, které slouží někomu jinému než svému lidu. Už třeba i proto, že je otevřeně zvou do své země, legalizují jejich excesy a neptají se svých občanů. Ba nemají ani plán, jak to zvládnout. Prostě to pak přehodí na jiné…

Uvážíme-li skutečnosti, že největší zásluhu o nepokoje ve světě mají bezesporu USA, jejich neustálé vytváření konfliktů v zájmu rozpoutání třetí světové války, a že Barack Obama má na tom nehynoucí zásluhu, nelze jeho působení hodnotit nijak kladně. On sám v protikladu se snem Martina Luthera Kinga zcela zklamal. Už tím, že byl do prezidentské funkce nejspíše „protlačen“, aby tam díky své megalomanii prosazoval něčí zájmy, které jej drží u moci i přes mnohé nejasnosti jeho původu a islámskou příslušnost po otci. Od té prý odstoupil, ale jeho potvrzení křtem není známo. Jeho jednání však přispívá otevřeně k radikální islamizaci nejen Evropy, ale vlastně celého světa. Včetně snahy provést i islamizaci Ameriky syrskými imigranty, kteří mohou změnit její náboženské složení.

Obama je tedy nejspíš v podstatě radikální muslim, jehož snahou je změnit cestou muslimizace celou lidskou společnost ve stádo občanů, poslušných jednosvětové vládě a NWO. Aniž by respektoval nebezpečí, že při tom může dojít ke zničení celého světa. Napovídá tomu i uvolnění dříve pevných vztahů s Izraelem. Ale zejména poslušnost vůči velkým energetickým koncernům, ropným magnátům a bankám. I úsilí zhltnout lybijské, íránské a syrské ropné zdroje a odstavit zdroje ruské. Také snaha rozbít evropské státy a jejich soudržnost národní i náboženskou. Taková politika nás silně ohrožuje. Proto je třeba účinně se bránit, byť nám to „sluníčkáři“ zazlívají.

Souhrn těchto útoků dává možnost, že Sibylino proroctví může nakonec být i pravdivé. Nerad bych Sibyliné pověsti uškodil, ale doufám, že to tak nebude.

Ing. Vladimír Veselý

6. 12. 2015

P. S.: Proč vystavují běženci své děti takovým útrapám a smrtelnému nebezpečí (většímu, než v jejich zemi) v běženeckých podmínkách, když je podle německých zákonů o slučování rodin mohou nechat přijet legálně za sebou? Je to proto, že je Německo a Švédsko zvou do své země a pak jim platí dvojnásobek nákladů na migraci za ochotu vrátit se zpět?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak najít zajímavé místo? Kupte si kyvadlo na judaismus všedního dne, založený Leninem?

(Martin Mart Chejstovský, astrolog, druid, šaman a léčitel, 5. 1. 2016 4:48)

Čechy jsou zajímavé nevídaným množstvím duchovních proudů a významných duchovních míst na malém prostoru. Začnu v Praze a jejím okolí. Budu raději psát o místech zajímavých a méně známých, než abych se opakoval se všeobecně známou pražskou katedrálou, Staroměstským náměstím s orlojem a památkou popravy českých pánů nebo starého židovského hřbitova. O tom už bylo napsáno dost. Rád bych čtenáře inspiroval k návštěvě a poznání zatím méně známých míst. Jak najít zajímavé místo? Kupte si kyvadlo: Kyvadlo z hovězí kosti malý kužel - Délka 22 cm, průměr kužele 1 cm, délka 3 cm- Price: 420.00 CZK-shipping: 82.00 CZK Kyvadlo vykývá pravdu o exopolitické rodině - naše vzdělaná rodina, naši akademici se představují: Zájmem exopolitiky je navazování kontaktů s veřejně činnými osobami, politiky, institucemi a seznamování se s výsledky všech veřejných i soukromých aktivit souvisejících s jevem UFO a hypotézou o mimozemském původu těchto jevů. Exopolitika předpokládá, že určité skupiny osob a určité instituce mají k dispozici informace týkající se vesmírných civilizací a byly nebo dokonce jsou s nimi v kontaktu a že tyto informace jsou udržovány v tajnosti nejen před veřejností, .... byl jmenován členem exopolitického poradního výboru pro střední Evropu. Druhým účastníkem debaty je Antonín Baudyš, který sám sebe představuje takto. Podle vystudovaní filozof. Dříve řeholník, pak chvíli učitel němčiny. Posledních deset let astrolog. Učí se, co je to rodina. Karel Marx nebyl jen Žid, pocházel také z tradiční rabínské rodiny. Jeho otec upustil od praktikování judaismu, aby mohl v nově vzniklém pruském státě snáze fungovat a přilákat do své advokátní praxe víc klientů. Životopisci se shodují, že starodávné židovské tradice přežívaly v rodině Herschela Mordechaie (po změně jména Heinricha Marxe) i dlouho poté, co přestal pravidelně chodit do synagogy. Karl Marx zřejmě neměl žádné formální svazky s judaismem, ale byla mu dobře známa teologie i tradice. Absenci náboženské praxe nelze zaměňovat s neznalostí – a skutečně, Marx zdá se během svého života studoval základy všech západních náboženství. Coby „mladohegelovec“ – jak byli obecně známí hegeliáni na levici – se Marx setkal s často absurdními interpretacemi organizovaného náboženství. Mezi jeho první díla patří Svatá rodina,
Nyní se vše převádí na judaismus všedního dne, založený Leninem. Judaismus jako evoluční skupinová strategie. Již předem je třeba poznamenat, že naprostou většinu zde prezentovaných myšlenek přebírá od amerického vědce Kevina MacDonalda. Podle něj vždy Židé usilovali o co největší genetickou separaci od ostatního obyvatelstva, vyznačovali a vyznačují se silnou vzájemnou solidaritou, ale zároveň nevybíravým způsobem soutěží o zdroje s ostatními skupinami. Součástí této strategie má být eugenické úsilí vedoucí k produkci znaků, jako jsou vysoká inteligence, vysoké rodičovské investice (...), loajalita a závazek ke skupině. Pro judaismus má být typická snaha o rasovou čistotu a židovským Bohem prý není nic více ani nic méně než Ezdrášovo 'svaté sémě' - genetický materiál horní třídy Izraelitů, kteří byli v babylonském exilu. Židé údajně prakticky neakceptují konvertity a snaží se ze svého středu vyloučit lidi s horšími genetickými vlastnostmi. Ve šlechtění rasy prý Židům zároveň pomáhá pronásledování, neboť jej přežijí spíše ti inteligentnější, kteří jsou schopni předvídat nebezpečí. Holocaust tak paradoxně pomohl ke zvýšení kvality židovské populace. Na tomto místě je třeba poznamenat, že MacDonald holocaust nepopírá, ale spíše se jej snaží relativizovat.
Nehledejme tajemství žida v jeho náboženství, hledejme tajemství náboženství ve skutečném židovi. Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost. Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze. Nuže tedy! Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby. Organisace společnosti, která by zrušila předpoklady čachru, tedy i možnost čachru, by žida znemožnila... Poslední největší kšeft je arabizace nenáviděné Evropy!

.......kdyby Rakousko-uherská monarchie nepadla, zda by to pro nás nebylo dnes lepší?

(Via Krausová-Petr Hora–Hořejš , 4. 1. 2016 15:38)

