Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další právní paskvil z dílny Poslanecké sněmovny!

2. 8. 2023

Jak to je s tím potrestáním komunistických papalášů?

Poslanecká sněmovna (PS) měla dnes, 26. 7. 2023, kdy slavíme svátek sv. Anny, plno práce. Na mimořádné schůzi se totiž hlasovalo o tolik diskutované penzijní reformě, včetně sporného rozhodnutí o snížení částky na valorizaci důchodů. Vedle toho se jeví další „odmávnutý“ návrh jako marginálie. Oč šlo? No – přece o ono dopředu tak hlasitě ohlašované snížení penzí pro bývalé komunistické pohlaváry.

O tom nás informuje článek Českých novin uveřejněný pod titulkem: „Sněmovna nerozšířila okruh bývalých komunistických prominentů, jimž klesne penze(České noviny, 26. 7. 2023, 13:41) Projednávaný návrh je natolik zajímavý, že si dovolím celou pasáž z těchto novin ocitovat v nezkrácené podobě:

masek-jiri--poslanec.jpg„Praha – Sněmovna nerozšířila okruh prominentů někdejšího komunistického režimu, kterým se příští rok sníží důchody. Odmítla dnes pozměňovací návrh Jiřího Maška (ANO) k vládní penzijní novele, podle kterého se mělo krácení týkat také představitelů tehdejší Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Schválená předloha zpřísňuje podmínky předčasných důchodů, zpomaluje řádné valorizace a nahrazuje mimořádné valorizace při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

Maškův pozměňovací návrh obsahoval legislativní chyby. Sněmovna odmítla hlasy koalice nejprve jeho celkovou opravu a následně i úpravu v původní podobě.

Československá strana lidová, tedy předchůdkyně současné KDU-ČSL, a Československá strana socialistická tvořily za socialismu spolu s komunistickou stranou (= správně: Komunistickou stranou Československa) a dalšími organizacemi Národní frontu. „Exponenti těchto stran úzce spolupracovali a byli páteří minulého systému,“ zdůvodňoval Mašek svůj pozměňovací návrh. Krácení penzí komunistických prominentů po více než 30 letech od pádu bývalého režimu nepokládá za smysluplné, jeho návrh, jak uvedl, měl ale přispět k větší spravedlnosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už na dřívější schůzi sociálního výboru uvedl, že například členů někdejších vlád se snížení týká bez ohledu na stranickou příslušnost. Ze stranických funkcionářů se omezuje na bývalou komunistickou stranu kvůli tomu, že její ústřední výbor byl tehdy podle ministra hlavní vedoucí silou.“ (České noviny, 26. 7. 2023, 13:41)

 [Škoda jen, že se již nedožiju chvíle, až se budou důchody snižovat celé té Fialově „partičce“ a jejich pomahačům. Podobných „zkracování“ penzí jsme tady již v minulosti zažili několik. Až to Jurečka zjistí, možná se chytí za nos a trochu se zastydí. Ale čekat stud a soudnost od příslušníka „kolaborantské“ KDU-ČSL, to by bylo i na naše poměry příliš.]

Jak vyplynulo z výše uvedeného, kdosi z Fialovy koalice dostal ještě před volbami z podzimu 2021 nápad, že „potrestá“ bývalé komunistické prominenty tím, že jim sníží důchody. Zapomněl ovšem na to, že z nich žije již jen nepatrný zlomek. Správně by měli být snížením potrestáni všichni členové KSČ (v době bezprostředně po Únoru 1948 jich bylo skoro dva a půl milionu, celkem touto stranou prošel každý čtvrtý občan tohoto státu).

Co se týká členů ostatních stran Národní fronty, kromě ČSL a ČSS byly součástí Národní fronty také dvě slovenské strany: Strana slobody a Strana slovenskej obrody. Vedoucí úlohu tohoto uskupení měla KSČ. To však neznamenalo, že by ministři z ostatních stran měli menší pravomoci: KSČ si hlídala, aby rovnocenné postavení měli jak ministři za ČSL nebo ČSS, tak i ti sociální demokraté, kteří se po tzv. slučovacím sjezdu stali členy KSČ.

