Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sibylino proroctví… – Ing. Vladimír Veselý

22. 12. 2015

V minulém článku (Konec éry bílého muže ‒ SN č. 10/2015) jsem se zmínil o tom, že neblahý osud Evropy předpověděla už Sibyla. A nejen ona. Řada dalších uznávaných proroků se shoduje v neblahých předpovědích. Nedá se říci, že bych jim věřil bezmezně. Vzpomeňme jen na předpověď konce světa v roce 2012 a jiné, které zcela nevyšly. Přesto ta shoda je alarmující a odpovídá i logice vývoje. Lidstvo se nejen přemnožuje, ale je stále neukázněnější a nezvládnutelnější. Nemůže to proto dopadnout jinak, než že (jako nejspíše už několikrát) vyhubí samo sebe. Za vydatné pomoci toho, kdo také považuje tuto planetu za svou a chce ji uchvátit celou pro sebe. Zejména pro její nerostné bohatství a levnou pracovní sílu.

V tom je asi jádro pudla. Těch rádoby majitelů planety jako zdroje ohromných zisků je více a nehodlají se dohodnout jinak, než že nad sebou zvítězí. Potíž je v tom, že vedle těch známých, kterými jsou ambiciózní politici, chamtiví kapitalisté, slávychtiví válečníci a extrémisté, jsou asi ještě skrytí zákulisní abonenti s velkými možnostmi a schopnostmi, kteří celý proces zkušeně řídí. Jsou z toho obviňováni mimozemšťané, subteriální bytosti (podzemšťané či vnitrozemšťané), Měsíčňané a v neposlední řadě pozemští ilumináti nebo i jiné tajné spolky. Vynecháme-li prozatím nám neznámé možnosti kontaktů s obyvateli jiných planet (ledacos na to poukazuje, ale teleportaci jsme ještě nezvládli), zbývají nám už jenom ti „subteriálové“, kteří mají pod zemí prý celá města spojená tunely. A Měsíčňané, kteří jsou (až na člověku nebezpečné Van Allenovy pásy) relativně přístupní. Někdy mi to připadá, že na té existenci nebe a pekla přeci jen něco je a že do života Země nějak zasahují.

Svědčí o tom také skutečnost, že ve vesmíru, včetně našeho Slunce i projevů Země, je údajně zaznamenána neobvykle zvýšená aktivita. I pozemští miliardáři si stavějí podzemní bunkry pro až desetileté přežití při jakékoli katastrofě. Dokonce i v Čechách. Samozřejmě do toho spadá i vyprovokovaná imigrantská vlna směrem do Evropy a zvrhlé a nelidské chování radikálních islamistů. Tedy těch, kteří jinak mírumilovný a pozitivní islám zneužívají (podobně jako Chazaři judaismus). Není přece lidské, aby náboženství nabádalo k vyvražďování „bezvěrců“, veřejné podřezávání zajatců v televizi, atentáty na civilisty a jejich letadla i nenávratné ničení nenahraditelných historických památek. Je přitom zarážející, že se normální lidská společnost nespojí k tomu, aby jejich teroru zabránila a zlikvidovala jej. Naopak se najdou takoví, kteří je v tom podporují,  a to v mnohých „demokratických“ vládách této planety.

Sibylino proroctví (lze jej nalézt ve zkrácené verzi na http://uloz.to/x8bGxYE/alois-krcma-velke-proroctvi-sibyly-kralovny-ze-saby-1939-cz-pdf) se tedy naplňuje. Ani Sibyla, ani ostatní proroci však nevylučují, že to může dopadnout jinak, lépe, byť to bylo dosti nepravděpodobné. Ti výše zmínění „plánovači“ osudu Země jsou nebezpečně schopní a současná generace lidí je natolik pohodlná nebo zmanipulovaná, že jim „skočí na špek“. Dnešní civilizovaný člověk není asi vhodný tvor pro klidný a spokojený život na této planetě. Má výrazné schopnosti být otrokářem, nebo otrokem. Starat se o sebe a vládnout si současná generace neumí. Stává se proto snadnou kořistí těch, kteří to umí zneužít ve svůj prospěch.