.....Autor populárních Toulek českou minulostí, které se dočkaly i rozhlasové verze vydané také na CD, je stále v jednom kole. Jen během našeho 90minutového rozhovoru ho shánějí i z redakce časopisu Vital a podepisuje knížku pro známou, která si pro věnování přišla i s třemi mrňaty. Dokončuje odloženou koncepci části expozice pro Národní muzeum, ale hlavně 14. díl Toulek, který se týká období vzniku 1. republiky. Tak významné téma ale potřebuje čas. O vytíženosti autora vypovídá i to, že jsme rozhovor třikrát odsouvali. Mnoho lidí se ale ptá, jak by to dopadlo, kdyby Rakousko-uherská monarchie nepadla, zda by to pro nás nebylo dnes lepší?Panoramatem a hrozbami současnosti se opravdu začíná jevit rozbití monarchie a vznik malých, mocnostmi ohrožených států, jako ne úplně úžasné. Jakkoli byla roztřesena svými vnitřními rozpory, pořád to byla velmoc a hráz mezi východem a západem. Ale druhá věc je, že české požadavky nebyly dlouhodobě naplněny, a že se to v monarchii tehdy nedalo zařídit. Přesto, že byl Masaryk i dobrý vizionář, tak daleko přeci jen neviděl – ale kdo z nás vidí?
A Jiří z Poděbrad, nebyl on větším vizionářem? Loni bylo připomínáno výročí jeho velkého poselství k evropským panovníkům. Jím navrhoval něco, čeho jsme vlastně dosáhli až vstupem do NATO a EU, pokud to vidím správně…
Jiří z Poděbrad také patří mezi těch několik málo nejvýznamnějších postav našich dějin. Je pravda, že jeho pokus o mírovou a sjednocenou Evropu nebyl úplně originální. A Jiří si jím řešil svoji vlastní úzkost, protože byl v té době papežem dán do klatby. . . . .
Současná situace v Evropě vypadá to skoro jako další „stěhování národů“. Co o tom soudíte?
Pojem stěhování národů, v jehož závěru jsme se tady zpoza Visly objevili i my, Slované, byl proces, který zdaleka nedosahoval rozměrů toho, co se děje nyní před našima očima. Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové, to byla jen několikatisícová společenství, nárůdky, kmeny – a přesto jejich působení rozložilo celou tehdejší Evropu. Takže se trochu bojím, co se stane teď, když nejsme schopni domluvy, obrany a ještě máme pseudohumanistická měřítka na život. Říkám to proto, že 35 let píšu o českých dějinách. A my jsme celou naši historii hájili svoje území, etnikum před nepřáteli. Svou práci na Toulkách jsem začal v jedné z nejhorších dob – během okupace tohoto národa, kdy jsem si mohl myslet, že budeme rusifikováni. Teď někteří straší, že budeme arabizováni. Já si ale myslím, že k tomu nedojde, protože se to nesmí stát. Kdyby čelní evropští politici nenašli dost soudnosti, tak ji později – a bohužel to bude bolet, najdou obyčejní lidi. A do nového roku bych této zemi přál, aby to nemuselo dojít tak daleko a objevil se časem nějaký nový politik Jiříkova, Masarykova či Havlova formátu…(?)?
Jiří TGHavel/kraus

Hovory bez hranic - To už je tradice: Vzpomínky malého uprchlíka!

(Krausová&Kraus&Zifčáková, 4. 1. 2016 14:58)

Kraus: Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy!

Borotín: ... A hezká. Sejdeme se v nějakém příjemném prostředí, kde je dost prostoru pro 20-50 lidí, popovídáme, pojíme dobroty, které si sami připravíme a přineseme, popijeme víno od vinaře pana Mádla z Velkých Bílovic, představíme se, připomeneme novinky z Bororotína a zpíváme koledy i jiné písně. A tak to bylo i v pátek 14. prosince v Českém centru v Rytířské ulici, které nám propůjčilo prostřednictvím paní ředitelky Součkové své prostory. Přišli milí členové klubu, včetně nových, které jsme navzájem představili . Udělili jsme i medaile za zásluhy – Marině Hužvárové a Jiřině Hanzlové. Obě dámy pracovaly pro Český dialog dlouhá léta. Jiřina přes dvacet let, Marina přesně dvacet. Pro Český dialog deset let pracovala intenzivně jako reportérka, redaktorka a její tematický záběr byl široký. Nemohla však pracovat jako dobrovolnice, protože měla postupně tři malé děti … ...... i Mladá fronta, pomáhá obětavě s čím je třeba. A taky s námi na večírcích zpívá, vždyť je odchovanka slavného dětského sboru Kulínčat, tak jako třeba Jana Koubková, Jiří Korn…..!
Historička, dr. Jana Volfová dostane medaili příští rok, neboť to bude již patnáct let, co s námi pracuje. Napsala velkou řadu historických článků, a to vtipně, což nebývá pravidlem. Její články zaujaly vydavatele Alexandra Tomského natolik, že staly podnětem pro tři veselé i poučné knížky s názvem Českých dějin hrátky ošidné. První se pro velký zájem dočkala třech vydání, další neméně. Přesto paní spisovatelka nezpychla a píše pro nás nezištně (!) dál. Loni Jana Volfová získala zaslouženě cenu Český patriot.
Jak jsme po zahájení večírku představovaly s kolegyní Martinou Fialkovou hosty, vyšlo nám, že na řadě pro ocenění je i Lidka Lojdová se svými vtipnými kresbami a, básněmi a povídkami, Venda Šebrlová, která píše Stalo se, glosy a recenzuje knížky. A vlastně i další dobří lidé, kteří jsou členy klubu. Martina už deset let mj. připravuje za klub pořady Hovory bez hranic (taktéž snad její stejnojmenná knížka spatří někdy světlo světa) A představily jsme spolu i další hosty. Byli jimi kromě shora zmíněných: Pavla Šulcová, její ž příběh je dojemně popsán v knížce Vzpomínky malého uprchlíka. Pavla se v devadesátých letech vrátila do země, odkud jí rodiče odvedli, když jí bylo devět let. Zachovala si krásnou češtinu a přidala k ní díky životu v Kanadě a v USA perfektní angličtinu, takže je dnes vyhledávanou učitelkou angličtiny. Napsala také praktickou učebnici Frázová slovesa, kterou máme pro zájemce také v naší redakci.
Milan Leimberger je Pavly přítel, který se nedávno vrátil z Kalifornie a celý náš večírek nafotil. Umí pracovat s diapozitivy, měnit je na obrázky na CD atd., umí měnit staré velké vikdeokazety na DVD a další věci, týkajících se takových a podobných, technických záležitostí, kterým já vůbec nerozumím. Takže jsem ho hned radostně zahrnula horou starých diáků…a už mi volal, že je má hotové – hurá!
Na fotografii Jiřina hanzlová přebírá ocenění a růžičku:Webkamera - Praha - Her har vi samlet ulike webkamera-bilder med live bilder fra byen. Fra tid til annen må en regne med at kameraene er ute av drift - prøv i så fall ett av de andre.
http://dokumenty.prague-city.cz/camera/fullsize.jpg
http://www.ctg.cz/camera.jpg
http://www.ceskenoviny.cz/domov/praha/webcam/
http://www.hamradio.cz/wx/wxham.php


Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin(2)

(Krausová, 4. 1. 2016 11:11)

2015/2016: Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin(2)
Kraus+Babiš+Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Na národní i mezinárodní úrovni pracujeme na lepší ochraně vnějších hranic Evropy, na přeměně ilegální imigrace v legální, na potírání příčin migrace, čímž trvale a výrazně snížíme počet uprchlíků. Výrazně se podílíme i na boji proti teroru Islámskému státu. Naši vojáci nasazují své životy v obraně našich hodnot, bezpečnosti a svobody. K tomu jim ze srdce děkuji. I příští rok bude záležet především na jednom: na naší soudružnosti. Je důležité, abychom vždy naslouchali argumentům druhých, i když budou starostem a šancím přikládat jinou váhu než my. Je důležité, abychom se nenechali rozdělit: generačně, sociálně, nebo na starousedlíky a nově příchozí. Nenásledujme ty, kteří si s chladem a nenávistí v srdcích sami pro sebe osobují být Němci a všechny ostatní vylučují. Je důležité, abychom i v budoucnu zůstali zemí, ve které můžeme být sebevědomí a volní, empatičtí a otevření světu – s radostí z úspěchů, z dobrého pocitu, když ze sebe vydáme to nejlepší. To platí pro hospodářství, zaměstnance a zaměstnavatele, aby tím dále rozvíjeli sílu sociálně-tržního hospodářství, ale také pro vědu, umění a kulturu. Zkrátka pro každý ve svém vlastním oboru a životě. A samozřejmě také pro sport, až budou v nadcházejícím roce naši atleti bojovat o medaile a nejlepší osobní výkony na olympijských a paraolympijských hrách, nebo až se naši fotbaloví mistři světa budou ve Francii snažit získat i titul mistrů Evropy. Milí spoluobčané, je pravdou, že se právě nacházíme v době plné výzev. Ale je také pravdou, že to dokážeme, protože Německo je silnou zemí. V tomto smyslu nám všem dohromady přeji mnoho zdraví, síly, důvěry a boží požehnání v roce 2016.
Projev Angely Merkel vyvolal v Německu mezi voliči poprask, protože Angela se v celém projevu vyjadřovala v tom smyslu, že Německo je zemí uprchlíků a ne Němců. Projev je plný výzev k přijímání uprchlíků, přesvědčování o tom, jakým budou přínosem pro Německo a zároveň opatrné naznačování, že toto je teprve začátek a Němci se musí připravit a obětovat sami sebe daleko více, než kolik se obětovali dosud. Vítací náruč Angely nadále zůstává dokořán široce otevřená, stále nabízí uprchlíkům pomocnou ruku a tento novoroční projev není ničím jiným, než propagačním videem pro arabské cestovní kanceláře, protože vzkaz uprchlíkům, kteří se teprve na cestu chystají, je zcela jednoznačný. Německo přijme každého, kdo bude alespoň trochu vypadat, jako že je chudák a trpí. Arabové tak budou muset změnit outfity, aby Němce moc nedráždili značkovými hadry, botami a telefony. Mazání prasečí krve na kliky mešit už asi stačit nebude na zabránění jejich příchodu.
Angela se snažila závěr proslovu odlehčit odbočkou ke sportu, ale to nebylo moc šťastné, protože Euro v Paříži se kvůli hrozbě arabského terorismu možná ani neuskuteční, hrozí totiž v případě reálné hrozby odklad Eura až o 1 rok, rozhodně teď nekupujte lístky na Euro, můžete přijít o peníze. Francie, islamizovaná země je mnohem dál, než je Německo ohledně demografického překreslení skladby obyvatelstva ve velkých městech. Odlehčovat novoroční projev fotbalovým Eurem v islamizované Francii, to není zrovna uklidněním pro německé diváky. Německo i Evropu čeká v roce 2016 obrovská uprchlická vlna, masové pochody, protrhávání plotů na hranicích, masové útěky přes zelenou hranici, rabování, střety s policií, útoky na obyvatelstvo zoufalých migrantů chycených v pasti, gumové projektily, slzný plyn. Máme se na co těšit.