To platilo jak pro Z. Fierlingera, tak i pro E. Erbana či pro L. Jankovcovou (ta byla po prověrkách z let 1969/70 ze strany vyloučena; později se stala signatářkou Charty 77), ale i lidoveckého ministra J. Plojhara či E. Šlechtu z ČSS. Komunisté tímto způsobem alespoň formálně dodržovali až do Listopadu 1989 systém, který se zrodil v závěrečné fázi Druhé světové války, kdy byla v Košicích dne 5. 4. 1945 ustavena první poválečná vláda v čele se sociálním demokratem Z. Fierlingerem, jenž byl za války velvyslancem v Moskvě.

Co se týká návrhu poslance Jiřího Maška (ANO 2011), oceňuji, že patří k těm zákonodárcům, kteří jsou schopni – na rozdíl od těch ostatních, jimž je to jedno – vnímat, že naše válečná a poválečná minulost byla složitá a nesla s sebou skutečnosti, s nimiž jsme se dodnes nedokázali vyrovnat. Za celou dobu 33 let od Listopadu jsme se nevyrovnali se zahanbující komunistickou minulostí. K tomu nestačí jednou za rok položit kytici květin k nějakému pomníku, jak to praktikují naši vysocí ústavní činitelé včetně prezidenta republiky, jenž sám patřil ke členům KSČ.

K vyrovnání se s komunistickou minulostí je třeba udělat mnohem víc. Nějaké snížení penzí 3 tisícovkám „teoretických“ prominentů je úplné nic v porovnání s tím, že dodnes náš stát vyplácí výsluhy bývalým pracovníkům StB. (Nikoli agentům, jak to nesprávně uvádí jeden z propagačních materiálů Fialovy koalice.) „Fialovci“ žádné agenty StB nepotrestali: ti byli potrestání zveřejněním svého jména v Cibulkových seznamech spolupracovníků StB. Stát se však nijak nebrání vůči „kmenovým“ zaměstnancům StB, kteří byli formálně „rozpuštěni“ v únoru 1990 rozkazem bývalého ministra vnitra R. Sachera (KDU-ČSL). 

Kdo něco ví o tom, jak složitě se rodila legislativa ohledně „odstřižení se“ polistopadové ČSFR od komunistického režimu po r. 1989, toho nemůže nic překvapit. Výsledkem byl „bezzubý“, deklaratorní, Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.). Tento zákon sice označoval minulý režim za „zločinný a zavrženíhodný“, ale tím to skončilo: neobsahoval totiž žádné sankce.

Je dobré v této souvislosti připomenout prostý fakt: Byla to především neochota většiny tehdejších vládních poslanců (ODS, ODA, KDU-ČSL, Unie svobody), jakož i ČSSD a KSČM, aby se ve věci tohoto vyrovnání vůbec něco udělalo. K nejhorším „brzdičům“ patřil tehdy ministr vnitra Jan Ruml (ODS, pak US), který má lví podíl na tom, že „estébáci“, proti nimž dnes tolik vykřikují někteří „zapomnětliví“ poslanci této strany, dostali díky J. Rumlovi své výsluhy. Silácké řeči směrem do minulosti nás nezachrání ani nezmenší vinu za to, že naši politici vykonali tak málo, abychom mohli za komunistickou minulostí udělat tečku skutečnou, nikoli formou směšného snížení penzí, které už nic nenapraví a nikomu z obětí komunistického režimu život nevrátí.