Jak krásně by se dalo na této Zemi žít, kdyby její obyvatelé nečekali jen na to, co jim příroda bez jejich přičinění přinese, a kdyby každý, kdo je toho schopen, vyvážil svou prací to, co si od ní vzal. Bez takové pomoci je ale příroda schopna uživit jen těch diskutovaných půl miliardy jedinců. Lidským důvtipem a vyspělou technikou podpořena by však dokázala uživit až osm miliard. Vyžadovalo by to však velkou kázeň a zodpovědnost, jaké se blíží například Švýcaři. A to právě toto neumíme, protože tomu neodpovídá naše vrozená pohodlnost a chamtivost. To je náš dědičný hřích. A ani křest, ani bezmezná poslušnost Alláhovi nás toho nezbavuje.

Tak se strašíme navzájem oteplováním, terorismem, necháme si zorganizovat migrační vlnu těch, kteří nejsou ochotní bojovat za svou zem ani za slušný život v ní a raději spoléhají na soucit jiných, aniž by si dělali starosti, že je ohrožují možností zavléci tam nejen islamistické teroristy, ale i nemoci, jichž se oni sami těžce zbavovali. Je jistě třeba pomáhat těm, kteří se ne svou vinou dostali do potíží. Takoví se však chovají jinak, vstupují do jejich země s jejich souhlasem, ne jako dobyvatelé, a nevynucují si hladovkami nebo rvačkami podmínky lepší, než mají jejich leckteří dobrodinci. Neznásilňují jejich ženy, natož děti. A jsou ochotni se asimilovat do jejich společnosti, aniž by kladli nároky na své výhody a zvyky. Většina současných utečenců se tak nechová a jejich kritika je proto zcela oprávněná. Stejně jako kritika evropských vlád, které slouží někomu jinému než svému lidu. Už třeba i proto, že je otevřeně zvou do své země, legalizují jejich excesy a neptají se svých občanů. Ba nemají ani plán, jak to zvládnout. Prostě to pak přehodí na jiné…

Uvážíme-li skutečnosti, že největší zásluhu o nepokoje ve světě mají bezesporu USA, jejich neustálé vytváření konfliktů v zájmu rozpoutání třetí světové války, a že Barack Obama má na tom nehynoucí zásluhu, nelze jeho působení hodnotit nijak kladně. On sám v protikladu se snem Martina Luthera Kinga zcela zklamal. Už tím, že byl do prezidentské funkce nejspíše „protlačen“, aby tam díky své megalomanii prosazoval něčí zájmy, které jej drží u moci i přes mnohé nejasnosti jeho původu a islámskou příslušnost po otci. Od té prý odstoupil, ale jeho potvrzení křtem není známo. Jeho jednání však přispívá otevřeně k radikální islamizaci nejen Evropy, ale vlastně celého světa. Včetně snahy provést i islamizaci Ameriky syrskými imigranty, kteří mohou změnit její náboženské složení.

Obama je tedy nejspíš v podstatě radikální muslim, jehož snahou je změnit cestou muslimizace celou lidskou společnost ve stádo občanů, poslušných jednosvětové vládě a NWO. Aniž by respektoval nebezpečí, že při tom může dojít ke zničení celého světa. Napovídá tomu i uvolnění dříve pevných vztahů s Izraelem. Ale zejména poslušnost vůči velkým energetickým koncernům, ropným magnátům a bankám. I úsilí zhltnout lybijské, íránské a syrské ropné zdroje a odstavit zdroje ruské. Také snaha rozbít evropské státy a jejich soudržnost národní i náboženskou. Taková politika nás silně ohrožuje. Proto je třeba účinně se bránit, byť nám to „sluníčkáři“ zazlívají.

Souhrn těchto útoků dává možnost, že Sibylino proroctví může nakonec být i pravdivé. Nerad bych Sibyliné pověsti uškodil, ale doufám, že to tak nebude.

Ing. Vladimír Veselý

6. 12. 2015

P. S.: Proč vystavují běženci své děti takovým útrapám a smrtelnému nebezpečí (většímu, než v jejich zemi) v běženeckých podmínkách, když je podle německých zákonů o slučování rodin mohou nechat přijet legálně za sebou? Je to proto, že je Německo a Švédsko zvou do své země a pak jim platí dvojnásobek nákladů na migraci za ochotu vrátit se zpět?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Několik jmen sovětských agentů,"Mechlisových parchantů" z Obranného zpravodajství, jako důkaz-a jak to pokračuje!.