Babiš proti všem?Pierre-Yves Maillard:«Kein Krankenkassen-Geld mehr fürPolitiker»

(chi/sda-Zürich 3°-Kocourkov13°/KTK, 4. 1. 2016 9:33)

Babiš proti všem?-Zürich-04. Januar 2016 05:10; Akt: 04.01.2016 05:17- Pierre-Yves Maillard: «Kein Krankenkassen-Geld mehr für Politiker»- SP-Politiker Pierre-Yves Maillard kritisiert die Macht der Krankenkassen im Parlament. Er will diese nun mit einer Volksinitiative einschränken. chi / sda
A co kocourkovští- Babiš proti všem? Babiš a Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy!
Zákon o rozpočtových pravidlech dnes na programu vlády. Zdravotní pojišťovny v ohrožení- Jak už jsme informovali zde a také zde, připravil ministr financí Andrej Babiš (ANO) novelu zákona č. 218/2000, o rozpočtových pravidlech, jejímž prostřednictvím chce převést účty zdravotních pojišťoven z komerčních bank pod Českou národní banku. Hlavním důvodem je zlepšení řízení likvidity státní pokladny a rozšíření pravomocí ministerstva financí (MF). Ministerstvo zdravotnictví (MZ) s návrhem zásadně nesouhlasí, stejně jako ministerstvo vnitra, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, či Unie zaměstnavatelských svazů. V rozpacích jsou i odbory, které požadují záruky, že pojišťovny neutrpí újmu. MF však trvá na svém. Dnes je projednání kontroverzní novely poněkud překvapivě zařazeno jako dodatečný bod na jednání vlády. K novele má výhrady i celá řada dalších připomínkových míst, a to z jiných důvodů, než kvůli zdravotním pojišťovnám. Z připomínek je cítit strach s obrovské moci ministerstva financí i ze způsobu, jakým bude zacházet s penězi institucí, které se nově stanou součástí systému státní pokladny.
Protestují i ministři ANO
Například Svaz měst a obcí ČR odmítá, že by nyní obce měly MF poskytovat i takové informace jako jsou ty o pohybu a stavu účtů. „Takovéto ustanovení považujeme za principiální narušení bankovního tajemství i porušení práv vlastníků těchto účtů. Jedná se také o další nárůst administrativní zátěže,“ míní Svaz. Akademii věd se zase nelíbí, že zatímco předložený návrh u veřejných vysokých škol jejich vlastní peněžní prostředky do státní pokladny nezahrnuje, u veřejných výzkumných institucí nestátní prostředky v jejich vlastnictví ano. Akademie to považuje za nelegitimní a nepřijatelné. ..... Ministerstvo financí jim vzkazuje, tak jako v drtivé většině všem ostatním nespokojencům: připomínky neakceptujeme.
Návrh poškodí zdravotní pojišťovny
Zpět ke zdravotním pojišťovnám. Nejsilněji již před časem protestovala Unie zaměstnavatelů, která také hájí zájmy zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Vidí v celém návrhu nebezpečnou snahu zrušit oddělení rozpočtů zdravotních pojišťoven a státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní korporace a nikoliv státní podniky. „Co je nejvíce znepokojující, je nepokrytě vyjádřené využití dočasně volných finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro účely státní pokladny,“ napsala Unie ve svých připomínkách. „Odůvodnění, že jde o subjekt nakládající s veřejnými financemi, neobstojí. Při této logice by bylo možné stejně tak uzákonit takové povinnosti i pro všechny poskytovatele zdravotních služeb ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, vždyť jim přece přichází peníze za činnost z veřejného zdravotního pojištění… Přestože jde o veřejné finance, nejde o finance státu, jelikož příjmem zdravotních pojišťoven je pojistné, tedy prostředky, které jim svěřují pojištěnci,“ uvedla také Unie, která také odhadla, že podmínky uložení peněz do bank jsou lepší, než za kterých si půjčuje stát a bude tak kumulativně docházet k zápornému efektu. Snížení úrokových příjmů bude mít negativní dopad ve výši zhruba 100 milionů korun každoročně na tvorbu preventivních programů pro pojištěnce (Fond prevence je totiž zčásti tvořen úroky z vkladů).

......... šlo o byznys a nikoli o nějaký humanismus!...I v mazání pravdy z ČB!

(KTK From Jiří Hrebenar's , 3. 1. 2016 8:40)

KTK From Jiří Hrebenar's
Vedou se veřejné, ale i utajené debaty na téma válečných tažení na Damašek, ale už se nikdo nezmiňuje o následcích takového činu například na východní oblast Středozemního moře, kde se nachází obrovská naleziště ropy a zemního plynu. Už léta se vedou spory o to, kdo bude moci tento lístek k bohatství využívat. Oblast s výzkumnými vrty bude po vojenském útoku stále více nestabilní a nepřehledná. Řízené střely budou pronikat na nepřítelovo území ve snaze změnit poměr sil, případně strategii dalšího boje. Do jaké míry budou mírové rakety brát ohled na životy civilistů? Budou se opakovat situace známé z amerického “dobrodružství” v Afghanistánu nebo Iráku? Rakety zničí ranveje letišť, továrny, prezidentské paláce, možná vojenské konvoje………… chudoba obyvatel se ještě zvýší, dojde ke zvýšení chaosu a také dojde k vyššímu nárůstu bezdomovců, uprchlíků a dětí bez pomoci……..Válka je pokaždé špatné, to nejhorší řešení, které je dopředu plánované zpravidla týdny až měsíce dopředu. Vojenský zásah Západu může naopak přispět k rychlejšímu a mnohem krvavějšímu šíření sektářského násilí zejména do Libanonu nebo Iráku. Je tragikomické, když Američané podporují Al-Kájdu, ze které pocházejí opoziční vojáci z Al-Nusra. Stejně tak válečný konflikt za americké asistence posílí roli Hizbaláhu.
Opět se tu opakuje irácké de javu, kdy nikdo nemá dostatečné důkazy o tom, jestli Assad skutečně použil bojový plyn proti vojákům nebo civilistům. Američané tvrdí, že ano, ale to jsou pouze nepodložená tvrzení podobná slovním hříčkám o zbraních hromadného ničení Saddáma Husajna. V roce 2011 se u pobřeží Kypru prováděly průzkumné vrty a ve stejné roce začaly nepokoje v Sýrii. Společnosti zabývající se výzkumem ložisek zemního plynu a ropy v oblasti východního Středozemí zcela adaptovaly. Nevadila jim nestabilita blízkých zemí. Ostatně, jak by také mohla, když tu šlo o byznys a nikoli o nějaký humanismus. Letos v červnu v řecké části Kypru tamější vláda podepsala memorandum o porozumění s dvěma izraelskými společnostmi na těžbu a výstavbu terminálu na výrobu zkapalněného zemního plynu na Kypru. Konečná verze dohody by měla být podepsána někdy v prosinci tohoto roku.
Krveprolití v Sýrii je dobrou událostí pro Izrael, který tureckou angažovaností v tomto procesu pouze získá více prostoru pro mnohem větší angažovanost na Kypru, kde Turecko nebude tolik protestovat proti těžbě na řecké části ostrova. Dojde k oslabení pozornosti a toto oslabení může přinést Izraeli v těžbě zemního plynu další miliardy. Každý vojenský útok se nejspíš setká s odporem ze strany Assadovy armády. Aby Assad zmírnil sílu útoku, může v případě největší nouze poslat rakety na Izrael, čímž by prezident Sýrie otevřel třetí válečnou frontu. Bude záležet na tom, kolik bude mít Damašek raket a jak poškozené bude syrské letectvo společně s protiraketovou obranou země. Je to nepravděpodobná scénář, ale může k němu dojít.
V pozadí celého konfliktu jde také o Kypr a další oblasti ve východním Středomoří. Kdyby Rusko nemělo mizerné námořnictvo, mohlo by pro americké zájmy znamenat skutečné ohrožení, jenže nyní skutečně Rusko nepředstavuje vůbec nic než pouhého tlachala, kterého se nikdo nemusí bát. Rusko se zdrželo aktivní účasti v Sýrii a zhoršuje možnost vnějšího zásahu ze strany USA a Velké Británii. Ve skutečnosti se ukázalo, že v tomto případě vnitřní, tedy národní zájmy Ruska, dokázaly potlačit hru na bipolární svět. Velkým ohrožením jsou ruští obchodníci, kteří by mohli přesvědčit kyperské politiky na řecké části ostrova k zahájení větší spolupráce s Ruskem. Ale to se nejspíš nestane, protože americká diplomacie Izraeli v tomto ohledu pomůže.

PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL

(MICHAEL KRAUS, 1. 1. 2016 9:02)

PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL nikoliv z hradu, ale z nemocnice z očního. A mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu horší…
- Není to úplně dobré.
– dobré je, že se to (zatím) dál nezhoršuje
Co se ale výrazně zhoršuje, je dostupnost lékařské péče. “Můj” očař si naprosto nezodpovědně, když ho podruhé za deset let potřebuji, dovolil umřít. V okrese jsou dva jiní, ale nové pacienty neberou. Pojišťovna o obnovení té ordinace, o novém, mladém, lepším… doktorovi ani neuvažuje. Asi aby jim lidi neviděli do hospodaření?
Já už leta v duchu vidím, jak budu v důchodu jezdit doma na vozíčku mezi knihovnou a krbem a číst si… a ono to může být i jinak, když jsem si v mládí zkazil zrak pošilháváním po hezkých děvčatech…

Už toho mám dost. Furt se zde špní od idiotů naše krásná ČR. To třeba v Budějovicích nebo v Borotíně...... Budějovice mají desítky neoficiálních místních názvů. O některých už obyvatelé města ani nevědí, jak vznikly. Ke Křížku je dobré zajet pro benzin, na Čínu do hospody. Na Frajťáku jsou v sobotu trhy. Když má člověk nepohodlný odpad, vyhodí ho na Švábák, pak se vykoupe na Maláku nebo provětrá U Špačků. Pozor dá na Pochcanou uličku. Někdo bydlí v Kecenicích, jiný v Pětidomí. Plzeňská zastávka se objevuje v řeči stále, i když jako stanice vlaků dávno neslouží.
Místní nebo správně pomístní názvy. Neznalý návštěvník Budějovic zpravidla neví, o jaké lokalitě domácí lidé zrovna mluví. V průvodcích nic takového nenajde.
Některé pojmy se vytratily. Vzpomenou si na ně jenom starší. „Chodili jsme po válce tancovat do hospody na Švábův hrádek nebo k Hadovi a k Carovi,“ vzpomíná jedenaosmdesátiletá Libuše Pešková. Historií města a místními názvy se celý život zabývá i František Franc. „Znám lidi, kteří si dobře pamatují spoustu starých názvů. Na druhé straně devadesát procent Budějčáků ani neví, kdy bylo založené jejich město,“ říká Franc. Některé zaniklé názvy vysvětluje ve svých knihách Daniel Kovář ze Státního okresního archivu v Českých Budějovicích.
1. Na Vraždě
Úzká ulička, která spojuje ulici Radniční a nábřeží Malše pod bývalými hradbami. V noci a za šera její tmavá zákoutí lidé raději obcházejí. Zdi si oblíbili sprejeři pro graffiti. Ujal se také název Pochcaná – kvůli jejímu pravidelnému znečištění. Stejně někteří říkají také části Plachého ulice od náměstí až k ulici Hroznova. „Když jsem byl malý kluk, běžně se té u nábřeží Malše říkalo Na Vraždě. Stalo se tam něco nepěkného, asi vražda,“ přemýšlí nad označením Petr Bušek, budějovický rodák a patriot. Dnes vede z „Vraždy“ vchod do restaurace Potrefená husa, která nabízí spíš veselé záležitosti. V těchto dnech například masopustní zabijačku.
2. Na Číně
Název je poměrně mladý, z první poloviny dvacátého století. Na místě dnešní Husovy kolonie vznikla nejprve zástavba rodinných domků. Na návrší dál od města lidé pořádali tradiční červencové Husovy oslavy s ohni. Ulicím v této čtvrti dodnes dávají jména podle osobností husitského hnutí.(Mao)
3. U Špačků
Osamocenou budovu stojící už od sedmnáctého století na břehu starého koryta Malše v Mladém označovali lidé jako Sandhäusl, tedy Pískový domek. Jeho obyvatelé tam těžili a prodávali písek. Od devatenáctého století se název změnil na Spatzenhäusl, česky Vrabčí domek.

Re: PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL

(Michael Kraus, 1. 1. 2016 16:21)

Původně jsem měl v úmyslu použít nějaké slušné oslovení, něco jako "Vážený pane", ale vy si ani náhodou něco takového nezasloužíte! Kromě toho, že zcela bezostyšně kradete myšlenky a texty jiných z internetu, tak teď už jste dokonce zloděj jmen?! Velmi pochybuji, že bych měl tak tupého jmenovce. Přesněji - doufám, že nemám... Z vašeho projevu není úplně vyloučeno, že jste byl zbaven svéprávnosti, ale nepochybně vám nějaký průkaz totožnosti zůstal. Bylo by tedy dobré, abyste do něj nahlédl a sdělil nám laskavě své pravé jméno. Psát, bohužel, jistě umíte, nemělo by vám to tedy činit větší obtíže!

Re: Re: PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL

(F. Růžička, 2. 1. 2016 9:43)

Děkuji všem slušným autorům i čtenářů, kteří se na "provozu" Svobodných novin na internetu podílejí. Plně to platí i pro vydavatele a správce přenosu.
F. Růžička, z ironizovaných Český Budějovic.

SPOLEČENSTVÍ OBCÍ ČERTOVO BŘEMENO, svazek obcí se sídlem v Borotíně č.p. 57, 391 35

(Společenství, 1. 1. 2016 21:49)