Pikantní na celém tomto „divadýlku“ okolo údajného snížení penzí prominentům komunistického režimu je skutečnost, že za hlavní „vlajkonoše“ se začali vydávat dva „provaření“ politici Fialovy koalice: Na jedné straně je to současný předseda KDU-ČSL, jedné z těch poúnorových kolaborantských stran, jež nese politickou zodpovědnost například za smrt div. gen. H. Píky, M. Horákové, ale i tří římskokatolických kněží, kteří byli popraveni v kauze „Babice“ (V. Drbola, F. Pařil, J. Bula). Jistě není náhodou, že právě J. Bula a V. Drbola jsou navrhováni na blahořečení (= beatifikaci). Možná se i této „události“ zúčastní někdo z lidoveckých politiků, podobně jako mnou kritizované senátorky J. Seitlová a M. Horská.

komunistickym-papalasum-snizime-duchody.jpgDruhým z oněch politiků, kteří by rádi trestali bývalé komunisty, je předlistopadový funkcionář vysokoškolského SSM a údajný „historik“, kterého si ODS protlačila do čela prorežimního Ústavu pro studium totalitních režimů (měli by tam přidat i ten Fialův „neostalinistický“) – Pavel Žáček. Ti dva jsou doopravdy „zárukou“, že komunisté budou spravedlivě potrestáni. Samozřejmě – nebudou a tito dva vykutálení „strejcové“ to dobře vědí. 

Pokud se tomu smějete jako já, dobře děláte. K žádnému skutečnému potrestání ani k vyrovnání se s komunistickou minulostí nemůže u nás dojít. Naopak: pod vedením P. Fialy a bruselského svazáka V. Rakušana se mílovými kroky vracíme zpátky, do doby před rokem 1989. Ve srovnání s těmito břídily byl i G. Husák politický „formát“, o jakém se může těm Fialovým „neumětelům“ jenom zdát. On totiž dokázal v klidu předat moc těm, kteří na ni sice taky nebyli moc připraveni, ale na rozdíl od „fialovců“ alespoň částečně hodlali minulé zlo potrestat. To, že se jim to úplně nepodařilo, není jenom jejich vina. Své zhoubné dílo vykonalo i hypertrofované „ego“ některých polistopadových politiků. Jmenovat je nebudu, protože by to byl dlouhý seznam.

Jsem rád, že aspoň České noviny informovaly o dnešní převratné zprávě, která se týkala návrhu poslance J. Maška. Dějiny to jednou ocení, třebaže to Sněmovna smetla ze stolu pod průhlednou záminkou legislativních chyb. Zase, pokolikáté už, zvítězil formalismus v práci našich zákonodárců. V této souvislosti jim připomenu obrovskou „botu“, kterou před rokem schválili (viz článek „Lajdácká práce našich politiků“, SN č. 3/2022, vloženo 6. 3. 2022, ZDE), aniž to většina z nich vůbec tuší.

Tak nekvalitní je totiž práce našich přespříliš dobře placených zákonodárců. Ti si zvykli nejen „flákat“ svou práci, ale rovněž otevřeně porušovat zákony. Kdybychom měli svého O. Cromwella, nestačili by utíkat. Česká republika z roku 2023 ovšem není Anglická republika z roku 1653. My máme jen neschopného a zbabělého premiéra, kterého nám údajně závidí celý svět. Ó, my se máme!

Ale teď doopravdy vážně! Poslanci J. Maškovi patří velký dík za to, že byl schopen reagovat na skutečnosti, na něž opakovaně upozorňuji ve svých článcích. Desítky let trvající „kolaborace“ KDU-ČSL je historický fenomén, na nějž bychom neměli zapomínat. Chápu ovšem, že hloupým „pasáčkům vepřů“ se historická pravda nehodí ani do jejich uvažování, ani do jejich politických plánů. Upřímně: s lidovci je tak jako tak konec. Tuto prohnilou partaj už nevzkřísí ani pohádková „živá voda“.

Můj vzkaz v této věci je jednoznačný: KDU-ČSL je zbytečná strana plná zbytečných politiků, kteří by rádi chlemtali z plných koryt. Mají smůlu: koryta už jsou prázdná – díky Fialově „dietě“. Brzy i náš popletený „Fialový Péťa“ poputuje zpátky do Brna. Tam to zná a tam mu bude nejlíp.