(Urban-Rafael, 22. 12. 2015 22:44)Rafael, 19. 12. 2015 7:51
Ten potrefený jedinec je z Prahy a nejen kopíruje na IT, ale dokonce obtěžuje svými bláboly prostřednictvím e-mailů slušné lidí. Už nejde jen o nesmyslnosti, ale o narušování soukromí cizích lidí. Opravdu se chová nejen jako psychopat, ale už i jako hulvát.... škoda pro něj slov!!! (nejraději zlikvidovat dle návodu soudruhů:)
Není pravdou, že ČSR zločiny proti Němcům trestala. Ze sto padesáti případů takzvaného "gestapismu", tedy hrubého násilí, vražd, znásilnění a krádeží proti německým civilistům včetně dětí, žen a starců, které měly jít před soud, byly nakonec odsouzeny jenom čtyři (!) osoby. Záznamy z jednání československé vlády v letech 1946-47 jasně prokazují politické intervence do resortu spravedlnosti, censurní zásahy do svobody tisku či nátlak na soudce tak, aby došlo buď k zastavení trestního stíhání, nebo k jeho utajení. Téměř všechna zdokumentovaná provinění včetně vražd, znásilňování nebo krádeží byla v praxi zahrnuta pod mimořádně nedůstojný amnestijní zákon č.115 z května 1946. Tento zákon byl pro svoji ne-právnost po letech zcela správně s výrazem politování zmíněn i v česko-německé deklaraci z roku 1997. Všichni odsouzení byli brzy po komunistickém převratu osvobozeni a často i odměněni vysokými funkcemi.
Několik jmen sovětských agentů, "Mechlisových parchantů" z Obranného zpravodajství, jako důkaz.
a) Karol Pazúr velel masakru více než 270 převážně německých civilistů, včetně sedmdesáti dětí, na Švédských šancích poblíž Přerova v červnu 1945. Mezi zavražděnými a oloupenými civilisty bylo i několik slovenských odbojářů. Pazúr však ve vězení strávil pouze rok. Po propuštění dostal řadu vyznamenání a ještě v sedmdesátých letech patřil k nejvyšším představitelům Svazu protifašistických bojovníků. Vojenský prokurátor Anton Rašla, který ho dostal před soud, byl naopak odsouzen ve vykonstruovaném procesu do vězení na několik let.
b) Viliam Šalgovič. Podle několika svědectví jako nadřízený Pazúra řídil masakr na Švédských šancích z vlaku na přerovském nádraží. Vlastizrady se znovu dopustil v srpnu 1968, kdy jako náměstek ministra vnitra pomáhal okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. Dlouholetý poslanec a vysoký funkcionář ÚV KSČ a ÚV KSS. Nositel řady řádů a vyznamenání.
c) Karel Vaš – zodpovědný za zmizení stovek nepohodlných osob na Slovensku a Podkarpatské Rusi i za masakr v Postoloprtech. Později prokurátor, pracovník justice, vysokoškolský pedagog.
d) Eduard Kosmel – zodpovědný za masakr v Petržalce. Dlouholetý poslanec a vojenský zpravodajec. Od roku 1960 studoval vojenskou akademii v Moskvě. 1969-72 zástupce náčelníka štábu spojeného velení ozbrojených sil států Varšavské smlouvy. Řada vyznamenání. Za zmínku by stáli i Bedřich Reicin, Miroslav Pich-Tůma, Bedřich Smetana a mnozí další sovětští agenti, kteří byli jako důstojníci Obranného zpravodajství aktivní v kriminálních aspektech odsunu.
Je ostudou české politiky a justice, že ještě ani po téměř sedmdesáti letech nezačaly používat zákon č. 405/2000 proti popíračům masových vražd německého civilního obyvatelstva v poválečném Československu. Jestliže je trestné popírání holocaustu a schvalování nacistických a komunistických zločinů proti lidskosti, jak to, že se netýká komunisty na sovětský rozkaz organizovaného vraždění Němců?
Jan Urban+Rafael(19. 12.)

Sovětský partyzán, židovský básník Abba Kovner chtěl otrávit pitnou vodu pro celá německá města!

(www.20min.ch, 22. 12. 2015 13:36)

S nejkrutějším záměrem přišel židovský básník a partyzánský velitel Abba Kovner, který za války operoval v okolí litevského Vilniusu. Chtěl otrávit pitnou vodu pro celá německá města. To byl jeho plán A. Podle plánu B měli být pomocí jedu zlikvidováni aspoň příslušníci SS, internovaní v táboře Langwasser u Norimberku. Podle zpravodajského serveru www.20min.ch to vypadalo, jako by Kovner chtěl potvrdit nejhorší antisemitská klišé. Ve středověku byli totiž Židé obviňováni z trávení studní. Plán A ale nevyšel – údajně kvůli Haganě. Tak se jmenovala podzemní židovská armáda, která operovala v Palestině za vlády Britů a po vzniku Izraele. Její předáci prý nechtěli, aby masová vražda vrhla stín na vznik židovského státu. Když Kovner opouštěl Palestinu, kam přijel, aby si obstaral jed na obyvatele Hamburku a Norimberku, zatkli ho. Kovnerovi stoupenci ze skupiny Nakam (Pomsta) se potom pokusili otrávit aspoň internované esesáky. Ale ani to nevyšlo: jedu bylo málo a tak dvě tisícovky vězňů v táboře Langwasser zažily místo bolestivé smrti jen nepříjemné žaludeční potíže. Úspěšnější byli příslušníci Židovské brigády v britské armádě: podařilo se jim zlikvidovat přinejmenším stovku a podle některých odhadů až 300 nacistů. Někteří příslušníci brigády operovali po skončení války v malých skupinách na území Německa, Itálie a Rakouska. Pro zabíjení nacistů je tajně verboval Chaim Leskow, pozdější šéf generálního štábu izraelské armády, a Meir Zorea, který se stal izraelským generálem. Likvidační akce až do roku 1960?
Příslušníci těchto jednotek volili podstatně jiný přístup než Kovner. „Nechtěli jsme žádnou slepou pomstu. Chtěli jsme dostat viníky,“ uvedl bývalý člen těchto komand Chaim Miller, který po válce působil na jihu Rakouska. Celá akce také dostala označení Din, tj. Rozsudek.
Nalezení nacisté ale nekončili před soudem. „Ve skupinkách po třech jsme se je tajně vydali hledat. Nejdříve si mysleli, že mají co do činění s britskou vojenskou policií. Byli v šoku, když jsme jim později ukázali Davidovy hvězdy. Ale to už pro ně bylo pozdě. Odvedli jsme je do lesa na italské straně hranice, asi půl hodiny jsme je „vyslýchali“ a pak jsme jim vysvětlili, že zaplatí. Zůstali v tom lese navždy,“ řekl Miller, který se prý podílel na řadě takových akcí. Když britské velení zjistilo, co část Židovské brigády provádí, převelelo celou jednotku do severního Německa, aby tomu učinilo přítrž. Brit Morris Beckmann, autor knihy Židovská brigáda, ale tvrdí, že i přesto pokračovala operace Din ještě dlouho po válce – údajně až do roku 1960. V té době prý bylo zabito 1500 nacistů. „Nejdříve jsme jim vpálili kulku do hlavy. Pak jsme je holou rukou uškrtili. Zabíjeli jsme je tak, jak lidé rozmačkávají vši,“ řekl prý Beckmannovi Meir Zorea. Téma židovské pomsty na nacistech ožívá nyní kvůli filmu Hanebný pancharti režiséra Quentina Tarantina, který zpracovává podobný námět.

Halík: Apostata, ne-li přímo ateista v kněžském rouchu?

(RadomirMaly@seznam.cz , 22. 12. 2015 13:19)

Dr. Radomír Malý.... Nám všem dobře známý profesor Tomáš Halík, první český nositel Tempeltonovy ceny, se opět projevil jako apostata. A to dokonce v Katolickém týdeníku, jenž už dávno není katolickým, konkrétně ve 21. čísle. Prohlašuje tam u příležitosti převzetí Tempeltonovy ceny doslova: „Dějinná zkušenost naší části světa ukazuje, že ateismus není o nic méně imunní vůči pokušení moci a násilí, než náboženství. Já jen přeji ´novému ateismu´, až bude starší a dospělejší, aby byl alespoň tak tolerantní, jako je naše dnešní staré evropské křesťanství…“
To je opravdu od pana profesora přímo “kopernikánský“ objev! Až dosud se mělo za to, že náboženství, z kontextu vyplývá, že hlavně katolické, bylo vždy nositelem moci a násilí, ateismus naopak ztělesněním tolerance a lidskosti. Halík najednou přichází s přímo „geniálním“ odhalením, že ani ateismus není „imunní vůči pokušení moci a násilí…“, čili je vlastně na stejné úrovni jako náboženství a může být zdrojem násilí a krutosti právě tak jako náboženství. Ó, ta vzácná objektivita, hodná geniality mediální hvězdy českého katolicismu! Ale teď vážně. Pochybuji, že Halík pod pojmem „náboženství“ měl na mysli islám, o němž na jiných místech hovoří převážně pozitivně, tím spíše ne buddhismus, s jehož dalajlámou společně zapaluje voňavé tynčinky v kostele sv. Salvátora, kde působí. Tady by se daly najít násilnické metody kvantitativně stejné s ateismem, jenže to pana profesora nejspíš nezajímá. Tím „náboženstvím“ nedostatečně imunním vůči „pokušení moci a násilí“ myslel nepochybně křesťanství, konkrétně katolické křesťanství, které je ze všech křesťanských konfesí nejvíce na pranýři kvůli údajnému „nerespektování práv člověka“, „upalování heretiků“ a „náboženským válkám“.
Jistěže katolíci během dvou tisíc let existence nekonali jen samé dobré skutky, to by bylo i proti vlastní katolické nauce, která říká, že jsme společenstvím hříšníků. I to násilí a krutost vůči nekatolíkům tam měly bohužel své místo, jenže srovnávat je s násilím a krutostí ateistů není ani kvalitativně, ani kvantitativně možné a kdo to dělá, prokazuje buď kolosální negramotnost v historické problematice, nebo záměr a zlou vůli. I když katolíci nebyli – abych použil Halíkových slov – „imunní vůči pokušení moci a násilí“, přece jen vliv božské nauky Ježíše Krista, hlásané Církví, působil jako brzda, aby se toto zlo nestalo univerzální. U ateismu však tato brzda chyběla, proto krutost a násilí katolíků a krutost a násilí ateistů nelze srovnávat. Počet obětí katolické inkvizice během cca 500 let (od 13. do 18. stol.) udávají historikové v počtu 3-8 tisíc (přitom zdaleka ne všichni odsouzení byli nevinnými obětmi, ..... Úhrnem tedy máme už od starověku, tedy za nějakých 1700 let, počet nevinných obětí katolického násilí z náboženských důvodů zhruba pár desítek tisíc, přičemž výraz „katolického“ je nadsazený, neboť např. čarodějnické procesy nebyly dílem Církve, nýbrž recidivy pohanských pověr a církevní autority v Římě proti nim vystupovaly, války, které katolíci vedli ve jménu víry, byly válkami obrannými, čili spravedlivými, nehajitelné jsou pouze krutosti, jichž se někteří dopouštěli. A jak je tomu u ateismu? Ten existuje ve své organizované formě něco přes 200 let. Za tu dobu již stačili jeho vyznavači povraždit statisíce věřících katolíků a dalších nevinných obětí ve Francouzské revoluci, v níž, jak udává Vittorio Messori, došlo v krajině Vendée k první hromadné genocidě obyvatelstva z náboženských důvodů, protože obyvatelé byli katolíci, nemínili se vzdát své víry a uctívat prostitutku na oltáři, symbolizující „bohyni rozumu“. .....

Ministr spravedlnosti varuje: Před špatným svědomím justiční stráž neochrání!

(Ministr spravedlnosti+iustin.cz, 22. 12. 2015 12:58)

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.
Sledujte výkon práva v českých zemích,sledujte Justiční kanál ! www.justicetv.cz Causy, reportáže, rozhovory, excesy právních struktur... Šíření obsahu těchto stránek s uvedením zdroje vítáno. Své náměty pište na info@justicetv.cz
Památník nerovného boje rodičů, především otců, proti diskriminaci a nedodržování Listiny základních práv a svobod v České Republice ze strany soudů a orgánů jim nápomocným v jejich konání. Většina lidí justici nedůvěřuje, ostatní u soudu ještě nebyli... Tento památník je určen všem, kteří jsou lhostejní k praktikám české justice, k lhostejnosti ministerstva spravedlnosti a naprosté nekompetentnosti odborů soc. péče. Především ale všem dětem, pro které soudy nenašly spravedlivé řešení.
Se vstupem do společné Evropy se mnohé z praktik naší justice zajisté odbourají také proto, že nadnárodní orgány budou důslednější v kontrole naší justice, jejíž politická nezávislost se změnila v nedotknutelnost. Naším cílem je, aby každé dítě, jehož rodič požádá o zápis jména tohoto dítěte na památník, mělo důkaz, že v jejich případě zavržený rodič nevzdal snahu v domáhání se spravedlnosti. Toto se týká i dětí unesených do zahraničí, v Česku narozených, které zde dočasně a ilegálně žijící matky porodily jako české občany. Všechny tyto děti mají právo vědět, jaký osud jim matky připravily. Šířící se syndrom zavrženého rodiče v naší zemi je dalším důvodem k zanechání poselství našim dětem. Děti mají právo znát pravdu a nepochybně si úsudek udělají sami.
Ochota státní moci změnit zásadním způsobem práci soudů, postihovat soudce a především soudkyně, které místo aby soudili, stávají se arogantními obhájci matek, je takřka nulová. Při této netečnosti ze strany státních orgánů se někteří z nás ani nemusí dožít dne, kdy bude obnovena spravedlnost. Nechť po nás zbude alespoň poselství pro naše děti. Pevně věříme, že slavnostní odhalení památníku navštíví představitelé politické scény a sejdeme se v hojném počtu. Očekáváme, že se v nejbližších dnech dokončí zápisy do kamene na základě Vašich žádostí. Poté rozhodněme o nejvhodnějším termínu slavnostního odhalení památníku "Poselství dětem". Možná by stálo za úvahu, že místo umístění památníku (je známo, ale prozatím je nebudeme zveřejňovat) by se mohlo stát poutním místem pro srazy členů sdružení. Věříme, že naše děti, až dospějí a pochopí, kdo byli viníci, se zde občas zastaví, zamyslí se a nikdy v budoucnu nepřipustí, aby budoucí společnost opakovala praktiky české porevoluční justice. Pokud chcete, aby jméno vašeho dítěte bylo na památníku uvedeno, napište na info@iustin.cz a ve své žádosti uveďte jméno dítěte, datum jeho narození, a stručně popište vaš případ. Můžete uvést i jména soudců.
Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Bítovská 9/1227 140 00 Praha 4 - Luboš Patera, Ing. Nenad Pedovič, Petr Kotan, Lubomír Choc, Ing. Jiří Fiala internet: www.iustin.cz e-mail: info@iustin.cz tel.: 603 - 72 99 61
Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Re: Ministr spravedlnosti varuje: Před špatným svědomím justiční stráž neochrání!

(Michael Kraus, 22. 12. 2015 13:15)

Vida, tak duševní impotent kopírující internet opět nezklamal :-)

Sibila Kumana 970-870 - fakta: Kumská Sibyla jako stará žena se svalnatou postavou, tmavou pletí a obličejem plným vrásek

(Alois Krčma 1936-Melantrich 1938/1939, 22. 12. 2015 10:12)

- královna ze Sáby: Alois Krčma 1936
Kritická léta
Rok 1914-1918-1938---1954 jako léta tragická pro celou zemi Evropu!
Budou v těch dobách lidé znalí písma, avšak neřeknou lidem pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit neboudou. A když budou chtíti lidem řící úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště. Jim bude zcela jedno, co bylo včera, jim bude také jedno, co bude zítra. dnešek bude pro ně směrodatným. Dnes se míti dobře a zítra nechť přijde potopa! Zdá se, že tito různí novodobí proroci budou lidu vše falešně předpovídati. To nebudou proroci, kteří toto všechno dělají z úcty k Hospodinu, ale proto, aby se na světě dobře měli!-Velké prorocfví Sibyly, královny ze Sáby-Z arabštiny přeložil Alois Krčma v r. 1936:Tohle všechno je jen nepatrný zlomek Sibylina proroctví, rotože všechna její proroctví obsáhla devět královských knih. Je v nich obsažena doba od Šalomounovy vlády až Po příchod Mesiáše, od příchodu Mesiáše až ke dni posledního soudu. Je to vzácná kniha, kde naleznete minulost, přítomnost i budoucnost světa.
Kniha prvá, královská prvá - proroctví Šalamounova.
Kniha druha, královská — proroctví o mužích, poddanství a lásce.
Kniha třetí, královská — jedná světě novém.
Kniha čtvrtá, královská — o lidech v tomto novém světě.
Kniha pátá, královská — zemích asijských a afrických.
Kniha šestá, královská — o Evropě.
Kniha sedmá, královská — o válkách evropských a světových.
Kniha osmá, královská — o dni posledním.
Kniha devátá, královská — vzkaz ke všemu lidstvu.
Takový je obsah Sibylina proroctví. Kniha, která jde lidstvem Po celá pokolení, která byla již tolikráte zakázána, spálena na hranici, kniha,
jejíž obsah si lidé ústně zachovávali až po dnešní časy, která obsahuje přes 800 stránek velkého formátu, kniha, a které každý rád sáhne, když bude unaven životem, se prodává za Kč 100.—
Objednejte si ji v našem nakladatelství. -Nakladatelství ČESKO-SLOVENSKÁ LIDOVÁ KNIHOVNA Mor. Ostrava V. - Hulváky/Nakladatelství Žofie Stodolové, Mor. Ostrava-Hulváky (cena Kč 2,-) (časopis "Česko-slovenská lidová knihovna" vychází 14denně., vždy 1. a 15. v měsíci. Opovědný redaktor Fredy Stodola. redakce a adminitrace Mor. Ostrava Hulváky., Tomáškova ulice 19. Telefon 932.99. Majitel a vydavatel Žofie Stodolová, Mor. Osta-Hulváky. Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů v Opavě číslo 1311-IIIa-1938.dohlédací poštovní úřad Mot. Ostrava číslo 7. Tiskne Melantrich a.s. v Mor. Ostravě. .... Tento ukázkový sešit vyšel již v prosinci 1938 v nákladu 10.000 výtisků. ..... 1938 Nakladatelství Žofie Stodolová, m.Ostrava-Hulváky Tiskl Melantrich a.s., Mor. Ostrava, ročník II. 1.února 1939 číslo 19(1.)

Bakalářská diplomová práce: Zobrazení Sibyl v evropském malířství (Královna ze Sáby...)

(Lucie Vavříková, 22. 12. 2015 10:02)

Lucie Vavříková Brno 2009 -Zobrazení Sibyl v evropském malířství
(Královna ze Sáby, známá i jako Sibyla Michalda z rodu Kumanů) Bakalářská diplomová práce: Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy: Sibyla Kumská
Významnou vědmou z římské Kampánie byla Sibyla Kumská (také Kumejská). Známá i jako Deifobé od Avernského jezera. Ta věštila v jeskyni, nedaleko od kumské Akropole a Apollónova chrámu. Slavnou se stala především díky libri fatales či fata Sibyllina, což byly sbírky sepsaných věšteb. Římská tradice odvozovala jejich původ od Sibyly Kumské.1 Avšak například Vojtěch Zamarovský popisuje, že možnou autorkou mohla být i Sibyla Erythrejská. (viz Bohové a hrdinové antických bájí, s. 302). Tyto knihy měly pro Římany obrovský význam. Díky nim se do Říma dostává Apollónův kult a přejímají se nejrůznější řecké tradice. Hlavně však obsahovaly veršované věštby a rady, jak si naklonit bohy. Libri fatales hrály důležitou roli při formování římského kultu. Podle legendy je Sibyla nabídla římskému králi Tarquiniovi. Ten však nebyl ochoten dát požadovanou částku za devět svazků. Vědma tři svazky spálila a chtěla stejnou částku, král však znovu odmítl. Spálila tedy další tři. Král ohromen Sibylinou zatvrzelostí koupil poslední tři svazky za cenu devíti, ty pak uložil na Kapitolu. V 1. stol. př. n. l. byly knihy spáleny, avšak jejich odkaz přetrval dodnes. Sibyla Kumská podle mýtu doprovodila dardanského reka Aenea do podsvětí, kde se setkal se stíny svých předků. O tomto píše Ovidius: „Dál na sever do vod vplul klidných, u Kúm pak na břehu přistal. Tam k Sibyle sedmistoleté do sluje vešel a prosil, by v podsvětí se Stíny předků setkat se mohl.“ Jiný mýtus pojednává o Apollónovi, který okouzlen Sibylou Kumskou byl ochoten splnit jí každé přání.
Známou Sibylou byla Kassandra, dcera trojského krále Priama a Hekaby. Dar předpovědi měla od samotného Apollóna. Ten však podle pověsti proklel Kassandru, protože neopětovala jeho lásku. Mohla prorokovat, ale pouze neštěstí a jejím věštbám neměl nikdo uvěřit. Kassandra věštila v transu a předpověděla tragický osud Tróje. Její věštby však nikdo nevyslyšel. Když pobývala v Tróji, zmocnil se jí achajský válečník Aiás a odevzdal ji Agamemnonovi. Kassandra byla následně zavražděna Klytaiméstrou, Agamemnonovou manželkou.
Královna ze Sáby
Mnoha legendami je opředena Královna ze Sáby, známá i jako Sibyla Michalda z rodu Kumanů. Žila údajně v letech 970 – 870 př. n. l. Přídomek Sába dostala podle svého místa působení, Sáby v Arábii. Slavnou se stala díky návštěvě krále Šalamouna, kterému svěřila svá proroctví. Také ona mohla být tou Sibylou, která sepsala své věštby do devíti knih. O Královně ze Sáby se hovoří jako o vědmě, která předpověděla příchod Ježíše Krista a jeho ukřižování. Ve Starém zákoně se píše o její cestě ke králi Šalomounovi. „…Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu – a hle, zde je víc než Šalamoun….“ Bible se však zmiňuje pouze o královnině moudrosti, nenazývá ji Sibylou.
Elektronické zdroje : www.arthistory.suite101.com/article.cfm/meaning_in_antoine_carons_work -www.absoluteastronomy.com -www.iconclass.nl -ww.mlahanas.de/Greeks/Oracle.htm -www.revprirody.cz -www.sikyon.com -www.theoi.com -www.wga.hu -www.wikipedia.org Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy

Pravda vítězí aneb pro a proti (2)-Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

(Siemens-home(less), 22. 12. 2015 8:10)

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy. - Tak podzemní hnutí okolo Havla a jeho Charta 77 nyní v podobě pana Sally a Rašína a Chauna a dalších včetně tehdejších sponzorů zaručeně pravých výtvorů paní „královny ze Sáby- Sibyly“ prokázalo, že když máte něco ze Siemens, bylo to vyrobeno v koloniích otroků na Marsu, tam naloženo, odvezeno do obchodu u vás za rohem. Nesmí se to říkat, je to tajné. Za to však autor správně tvrdí, cituji “ I úsilí zhltnout lybijské, íránské a syrské ropné zdroje a odstavit zdroje ruské.“ - znamená, že je proruský jako celé EU.svobodné noviny. Nevadí. Každý někam patří. Ovšem je etnické a politické Rusko. Etnické jsou obyčejní Rusové, původně potomci z vikingských nájezdů do pustých oblastí někdejšího (pra)Ruska. Proto zde pracující Ukrajinky, jsou často seversky vypadající blondýny, ovšem dost neskandinávské kultury, protože žijí pod židovskou knutou. Zostřenou od 1917! Autor ji správně zmiňuje zde: “ Napovídá tomu i uvolnění dříve pevných vztahů s Izraelem“ - myšleno, že základní spojencem USA je Izrael a židé. Jenže USA jsou staré 200 let a Stát Izrael je tu od 1948!!! Něco tu páchne lží a manipulací. Prostě polopatě: jediný underground v celosvětovém pohledu je tisíciletý – asi 3500 let trvající ostrý židovský boj o nadvládu na světem, kde si židé koupili i za Nobelovu cenu míru Baracka Obamu a další, zejména islámské politiky. A vaří svou historickou kaši, kde díky moderním informacím, lze podobné nesmysly, jako blábol pana Aloise Krčmy z roku 1936 jednoduše analyzovat zejména za pomoci „Analýzy 17.11. 1989“, kde najdeme řadu shod důkazů pro pravost právě úvahy pana Miroslava Dolejšího. Výborně to doplňuje v Sibylino proroctví… – Ing. Vladimír Veselý , možná zcela nechtě. Více někdy později. Zatím maličké shrnutí, než že se v lednu 2015 prohlásil Miloš Zeman za největšího žida, jako slouha židů, a na valném shromáždění OSN blábolil z lihového rauše po prolévání se vodkou zdarma z hospody na účet ruskojazyčné židovské mafie v USA, to co pronesl jako politik. Více dokumenty OSN a naše „Svobodné noviny“ velebící židovstvo – jako v jiných příspěvcích, zejména výrazného myslitele Františka Růžičky v izraelských reáliích: Pouť do Israele : Fragmenty israelské - cestopisné reportáže. Published: (1995) ISBN: 80-900058-9-6 :226 stran, fot. + fot. příl. České Budějovice : Vl. n., 1995 ; 1. vyd -
Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.