Členy Společenství obcí Čertovo břemeno je 7 obcí jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice, Smilkov a Střezimíř) a 5 obcí severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov). Městys Borotín patří k zakládajícícm obcím tohoto mikroregionu. Dne 29.9. 1999 bylo na Okresním úřadě v Benešově zaregistrováno zájmové sdružení právnických osob s názvem „Čertovo břemeno“. V roce 2001 došlo ke změně statutu sdružení a názvu – sdružení právnických osob bylo změněno na svazek obcí a název mikroregionu na Společenství obcí Čertovo břemeno. Společenství obcí Čertovo břemeno se snaží iniciovat pozitivní rozvoj tohoto typicky venkovského mikroregionu, zejména v oblastech rozvoje kvalitní technické infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí, za účelem zachování kulturního a přírodního dědictví regionu. Na zasedání Společenství obcí Čertovo břemeno dne 14. 12. 2010 došlo k docela významné změně. Sídlo svazku obcí se ze Středočeského kraje přemístnilo do Jihočeského kraje - Borotín 57, 391 35 Borotín. Se změnou sídla mikroregionu souviselo i projednání změn stanov Společenství a dodatek číslo pět k zakladatelské smlouvě Společenství. IČ: 70 13 35 49 Kraj: Středočeský a Jihočeský
NUTS II: Střední Čechy a Jihozápad Počet obcí: 12 Počet obyvatel: 8564 (k 1.1. 2012) Rozloha: 253,55 km2 Naše sídlo: Borotín 57, 391 35 Borotín (budova sídla úřadu Městyse Borotín) Statutární zástupce: Ing. Antonín Brož, předseda svazku, tel.: 381 285 815, 724 189 516 Pečovatel-poradce: Mgr. Zdeněk Sedláček, tel.: 604 15 14 52, zdenek.sedlacek@seznam.cz
Zakladatelem obce Borotín byl rod zemanů Vítkovců, kteří se původně psali z Borotína a později z Landštejna. Někdy kolem roku 1356 postavil vladyka Mikuláš z Borotína (též v některých pramenech uváděn jako Mikuláš Borota), na místě tvrz. Jeho vnuk, Vítek z Landštejna, přestavěl tvrz na gotický hrad. Jeho potomci, Jan z Landštejna a Heřman z Landštejna, se stali stoupenci učení Jana Husa. Přičiněním tohoto šlechtického rodu byla ves Borotín s mohutným a opevněným hradem od roku 1422 baštou husitů. Heřman byl na pražském sněmu v roce 1423 zvolen do sboru zemských správců. V roce 1426 se stal jeho nástupce Mikuláš jedním z vedoucích husitských hejtmanů, ale roku 1434 přešel do katolického tábora. Za tuto údajnou zradu oblehlo hrad husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého. Obec Borotín husité vydrancovali, pobořili a vypálili. V držení obce a hradu Borotín se vystřídala celá řada šlechtických rodů: Jan Malovec z Pacova (1446), Kateřina Malovcová z Pacova (1488), Oldřich Malovec z Pacova (1556), Pavel Malovec z Pacova (1602), Kryštof Vojkovský z Milhostic (1613), Adam Šťastný z Kvasejovic (1618), Polyxena z Lobkovic (1623) a Jan Nádherný z Borutína (1829). Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. Pramáti rodu Borotínů (Berta Vítkovcová z Borotína) se těžce prohřešila proti cti rodu (byla nymfomankou) a následkem toho jí stihla krutá kletba: Po své smrti musela nahá bloudit hradem a jeho okolím tak dlouho, dokud nevymře její poslední potomek. Světoznámý rakouský divadelní dramatik, Franz Grillparzer (1791–1872), použil tuto legendu pro svoji divadelní inscenaci ve Vídni pod názvem Pramáti (Die Ahnfrau). Vítkovcové z Landštejna (předtím „z Borotína“) vymírají Mikulášem z Landštejna (v legendě a v divadelní inscenaci vystupuje jako „Jaromír z Borotína“ – tedy osoba historicky neexistující). Tento poslední člen rodu byl 1460 omylem zavražděn v lese nedaleko Bejšova. Legenda končí slovy: „Teprve nyní smrtí posledního Borotína byla kletba z pramáti sňata, takže se mohla uložit do rakve k věčnému spánku“.

tak nás mažou: Ahojky, jsem na jižním polu a už je LP 2016 - nic, je to jak v Cimrmanovi!

( MIKEŠ KTK/Antarktida –Jižní pol PF2016!, 1. 1. 2016 2:49)

MIKEŠ KTK/Antarktida –Jižní pol PF2016!- tak nás mažou:
Ahojky, jsem na jižním polu a už je LP 2016 - nic, je to jak v Cimrmanovi!

Ahojky, jsem na jižním polu a už je LP 2016 - nic, je to jak v Cimrmanovi – ať se hnu kam se hnu, musím na sever. Není tu tak strašná zima, jsou na mne hodní, v batůžku mám tuhle starou pozvánku, jak Češi jedou dělali výzkum do Antarktidy. V podstatě mne nikdo nemá kdo honit, jsou to žebráci, nemají peníze… a žebrají a žebrají! No čtěte si a ptejte se těch z pozvánky, potentátů, co chtějí už ministerstvo vědy. Na to nedělání a pro nedostatek financí! Čtu si v exopolitice, je to výborné čtení na kočku, samé nesmysly ba voloviny, ale napínavé, jak jsou všude ufoni, v Antarktidě asi jako v tom Borotíně co tam splašili krávy. Včetně kolegy Krause ze Svobodných novin! Nikde žádné díry od ufonů, je poprskaný a tající led, holt oteplování, jen v parlamentu vanou podvodné větry od Babišlandu:

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POZVÁNKA
na informační seminář pořádaný poslancem Františkem Váchou
České polární aktivity, možnosti a nové výzvy
Konaný pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka
TERMÍN KONÁNÍ: čtvrtek 19. listopadu 2015 od 12:30 do 16 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Poslanecká sněmovna, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1
Malá Strana, místnost č. 48 - Konírna 12:30 až 13:00 - pouze s platným OP (nebo veterinární pas!) 13:00 až 13:15 Zahájení semináře Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny PČR
Její Excelence Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v České republice
Jeho Excelence Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v České republice 13:15 až 13:35
Úvodní slovo Josef Svoboda, emeritní profesor Torontské univerzity v Kanadě
Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jaromír Leichmann, děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 13:35 až 13:45
Arktida Josef Elster, vedoucí České vědecké arktické infrastruktury Stanice Josefa Svobody na Svalbardu, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 13:45 až 13:55
Antarktida Pavel Prošek, vedoucí České vědecké antarktické infrastruktury Stanice J. G. Mendela na ostrově James Ross, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 13:55 až 14:05
Česká vědecká arktická infrastruktura Stanice Josefa Svobody na Svalbardu Miloš Jahoda, správce infrastruktury - logistika
14:05 až 14:15
Česká vědecká antarktická infrastruktura Stanice J. G. Mendela na ostrově James Ross Pavel Kapler, správce infrastruktury
- logistika 14:15 až 14:30
Polární oblasti v kontextu mezinárodního práva Vladimír Baláš, Právnická fakulta, Univerzita Karlova Praha 14:30 až 14:45
Možnosti ČR v Arktidě, zejména v Grónsku Zdeněk Lyčka, Ministerstvo zahraničních věcí 14:45 až 15:00
Zapojení ČR do antarktického smluvního systému Petr Válek, Ministerstvo zahraničních věcí 05:00 až 15:15
Postoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k polárnímu výzkumu, možnosti financování Robert Plaga, náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 15:15 až 16:00 Diskuse Moderuje František Vácha, poslanec Parlamentu ČR, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu: ludmila.rysova@stanez.cz , a to do 16. listopadu 2015. Vstup do budovy PSP ČR
je možný pouze s platným občanským průkazem a prochází se bezpečnostním rámem......ale já Mikeš jsem to vzal po střeše té šaškárny, plné darebáků, předstírajících přátele!


Akce býci. "Uprchlíky" z ANTARKTIDY má z lesa přivábit kráva z Borotína!

(Michael Kraus-kráva z Borotína, 30. 12. 2015 16:28)

Re: Re: Nekončíme... ani 29. 12. 2015! A ani v Borotíně! (Michael Kraus, 30. 12. 2015 16:08- )Manuál pro životní ztroskotance- Svatá pravda! Jeho neschopnost vyplodit vlastní myšlenku je až zarážející... A pakliže už k tomu dojde, tak je to snůška nesrozumitelných blábolů: Středa 30. 12. 2015 Týden.cz Škoda je 750 tisíc - Akce býci. "Uprchlíky" má z lesa přivábit kráva 18.12.2015 07:54 - Zhruba třicet býků ze stáda, které v úterý prorazilo ohradu a uteklo Jiřímu Pejšovi, chovateli z Borotína na Táborsku, se stále nepodařilo chytit. Ve čtvrtek jich chovatel zpátky do ohrady dostal deset. Další stále hledáme, řekl Pejša. Hasiči a policisté většinu ze 180 uprchlých býků pochytali během během úterý a středy. Poté akci po dohodě s veterinářem ukončili. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů byla zvířata vystresovaná v lese. Hasiči jsou stále připraveni v odchytu pokračovat, pokud se volně pobíhající býci v lese u Borotína objeví. "Od středy jsme o žádnou další pomoc žádáni nebyli. Nepřijali jsme žádné volání, že by někdo někde pobíhající býky viděl," uvedla Matějů. - Chovatel Pejša chce přivézt do Borotína krávu, která pomůže býky nalákat. "Nevěřím, že by se sami vrátili. Zkoušíme každou možnost. Každý býk, který se mi vrátí, je dobrý," uvedl s tím, že škoda může být až 750 tisíc korun. Na území mezi Sudoměřicemi u Tábora, Střezimíří a Borotínem stále platí varování hasičů a policistů, aby do lesů vstupovali se zvýšenou opatrností. Totéž platí i pro řidiče, kteří budou tímto územím projíždět. "Kdo uvidí volně pobíhajícího býka, může to nahlásit na tísňovou linku 112 nebo 158," uvedl mluvčí táborských hasičů Miroslav Doubek. V úterý byla v Borotíně zhruba padesátka hasičů, profesionálních i dobrovolných. Ve středu býky hledaly zhruba dvě desítky hasičů a několik policistů. Foto: jak vypadá kráva - ČTK : foto - Michael Kraus
Autor: ČTK
Votické noviny MKC Votice, Komenského náměstí 177, 259 01 Votice, tel., fax: 317 812 505: Votické noviny, čtrnáctideník pro Voticko- Vydává Město Votice, Komenského nám. 700, 25917 Votice·IČ0: 00232963·Adresa redakce: MKC Votice, Komenského nám. 177, 259 01 Votice, telefon: 317 812 505, e-mail: noviny@votice.cz·Šéfredaktor: Jana Špačková, Redakční rada: Jana Hejhalová, Petra Čiperová, Jana Špačková, Jan Žaloudek. Grafický design: Petra Čiperová, Jana Hejhalová. Korektorka: Jana Pavluková st. Tisk: TRIA v. o. s. Olbramovice 31 votickenoviny@seznam.cz Chcete být členem redakční rady Votických novin? Kontaktujte nás! Šéfredaktorka Jana Špačková,email: jana.spalenkova@gmail.com, mobil: 601 584 77 - Došlo do redakce: Manuál pro životní ztroskotance 1. díl: Změna je život, smrt je změna Důvod, proč jsem se rozhodl vrátit na stránky tohoto „politického čtrnáctideníku“ je prostý. Donutily mě reakce na mé dva předchozí příspěvky o porušování lidských práv na pracovišti. Správně, žádné reakce nenastaly. A to je právě ten problém. Společnost se ocitla ve slepé uličce, protože jsou lidé jako ovce. Nevidí a nechtějí vidět problémy, dokud do nich sami nespadnou. Bojí se nahlas říct svůj názor,neboť dnes znásilňuje kdejaký Volák s funkcí, či psychopat převlečený za šéfa a spousta bývalých estébáků. A to jen proto, že jsou lidé lhostejní a sobečtí, čímž dali prostor těmto kreaturám. Doba je těžká. Lidé se zabývají povrchními tématy nebo politikou a opravdovost zaměnili za náhražku, duši za ego a svědomí za nenávist. Je nutná změna. Aby to, co již neslouží, či se otočilo proti člověku, odešlo. Zemřelo. Hodnoty a pojmy mají nyní jiný nebo opačný význam. Morální normy posunuly své hranice směrem k absurditě a všude vládnou paradoxy. Vše se měří ziskem a ne zdravým rozumem. Mým cílem je probudit společnost z letargie a každý díl věnovat současným společenským tématům či pojmům, o nichž jsou představy zkreslené a zavádějící. I těm, jež jsou tabu a kontroverzní.
Re:Nekončíme... ani 29. 12. 2015! A ani v Borotíně! (ReReRe, 30. 12. 2015 15:34)-Kdybys uměl psát a nepasoval se mezi to stádo krav, tak Ti to redakce určitě zveřejní.

Nekončíme... ani 29. 12. 2015! A ani v Borotíně!

(kráva z Borotína, 30. 12. 2015 14:27)

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy: Nekončíme... - PhDr. Rostislav Janošík 19. 12. 2010 – tak hezky skoro před pěti napsal pan šéfredaktor: “Pro toho, kdo pravidelně čte SN, nebudou následující řádky žádným překvapením. Spíše naopak. Jak známo, již před dvěma roky došlo k výraznému zhoršení finanční situace při vydávání našeho čtvrtletníku. Od té doby bylo každé další číslo SN připravováno tak, že mohlo být zároveň číslem posledním. Tento stav se dařilo prodlužovat ještě další dva roky. Déle už to však možné není. To je tedy hlavní důvod, proč redakce SN přistoupila k zásadnímu rozhodnutí: od 1. 1. 2011 přejít na internet. Již v této chvíli máme zaregistrovánu internetovou doménu, na níž jsou k dispozici všechna letos vydaná čísla SN v tištěné podobě, jakož i poslední tištěné číslo v internetové podobě – jako ukázka toho, jak budou „nové“ SN vypadat.
Když jsem před 15 lety s několika spolupracovníky začal SN vydávat, tehdy ještě jako měsíčník, domníval jsem se, že nové periodikum se udrží maximálně pět let. Do doby, než naše polistopadová demokracie zesílí a zakoření natolik, že podobných tiskovin nebude třeba. Netušil jsem, že to bude trvat třikrát tak dlouho, a přitom ta demokracie bude stále jako v plenkách. Někdy mám pocit, že jsme na tom před těmi 15 lety byli lépe než dnes.
Periodikum tohoto typu bohužel (nebo bohudík?) potřebujeme stále. Je to dobře, nebo špatně? Nevím. Dokud ale máme svobodu a demokracii, je naší povinností je kultivovat a ochraňovat jako oko v hlavě. Nedílnou součástí této kultivace je svoboda slova, ať už tištěného, mluveného či šířeného prostřednictvím elektronických médií.
V době, kdy SN začaly vycházet, jsem se domníval, že naší nejdůležitější povinností je, abychom dávali prostor těm jedincům, kteří ho z nějakého důvodu nemohli najít jinde. Dnes vím, jak důležité to bylo rozhodnutí. Za oněch 15 let byly SN často jediným periodikem, kde byly názory čtenářů (bez cenzury) zveřejněny. Je to nejen potvrzení správnosti původního rozhodnutí otevřít SN těm, kdo nemají možnost své názory publikovat, ale zároveň i test stavu naší společnosti v oblasti svobody slova.....“

Ano. Máme svobodu. Jsme svobodné a krávy a kdo je víc! Kráva – to zní hrdě! V Borotíně jsme utekly, když přišli "hodní ufoni" - zloději dobytka. Kdy si konečně odnesou místo nás slušných krav, ty zvířecí politiky? Vaše kráva z Borotína 29.12.2015 k výročí zvolení našeho Václava Havla Nezapomenutelného 29.12.1989 – 2015 -Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Re: Nekončíme... ani 29. 12. 2015! A ani v Borotíně!

(ReReRe, 30. 12. 2015 15:34)

Kdybys uměl psát a nepasoval se mezi to stádo krav, tak Ti to redakce určitě zveřejní.

Re: Re: Nekončíme... ani 29. 12. 2015! A ani v Borotíně!

(Michael Kraus, 30. 12. 2015 16:08)

Svatá pravda! Jeho neschopnost vyplodit vlastní myšlenku je až zarážející... A pakliže už k tomu dojde, tak je to snůška nesrozumitelných blábolů :-(

Česká expedice zamířila do Antarktidy- Mikeš je napřed! Nechytnou ho!

(kráva Bororotín+EmaWiesnerová+P. P.Vágner, 30. 12. 2015 15:15)

Česká expedice zamířila do Antarktidy - Mikeš je napřed! Nechytnou ho!
29. prosince 2014 Ema Wiesnerová: Autobusem do Vídně a odtud dál letadlem přes Řím a Buenos Aires do argentinského Rio Gallegos zamířila dnes patnáctičlenná expedice do Antarktidy. Odborníci především z Masarykovy univerzity vyjeli před půl sedmou ráno na již devátou výpravu na univerzitní vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Návrat je plánován v polovině března. Na rozdíl od předchozích let se letos výprava dostane přímo na stanici letecky, a to vojenským speciálem přes argentinskou základnu Marambio. „Pro obě cesty využijeme podporu argentinského vojenského letectva, protože poslední dvě sezony zůstal průliv Prince Gustava zamrzlý, což komplikovalo dopravu lodí,“ uvedl na tiskové konferenci k letošní výpravě její vedoucí Pavel Kapler.
Vědci budou pokračovat v dlouhodobém meteorologickém a biologickém monitoringu, jehož součástí je sledování ledovců i primitivních forem života ve sladkovodních jezerech a v moři. Zaměří se také na trus ptáků, v němž budou vědci hledat takzvané arboviry způsobující různé nebezpečné choroby, například encefalitidu, a pátrat budou i po půdních hlísticích. Nově se ve spolupráci s chilskými kolegy pustí do studia genové rozmanitosti tučňáků, kterým budou odebírat krev pro následné analýzy. „Lékař výpravy se také letos zaměří na detailní hodnocení zdravotního stavu členů posádky v průběhu expedice. Ve vzorcích krve bude sledovat imunitní parametry související s působením extrémních podmínek na člověka,“ dodal Kapler. Nově budou letos odborníci odebírat vzorky krve tučňáků.
Vědci budou i letos pokračovat v dlouhodobém meteorologickém monitoringu, jehož součástí je sledování ledovců.- Nadační fond podpoří výzkum v Antarktidě- Expedice do Antarktidy dokončila výzkum a chystá se na návrat - Vědci dorazili na Antarktickou stanici Do Antarktidy míří rekordní počet vědců MU: zprávy od Mikeše nejen z Borotína, ale zejména z Antarktidy: Je jasné, že kocourkovští vědci jeli si poplakat do Vídně: staré zlaté c.k. Rakousko! Zrovna umřel slušný člověk:“ Brodek přišel o svého hraběte. Zemřel Richard Belcredi- Brodek u Prostějova – Smutná zpráva zastihla před Vánoci Brodek u Prostějova a okolí. Ve věku nedožitých devadesáti let totiž zemřel majitel brodeckého zámku a podporovatel zdejšího kulturního života Richard Belcredi. Smrt člena hraběcího rodu, který po roce 1989 v restituci získal v majetku i zámek v Brodku u Prostějova, potvrdil místní farář Pavel Vágner. „Je pravda, že pan Belcredi zemřel. Stalo se tak těsně před Vánoci, přesné datum vám teď ale nejsem schopný říct," sdělil Deníku. „Byl to náš hrabě. Přispíval například hodně na opravy kostelů. V Brodku je také sdružení Kultura na dosah ruky pořádající různé události. Pokud se nekonají v kostele, otevíral pan Belcredi pro návštěvníky zámek," uvedl například Pavel Moš z nedalekých Otaslavic. Především však vzpomínal na Richarda Belcrediho jako na člověka. „Byl to nesmírně vzdělaný člověk. A i přes tuto skutečnost, své funkce či zcestovalost byl zároveň velmi lidový. Myslím si, že ho místní měli velmi rádi," dodal Pavel Moš. Nejen lidé z Brodku u Prostějova a okolních vesnic se mohou se zesnulým Richardem Belcredim rozloučit na začátku příštího roku. „Druhého ledna se v jednu hodinu bude sloužit zádušní mše v Brodku. Pohřeb však pan Belcredi bude mít někde u Vídně," uvedl Pavel Vágner.“
Pan Hvížďala je věcnější: Karel Hvížďala: Zemřel Richard Belcredi - bývalý redaktor RFE, velvyslanec ve Švýcarsku a zámecký pán
Dne 20. prosince 2015 zemřel v devětaosmdesáti letech v prostějovské nemocnici potomek starého šlechtického rodu JUDr. Richard Moritz hrabě von Belcredi. ….Zádušní mše za Richrada Belcrediho se uskuteční v kostele v Brodku u Prostějova 2. ledna ve 13.00 hodin a 9. ledna 2016 v 11.00 hodin ve farním kostele ve Vallandu v Rakousku, kde bude rovněž uložen v rodinné hrobce. To byl moc hodný pán. Měl rád kočky, a nakonec Švýcarsko a tak mu posílám z Antarktidy vzpomínku a čerstvou myš. Tady jich v tom vedru je! (od Mikeše!)

Česká expedice zamířila do Antarktidy- Mikeš je napřed! Nechytnou ho!

(kráva Bororotín+EmaWiesnerová+P. P.Vágner, 30. 12. 2015 15:14)

Česká expedice zamířila do Antarktidy - Mikeš je napřed! Nechytnou ho!
29. prosince 2014 Ema Wiesnerová: Autobusem do Vídně a odtud dál letadlem přes Řím a Buenos Aires do argentinského Rio Gallegos zamířila dnes patnáctičlenná expedice do Antarktidy. Odborníci především z Masarykovy univerzity vyjeli před půl sedmou ráno na již devátou výpravu na univerzitní vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Návrat je plánován v polovině března. Na rozdíl od předchozích let se letos výprava dostane přímo na stanici letecky, a to vojenským speciálem přes argentinskou základnu Marambio. „Pro obě cesty využijeme podporu argentinského vojenského letectva, protože poslední dvě sezony zůstal průliv Prince Gustava zamrzlý, což komplikovalo dopravu lodí,“ uvedl na tiskové konferenci k letošní výpravě její vedoucí Pavel Kapler.
Vědci budou pokračovat v dlouhodobém meteorologickém a biologickém monitoringu, jehož součástí je sledování ledovců i primitivních forem života ve sladkovodních jezerech a v moři. Zaměří se také na trus ptáků, v němž budou vědci hledat takzvané arboviry způsobující různé nebezpečné choroby, například encefalitidu, a pátrat budou i po půdních hlísticích. Nově se ve spolupráci s chilskými kolegy pustí do studia genové rozmanitosti tučňáků, kterým budou odebírat krev pro následné analýzy. „Lékař výpravy se také letos zaměří na detailní hodnocení zdravotního stavu členů posádky v průběhu expedice. Ve vzorcích krve bude sledovat imunitní parametry související s působením extrémních podmínek na člověka,“ dodal Kapler. Nově budou letos odborníci odebírat vzorky krve tučňáků.
Vědci budou i letos pokračovat v dlouhodobém meteorologickém monitoringu, jehož součástí je sledování ledovců.- Nadační fond podpoří výzkum v Antarktidě- Expedice do Antarktidy dokončila výzkum a chystá se na návrat - Vědci dorazili na Antarktickou stanici Do Antarktidy míří rekordní počet vědců MU: zprávy od Mikeše nejen z Borotína, ale zejména z Antarktidy: Je jasné, že kocourkovští vědci jeli si poplakat do Vídně: staré zlaté c.k. Rakousko! Zrovna umřel slušný člověk:“ Brodek přišel o svého hraběte. Zemřel Richard Belcredi- Brodek u Prostějova – Smutná zpráva zastihla před Vánoci Brodek u Prostějova a okolí. Ve věku nedožitých devadesáti let totiž zemřel majitel brodeckého zámku a podporovatel zdejšího kulturního života Richard Belcredi. Smrt člena hraběcího rodu, který po roce 1989 v restituci získal v majetku i zámek v Brodku u Prostějova, potvrdil místní farář Pavel Vágner. „Je pravda, že pan Belcredi zemřel. Stalo se tak těsně před Vánoci, přesné datum vám teď ale nejsem schopný říct," sdělil Deníku. „Byl to náš hrabě. Přispíval například hodně na opravy kostelů. V Brodku je také sdružení Kultura na dosah ruky pořádající různé události. Pokud se nekonají v kostele, otevíral pan Belcredi pro návštěvníky zámek," uvedl například Pavel Moš z nedalekých Otaslavic. Především však vzpomínal na Richarda Belcrediho jako na člověka. „Byl to nesmírně vzdělaný člověk. A i přes tuto skutečnost, své funkce či zcestovalost byl zároveň velmi lidový. Myslím si, že ho místní měli velmi rádi," dodal Pavel Moš. Nejen lidé z Brodku u Prostějova a okolních vesnic se mohou se zesnulým Richardem Belcredim rozloučit na začátku příštího roku. „Druhého ledna se v jednu hodinu bude sloužit zádušní mše v Brodku. Pohřeb však pan Belcredi bude mít někde u Vídně," uvedl Pavel Vágner.“
Pan Hvížďala je věcnější: Karel Hvížďala: Zemřel Richard Belcredi - bývalý redaktor RFE, velvyslanec ve Švýcarsku a zámecký pán
Dne 20. prosince 2015 zemřel v devětaosmdesáti letech v prostějovské nemocnici potomek starého šlechtického rodu JUDr. Richard Moritz hrabě von Belcredi. ….Zádušní mše za Richrada Belcrediho se uskuteční v kostele v Brodku u Prostějova 2. ledna ve 13.00 hodin a 9. ledna 2016 v 11.00 hodin ve farním kostele ve Vallandu v Rakousku, kde bude rovněž uložen v rodinné hrobce. To byl moc hodný pán. Měl rád kočky, a nakonec Švýcarsko a tak mu posílám z Antarktidy vzpomínku a čerstvou myš. Tady jich v tom vedru je! (od Mikeše!)

Velký Izrael a konečné řešení arabské otázky

(Adonai , 28. 12. 2015 15:32)

Mnozí naši bratři nemají jasno, jak velký má v budoucnu být Izrael. Kam až mají sahat hranice naší Svaté země? Jistěže Izrael v budoucnu nebude zahrnovat jen ten maličký kousek území, který mu patří dnes, ale musí být mnohem větší. Židovský lid potřebuje svůj životní prostor a hranice Izraele se musí rozšiřovat do všech světových stran. Jak má být naše země v budoucnu velká je popsáno v Talmudu, kde se píše, že Izrael se má rozkládat od Nilu k Eufratu. Ano, celé tohle obrovské území svěřil Bůh nám a je na nás a na našich potomcích, abychom ho ovládli a osídlili. A dnešní vláda Izraele se podle toho důsledně řídí, o čemž svědčí všechny války, které Izrael vedl za šedesát let své existence. Když jsem byl v Izraeli, byl jsem se podívat v budově Kneesetu a nad vchodem jsem spatřil nápis: „Izrael se bude rozkládat od Nilu po Eufrat“. Problémem může být, že na tomto území žije přes sto milionů Arabů a je otázka co s nimi. Dříve se plánovalo že musejí být vyhlazení, nakonec s pomocí amerických jaderných zbraní by nebyl problém vymazat Araby z tváře země a poté, co by radioaktivita poklesla, by jejich země mohla být obsazena naší armádou a kolonizována. Poté co se však ve Francii dostal k moci náš vůdce Nicolas Sarkozy se tyto plány změnily. Sarkozy spolu s německou kancléřskou Angelou Merkem vymysleli, chytřejší řešení, a to založení Unie pro Středomoří (fr. Union pour la Méditerranée), což je podle wikipedie „seskupení států Evropské unie a všech ostatních států u Středozemního moře, které bylo založeno 13. července 2008 francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. Ten původně zamýšlel její existenci jako alternativu k tureckému členství v Evropské unii, kde by Turecko tvořilo páteř nové Středozemní unie. Z této představy bylo upuštěno v březnu 2008. Poté, co bylo Turecku garantováno, že tento projekt nebude alternativou tureckého členství v EU, přijalo Turecko pozvánku ke spolupráci.“

Tak zní alespoň oficiální verze pro hloupé gojímy. Skutečnost je však jiná. Věřte milí bratři, že do deseti či dvaceti let bude schengenský prostor rozšířen na všechny země Unie pro Středomoří. Poté bude moci každý občan Turecka, Sýrie, Egypta, Maroka i dalších zemí volně cestovat po celé Evropě a dokonce se tam i usadit. Arabové a Turci budou mít v Evropě stejná práva, jaká dnes mají občané zemí EU. Nemusím jistě dlouze vysvětlovat, k čemu to povede. Desítky milionů Arabu odejdou do Evropy a Blízký východ se vylidní. Ti, kteří nebudou chtít odejít dobrovolně, vyžene naše armáda za Nil, respektive za Eufrat a na celém obrovském území, zahrnujícím východní část Egypta, celou Sýrii, Jordánsko, Libanon a západní část Iráku nezůstane jediný Arab. Věřte, že po odchodu většiny mladých mužů do Evropy, se tyto státy nedokáží ubránit proti našim armádám a vyhnání zbytku obyvatel bude snadné. Izrael tak konečně dostane území, které našemu lidu věnoval Bůh.

Pro nás evropské Židy však vyvstává otázka, jak se nám bude žít v Evropě, kde třetinu obyvatel budou tvořit Arabové. Ujišťuji vás, že se nám bude žít lépe než dnes. Rozeštveme původní obyvatelstvo Evropy a nové přistěhovalce proti sobě a jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. Evropské obyvatelstvo rozdělené mezi Evropany a Araby se bude navzájem nenávidět a my jim budeme vládnout. Budeme neutrální a budeme hrát úlohu prostředníka mezi gojímy a muslimy. Arabové v Palestině, Egyptě či Sýrii jsou naši nepřátelé, ale jejich soukmenovci v Evropě jsou naši přátelé a spojenci. Až se Sarkozymu a Merkelové podaří zaplavit Evropskou Unii Araby, pak my, vyvolený židovský národ nebudeme vládnout jen Blízkému Východu a USA, ale i celé Evropě!
Adonai

Re: Velký Izrael a konečné řešení arabské otázky

(Adam Weishaupt, 29. 12. 2015 10:45)

Aktualizovaná verze Siónských protokolů

ZATAJOVÁNÍ MRZAČENÍ LIDÍ-UFOaNATO AKTUALIZACE/DODATEK-Borotín

(Němec,Dana Rašínová,D.Hall-ČB/Borotín, 28. 12. 2015 13:37)

Richard D. Hall: Tony se zde o případu v Brecon Beacons nezmiňuje. Derek Gough mi řekl, že se mu Tony Dodd jednou svěřil, že by jeho život byl v ohrožení, kdyby někomu řekl, že tyto fotografie má. A to je možná ten důvod, proč je Tony nikdy nezveřejnil. Tonyho Doddova přednáška poskytuje svědectví o tom, že ve Velké Británii pravděpodobně došlo k případům lidského mrzačení. A je dobré mít na vědomí, že ta dvě místa, kde k údajnému lidskému mrzačení došlo… – pohoří Talybont – je nedaleko vojenského pozemku u Farmingdales. To by mohlo vést k něčímu závěru, že ta mrzačení musí být vojenské operace. S tím bych souhlasil jenom částečně. Náš vojenský informátor mi řekl, že armáda měla zbraň, se kterou se zaměřovali na UFO. Jestli je to pravda, pak by na UFO vystřelili pouze tehdy, kdyby se nalézalo nad rozlehlou oblastí, která byla kontrolována nebo obydlena armádou. Mohlo by to vysvětlit, proč se případy lidského mrzačení objevily vedle těchto oblastí? Takže si možná kladete otázku: „Co se to děje? A děje se to pořád?“ Těch několik málo případů, o kterých ve Velké Británii víme, se stalo v 90. letech. .....Některé z těchto operací byly provedeny ve Velké Británii, kde UFO byla zacílena pouze nad vojenskými oblastmi tak, aby se úlomky a pozůstatky mohly snadno posbírat za pomoci týmů VB. Takže, proč by se v těchto oblastech po těchto operacích na zemi objevovaly lidské případy mrzačení? No, to je hádanka pro každého, ale možná, že to byla forma odplaty. To je jen mé tušení. Pokud má někdo jakékoliv informace o 58. skvadroně/eskadře inženýrů, kteří byli kvůli takovým operacím povoláni k Speciálním silám, tak bych o Vás opravdu rád slyšel. Vy se o tom ale nedozvíte předložením žádosti na zakladě Zákona o svobodném přístupu k informacím. Děkuji vám za poslech a dobře spěte. Zjeména v Borotíně! Nic vám nechybí, všechny krávy bez zranění a spočítané? Vše OK? I pan starosta, co informoval telepaticky č. exopolitku (nepublikovatelné!)- ověřeno kanálistou - médiem pro mrzačení dobytka..... vykýval kyvadlem Cibulka!
Produkováno Richardem D. Hallem ve Velké Británii, 2015.-Překlad pro Českou exopolitiku: Irena Nemec- Komentář redakce České exopolitiky:
Vážení čtenáři, i pokud je pravda, že např. USA a VB mají ve vybavení svých armád přístroje, které dokáží sestřelovat létající disky, přesto se domnívám, že to není zárukou bezpečí pro občany ČR. Tedy naše účast v paktu NATO. Další informace, které se dostávají už dlouho na světlo, naopak hovoří o tom, že armády USA a VB (a dalších států) už mají na svém území, v podzemních základnách etc. zástupce jiných negativních, lidožravých, sadistických civilizací – a tudíž není moudré s těmito zeměmi jen tak kooperovat. Toto je téma na veřejnou diskusi napříč českým (slovenským) politickým spektrem, není-li už pozdě. KTK- zejména ne s Izraelem, který má jaderných zbraní více, než všichni ostatní, kromě Číny- Dana Rašínová, Česká exopolitika-Tento komentář je autorský a nemusí vyjadřovat stanovisko všech členů redakce České exopolitiky, natož KTK. Více k tématu také zde: http://www.exopolitika.cz/kniha-o-dulce-3-kapitola-dulce-v-novem-mexiku-a-kosmicke-spiknuti/2902 Pokračování filmu ,,UFO A NATO – AKTUALIZACE 2015″ (2/4):Pokračování filmu ,,UFO A NATO – AKTUALIZACE 2015″ (3/4): Pokračování filmu ,,UFO A NATO – AKTUALIZACE 2015″ (4/4): Rašínová Prosinec 27, 2015 13:59