─────

ČTK už zase šíří neúplné informace?

Vzhledem k tomu, že mám velmi špatné zkušenosti s úrovní informací z ČTK (týká se to jak věcných údajů, tak i gramatických chyb), doplním výše uvedenou, „přežvýkanou“ informaci z dílny ČTK o údaje, které nám byly zamlčeny.

obrozena-nf-cechu-a-slovaku.pngTak předně: „Národní fronta Čechů a Slováků“ bylo sdružení politických stran (později byly do něj přijaty i další organizace), které bylo založeno za účelem převzetí řízení státu (= moci) po Druhé světové válce. Jednalo se o nejdéle fungující politickou koalici na území ČSR (1945-1990). Po Únoru 1948 došlo ke změně názvu na: „Obrozená Národní fronta Čechů a Slováků“.

Součástí „Národní fronty“ byly tyto politické strany: Komunistická strana Československa (KSČ), Československá strana lidová (ČSL), Československá strana socialistická (ČSS), Strana slobody a Strana slovenskej obrody.

Dalšími složkami „Národní fronty“ byly: Socialistický svaz mládeže (SSM, předtím ČSM), Svaz rolníků, Československý svaz žen (ČSŽ), Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP), Ústřední rada družstev, Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm), Československý svaz protifašistických bojovníků (ČSPB), Československý červený kříž (ČČK), Svaz požární ochrany ČSSR, Československá vědecko-technická společnost, Svaz invalidů, Československý mírový výbor, Socialistická akademie, Československý svaz novinářů a Svaz československých filatelistů.

V České socialistické republice (ČSR) byly součástí „Národní fronty“ ještě tyto organizace: Česká odborová rada, Český svaz spotřebních družstev, Český svaz výrobních družstev, Český svaz bytových družstev, Český svaz včelařů, Český myslivecký svaz, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz a Český svaz chovatelů drobného zvířectva.

26. 7. 2023

‒ RJ ‒

 

Seznam vyobrazení:

1. Poslanec MUDr. Jiří Mašek (ANO 2011).

2. Komunistickým papalášům snížíme důchody; předvolební slogan koalice SPOLU.

3. Logo Národní fronty.

─────

Odkaz na články o kolaboraci KDU-ČSL (dříve ČSL) s komunisty:

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-6-2023/lidovecke-divadylko-okolo-obeti-komunismu-nekonci-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-7-2023/at-se-neomlouva-a-radeji-odstoupi-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-4-2023/at-se-omluvi-za-svou-totalitni-minulost-a-zmizi-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-4-2023/---modernizace----kdu-csl--vetsi-blbost-neznam-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-8-2021/---pasacek-vepru----si-nabehl-na-vidle-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-1-2022/chvali-fialu-jako-kdysi-plojhar----batusku----stalina-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2019/kterak-lidovci-a-socialiste-kolaborovali-s-ksc--1.-cast-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-10-2021/kterak-lidovci-a-socialiste-kolaborovali-s-ksc--2.-cast-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2023/politicka-prestrelka--r.-vondracek-----j.-bartosek.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2023/t.-zdechovsky-potvrdil--ze-mu-chybi-historicka-pamet.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-5-2023/---totalitar----p.-fiala-nechal----zmizet----clanek-o-sobe-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-4-2023/---fialova-bida----je-koncem-polistopadoveho-rezimu.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-12-2022/ministre-stanjuro--zbavte-se-lidovcu--je-to----skodna----.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-1-2021/filip-pripomnel-lidovcum-jejich-minulost.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-11-2022/lidovci-i-socialiste-souhlasili-s-popravou-r.-slanskeho-.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-11-2022/spatna-pamet----univerzalniho----ministra-m.-jurecky.html

https://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-3-2023/odpoved-a.-schillerove--kdu-csl-je----mrtva----.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář